סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  18.03.2018 / 12:02:38

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                      
עיקרי הדברים:

ארה"ב: נתק בין האינדיקטורים ה"רכים" לבין האינדיקטורים ה"קשים". בעוד שמדד אמון הצרכנים של מישיגן חזר לרמה בה היה בשנת 2004 , המכירות הקמעוניות רשמו התכווצות בחודש פברואר. ב- Fed צפויים להעלות את הריבית ביום ד' הקרוב (21/3 )

מלחמת הסחר: לאחר הטלת מכסים על חומרי גלם, היעד הבא של הנשיא האמריקאי כבר הוגדר. בבית הלבן מתכננים להכריז על שורה של צעדים כנגד סין כאשר הקניין הרוחני יהיה במוקד.

ישראל: מדד המחירים לצרכן על בפברואר ב- 0.1% , שיעור העלייה החד ביותר בפברואר מאז 2013 . דווקא שירותי הדיור בבעלות הדיירים (חוזי שכר דירה מתחדשים) שהיה הקטר האינפלציוני בשנים האחרונות מציג היחלשות

מאקרו ואג"ח עולמי:

בעוד שהאינפלציה בארה"ב ממשיכה להתחמם ובאירופה זו נותרת קרה למדי בארה"ב, התייקרות במחירי היבוא ובמחירי היצרנים הביאו לידי כך שהמדד הכללי המשיך במגמת ההתחזקות. בפברואר, התייקרו המחירים לצרכן ב- 0.2% , והביאו את המדד להתייקר ב- 2.2% ב- 12 החודשים האחרונים. המחירים ליצרן עלו ב- 0.2% , לכדי 2.8% בשנה האחרונה. מחירי היבוא האמירו ב- 0.4% וללא דלקים ב- 0.5% (זו הייתה ההתייקרות החדה ביותר מאז ראשית 2011 .)

באירופה, המשקיעים מאמינים כי האינפלציה תתחזק בהשפעת הצמיחה החזקה, אך בפועל קורה ההיפך. מדד המחירים לצרכן עלה בשנה האחרונה עד פברואר ב- 1.1% בלבד. החולשה האינפלציוניות מטילה בספק את הפסקת ההרחבה הכמותית בגוש לקראת סוף השנה. בשבוע שעבר אמר הנגיד האירופי, מאריו דראגי, כי "אנו צריכים עדויות נוספות, לפיכן האינפלציה נעה בכיוון הנכון".

הייצור התעשייתי בארה"ב היה החדשות הטובות של השבוע כאשר זינק חדות ב- 1.1% בפברואר, על רקע שיפור במזג האוויר. הייתה זו העלייה החודשית החזקה ביותר בארבעת החודשים האחרונים ובפער ניכר מהערכות השוק אשר עמדו על עלייה של 0.3% בלבד. לצד השלילי נציין את נתוני ינואר שבו התכווץ הייצור התעשייתי ב- 0.3% . ב- 12 החודשים האחרונים התרחב הייצור התעשייתי ב- 4.4% .

נמשך הנתק בין האינדיקטורים ה"קשים" ל"רכים". בעוד שמדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן רשם במארס עלייה נוספת, לכדי 102.0 נק', לעומת 99.7 נק' בפברואר ובמנוגד להערכת השוק שעמדה על 99.3 נק', המכירות הקמעוניות מאכזבות. אלו התכווצו בפברואר ב- 0.1% . החולשה אפיינה מספר קטיגוריות ובמיוחד בכלי הרכב. ללא רכישת כלי תחבורה המכירות הקמעוניות עלו ב- 0.2% . נזכיר, כי גם בינואר נרשמה חולשה במכירות הקמעוניות אשר התכווצו ב- 0.1% . חרף האופטימיות של האינדיקטורים ה"רכים", להערכתנו ברבע הראשון של השנה, ההוצאה הצרכנית תהיה חלשה למדי.

האבק עוד לא שקע על החלטתו של הנשיא האמריקאי להטיל מכסים על יבוא של ברזל ואלומיניום, ובבית הלבן כבר מתכננים צעד כבד נוסף, כאשר הפעם היעד הוא סין והקניין הרוחני. לפי מקורות שונים היקף המכסים המדובר נע בין 30 ל- 50 מיליארד דולר לשנה. כפי הנראה, בימים הקרובים יוכרזו הצעדים אשר עלולים לכלול, בין היתר, מגבלות על השקעות, מכסות על ויזות לחוקרים סיניים וחסמים נוספים לסחר מול סין. דווקא במנוגד למכסים על חומרי גלם שיצרו התנגדות גדולה, אפילו בקרב הרפובליקאים, למהלכים הצפויים כנגד סין יש תמיכה רחבה, בעיקר על רקע ההערכות כי סין מבצעת מניפולציות בסחר העולמי. גם גרי קוהן שהתפטר על רקע הטלת המכסים הוא תומך במהלכים כנגד סין.

