סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  23.04.2018 / 11:34:43

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                  
עיקרי הדברים:

ארה"ב: האינדיקטורים האחרונים שפורסמו למשק האמריקאי מפיגים מעט מן החשש בנוגע לשיעור צמיחת המשק ברבעון הראשון. לראיה, לאחר 3 חודשים של התכווצות, המכירות הקמעוניות רשמו התרחבות של 0.6% בחודש מרץ.

IMF : בקרן המטבע הבינלאומית לא משנים את תחזיות הצמיחה לכלכלה העולמית, 3.9% לשנה הנוכחית וגם לשנה הבאה. עם זאת, מזהירים כי מלחמת הסחר עלולה לפגוע בבסיס הצמיחה של התקופה האחרונה. לדעתם יש למנהיגים די זמן למנוע את ההידרדרות.

ישראל: יחידת החוב הממשלתית ממשיכה לצמצם את הנפקות החוב הסחיר, על רקע צרכי החוב הלא סחיר. בכך, איגרות החוב הארוכות ובמיוחד הצמודות הופכות לנדירות יותר.

מאקרו ואג"ח עולמי:

במנוגד לחולשה בראשית השנה, דווקא הדיווחים בחזית המאקרו היו חיוביים בשבוע המסחר האחרון והם יוצקים אופטימיות קלה ביחס לרבעון הראשון של השנה. משלל האינדיקטורים שפורסמו השבוע נציין את:

• הייצור התעשייתי נסק מעבר לצפי והתרחב ב- 0.5% במרץ, בהמשך לזינוק של 1% בפברואר. ברבעון הראשון הוא התרחב ב- 4.5% , במונחים שנתיים. השיפור נובע במידה רבה מהתפוגגות ההשפעה השלילית של מזג האוויר הקשה בחורף.

• המכירות הקמעוניות עלו במרץ ב- 0.6% , בהשוואה לרמתם בפברואר ובכך התהפכה המגמה של שלושת החודשים האחרונים. השיפור נבע ממכירות כלי הרכב, ומפדיון ברשתות הפארמה. אמנם, הצריכה הפרטית צפויה להיות חלשה ברבעון הראשון, אך נתון זה בהחלט אופטימי ומצביע על שהמצב פחות קריטי.

• התחלות הבניה הסתכמו במרץ ב- 1.32 מיליון יחידות )קצב שנתי(, עלייה של 1.9% לעומת פברואר. התחלות הבנייה בבניה רוויה נסקו ב- 14.4% . מנגד, חלה הדרדרות של 3.7% בהתחלות בנייה של בתים פרטיים. מבחינת גיאוגרפית, נרשמו התפתחויות חיוביות במערב ובדרום ארה"ב, כאשר הצפון והמזרח הציגו חולשה על רקע השפעת מזג האוויר.

כלכלני קרן המטבע הבינלאומית, ה- IMF , פרסמו בשבוע שחלף את תחזיתם הרבעונית. כלכלני הקרן אשררו את תחזיותיהם לכלכלה העולמית אך הציגו את חששותיהם מפני מלחמת סחר בין ארה"ב לסין אשר עלולה לפגוע במגמות החיוביות. לדעת כלכלני הקרן, למנהיגי המדינות יש עוד זמן לבצע צעדים שימנעו משבר. אמנם, בקרן צופים כי הכלכלה העולמית תתרחב השנה וגם ב- 2019 בקצב של 3.9% , בדומה לזה שהעריכו בינואר, אך הסיכון לקצב הצמיחה על רקע התפתחות העימות בתחום הסחר עלה משמעותית.

בקרן מעריכים כי הכלכלה האמריקאית תצמח ב- 2.9% השנה וב- 2.7% בשנה הבאה. גוש האירו צפוי לצמוח השנה ב- 2.4% וב- 2% בשנת 2019 . קבוצת המשקים המתעוררים צפויה להמשיך ולרשום התפתחויות חיוביות וקצב צמיחה ממוצע של כ- 5% בשנתיים הקרובות.

המערכה הרגולטורית מול המטבעות הקריפטוגרפים נמשכת. בשבוע שחלף נרשמו 2 התפתחויות בזירה. הראשונה נרשמה בגוש האירו שבו הצביע פרלמנט הגוש על שורה של צעדים למניעת האפשרות "להלבין" כספים באמצעות מטבעות אלו. האירוע השני התרחש בטאיוון שבה הודיעה הממשלה כי היא צפויה בשבוע הקרוב להביא לאישור הפרלמנט הצעת חוק אשר גם היא מיועדת למנוע שימוש לרעה במטבעות הקריפטוגרפים. נציין, כי במהלך השבוע הוסיף ה- Bitcoin כ- 900 דולר לערכו (יותר מ- 10% ) והגיע ל 8,870 דולר, אך הוא רחוק (כ- 55%) מאוד משיאו שנקבע על 19,343 דולר ב- 16 לדצמבר 2017 .

