סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  01.02.2018 / 10:22:53

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                    

עיקרי הדברים:    

ארה"ב: הדולר האמריקאי נחלש בעולם, הנפט מתייקר, הנשיא האמריקאי מטיל מיסים על יבוא של מכונות כביסה ופאנלים סולאריים וכתוצאה מכך איגרות החוב של ממשלת ארה"ב רושמות הפסדי הון. איגרת החוב ל-10 שנים נסחרה בסוף השבוע בתשואה לפדיון של 2.66%. האיגרת הקצרה ל-2 שנים כבר הגיעה ל-2.12%.          

עולם: אמנם, המשק האמריקאי צמח ברבע האחרון בשיעור נמוך מהצפי, אך רפורמת המס של הנשיא טראמפ אחראית לאופטימיות של כלכלני ה-IMF, אשר העלו את תחזיות הצמיחה לארה"ב ולעולם לשנים 2018 ו-2019.  

ישראל: בעוד שיצוא הסחורות נמצא בתקופה קשה, דווקא יצוא השירותים הציג בשנים האחרונות התפתחויות חיוביות. בחודש אוקטובר הוא רשם התכווצות וזו תוקנה במהרה על ידי התרחבות מחודשת בנובמבר. יצוא ענפי ההיי-טק מוביל בראש.     

מאקרו ואג"ח עולמי:

הדולר האמריקאי ממשיך להיחלש כנגד מטבעות הסחר וכך גם איגרות החוב של ממשלת ארה"ב. הדולר האמריקאי חזר בשבוע המסחר האחרון לרמה בה היה לפני 3 שנים. זאת, לאחר ששר האוצר האמריקאי סטפן מנוצ'ין אמר כי "הדולר החלש, מבחינתו, הוא חיובי הואיל והוא מעודד את סחר החוץ". לאחר מכן, מנוצ'ין חזר בו ואף שיבח דולר חזק. כך עשה גם טראמפ, אך בסיכום שבועי נחלש הדולר בשיעור של 1.7%, כנגד האירו. ברור שהיחלשות הדולר מספקת יתרון ליצואנים האמריקאים, כאשר מנגד מייקרת את היבוא. בשנה האחרונה נחלש הדולר ב-כ-17% כנגד האירו. מגמה זו צפויה להערכתנו להמשך.

התפתחות זו במטבעות, אשר באה במקביל להתייקרות שבועית של 4.5% במחיר הנפט הגולמי, ה-WTI, לכדי 66.2 דולר לחבית הביאה להפסדי הון בשוק האג"ח של ממשלת ארה"ב. האיגרת ל-10 שנים נסחרה בסוף השבוע בתשואה לפדיון של 2.66%, הגבוהה ב-2 נ"ב מאשר לפני שבוע וגבוהה ב-25 נ"ב מאשר בראשית השנה. האג"ח ל-2 שנים מסחרה בסוף השבוע בתשואה לפדיון של 2.12% הגבוהה ב-7 נ"ב מאשר לפני שבוע. להערכתנו, הפוטנציאל להשתטחות העקום האמריקאי הוא מצומצם למדי, אך הפסדי ההון צפויים להמשך.    

המשק האמריקאי צמח בשיעור צנוע ברבע האחרון של 2017, ב-2.6% בלבד, לעומת קונצנזוס של 2.9%. ההוצאה הצרכנית התרחבה ב-3.8%, לעומת הרבע המקביל אשתקד, שהוא קצב הצמיחה הגבוה ביותר מאז 2014. אולי הסגמנט החשוב ביותר בדוח היה ההשקעות במשק אשר נמצאות בתנופה מרשימה. אלו נסקו בשנה האחרונה ב-6.8%. מנגד, החולשה הגיעה מעלייה בגירעון המסחרי ומגידול במלאים.

כלכלני קרן המטבע הבינלאומית עדכנו תחזיתם בצורה משמעותית, בהשפעת רפורמת המיסים של הנשיא טראמפ. לדעת כלכלני הקרן, הכלכלה הגלובלית תצמח בשנתיים הקרובות בקצב המהיר ביותר זה שבע שנים, לאור רפורמת המס בארה"ב שתעודד את ההשקעות של החברות. לעומת התחזית הקודמת שניתנה באוקטובר, הקיצוץ במס החברות יעניק לכלכלה הגדולה בעולם זריקת עידוד ויאיץ את הצמיחה שלה בשנת 2018 ב-0.4%, כלומר לכדי 2.7%.

לאור זאת, בקרן עדכנו כלפי מעלה את התחזית לצמיחה העולמית ל-3.9% ב-2018 וגם ב-2019, המהווה עלייה של 0.2% לעומת תחזית קודמת מאוקטובר.

