סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  26.02.2018 / 09:20:33

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                    


עיקרי הדברים:
ארה"ב: הכרזת ריבית ה- Fed וצורת הניסוח ה"ניצית" בו, דבריו של יו"ר מועצת הנגידים לשעבר של ה- Fed ודוח התעסוקה למשק האמריקאי לחודש ינואר מביאים להפסדי הון בשוק האג"ח האמריקאי )וגם ברחבי העולם(. האיגרת ל- 10 שנים נסחרה בסוף השבוע בתשואה לפדיון של 2.85% , עלייה של 18 נ"ב במשך השבוע והגבוהה ביותר מאז ינואר 2014 .

עולם: האופטימיות ביחס לכלכלה העולמית נמשכת. גוש האירו רשם צמיחה נאה ברבע האחרון של 2017 . יתר על כן, מדדי מנהלי הרכש ברחבי העולם שומרים על חוזקה.

ישראל: סקר החברות של בנק ישראל לרבע האחרון של 2017 ממשיך להציג אופטימיות. האינפלציה המשק צפויה להתחיל את השנה בטריטוריה השלילית. סוגיית מחירי שכר הדירה, כפי שעלו לאחרונה, היא זניחה לסביבת האינפלציה.

מאקרו ואג"ח עולמי:

דוח תעסוקה לחודש ינואר הפתיע את המשקיעים כאשר מספר המשרות החדשות שנוספו למשק עמד על 200,000 , הגבוה מהצפי לכדי 190,000 , אך גבוה באופן משמעותי מנתון דצמבר, 160,000 . שיעור האבטלה נותר כצפוי ללא שינוי בינואר ברמה של 4.1% .

עם זאת, הנתון החשוב ביותר בדו"ח התעסוקה היה השכר השעתי שזינק בינואר ועלה ל- 2.9% , לעומת החודש המקביל בשנה הקודמת. היה זה שיעור ההתייקרות החד ביותר מאז יוני 2009 . ההפתעה הייתה גדולה הואיל וציפיות השוק היו לכדי קצב של 2.5% . עם זאת יש לציין, כי הגידול החד בשכר השעתי נבע, בין היתר, הודות להעלאת שכר המינימום בכ- 18 מדינות בארה"ב בתחילת 2018 , כלומר הליך טכני ולאו דווקא כתוצאה מצמיחה כלכלית מוגברת.

עוד בטרם פורסם דוח התעסוקה, הועדה המוניטרית של ה- Fed הודיעה על גובה הריבית לשבועות הקרובים. באופן צפוי למדי, הריבית נותרה ללא שינוי, אך ההודעה הייתה "ניצית" מעט יותר ובה נכתב, כי על רקע הסביבה הכלכלית יש מקום להעלות את הריבית. כך, דוח התעסוקה החזק, הגישה שהוצגה בסיכום הישיבה המוניטרית וחששו של אלן גרינספאן מבועות בשווקים הפיננסים, קבעו את כיוון המסחר שוק האג"ח אשר רשם הפסדי הון גדולים למדי. התשואה לפדיון באיגרת ל- 10 שנים של ממשלת ארה"ב הגיעה בסוף השבוע לרמה של 2.85% , הגבוהה ב- 18 נ"ב מאשר הייתה בה לפני שבוע או הגבוהה ביותר מאז ינואר 2014 .

בשבוע שעבר נאם הנשיא האמריקני בקונגרס, במסגרת "הנאום לאומה". מעל הבמה שיבח את הצלחותיו בשנה הראשונה לכהונתו, בין היתר רפורמת המס שהפחיתה בצורה ניכרת את שיעור מס החברות. אולם, בסקר שבוצע לאחרונה ובו נשאלו החברות מהו האפיק שאליו הן מתעדות להעביר את תשלומי המס שיחסכו התשובות היו די מפתיעות. מהסקר עולים הדברים הבאים: 36% מהרווח יופנה לרכישה עצמית של מניות החברה או להגדלת הדיבידנד ; 23% יופנה להשקעות חדשות, 13% להפחתת חוב ורק 12% יופנו להגדלת שכר העובדים. כלומר, מכל 1 דולר שייחסך רק 12 סנט יופנו לטובת שכר, או 13 סנט להשקעות. יתר על כן, באופן מעודד, בחברות מעריכים כי הפחתת המס תוסיף 0.63% לשיעור הצמיחה של המשק האמריקאי.

יצרני הנפט האמריקאיים מגדילים את התפוקה. וכך, בחודש נובמבר, לראשונה משנת 1970 , תפוקת הנפט היומית בארה"ב חצתה את רף ה- 10 מיליון חביות. האופטימיות באשר לתפוקה בעתיד אף נמשכת כאשר הערכות השוק הן להגדלת התפוקה עד לכדי 12 מיליון חביות ליום, עד סוף השנה. בסיכום שבועי איבד ה- WTI , מעט יותר מ- 1 $ ממחירו בהשפעת הדיווח, אשר קוזז על ידי דיווחים על קיצוץ בתפוקות ברחבי העולם ורוח גבית חיובית לכלכלה העולמית.

