סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  27.03.2018 / 11:03:40

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                    

עיקרי הדברים:    

ארה"ב: האינדיקטורים השוטפים למשק האמריקאי מצביעים על כך שקצב הצמיחה במשק ברבע הראשון יהיה כ-2%. עם זאת, תחזיות המאקרו של ה-Fed הן ל-2018 והן ל-2019 עודכנו כלפי מעלה ונראה כי הנגיד האמריקאי החדש, ג'רום פאואל, מעודד למדי וממשיך את המדיניות של קודמתו, יילן. הדבר יאפשר העלאת ריבית ב-25 נ"ב בכל רבעון השנה.

מטבעות קריפטוגרפים: סקר חדש הראה כי כל סטודנט חמישי בארה"ב השתמש בכספי הלוואות הסטודנטים לרכישת מטבעות וירטואליים. הסטודנטים נטלו הלוואות גבוהות מעלות הלימוד ודמי המחייה, לטובת השקעה ספקולטיבית שיכולה לעזור בהחזר ההלוואה בעתיד, אך גם לסבך את העתיד...

ישראל: משקיעי קרנות הנאמנות העמיקו את חשיפתם לנכסים מסוכנים במהלך הרבע האחרון של 2017, כחלק מהמגמה שאפיינה את השנה כולה. ברבעון הנדון הסתכמה הצבירה נטו ב- 6.3 מיליארד ₪, כחלק מ-19.4 מיליארד ₪ בשנה כולה. על רקע ההתפתחויות בחודש פברואר וגם השבוע האחרון, נראה כי הגישה לנכסים מסוכנים תהיה שמרנית יותר

מאקרו ואג"ח עולמי:

מדיניות מוניטרית בארה"ב - במסיבת העיתונאים הראשונה שלו בתפקיד של יו"ר מועצת הנגידים של ה-Fed, שבה הבנק המרכזי העלה את הריבית ב-25 נ"ב (ל-1.5% עד 1.75%), אמר ג'רום פאואל כי חברי הוועדה מעוניינים לאזן בין שני הסיכונים. הראשון, שבבנק ירסנו מהר מדי והדבר ימנע מהאינפלציה להגיע אל תוך היעד. השני, שקצב העלאות הריבית יהיה איטי מדי וכתוצאה מכך הכלכלה תתחמם יתר על המידה ואף תאלץ את הוועדה להעלות את הריבית בקצב מהיר מהרצוי. לדעת הנגיד החדש האינפלציה נמצאת בנקודת פיתול (כלפי מעלה) והדבר יאפשר ל-Fed להעלות את הריבית באופן הדרגתי. להערכתנו, הריבית הדולרית צפויה לעלות ב-2018 לפחות עוד פעמיים.

ההזמנות של מוצרים בני-קיימה רשמו בפברואר נסיקה של 3.1%, בפער ניכר מהערכות השוק לכדי התרחבות של 1.5%. נזכיר, כי נתון זה מגיע לאחר חודשיים חלשים למדי (לדוגמא, נפילה של 3.5% בינואר). ליבת ההזמנות הייתה חזקה במיוחד. הזמנות כלי-הרכב זינקו ב-7.1%, במנוגד לצניחה של 9.8% בינואר. התנודתיות הגבוהה מקשה על התחזיות לפעילות הכלכלית ברבע הראשון של השנה, גם בקרב גופים רשמיים אמריקאים ולראיה בעוד ששלוחת ה-Fed של אטלנטה חוזים לצמיחה של 1.8% (בהתחשב בנתוני ההזמנות), דווקא בשלוחת ניו-יורק חוזים לצמיחה מרשימה של 2.9%. על בסיס נתונים לחודשיים הראשונים של השנה, להערכתנו הצמיחה ברבע הראשון של השנה תסתכם ב-2%.

מלחמת הסחר עולה מדרגה - הנשיא האמריקאי טראמפ הודיע על הטלת מכסים בהיקף של 60 מיליארד דולר על סין ובנוסף הציב הגבלות על העברת טכנולוגיה ורכישות, כתגובה למסחר לא הוגן, כמו גניבה של קניין רוחני. היקף המכסים שווה למידת הפגיעה (ההכנסות) של המשק האמריקאי ושל חברות הנאלצות לייצא טכנולוגיה או לקיים מיזמים משותפים, בכדי לקבל גישה לשוק הסיני. בצעד נגדי,  הכריזו הסינים כי יטילו מכס בהיקף של 3 מיליארד דולר על יבוא מארה"ב. יתר על כן, סין איימה שתטיל מכסים ותעצור רכישות של מוצרי חקלאות מסוימים ממדינות שהביאו לטראמפ את הניצחון בשנת 2016. זאת, במטרה לפגוע בנשיא באופן אלקטורלי.