מאקרו ואג"ח מקומי:

החוסן הפיסקלי משתפר אך לא מספק - סוכנות דירוג החוב Fitch אשררה בשבוע שחלף את דירוג האשראי של ישראל ברמה של '+ A ' ותוך הותרת התחזית על 'יציב'. על פי החברה, דירוג האשראי של ישראל מאוזן בין חשבונות חיצוניים חזקים, ביצועים מאקרו-כלכליים איתנים וחוסן מוסדי, לבין יחס חוב ממשלתי לתוצר שעודנו גבוה ביחס למדינות הייחוס וסיכונים פוליטיים וביטחוניים . בהודעה נכתב כי המצב הפיסקלי של ישראל עודנו מהווה נקודת חולשה ביחס למדינות המדורגות ' A ,' על אף היותו במגמת שיפור. הגירעון התקציבי הממשלתי נותר נמוך, ברמה של 2% מהתוצר ב- 2017 , מתחת ליעד הגירעון אשר עמד על 2.9% , זו שנה חמישית ברציפות. יחס החוב תוצר המשיך לרדת ב- 2017 , לרמה של 60.9% , אך נותר גבוה משמעותית מהנתון החציוני של המדינות המדורגות ' A ' ו-'- AA .'

במקביל להודעת Fitch פרסם משרד האוצר את דוח החוב הממשלתי לשנת 2017 , אשר הצביע על כך שהיקף החוב הממשלתי לסוף שנת 2017 הסתכם ב- 747.1 מיליארד ש"ח לעומת 740.8 מיליארד ש"ח אשתקד. כלומר עלייה צנועה מאוד. על רקע המדיניות הפיסקלית והגירעון הנמוך והתחייבויות הממשלה לקרנות הפנסיה נרשמה בשנה האחרונה דחיקה של החוב הסחיר על חשבון החוב הלא-סחיר. למעשה, בשנת 2017 נרשמה ירידה של 10 מיליארד ש"ח בהנפקות (נטו) של חוב סחיר. להערכתנו מגמה זו צפויה לאפיין גם את שנת 2018 .

התפתחות זו צפויה לייצר אטרקטיביות לאפיק הממשלתי, לחלקו הארוך ובמיוחד לצמודי המדד הסחירים, אשר יחידת החוב ממעטת בהנפקתם.

המשק צמח בשיעור חזק מאוד במחצית השנייה של 2017 . התוצר המקומי הגולמי (במחירים קבועים, בניכוי השפעת העונתיות ובמונחים שנתיים), עלה במחצית השנייה של שנת 2017 ב- 3.9% לאחר עלייה של 2.4% במחצית הראשונה. ניתוח ההתפתחויות לפי רבעונים מראה שהתוצר התרחב ברבעון האחרון של 2017 ב- 4.1% , לאחר צמיחה של 4.3% ברבעון השלישי ו- 2.9% ברבעון השני. באופן לא מפתיע, קטר הצמיחה ברבעון האחרון היה ההוצאה הממשלתית שנסקה ב- 10.6% , לאחריה ובפער לא ניכר היצוא שזינק ב- 9.6% (לעומתו היבוא התרחק ב- 2% בלבד). הביקושים הפנימיים האחרים, הצריכה הפרטית וההשקעות הציגו חולשה. הצריכה הפרטית התרחבה ב- 1.7% תוך התכווצות של ההוצאה על מוצרים בני קיימה. ההשקעות במשק הידרדרו ב- 3.1% תוך צניחה בהשקעות בבתי מגורים ) 11.1% -(. להערכתנו, קצב הצמיחה במשק צפוי להסתכם בכ- 3.2% בשנה הנוכחית, כאשר היצוא וההוצאה הממשלתית עשויים לבלוט לחיוב. מנגד, הצריכה הפרטית וההשקעות עלולים להפתיע דווקא לרעה.

בנק ישראל פרסם את תחזיתו המעודכנת ל- 2018 . לעומת התחזית הקודמת שניתנה בינואר, לא חל שינוי בצפי הצמיחה ל 3.4% עם זאת, חלה עליה באופטימיות ביחס לייצוא שצפוי להתרחב ב- 4% , לעומת 3.5% בתחזית הקודמת ובשיעור האבטלה שצפוי לעמוד על ממוצע שנתי של 3.1% , הנמוך ב- 0.5% לעומת תחזיתו הקודמת.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".