סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  11.03.2018 / 10:26:02

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי              
עיקרי הדברים:

ארה"ב: השבוע נרשמה התנתקות בין האינדיקטורים ה"קשים" ל"רכים". על רקע האופטימיות של העסקים, אנו מצפים כי הנתונים ה"קשים" יתמזגו עם ה"רכים", כאשר ידם של ה"רכים" תהייה על העליונה.

גוש האירו: שיעור האבטלה ירד בינואר לכדי 8.6% , הנמוך מאז 2008 . אמנם, הוא עדיין גבוה מאוד בהשוואה למשקים מפותחים )לדוגמא, 4.1% בארה"ב( אך המגמה היא לכדי שיפור.

ישראל: ההוצאה על מוצרים בני-קיימא נחלשת. ההוצאה לצריכה שוטפת המתחזקת מקזזת חולשה זו, אך הצריכה הכוללת לא תתמוך בצמיחה כבעבר.

מאקרו ואג"ח עולמי:
הנתונים שפורסמו בשבוע האחרון מהסקטור היצרני האמריקאי הצביעו על התנתקות בין האינדיקטורים ה"קשים" ל"רכים". בצד האינדיקטורים ה"קשים" נראה כי ההשקעות בציוד רושמות התקררות, לאחר שאלו התרחבו בשיעור דו-ספרתי ברבע השלישי והרביעי של 2017 . כך, ההזמנות של מוצרים בני-קיימא רשמו צניחה של 3.7% בחודש ינואר, כאשר המשקולת העיקרית הגיעה מסעיף כלי הטייס שאינם צבאיים (סעיף תנודתי במיוחד). נתון הליבה, הזמנות ללא מטוסים ומוצרי ביטחון התכווץ ב 0.2%- בינואר, לאחר ירידה של 0.6% בדצמבר. חשוב לציין, כי ייתכן שאנו עדים לתקון מסוים הואיל ולפני מספר חודשים נרשם במדד קצב גבוה, אשר מתאים לתקופות של יציאה ממשבר.

לעומת זאת, סקרים, שהם נתונים "רכים", לסקטור היצרני האמריקאי ממשיכים לטפס לגבהים חדשים. מדד ה- ISM לסקטור היצרני נסק לכדי 60.8 נק', הרמה הגבוהה ביותר מאז 2004 . אגב, כחלק מהסקר מדווחים העסקים על מחירי המוצרים שרכשו ואלו מצביעים על עלייה או אולי על לחץ לעליית מחירים במשק. גם ההערכה של העסקים לגבי המצב התעסוקתי במשק המשיכה להשתפר.

אנו מצפים כי הנתונים ה"קשים" של ההזמנות יתמזגו עם ה"רכים". בתקופה שבה האופטימיות של הנתונים ה"רכים" אף הולכת ומתחזקת, נראה כי ידם תהייה על העליונה.

מדד אמון הצרכנים של ה - Conference Board עלה בפברואר לרמה של 130.8 נק', שהיא הגבוהה ביותר מאז שנת 2000 . התפתחות זו המשולבת עם מדד ה- ISM יוצקת אופטימיות לגבי העתיד בשוק העבודה ובפרט בכל האמור לשכר העבודה אשר למעשה נותר החוליה החלשה ושאינו
מוסבר במשק האמריקאי. עד עתה, נראה כי התנודתיות בשוקי ההון השפיעה במידה מאוד מצומצמת על הצרכן האמריקאי.

שיעור האבטלה בגוש האירו ( 19 מדינות ) ירד בינואר לרמה הנמוכה ביותר מאז דצמבר 2008. לפי הדיווח שיעור האבטלה בינואר פחת לכדי 8.6% , בהשוואה ל 9.6%- בינואר 2017 . המדינה הגדולה מוכת האבטלה היא ספרד שבה דווח על אחוז אבטלה גבוה מאוד של 16.3% . עם זאת, במדינה חל שיפור ניכר כאשר באמצע 2014 עמד שיעור האבטלה על 25% . עדיין, בהשוואה בינלאומית אמנם שיעור האבטלה בגוש האירו הוא גבוה מאוד ( לדוגמא, 4.1% בארה"ב) , אך המגמה היא הסיפור המרכזי.

הירידה בשיעור האבטלה בגוש מספקת אופטימיות באשר לצרכן האירופאי. אמנם, נרשמה ירידה באמון הצרכנים בגוש בחודש פברואר, את המדד נותר ברמה הגבוהה מהממוצע ארוך-הטווח שלו. כפי הנראה, הירידה באמון הצרכנים הייתה תוצאה של המערבולת בשוקי המניות. עדיין, הצרכן האירופי צפוי לשמור על קצב הוצאה של כ 3%- בשנה הקרובה, בדומה לשנים האחרונות וייתכן כי יחול שיפור מסוים על רקע הירידה הנמשכת בשיעור האבטלה המספקת עלייה בביטחון התעסוקתי.

