סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  09.04.2018 / 10:09:25

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                    

עיקרי הדברים:

ארה"ב: הציוצים הנשיאותיים השליליים באשר לאמזון ולמלחמת הסחר ממשיכים להשפיע לשלילה על השווקים. השבוע, במנוגד לשבועות האחרונים גם הנפט נכנס לטריטוריה שלילית. הזהב המשיך להתייקר וה- VIX חתם את השבוע ברמה של 21.5% .

עולם: גם בזירת המאקרו אי הודאות בעליה מסוימת. אינדיקטורים לחודש מארס מצביעים על התמתנות קלה בצמיחה בעולם. בנקים מרכזיים ברחבי העולם כבר מאותתים על עלייה ברמת הסיכון ועל ההשפעה המרסנת של הריבית הדולרית עליהם. לכך, תהיה השפעה על תוואי הריבית במדינות ברחבי העולם וייתכן כי אף על ארה"ב. המשך של מלחמת הסחר יביא להפחתת תחזיות צמיחה בקרוב.

ישראל: בחודשי האביב, מארס ואפריל, צפוי מדד המחירים לצרכן לעלות ב- 0.2% וב- 0.4% , בהתאמה. באופן היסטורי אלו המדדים החזקים ביותר במהלך השנה. אלו יושפעו מגורמים עונתיים כגון, התייקרות של פריטי הלבשה והנעלה, שירותי הארחה ונסיעות לחול.

מאקרו ואג"ח עולמי:

מלחמת הסחר ארה"ב-סין מעמיקה – לאחר שסין הגיבה בראשית השבוע שעבר עם שורה של מכסים על מוצרים אמריקאים, הנשיא האמריקאי "צייץ" כי הוא בוחן הטלת מכסים על מוצרים סיניים נוספים בהיקף של 100 מיליארד דולר, עם זאת עדיין נכתב כי ארה"ב מוכנה לשאת ולתת עם סין. ביום ג' הקרוב צפוי הנשיא הסיני, שי ג'ינפינג, לנאום בכנס אסייתי על רפורמות בשוק הסיני. הנאום עשוי להשפיע על מגמות המסחר בשווקים הפיננסיים.

ממה בארה"ב חוששים? לארה"ב עודף של כ- 15 מיליארד ש"ח ביצוא השירותים מול סין, אך גירעון עתק של כ- 390 מיליארד ש"ח בסחר הסחורות. משמעו כ- 30 מיליארד דולר מדי חודש ויותר ממחצית גירעון הסחר של ארה"ב עם העולם. באשר לפעילות הבינלאומית נציין כי הגירעון המסחרי האמריקאי גדל בחודש פברואר לכדי 57.6 מיליארד דולר, לעומת 56.7 מיליארד דולר בינואר. לדיווח זה תהיה ההשפעה שלילית על צמיחת המשק האמריקאי ברבע הראשון.

דוח תעסוקה מאכזב לחודש מארס – במנוגד לחודשים האחרונים, בהם דווח על יצירה מאסיבית של מקומות עבודה, מספר המשרות החדשות בשוק העבודה האמריקאי גדל בשיעור של 103 אלף משרות, והיה נמוך מאשר ציפיות השוק ( 193 אלף). יתר על כן, גם נתוני ינואר ופברואר עודכנו
מטה ב- 50 אלף משרות. תנודתיות גבוהה נרשמה הענפים הקמעוניים אשר לאחר תוספת של 47 אלף מקומות תעסוקה בפברואר גרעו 4 אלפים מקומות במארס.

שיעור האבטלה נותר ברמה של 4.1% (הצפי היה לירידה לכדי 4% ) והשכר השעתי התרחב ב- 2.7% בשנה האחרונה. כפי הנראה, מזג האוויר הקשה במארס היה הגורם לחולשה. יחד עם זאת, חשוב לציין כי מארס חותם 90 חודשים רצופים שבהם נרשמת יצירת מקומות תעסוקה.

מספר עדויות לכך שהכלכלה העולמית נחלשת – אין ספק כי הכלכלה העולמית ממשיכה לצמוח, אך נראה, כי קצב הצמיחה הולך ונחלש. מדד ה- PMI של JP Morgan לכלכלה העולמית הציג במארס היחלשות מסוימת מרמתו בפברואר.

