סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  27.02.2018 / 11:19:17

בשורה התחתונה מאקרו שבועי                   

עיקרי הדברים:

ארה"ב: במנוגד לקונצנזוס, מדד אמון הצרכנים של מישיגן מפתיע לחיוב בעודו רושם עלייה משמעותית. כפי הנראה, על רקע התפתחויות חיוביות בשוק העבודה וגם בשכר, המדד נסק לכדי 99.9 נק', לרמה הגבוהה מאז שנת 2004 . יש בכך איתות חיובי לנכסים מסוכנים.

אינפלציה ושוקי האג"ח: בעוד שהאינפלציה מתחממת בארה"ב (עלייה של 0.5% בינואר) בגוש האירו דווקא נרשמה התקררות (הוזלה של 1%). בין היתר, התפתחות זו הביאה לכדי מגמות הפוכות בשוק האג"ח הממשלתי בעולם, בשבוע שחלף. מחד, הפסדי הון באיגרות החוב של ממשלת ארה"ב, ומאידך, רווחי הון בקרב האיגרות בגוש האירו.

ישראל: פתיחה חלשה לאינפלציה במשק. מדד המחירים לצרכן הוזל בחודש ינואר ב- 0.5% והושפע במיוחד מהוזלות עונתיות בתחום ההלבשה וההנעלה. מדד פברואר צפוי לרדת ב- 0.1% . האינפלציה ב- 2018 תהיה רחוקה מהיעד.

מאקרו ואג"ח עולמי:

מדד אמון הצרכנים האמריקאים של אוניברסיטת מישיגן היה צפוי לרשום ירידה קלה מרמתו בינואר, בין היתר על רקע המערבולת בשווקים בשבועות האחרונים. קריאת דצמבר עמדה על 95.7 נק' והערכות השוק עמדו על 95.5 נק'. בפועל, המדד נסק לכדי 99.9 נק', שהיא הרמה הגבוהה מאז שנת 2004 . יתר על כן, ציפיות הצרכנים לעתיד הן אף יותר אופטימיות מההערכה הנוכחית. כפי הנראה, הצרכנים מתמקדים בחדשות החיוביות עליית השכר, העלייה בתעסוקה - וכד'. רק אחוז קטן מהמשתתפים בסקר הציג פסימיות מהתנודתיות בשווקים הפיננסיים.

האינפלציה בארה"ב מתחילה את 2018 ברמה הגבוהה מהציפיות. בינואר, עלה מדד המחירים לצרכן ב- 0.5% וב- 2.1% ב- 12 החודשים האחרונים. חשוב לציין, כי קבוצת האנרגיה היה כמעט
הגורם היחיד אשר תרמה לאינפלציה, כאשר זו התייקרה בינואר ב- 3% . כלומר, מדד הליבה (ללא אנרגיה ומזון) עלה ב- %0.3 בלבד, או ב- %1.8 ב- 12 החודשים האחרונים. למעשה, האינפלציה מגיעה גם מצד היצרנים ולראיה מדד המחירים ליצרן עלה בשיעור של 0.4% (גם מדד הליבה עלה בשיעור דומה). ב- 12 החודשים האחרונים עלה מדד המחירים ליצרן ב- 2.5% , שהוא הגבוה ביותר מ- 2014 . חשוב לציין, כי מחירי התשומות דווקא בתחום השירותים עולים יותר מאשר הסחורות.

המכירות הקמעוניות אשר פורסמו במקביל לדיווח האינפלציה דווקא הפתיעו לרעה. אלו ירדו ב- 0.3% ובפער ניכר מהערכות השוק לעלייה. החולשה המרכזית בדיווח הייתה נסיגה של 1.3% במכירות של כלי רכב וחלקיהם, נסיגה של 0.4% בפדיון של חנויות רהיטים ושל 2.4% ברשתות חומרי בנין וציוד לגינה. ייתכן, כי בנתוני ינואר ישנה השפעה של עונתיות, כאשר ידוע כי הרבע הראשון של השנה נוטה להיות פושר, עקב הוצאה קמעונית חלשה.

אנגליה המכירות הקמעוניות התרחבו בחודש ינואר בשיעור נמוך מאשר היה הצפי. אלו עלו - ב- 0.1% , לעומת הערכות השוק להתגברות של 0.5% . יחד עם זאת, על רקע התכווצות של 1.4% בחודש דצמבר, הרי שגם נתון זה מעודד. לאחרונה, הכלכלה האנגלית חזרה לפסי צמיחה מובהקים, אך כפי הנראה קיים עדיין קושי ברחבי הכלכלה.

יפן ראש הממשלה היפני, שינזו אבה, הודיע על הארכת כהונתו של הרוהיקו קורודה לתקופה - נוספת בתפקיד של נגיד הבנק המרכזי היפני. כעת, קורודה צפוי לכהן 5 שנים נוספות. כפי הנראה, המינוי מצביע על כך שראש הממשלה מרוצה מהצעדים המרחיבים המשמעותיים בהם נוקט הבנק המרכזי היפני, הממשיך להגדיל את מאזנו ולהילחם בקשיים של הכלכלה היפנית.