האופטימיות לכלכלה העולמית נמשכת - מדדי מנהלי הרכש רושמים שיאים. לדוגמא, מדד ה- PMI ביפן עלה לשיא של 4 השנים האחרונות. הכלכלה האירופית צמחה רבע האחרון של 2017 ב- 2.4% , המהווה רצף של 19 רבעונים, בהם גוש האירו צומח. יתר על כן, בשנה כולה הגוש צמח ב- %2.5 לעומת %2.3 בארה"ב.

מאקרו ואג"ח מקומי:

סקר החברות של בנק ישראל מציג תמונת מצב עדכני של הסנטימנט בסקטור העסקי במשק, על פני הענפים השונים. הסקר לרבע האחרון של 2017 מציג תמונה אופטימית לפיה הסקטור העסקי הוסיף לצמוח בקצב נאה. הפער בין התשובות האופטימיות לפסימיות עלה ברבע הנדון לרמה שנרשמה ברבעון הראשון של 2017 ובמחצית השנייה של 2016 , והוא הוסיף להיות חיובי.

מניתוח הסקר, לפי ענפי המשק עולים הדברים הבאים:

תעשיה - מאזן הנטו של התפוקה בענף התעשייה היא חיובי אך בלתי מובהק )אין די חברות(. הוא משקף גידול בביקוש המקומי וביצוא וגידול בשיעור הניצול של המכונות והציוד. על יסוד ההזמנות לרבעון הבא צופים בענף שהמכירות לשוק המקומי וליצוא יתרחבו.

שירותים - מאזן הנטו של הפדיון בענף השירותים מוסיף להיות חיובי ומובהק, והוא מעיד על התרחבות במכירת השירותים בארץ ובחו"ל ועל גידול במספר העובדים המקצועיים. בענף צופים כי ברבעון הבא יתרחב הגידול בכלל ההזמנות ובהזמנות מחו"ל.

מסחר - המכירות בענף המסחר ירדו ברבעון האחרון, לאחר שגם ברבעונים השני והשלישי הן ירדו; מאזן הנטו של המכירות ברבעון האחרון שלילי אך בלתי מובהק. בענף צופים כי ברבעון הבא יגדלו המכירות.

מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר צפוי לרדת ב- 0.4% המדד יושפע במיוחד מהוזלה עונתית במחירי ההלבשה וההנעלה, הוזלה בתעריף החשמל ומהתייקרות במחירי הירקות והפירות.

בפברואר צפוי המדד לרדת ב- 0.1% . המדד יושפע בין היתר מהגורמים הבאים: ) 1( הוזלה מחירי החשמל )השפעה נמשכת של ההוזלה שנרשמה באמצע ינואר(; ) 2( התייקרות של 2% במחירי הבנזין; ) 3 ( הוזלה עונתית במחירי הלבשה והנעלה

שכר הדירה במדד המחירים לצרכן – לצרכי חישוב מחירי שכר הדירה, הלמ"ס עוקבת אחר שוכרי דירות. נוצרת בעיה כאשר השוכר עוזב דירה. ברגע זה, למעשה, אובד הקשר עם הדירה ולא ידוע מה יהיה מחיר החוזה החדש בדירה שנעזבה )שוכר חדש(. ידוע כי, במקרים רבים, עצם חתימת החוזה עם שוכר חדש מביא ל"הקפצת" המחיר – נתון זה נחבא מעייני הלמ"ס אשר חישבו ומצאו כי הפער השנתי הממוצע ב- 12 השנים 2004 ועד 2015 הנובע מהחלפת שוכר היה 6.6% והוא בלט במיוחד בשנים 2008 עד 2012 .

בעיית טיוב נתונים וההתייקרות אינה רלוונטית לסעיף המרכזי בקבוצת הדיור  "חוזי שכר דירה מתחדשים", אלא רק לסעיף "שכר דירה" שמשקלו הוא פחות מ- 6% במדד. להערכתנו, פער של 6.6% אינו ממחיש את התקופה הנוכחית המתאפיינת בחולשה או התייצבות בתחום מחירי הדיור. אולם, גם בהנחה כי הפער נשמר, אזי בהתחשב בכך שפחות מ- 20% מחוזי שכר הדירה מתחדשים עם שוכרים שונים, אזי הסעיף עלול להתייקר בכ- 1% נוספים לשנה )אגב, במקורב להתייקרות סעיף "חוזי שכר דירה מתחדשים"(. בהתחשב במשקלו ההשפעה על המדד הכללי בשנה תהיה 0.05% . להערכתנו, על רקע המגמות בענף הדיור ההשפעה אף תהיה צנועה מכך, משמע זניחה.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".