סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  26.02.2018 / 09:33:42

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                    

עיקרי הדברים:

שווקים: חרף ירידות חדות במחיריהם של נכסים מסוכנים בשבוע המסחר האחרון, אינדיקטורים מאקרו כלכליים טובים בארה"ב וברחבי העולם הביאו לזינוק במדד ה- VIX . להערכתנו, כל עוד התנודתיות בשווקים לא תשפיע על סביבת המאקרו, רכבת ההרים תהיה זמנית בלבד.

אירופה: לאחר כמעט 4 חודשים מהבחירות מנהיגת גרמניה, מרקל, רשמה פריצת דרך בגיבוש הקואליציה. בעוד כחודש, צפויים אזרחי איטליה להצביע בבחירות לראשות המדינה. תוצאות הבחירות רחוקות מלהיות ברורות הואיל וכ- 40% מהאיטלקים עדיין לא החליטו למי יצביעו.

ישראל: המערבולת בשווקים הגלובליים הביאה לצניחה של כ- 10% במחיר הנפט הגולמי. גם אם נתחשב בפיחות השקל כנגד הדולר, עדיין לכך תהיה השפעה דפלציונית על סביבת המחירים במשק (רלוונטי למדד מארס) ובאופן חיובי על איגרות החוב השקליות.

מאקרו ואג"ח עולמי:

לעומת השווקים הפיננסיים שרשמו ירידות שערים משמעותיות בשבוע המסחר האחרון, מרבית האינדיקטורים המאקרו-כלכליים שפורסמו השבוע היו טובים מאשר הערכות השוק. מדד ה- ISM לענפי השירותים הציג פתיחה חזקה ל- 2018 לעסקים האמריקאים. הגירעון המסחרי האמריקאי התרחב בחודש דצמבר. עם זאת, הדוח הציג תמונה לפיה הן הביקוש המקומי וגם העולמי מתחזקים.

בנוסף לכך, הקונגרס האמריקאי אישר חבילת תקציב. רגעים בודדים לפני קץ המימון לפעילות הממשלתית, ב- 8 לפברואר, אישר הסנאט האמריקאי תקציב לשנתיים והוא קיבל את חתימתו של הנשיא טראמפ. העסקה תוסיף 300 מיליארד דולר לטובת הוצאות צבאיות ושימושים מקומיים, על פני השנתיים הקרובות, כמו גם 90 מיליארד דולר לטובת שיקום אסונות טבע.

הבנק המרכזי האנגלי הותיר את הריבית ללא שינוי בשבוע המסחר האחרון, אך חרף העובדה כי האינפלציה ניצבת ברמה (3%) הגבוהה מהיעד הרשמי (2%) והשיפור הכלכלי הביא את קובעי המדיניות להציג גישה ניצית.

פוליטיקה באירופה - כבר חלפו 5 חודשים מאז שהתקיימו הבחירות להנהגת גרמניה. לאחר הבחירות היה נראה כי עומדת להיווצר קואליציה חדשה ("ג'מייקה"), עם מפלגת הירוקים ועם הימין הקיצוני, אך הניסיון לא צלח. השבוע נרשמה פריצת דרך, עם השותפה הקואליציונית הוותיקה, המפלגה הסוציאל-דמוקרטית (SPD), המונהגת בידי מרטין שולץ.

בעוד פחות מחודש, ב- 4 למארס צפויים אזרחי איטליה, הכלכלה הרביעית בגודלה באירופה, להצביע לפרלמנט. קיימת אי ודאות גבוהה לגבי הבחירות הנוכחיות, הואיל ובסקרים השונים עד 40% לא החליטו במי יבחרו וחוק הבחירות שונה, כך שרק חלק מבתי המחוקקים צפוי לעמוד לבחירה. כפי הנראה, לא יהיה מנצח ברור. לעומת גרמניה, איטליה נמצאת במצב כלכלי די רעוע למדינה חוב בהיקף של 2.3 טריליון אירו המהווה 135% מהתוצר ויותר מ- 20% מסך החוב של גוש האירו, כל זאת, תוך התנהלות גירעונית של הממשלה הממשיכה להרחיב את החוב וסקטור עסקי אשר לא נהנה במיוחד ממחזור העסקים העולמי החזק (ראו תרשים).