מאקרו ואג"ח מקומי:

מדד המחירים לצרכן עלה בחודש פברואר 2018 בשיעור של 0.1% (הערכתנו הוזלה של 0.1% , עד יציבות) והגיע לכדי 100.0 נק'. עליות מחירים נרשמו במיוחד הסעיפים הבאים: פירות טריים 9.4% ותחבורה 0.8% . ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: הלבשה והנעלה 4.6% , ירקות טריים 2.2% ותקשורת 1.3% .

התייקרות בפברואר אינה כל כך שכיחה. בהשוואה למדדי פברואר בעבר, הנתון האחרון היה הגבוה ביותר מאז חודש פברואר 2013 . להערכתנו המדד הושפע בעיקר משני גורמים. הראשון, תיקון מסוים למדד החלש בינואר. השני, השפעת פיחות השקל כנגד הדולר, כ- 2% , בממוצע בפברואר לעומת ינואר.

אמנם, מדד פברואר היה גבוה מההערכות, אך אין בו בכדי לסמן שינוי משמעותי במגמת האינפלציה במשק. דווקא החולשה בחוזי שכר הדירה המתחדשים, אשר היו בשנים האחרונות קטרי האינפלציה הוזלו יתר על המידה ומהווים מבחינתנו גורם שלילי לאינפלציה.

מדד המחירים לצרכן לחודש מארס 2018 יושפע במיוחד מהגורמים הבאים: ( 1 ) התייקרות של 0.7% בסעיף מחירי הדיור ושל 0.9% במחירי חוזי שכר הדירה המתחדשים. ( 2 ) הוזלה של 1.6% במחירי הירקות והפירות. ( 3 ) התייקרות של 4.2% במחירי ההלבשה וההנעלה ( 4 ) התייקרות של
4.0% במחירי ההבראה והנופש ( 5 ) הוזלה של 1.9% במחירי הדלקים לרכב.

לאור כל אלו, אנו צופים כי מדד המחירים לצרכן לחודש מארס 2018 יתייקר ב- 0.2% . מדד המחירים צפוי לעלות ב- 0.4% בשנת 2018 .

שוק הדיור למגורים - הכמות המבוקשת של דירות חדשות (דירות שנמכרו, התחלות בבניה פרטית וכד') עמדה בינואר 2018 עד 3,047 דירות (לפי נתוני מנוכי עונתיות). זאת, לעומת 3,811 יחידות שנרשמו בינואר 2017 , כלומר ירידה של 20% . השוואה של 2017 מול 2016 מצביעה על צניחה של 18% . יתר על כן, מספר החודשים הנדרש למכירת דירה עלה מ- 11.2 חודשים בראשית 2017 לכדי 13.4 חודשים בינואר השנה.

מחירי הדירות כבר רושמים 4 חודשים רצופים של הוזלות מחירים - מהנתון האחרון - מהשוואת העסקאות שבוצעו בחודשים דצמבר 2017 - ינואר 2018 , לעומת העסקאות שבוצעו בחודשים נובמבר 2017 - דצמבר 2017 , נמצא כי מחירי הדירות הוזלו ב- 1.0% . נתון חודשי זה הוא החלש ביותר מאז אוקטובר 2007 . דיווח זה במשולב עם מדד המחירים לפיו מחירי הדירות במשק רשמו 4 חודשים רצופים של הוזלות מחירים מצביעים על כך שהשוק מתקרר. להערכתנו, המגמה השלילית רק בראשיתה.

בשבוע הקרוב צפוי משרד האוצר לפרסם את נתוני סחר החוץ, לפי ארצות (פברואר, יום ב'), התחלות וגמר בנייה (סיכום 2017 , יום ג'), פדיון בענפי המשק וייצור תעשייתי (פברואר, יום ד'). בנק ישראל צפוי לפרסם את המדד המשולב למצב המשק לחודש פברואר ביום ה'.

 

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

מחקר ואסטרטגיהגיליון תחזיותבלוגיםניהול כספי ציבור וניהול סיכוניםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".