סקר אמריקאי גילה כי סטודנטים אמריקאי משתמשים בכספי הלוואות הסטודנטים לטובת רכישת מטבעות קריפטוגרפים. במחקר התגלה כי הסטודנטים לווים יותר ממה שהם באמת צריכים לטובת לימודים גבוהים במכללה או באוניברסיטה ולצרכי מחייה. חלק מעודפים אלו מיועדים לרכישת מטבעות וירטואליים. למעשה, כל סטודנט חמישי (21.2% מהסטודנטים) דיווח כי השתמש ביתרות העודפות לרכישת מטבעות כגון Bitcoin, Ethereum, Ripple ואחרים. אין ספק, כי האוכלוסייה הצעירה היא היעד המרכזי לרכישות מטבעות וירטואליים, במיוחד כאשר נסיקה בערכם עשויה להקל בהחזר ההלוואה בעתיד. עם זאת, הדשדוש בערכי המטבעות והסיכון שבהם, עלולים להביא דווקא לתוצאה הפוכה.  

 

מאקרו ואג"ח מקומי:

הרבע האחרון של 2017 היה החם ביותר בתעשיית קרנות הנאמנות מאז הרבע השני 2014. בתקופה זו סך הצבירה בקרנות הנאמנות הגיע לכדי 6.3 מיליארד ₪. אפיקי ההשקעה המרכזיים שגייסו הון היו אג"ח כללי בארץ (4.2 מיליארד ₪ ), אג"ח מדינה (1.4 מיליארד ₪ ) ומניות בארץ ובחו"ל (1.1 מיליארד ₪ ). האפיקים שפדו היו כספיות שקליות (1.1 מיליארד ₪ ) אג"ח שקליות בארץ  (1 מיליארד ₪ ).

בראיה שנתית (שבה נרשמה צבירה של 19.4 מיליארד ₪, לעומת פדיון בסכום זהה ב-2016) נראה כי משקיעי הקרנות פנו לאפיקים המסוכנים = אג"ח חברות, על חשבון כספיות, אג"ח שקליות ואג"ח מדינה, ומנגד גיוס עתק בקטיגוריות איגרות חוב כללי, אג"ח חברות ואפילו מניות. 

אגב, גם בראייה רחבה יותר, על כלל הסיכון של הציבור, חלה עליה בשנים האחרונות ואף לתוך 2018. שיעור הנכסים המסוכנים (סך הנכסים ללא אג"ח ממשלתי, מק"ם, פקדונות (בארץ בחו"ל) ומזומן) הגיעו בינואר ל רמה של 43.3% מסך נכסי הציבור. רמה זו היא הגבוהה ביותר מאז יוני 2015.

על רקע ההתפתחויות בשווקים בחודש פברואר וגם בימים האחרונים, נראה כי הגישה לאפיקים המסוכנים בשבועות הקרובים תהיה שמרנית יותר.

מדיניות האוצר להפחתת מיסים נמשכת, בשבוע שעבר הודיע שר האוצר כי לאור מצב הכנסות הממשלה הוא צפוי להודיע לאחר הפסח על הפחתות מיסים נוספות. כפי הנראה, הפחתת המיסים לא תהיה על צריכה (כגון מע"מ או הפחתת מכסים על רכישת מוצרים מאתרים בחו"ל) אלא על מיסים ישירים, כגון מס הכנסה לבעלי משכורות בינוניות-גבוהות, כ-20 אלף ₪ ומעלה המשלמים מס בגובה של 34% ומעלה. נזכיר כי שכבה זו "נפגעה" בתכנית המס לשנת 2017 הואיל ומצבה לא השתפר, לעומת השכבות החלשות. עדיין לא פורטו עיקרי התכנית, אך, הואיל והנטייה השולית להוציא של שכבות אלו היא נמוכה מאלו של השכבות החלשות, ההשפעה על הפעילות הכלכלית תהיה חיובית, אך צנועה למדי.

בשבוע הקרוב צפויה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתוני הפדיון ברשתות השיווק (פברואר, יום ב', 26/3), השקעות ישירות בישראל ובחו"ל (2017, יום ה', 29/3) סקר כוח אדם (פברואר, יום ה', 29/3), רכישות בכרטיסי אשראי (פברואר, יום ה', 29/3).

 

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".