סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  01.02.2018 / 10:16:13

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                    

עיקרי הדברים:    

ארה"ב: נתוני המאקרו הבסיסיים אשר ממשיכים להיות טובים, הדולר האמריקאי הנחלש, התכנית החדשה של הנשיא טראמפ להשקעות בתשתיות והגירעון הפיסקלי הגדל מביאים למכירת איגרות החוב של ממשלת ארה"ב. האיגרת ל-10 שנים נסחרה בסוף השבוע בתשואה לפדיון של 2.64%, הגבוהה ביותר מאז אפריל 2014. המגמה השלילית צפויה להמשך.     

סין: המשק הסיני צמח ב-6.9% בשנת 2017, הגבוה מיעד הממשלה לכדי 6.5%. הואיל וסין מהווה את מרכז הסיכון העולמי, הדבר בהחלט מעודד. הצרכן והביקושים הפנימיים ממשיכים להיות קטרי הצמיחה.

ישראל: המשק צמח ב-3.5% ברבעון ה-3 של 2017. היה זה שיעור הצמיחה החזק ביותר ב-3 הרבעים האחרונים. הצריכה הפרטית ובמיוחד רכישות של מוצרים בני-קיימא וגם ההשקעות בענפי המשק הובילו את הפעילות המשקית. שוק העבודה ממשיך להציג אינדיקטורים חזקים.  

מאקרו ואג"ח עולמי:

מספר הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב בשבוע שהסתיים ב-6 לינואר הסתכם ב-220,000. היה זה המספר הנמוך ביותר מאז שנת 1973. נזכיר, כי שיעור האבטלה בארה"ב נמצא ברמה נמוכה מאוד של 4.1% וכפי הנראה זו לא צפויה לעלות בקרוב. 

שוק האג"ח של ממשלת ארה"ב ממשיך להימצא בטריטוריה שלילית כאשר האיגרת ל-10 שנים נסחרה בסוף השבוע בתשואה לפדיון של 2.64%, לעומת 2.55% לפני שבוע או 2.41% בתחילת השנה. גם האיגרת לשנתיים רשמה מגמה שלילית ונסחרה בסוף השבוע בתשואה לפדיון של 2.05%, לעומת 1.88% בתחילת השנה.

במנוגד לתקופה האחרונה, שיפוע העקום החל לעלות. להערכתנו האפיק הממשלתי האמריקאי צפוי לרשום הפסדי הון בשנה הקרובה.

הריבית בקנדה ממשיכה לעלות. הבנק המרכזי הקנדי העלה השבוע את הריבית הרשמית              ל-1.25%. להחלטה יש השפעה מרכזית על הצריכה הפרטית ועל שוק הדיור. לדעת נגיד הבנק, על רקע אינדיקטורים חזקים במיוחד לכלכלה הקנדית, העלאת הריבית הפכה צעד מתבקש. עם זאת, הנגיד הדגיש כי אי הודאות לגבי הסכם הסחר עם ארה"ב (כ-80% מהיצוא הקנדי הוא לארה"ב), NAFTA, יוצר אי וודאות אשר עלולה להעיב על המשק.

הועדה המוניטרית של ה-ECB, הבנק המרכזי של גוש האירו צפויים להתכנס השבוע. אנו לא מעריכים כי יחול שינוי של הריבית. אם כי, להערכתנו, בפגישה במארס צפויים בבנק המרכזי לשנות מעט את הגישה ואולי אף לספק מתווה מוניטרי חדש הואיל והאינפלציה לא מתקרבת ליעד הרשמי של הבנק המרכזי. אם לא די בכך, אזי גם התחזקות האירו יוצרת לחצים דפלציונים ובעיות לבנק.

נמשכת החולשה בכלכלה האנגלית. המכירות הקמעונאיות ממש נפלו בדצמבר כאשר אלו התכווצו ב-1.5%. הייתה זו ההתכווצות החודשית החזקה ביותר מאז יוני 2016, וב-7 השנים האחרונות לעומת חודשי דצמבר. עם זאת, הואיל ונרשמה התרחבות של 1% בהוצאות של חודש נובמבר, ייתכן כי הצרכנים הקדימו השנה את ההוצאות. עם זאת, בראיה שנתית אלו התרחבו רק ב-1.9% בלבד שהוא הקצב השנתי המתון ביותר מאז 2013.

