סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  07.05.2018 / 11:17:12

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                 
עיקרי הדברים:
ארה"ב: דוח התעסוקה במשק האמריקאי שימח מאוד את המשקיעים באשר לשיעור האבטלה במשק שירד ל- 3.9% , רמה שנצפתה לאחרונה בשנת 2000 . עם זאת, אינדיקטורים אחרים בדוח היו פחות טובים. אמנם, הבנק המרכזי האמריקאי הותיר את הריבית החודש ללא שינוי, אך הפעילות הערה במשק וההתייקרות בסביבת האינפלציה יביאו לריסון מוניטרי בכל רבעון, שמשמעותו הוא המשך הפסדי הון בשוק האג"ח הממשלתי האמריקאי.

גוש האירו: שיעור הצמיחה בגוש ברבע הראשון היה נמוך ובפער ניכר מזה של ארה"ב. יתר על כן וגם במנוגד לארה"ב, האינפלציה הולכת ומתמתנת. לפיכך, הגישה ה"יונית" של ה- ECB צפויה להיוותר השנה. להערכתנו, לא יחול שינוי בריבית המוניטרית בגוש השנה וגם בכל 2019 . יש בכך יתרון לאיגרות החוב האירופיות על פני האמריקאיות.

ישראל: ההתמתנות בפעילות בשוק הדיור, אשר הביאה לידי כך שחלק מהדירות אשר יוצאות לשוק במסגרת דיור למשתכן לא נמכרות, מביאות את משרד האוצר להעמיק את ההטבות הניתנות לקבוצת משפרי הדיור. כעת, על הפרק מתן מענק שבין 40 ל- 60 אלף ש"ח למשפרים. להערכתנו, מענק זה הוא בשולי הענף, מיועד בעיקר לתמוך בקבלנים ולא צפוי להביא לשינוי משמעותי בפעילות.

מאקרו ואג"ח עולמי:

דוח התעסוקה למשק האמריקאי הפתיע לטובה בשורת האבטלה, אך הכיל גם סימנים מעט מדאיגים. החדשה המרכזית מדוח התעסוקה הייתה ירידה שנרשמה בשיעור האבטלה ל- 3.9% . זו נקודת השפל לאחר 6 חודשים של שהיה ברמה של 4.1% ואף ב- 17 השנים האחרונות (שנת 2000 בתקופת בועת ההייטק). כאמור, שאר הנתונים בדוח היו פושרים. לראיה, הכלכלה הוסיפה רק 164 אלף משרות חדשות, כאשר הצפי היה לתוספת של 190 אלף משרות. השכר השעתי עלה ב- 0.1% בלבד, לעומת צפי להתרחבות של 0.2% (עם זאת, הקצב השנתי נשמר על 2.6% .) שיעור ההשתתפות התכווץ ב- 0.1% ל 62.8% ושעות העבודה השבועיות לא השתנו.

חרף העובדה ששיעור האבטלה נמצא בשפל מדהים, ישנן מספר אנומליות במשק האמריקאי ובראשן העובדה כי השכר לא עולה באופן ברור. בנוסף, כפי הנראה, גם העובדים המצטרפים הם פחות מיומנים ולכן הפריון במשק לא מרקיע שחקים. עם זאת, להערכתנו, דוח זה לא אמור לשנות את תוואי הריבית בארה"ב אשר צפויה לעלות אחת לרבעון (יוני, ספטמבר ודצמבר). לכך, תהיה השפעה שלילית על שוק האג"ח הממשלתי.

מחד, שיפור כלכלי בארה"ב מאידך, חולשה בבריטניה הביאו לידי כך שקליפורניה חלפה על פני בריטניה והיא הפכה להיות הכלכלה החמישית בגודלה בעולם. התוצר הגולמי הנומינלי של קליפורניה גדל בשנת 2017 ל יותר מ- 2.7 טריליון דולר. באותה התקופה הכלכלה הבריטית התכווצה קלות, במונחי דולר ארה"ב, כתוצאה מתנודות בשער החליפין. נתונים אלו מפגינים את כוחה העצום של קליפורניה אשר משלבת תחומי פעילות רבים – החל מספר רב של תושבים, כ- 40 מיליון, דרך עמק הסיליקון ומרכז בידור העולמי (הוליווד) וכלה בתעשיית חקלאות עצומה. חשוב להזכיר את התהפוכות שאפיינו את קליפורניה אשר בעבר כבר הייתה במקום החמישי (בשנת 2002 ), אך התדרדרה עד למקום ה- 10 בשנת 2012 , בעקבות משבר הדיור.

לאחרונה, שורה של אינדיקטורים מגוש האירו החלו להצביע על כך שהמומנטום נחלש. ברבע הראשון הציג הגוש נתונים חלשים במיוחד, לעומת הרבע האחרון של 2017 שהיה חזק. ברבע הראשון של השנה צמחה כלכלת האירו ב- 1.6% בלבד, לעומת 2.8% ברבע האחרון של 2017 . יתר על כן, גם מרבית האינדיקטורים השוטפים לגוש הפתיעו את המשקיעים לצד השלילי. אולי החשש המרכזי המגיע מגוש האירו הוא מסביבת האינפלציה ומהגישה ה"יונית" של הבנק המרכזי. מדד המחירים לצרכן התייקר ב- 1.2% בלבד בשנה האחרונה, עד אפריל, לעומת 1.3% במארס. האינפלציה הבסיסית התדרדרה אף יותר, ל- 0.7% , לעומת 1% במארס. להערכתנו, ה- ECB ימשיך במדיניות מרחיבה גם ב- 2019 .