נתונים מעודדים קלות מבריטניה. ברבע האחרון של 2017 נרשמה בו צמיחה של 2%, לעומת צפי לכדי 1.6%. בשנת 2017 נרשמה התרחבות במשק בשיעור של 1.8%, שהיא החלשה ביותר מאז 2012 ואפילו לעומת 1.9% בשנת 2016. מעבר לאי הודאות באשר לאי הבריטי ולברקזיט, בעיה נוספת של בריטניה היא התחזקות הליש"ט כנגד הדולר האמריקאי. המטבע התחזק בשבוע האחרון ב-2.4% וב-12.7% בשנה האחרונה כנגד הדולר האמריקאי.     

מאקרו ואג"ח מקומי:

האם דירוג החוב של ישראל ימשיך לעלות? סך החוב הציבורי כאחוז מהתוצר עמד בסוף שנת 2017 על 61.1%, לעומת יחס של 62.4% בסוף 2016. שיעור החוב של הממשלה בלבד (ללא הרשויות) כאחוז מהתוצר עמד בשנה שהסתיימה על 59.4%, לעומת 60.7% בשנת 2016. מעבר לשינוי השנתי גם בראיה ארוכת טווח חל שיפור ולראיה, בעשר השנים האחרונות ירד שיעור החוב הציבורי מהתוצר ב-11%. המשמעת הפיסקלית והרצון של קובעי המדיניות להפחית ביחס החוב לתוצר מצביעים על כך שהנפקות החוב (נטו) מצטמצמות ולכך עשויה להיות השפעה חיובית על מחירי איגרות החוב של הממשלה ואף על דירוג החוב של ישראל בעתיד. 

יצוא השירותים הציג חולשה באוקטובר, תיקן במהרה והציג שיפור בנובמבר. יצוא השירותים בחודש נובמבר 2017 (לא כולל חברות הזנק ובניכוי העונתיות), הסתכם ב-3.8 מיליארד דולר, והיה גבוה ב-1.2% מהיקף יצוא השירותים באוקטובר. יצוא ענפי ההיי-טק המהווה כ-50% מסך יצוא השירותים הסתכם ב-1.98 מיליארד דולר, בחודש נובמבר 2017 תוך שהוא עולה ב-3.6%, לעומת חודש אוקטובר. למעשה, הוא היה הגורם המרכזי לשיפור ביצוא השירותים.

הפעילות במשק:

הביקושים המקומיים ממשיכים להציג מגמה חיובית ולראיה בחודשים אוקטובר עד דצמבר 2017 חלה עלייה של 3.7% (במחירים קבועים ובמונחים שנתיים) בסך כל פדיון רשתות השיווק, בהמשך לעלייה של 6.6% בשלושת החודשים יולי עד ספטמבר 2017.

גם הייצור התעשייתי הציג שיפור בחודשים אוקטובר ונובמבר. כך, לפי הנתונים מנוכי העונתיות חלה בנובמבר התרחבות של 2.1%, בהמשך לעלייה של 0.5% באוקטובר. השיפור המרכזי במדד הגיע מנסיקה של 4% ביצור של ענפי הטכנולוגיה העילית אשר דווקא לאחרונה הציגו חולשה.

יחד עם זאת, לא ניתן לקבוע חד משמעית כי הפעילות היצרנית במשק נמצאת במומנטום חיובי מובהק וזאת על רקע העובדה כי בנובמבר חלה ירידה של 0.5% בהיקף המשרות ובשעות העבודה נרשמה נסיגה של 0.4%. יתר על כן, גם השקל המתחזק צפוי להמשיך ולהקשות על הייצור, המיועד לייצוא.

שילוב מסוים של האינדיקטורים השונים בא לידי ביטוי במדד המשולב של בנק ישראל אשר רשם בחודש דצמבר עלייה של 0.32%, בדומה לקצב ההתרחבות החודשי, הממוצע, בשנת 2017. המדד הושפע לטובה מהעלייה ביבוא מוצרי הצריכה וביבוא התשומות בדצמבר, ומהעלייה בייצור התעשייתי ובפדיון השירותים בנובמבר. לעומת זאת, את קצב עלייתו של המדד מיתנה הירידה הקלה ביצוא הסחורות בחודש דצמבר.

בשבוע הקרוב צפויה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפרסם את האינדיקטורים הבאים: מכירות בכרטיסי אשראי (דצמבר, יום ג'), אינדיקטורים כלכליים (דצמבר, יום ד'), סקר כוח אדם (דצמבר, יום ד'). 

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".