במהלך שבוע המסחר רשמו איגרות החוב של ממשלת ארה"ב הפסדי הון כאשר התשואה לפדיון באג"ח ל- 2 שנים עלתה ב- 16 נ"ב )במקביל לעלייה בהערכות השוק לריסון מוניטרי בחודש מארס(, לכדי 2.19% . התשואה לפדיון באג"ח ל- 10 שנים טיפסה ב- 6 נ"ב לכדי 2.88% . ראוי לציין, כי דווקא בקרב האיגרות האירופאיות לטווחים ארוכים נרשמו רווחי הון. זאת, בין היתר על רקע הדיווח כי האינפלציה בגרמניה ירדה בינואר ב- %0.7 וב- %1 בכל הגוש.

מאקרו ואג"ח מקומי:

בשבוע שעבר אישרה הכנסת, בקריאה ראשונה, את הצעת התקציב ל- 2019 . לפי המתווה, תקציב המדינה בשנת 2019 יעמוד על 397.4 מיליארד ש"ח. תקציב החינוך יעמוד על כ- 60 מיליארד ש"ח, תקציב הבריאות יעמוד על כ- 38 מיליארד ש"ח ותקציב מערכת הביטחון יעמוד על כ- 68 מיליארד ש"ח. בשנת 2019 יעמוד הגירעון על 2.9% מהתוצר (בדומה ל- 2018 ), ובשנת 2020 על 2.5% מהתוצר. מבחינה חברתית, תקציב המדינה בשנים האחרונות וגם ב- 2019 מופנה להוזלת יוקר המחייה (נטו משפחה, סבסוד צהרונים, הפחתת מכסי מוצרי יבוא) ואף הפחתת מיסים ישירים. מבחינת שוק ההון, משמעת פיסקלית ובמיוחד כל עוד שהצמיחה הכלכלית החזקה נמשכת, משמעותה היא הנפקות חוב מצומצמות למדי נטו של כ- - 35 מיליארד ש"ח לשנה, כאשר כ- 10% מתוכן יהיה מעבר ל- 10 שנים לפדיון כלומר, האיגרות הארוכות - הופכות לנדירות יותר. ההשפעה של מחסור באיגרות ארוכות עשויה להביא לכדי עיוות מחירים אשר עשוי לבוא לידי ביטוי במחירים יקרים של איגרות החוב וגם בציפיות אינפלציה גבוהות למדי (עקב חוסר ניכר של איגרות צמודות ארוכות).

בנק ישראל פרסם את דו"ח המדיניות המוניטרית שלו למחצית השנייה של 2017 . הדוח הציג את תחזית חטיבת המחקר של הבנק נכון מינואר שלפיה התוצר צפוי לצמוח ב- 2018 ו- 2019 ב- 3.4% ו- 3.5% , בהתאמה )גבוה מהערכותינו(. בבנק מעריכים, כי הריבית צפויה להיוותר ברמתה הנוכחית עד לרבעון השלישי של 2018 ותעלה ברבעון הרביעי. בבנק אופטימיים גם לגבי האינפלציה שצפויה לדעתם לשוב לתחום היעד ולהסתכם בסוף - 2018 ב- 1.1% . התחממות האינפלציה תנבע מהעלייה בשכר הנומינלי במשק על רקע סביבת התעסוקה המלאה, השיפור בפעילות הכלכלית העולמית ובסחר העולמי. לעומת זאת, גורמים שעשויים לעכב את חזרת האינפלציה ליעד הם הצעדים שהממשלה נוקטת כדי להפחית את יוקר המחיה והתגברות התחרות במשק, או התפתחויות בשער החליפין.

מדד המחירים לצרכן ירד בינואר ב- 0.5% והושפע במיוחד, מהגורמים הבאים: ( 1 ) הוזלות של 8.8% במחירי קבוצת ההלבשה וההנעלה ( 2 ) מדד מחירי ירקות ופירות ירד ב- 0.2% , תוך הטרוגניות בין הסעיפים. כך, בעוד שמחירי הירקות הוזלו ב- 2.8% , מחירי הפירות התייקרו ב- 3.3% ; ( 3 ) מדד מחירי דיור הוזל ב- 0.6% , כאשר מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים (חוזים מתחדשים) ירד ב- 0.8% . לעומתו, מדד שכר דירה עלה ב- 0.2% . ב- 12 החודשים האחרונים התייקרו שירותי הדיור בבעלות הדיירים ב- 2.6% , הדומה לזה של שנת 2017 , או 1.4% בשנת
2016 .

מדד המחירים לצרכן בחודש פברואר יושפע במיוחד מהגורמים הבאים:  ( 1 ) התייקרות של 1.9% במחירי הדלקים לרכב ; ( 2 ) הוזלה במחירי הירקות, אך התייקרות במחירי הפירות ; ( 3 ) התייקרות במחירי חוזי שכר הדירה המתחדשים ושל סעיף הדיור כולו בשיעור של 0.1% ( ; 4 ) הוזלה עונתית במחירי ההלבשה וההנעלה ובמחירי ההבראה והנופש. לאור כל אלו, אנו צופים כי מדד המחירים לצרכן לחודש פברואר 2018 ירד ב- 0.1% )נטייה קלה ליציבות(. מדד המחירים צפוי לעלות ב- 0.3% בשנת 2018 .

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

מחקר ואסטרטגיהגיליון תחזיותבלוגיםניהול כספי ציבור וניהול סיכוניםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".