מאקרו ואג"ח מקומי:

נתוני הפתיחה של הצרכן בראשית 2018 הם טובים מאוד. האינדיקטורים לשלהי 2017 מצביעים על כך שמצבו של הצרכן המקומי הוא איתן ולפיכך צפוי לתרום לפעילות הכלכלית. מבין האינדיקטורים הראויים לציון נדגיש את:

מדד אמון הצרכנים עמד בשנת 2017 על רמה ממוצעת חודשית, שהייתה הגבוהה ביותר ב-  5 השנים האחרונות. השיפור באמון הצרכנים התבטא במרבית רכיבי המדד, בעיקר בהערכת השינוי הצפוי במצב הכלכלי במדינה וגם בהערכת השינוי הצפוי במצב הכלכלי של משק הבית. יחד עם זאת חשוב לציין, כי השיפור המרכזי נרשם בקבוצת היהודים ובקרב המועסקים.

שוק העבודה - אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה עמד ברבע האחרון של 2017 על 4.2% , עלייה קלה של 0.1% לעומת הרבעון השלישי. יחד עם זאת, בקבוצת העבודה המרכזית, גילאי 64-25 שיעור האבטלה נותר על 3.6% , בדומה לרבע השלישי. יתר על כן, אחוז המשתתפים בכוח העבודה בקבוצת הגילאים המרכזית, בני 64-25 המשיך לעלות (שיפור) לכדי 80.3% , לעומת 79.9% ברבע השלישי 2017 . כל אלו, תוך עלייה ממשית במספר העובדים במשק.

השכר החודשי - אמנם, לפי נתוני המגמה בחודשים אוקטובר ונובמבר נרשמה יציבות של השכר הריאלי (בניכוי אינפלציה), אך זו לאחר תקופה ממושכת ורציפה של התייקרות. לשם המחשה השכר הריאלי בחודש נובמבר 2017 היה גבוה ב- 2.6% , לעומת רמתו בדצמבר 2016 . התייקרות חדה במיוחד של השכר נרשמה בענפים הבאים: שירותים מדעיים, פיננסים, הארחה ומזון ובינוי. חולשה של השכר נרשמה בענפים הבאים: שירותים ציבוריים, מידע ותקשורת, אספקת חשמל ומים.

סקר הערכות בעסקים הציג ירידה קלה בחודש ינואר, לעומת רמתו בדצמבר. בענף התעשייה, נרשמות התפתחויות חיוביות הן באשר להיקף הייצור והן באשר למכירות. יחד עם זאת, הנתון המעניין ביותר הוא אופטימיות באשר למספר המועסקים, לאחר מספר חודשים של פסימיות. בענף הבינוי קיימת אופטימיות הן לגבי המצב הנוכחי והן לגבי העתיד. במסחר הקמעוני ישנה פסימיות לגבי המצב הנוכחי, אך אופטימיות באשר לעתיד. בענפי השירותים קיימת אופטימיות באשר למכירות במקומיות והססנות באשר למכירות לחו"ל. בענף המלונאות ישנה אופטימיות רבה ביחס ללינות התיירים ואופטימיות קלה ביחס ללינות הישראלים

בשבוע הקרוב צפויה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפרסם את האינדיקטורים הבאים: סקר אמון הצרכנים (ינואר, יום ב'), סחר חוץ (ינואר, יום ג'), משרות פנויות (ינואר, ה'), מדד המחירים לצרכן (ינואר ה').

יש לשים לב כי המערבולת בשווקים הביאה לצניחה של כ- 10% במחיר הנפט הגולמי. גם אם נתחשב בפיחות השקל כנגד הדולר, עדיין לכך עשויה להיות השפעה דפלציונית על סביבת המחירים במשק, בחודש מארס והשפעה חיובית על האג"ח השקליות.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".