מאקרו ואג"ח מקומי:

האופטימיות ביחס לצרכן בסכנה כתוצאה מצמצום בהוצאה על מוצרים בני-קיימה. המכירות הקמעוניות במשק פתחו את 2018 בצורה טובה מאוד כאשר פדיון רשתות השיווק התרחבו ב- 2.2% , לעומת רמתן בדצמבר 2017 (בניכוי עונתיות ובמונחים ריאליים). עם זאת, ייתכן כי יש בכך גם תיקון מסוים לחולשה שנרשמה בדצמבר, בה חלה התכווצות של 2.5% במדד ולראיה נתון המגמה התרחב ב- 0.1% בלבד. נציין, כי בשנת 2017 נרשמה עלייה ריאלית של 2% , לאחר 2.5% ב- 2016 . באופן כללי, החולשה הנגלית בנתוני המגמה של הפדיון הכולל היא תוצאה של האטה בהוצאה על מוצרים בני-קיימה.

נתוני המכירות בכרטיסי אשראי מספקים תמונה דומה למדי. לפי נתוני המגמה, נרשמה בינואר עלייה של 0.3% , כאשר ההוצאה על מזון התרחבה ב- 0.4% ומנגד, ההוצאה על מוצרי תעשייה (כוללת הלבשה והנעלה, מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ורהיטים) התכווצה ב- 0.4% . למעשה, נתוני המגמה של ההוצאה על מוצרי תעשייה (בני-קיימא) כבר מתכווצים 4 חודשים רצופים. התפתחות זו, אם תיוותר בחודשים הקרובים, תשפיע לרעה על הפעילות המשקית במחצית הראשונה של השנה ואולי על השנה כולה.

באופן שהיה צפוי לחלוטין גם בהחלטה האחרונה הותירו בבנק ישראל את הריבית הרשמית ללא שינוי, ברמה של 0.1% . למעשה, חלפו כבר 3 שנים, מאז שבנק ישראל ביצע את השינוי האחרון בריבית (מארס 2015 ). אינפלציה ממשיכה להיות הבעיה של בנק ישראל. בבנק כותבים כי "בכוונת הוועדה המוניטרית להותיר את המדיניות המרחיבה על כנה, כל עוד הדבר יידרש כדי לבסס את סביבת האינפלציה בתוך תחום היעד."

להערכתנו, האינפלציה צפויה להיוותר נמוכה, מתחת ליעד הבנק עוד תקופה ממושכת ואנו מעריכים כי היא תעלה ב- 12 החודשים הקרובים בשיעור מתון למדי שבין 0% ועד 0.5% . יתר על כן, להערכתנו פוטנציאל ההפתעה הוא בעיקר כלפי מטה, לאור מוטיבציה של משרד האוצר להוזיל את יוקר המחיה. לראיה, "רפורמת הקורנפלקס" אשר נחתמה לפני יומיים בין הרבנות למשרד האוצר כעת תצא לדרך. בנוסף, משרד האוצר מעוניין להוזיל את מחירי התחבורה הציבורית בעשרות אחוזים. ההשפעה של המהלכים הללו על האינפלציה תהיה לכדי הוזלות מחירים ותשפיע כבר בטווח של חודשים בודדים.

לאור זאת, הריבית צפויה להיוותר ברמתה עוד תקופה ממושכת. להערכתנו, העלאת ריבית ראשונה תתאפשר רק לאחר שבנק ישראל יפסיק להתערב בשוק המט"ח - לכל המוקדם בשנת 2019.

בחודש מארס צפוי האוצר להנפיק חוב בהיקף של 3.5 מיליארד ש"ח. עיקר ההנפקות יהיה באפיק השקלי, 2,900 מיליון ש"ח ורובו יונפק לטווח קצר ובינוני. מתוך הגיוס באפיק השקלי רק 200 מיליון ש"ח יגויסו באיגרת ארוכה שפדיונה יהיה במארס 2047 . באפיק הצמוד יונפקו 2 סדרות בלבד בהיקף של 600 מיליון ש"ח, כאשר 450 מיליון ש"ח יגויסו באיגרת שמועד פדיונה הוא מאי 2027 . היתרה 150 מיליון ש"ח יגויסו באיגרת לפירעון במאי 2045 . סך הגיוס דומה בהיקפו לרמות שנרשמו בחודשים קודמים ומצביע על שמירה של המסגרות הפיסקליות.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".