הריסון המוניטרי בארה"ב משפיע לרעה על משקים אחרים. בשבוע המסחר האחרון 2 בנקים מרכזיים הכריזו על המדיניות המוניטרית שלהם – הבנק המרכזי ההודי והבנק המרכזי האוסטרלי. אמנם, שני הבנקים לא שינו את הריבית המוניטרית. עם זאת, בבנק המרכזי ההודי הפחיתו את תחזיתם לאינפלציה וכתבו כי חרף העובדה כי הסחר העולמי מתחזק, ההתפתחויות האחרונות בתחום הסחר והתנודתיות בשווקים עלולים לפגום בהתאוששות העולמית. בבנק המרכזי האוסטרלי התייחסו לריבית הדולרית. בבנק כתבו כי הריסון המוניטרי בארה"ב עבר למשקים אחרים, דרך מנגנון הריבית הקצרות, ובהם גם לאוסטרליה. משמעות הדבר היא שגם אוסטרליה חווה ריסון מוניטרי, הלכה למעשה, חרף הותרת הריבית ללא שינוי.

מאקרו ואג"ח מקומי:

סביבת האינפלציה:
מדד מארס צפוי לעלות ב- 0.2% . המחירים בחודש זה יושפעו מהתייקרות בסעיפים הבאים: הלבשה והנעלה (מחירי ראשית עונת הקיץ), הבראה ונופש והשכרת רכבים. התייקרויות אלו יקוזזו במשורה עקב הוזלות בסעיפים הבאים: דלקים ושמנים לרכב וירקות פירות.

מדד המחירים לצרכן בחודש אפריל צפוי להתייקר ב- 0.4% . המדד יושפע מהתייקרויות בסעיפים: הלבשה, דלקים ושמנים לרכב ) 2.75% (, הבראה ונופש ונסיעות לחו"ל. מנגד, יוזלו הסעיפים הבאים: תחבורה ציבורית, ריהוט וציוד לבית, שירותי טלוויזיה ושירותי סלולר.

המוצרים הסחירים והשפעתם על האינפלציה - בדוח השנתי של בנק ישראל בוצע ניתוח האינפלציה בשנת 2017 . מבין הגורמים אשר יצרו לחצים דפלציונים על המחירים היו המוצרים הסחירים, המהווים כ- 37% מהמדד הכללי. מדד המוצרים הסחירים הוזל ב- 2017 ב- 1.1% , בהמשך להוזלה של 1.7% בשנת 2016 .

בבנק מצביעים על כך שהייסוף בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, 3.9% היה מבין הגורמים שמיתנו את האינפלציה בשנה שחלפה. יתר על כן, בבנק מצביעים על כך ששער החליפין הנומינלי לא משקף נכונה את התמורות באינפלציה מהסיבה שמשקלו של האירו הוא דומה לזה של הדולר ( 26.4% ) והוא לא משקף נכונה את מבנה חוזי הסחר כאשר כ- 71% מהם נקובים בדולר, לעומת 22% באירו. לכן, הדולר האמריקאי מהווה גורם מרכזי יותר בהתפתחות האינפלציה.

יצוא השירותים הופך להיות חלק מרכזי יותר בפעילות המשקית - בעשור האחרון העמיקה מידת חשיבותו של יצוא השירותים למשק הישראלי. כך, בעוד שחלקו בתוצר עמד על 31% בשנת 2011 , בשנת 2016 הוא הגיע לכדי 42% . הסגמנט המרכזי של יצוא השירותים היה ענפי הטכנולוגיה העלית אשר חלקו בתוצר עלה בתוך 5 שנים מ- 19% לכדי 29% , תוך שהוא רושם קצבי התרחבות גבוהים משמעותית מאשר נרשם במדינות ה- OECD .

ההטיה של ישראל לענפי טכנולוגית המידע בולטת בהשוואה בינלאומית, ובמיוחד לעומת המדינות המפותחות. חלקו של ענף טכנולוגית המידע ביצוא הכולל מגיע לכדי 30% , לעומת כמחצית מכך במדינות כמו בריטניה, פינלנד, צרפת ואף שבדיה, או שליש (כ- 10% מהתוצר) במשק האמריקאי, הגרמני או הקנדי. אחת התופעות המרכזיות בתחום היצוא בעשור האחרון הוא התחזקות יצוא השירותים כתחליף טוב יותר להיחלשות של יצוא הסחורות. לפי אומדני ה- OECD הערך המוסף של יצוא השירותים גבוה ב- 25% מאשר הערך המוסף של יצוא הסחורות. כלומר, הערך המוסף הגלום בכל דולר יצוא גדל בשנים האחרונות. ההתמחות הגוברת של המשק בשירותי טכנולוגיה עלית תורמת להגדלת הכנסות המשק במט"ח, לירידה בהתחייבויות המשק לחו"ל, לעלייה ברמת החיים וכמובן לגידול בתוצר.

 

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".