ארגנטינה – 3 העלאות ריבית בשמונה ימים, ל- 40% . בכדי למתן את האינפלציה הנוסקת במדינה ( 25% ), שהיא הגבוהה ביותר באמריקה הלטינית ולבלום את המטבע המקומי (פסו) המתדרדר (פיחות של כ- 25% בשנה האחרונה כנגד הדולר האמריקאי) העלה הבנק המרכזי הארגנטינאי את הריבית הרשמית ל 40% . כעת, הדילמה בארגנטינה היא האם הממשלה תנקוט בצעדים משלימים בכדי למתן את האינפלציה ולהשיב את אמון הציבור במדינה.

מאקרו ואג"ח מקומי:

לפי בנק ישראל הפעילות הכלכלית ממשיכה לשמור על מומנטום ברור, חרף הטרוגניות של האינדיקטורים השונים. המדד המשולב למצב המשק עלה בחודש מארס ב- 0.3% . קצב זה דומה להתפתחויות שנרשמו בחודשים הקודמים ואף לממוצע החודשי בשנת 2017 . המדד הושפע באופן חיובי מפדיון המסחר הקמעונאי ומפדיון השירותים, בחודש פברואר. מנגד, הושפע לרעה מהתכווצות ביצוא הסחורות וביבוא התשומות, בחודש מארס וכן מירידה בייצור התעשייתי בפברואר. להערכתנו, קצב הצמיחה במשק השנה צפוי לנוע בטווח של 3.5% - 3.0%

משרד האוצר נחלץ לעזרת הקבלנים באמצעות מהלך תמיכה במשפרי הדיור בפריפריה אשר צפויים לקבל מענקים בגובה של 40 עד 60 אלף ש"ח ובכך לעודד אותם לרכוש דירה. על רקע החולשה הנגלית בפעילות בענף הבנייה בכלל ובתחום הדיור למשתכן בפרט, שר האוצר מעוניין להרחיב את ההטבות, אך הפעם למשפרי הדיור, המעוניינים לרכוש דירה בפריפריה. חשוב לציין, כי המטרה היא לאו דווקא לתמוך במשפרי הדיור, אלא יותר בקבלנים אשר לא הצליחו למכור את כל הדירות שברשותם לזכאי דיור למשתכן. הממשלה מעוניינת לאפשר רכישה של דירות אלו על ידי קהלים נוספים, טרם יציאתה של הדירה לשוק החופשי. הערים אשר נמצאות במרכז העניין הן: דימונה, ירוחם, מעלות ושדרות, שבהן המענק יהיה המקסימלי. מענק נמוך יותר, בן 40 אלף שקל, כפי הנראה יינתן בערים כגון חריש, עפולה, עכו ונתיבות. להערכתנו, למהלך זה תהיה השפעה שולית על שוק הנדל"ן ועל היקף השקעה בו.

בשנת 2013 הגיעו מחירי המזון לשיא ומאז החלה הוזלה רצופה ומצטברת של כ- 5.5% . התפתחות זו הייתה שונה מהמגמה שאפיינה את מחירי המזון במדינות ה- OECD בשנים האחרונות, ששם דווקא נרשמה התייקרות בשנים האחרונות. נדגיש, כי הוזלות המחירים אפיינו
את מרבית קטיגוריות המזון ולא סגמנט בודד. מגמת הירידה במחירי המזון באה בתקופה שבה השכר נמצא במגמת עלייה - השכר הממוצע במשק עלה בכ- 5% בשנים 2016 ו- 2017 . משמעות הדבר היא עלייה משמעותית בכוח הקניה של משקי הבית ביחס למוצרי מזון .
במבט קדימה, ניתן להעריך כי מחירי המזון צפויים לרשום התייצבות זאת על רקע ההתייצבות שנרשמה בשנים האחרונות במדד מחירי התשומה בחקלאות )ואף התייקרות לאחרונה(. כלומר, כוח מרכזי דפלציוני של השנים האחרונות צפוי להתמתן.

סביבת האינפלציה במשק ממשיכה להתגבר, גם אם מדובר באופן זמני. בראשית החודש חלה התייקרות נוספת במחיר הבנזין ב- 1.7% ( 11 אג' לליטר). יתר על כן, שערו של השקל כנגד הדולר ממשיך לטפס. השער היציג נקבע ביום ו' האחרון על 3.622 שקלים לדולר. עליות אלו הביאו לעלייה נוספת בציפיות האינפלציה כפי שנגזרות משוק ההון. ציפיות האינפלציה למח"מ של 1 שנה עלו בשבוע האחרון ל- 1.46% , לעומת 1.3% לפני כשבוע. להערכתנו, ציפיות אלו הן גבוהות ולפיכך, נוצר יתרון לאפיק השקלי על פני הצמוד, הן בראיה לטווח הקצר והן לבינוני.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".