סין מהווה בשנים האחרונות את גורם הסיכון המאקרו כלכלי הגדול ביותר בעולם. מצבת החובות של הסקטור העסקי (חברות) והפרטי צומחת בקצב מסחרר, מעבר לתוצר הנומינלי. משמעות הדבר היא שכניסה למיתון של המשק עלולה להביא לשמיטת חובות קשה מאוד ולכך עלולה להיות השפעה על השווקים הפיננסים הגלובליים. לשמחתנו התוצר ברבע האחרון של 2017 צמח בשיעור בריא של 6.8%, לעומת הרבע המקביל ב-2016. ברבע השלישי עמד שיעור זה על 6.7%. בכל 2017 צמח המשק הסיני ב-2.9%, לעומת 6.7% ב-2016 והוא גבוה מיעד הממשלה ל-6.5%. במהלך השנה התרחבו הייצור התעשייתי ב-6.2%, כאשר ההשקעות במשק טיפסו ב-7.2%. יתר על כן, הקטר במשק, הצרכן, המשיך לצרוך ולראיה והמכירות הקמעונאיות נסקו  ב-9.4% בשנה שחלפה.   

מאקרו ואג"ח מקומי:

התוצר המקומי הגולמי (במחירים קבועים ובניכוי עונתיות), עלה ברבע השלישי של שנת 2017 ב-3.5% במונחים שנתיים (בדומה לאומדן הקודם, אך נמוך מ-4.1% שפורסם באמדן הראשון). נזכיר, כי ברבע השני נרשמה צמיחה של 2.7% ושל 1.0% ברבע הראשון. כלומר המשק נמצא במומנטום חיובי. הצמיחה ברבע הנדון הושפעה במיוחד מההוצאה על מוצרים בני קיימא, השקעות ויצוא של חברות הזנק.

הפעילות הפנימית - ההוצאה לצריכה פרטית עלתה ברבעון השלישי ב-7.4% כאשר ההוצאה לצריכת מוצרים בני קיימא לנפש זינקה ב- 12.4%. ההשקעה בנכסים קבועים (ההשקעה בבתי מגורים והשקעות ענפי המשק בבנייה, בציוד וכלי תחבורה) עלתה ברבעון השלישי של 2017          ב-5.2% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 10.5% בחישוב שנתי ברבעון הקודם.

הפעילות הבינלאומית - יצוא הסחורות והשירותים ללא יהלומים וחברות הזנק הראה עליה מתונה (0.1% בשיעור שנתי) לאחר התרחבות של 5.8% ברבעון הקודם, אך יצוא חברות ההזנק נסק בכ-30%. היבוא למשק חזק ביותר. ברבע השלישי חל זינוק של 2017 ב-15.9%, לאחר עלייה של 8.5% ברבעון הקודם. התפתחות זו הייתה תוצאה של התרחבות הן של יבוא הסחורות והן של יבוא השירותים.

במבט לפי הענפים במשק עולה כי ברבע השלישי מחזורי העסקים לא היו דומים. וכך, בעוד שישנם ענפים הרושמים התפתחויות מרהיבות, בחלק מהענפים חלה הדרדרות. לראיה, עליות בתוצר נרשמו בענפים הבאים: מידע ותקשורת (10.9% בחישוב שנתי) מסחר ושירותי אירוח (8.8%), תחבורה, אחסנה ודואר (5.4%), שירותים פיננסיים, ביטוח, נדל"ן ואחרים (2.4%). לעומת זאת, הייתה ירידה בתוצר של הענפים הבאים: תעשייה, כרייה וחציבה  (5.7%) וענף הבינוי (5.0%).

שוק העבודה: ההצלחה של הכלכלה הישראלית בשנים האחרונות לוותה בעלייה של שכר המינימום וגם של השכר הריאלי, עקב האינפלציה הנמוכה ומעל לכל חלה ירידה בשיעור האבטלה לרמה הנראית כבר כאבטלה חיכוכית. הסביבה המאקרו כלכלית מצביעה על כך ששיעור האבטלה צפוי להיוותר נמוך בשנה הקרובה, אולם האם יצליח לשמור על שפל במספר המובטלים? לפי סקר המשרות הפנויות במשק (לפי נתוני מגמה) מספר המשרות הפנויות עלה ב-1.8% (במונחים שנתיים), לאחר עליה של כ-7.9% בממוצע בחודשים יולי-ספטמבר. בראיה שנתית שיעור המשרות הפנויות עלה ל3.76%, לעומת 3.58% בשנת 2016. כלומר, תמונת המצב משוק העבודה ממשיכה להיות חזקה ולהערכתנו, שיעור האבטלה צפוי להימצא ברמה נמוכה גם בחודשים הקרובים.

בשבוע הקרוב צפויה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפרסם את האינדיקטורים הבאים: מדד המחירים לצרכן (דצמבר, יום ב'), מחירים ליצרן (דצמבר, יום ב'), חשבונות לאומיים (רבע שלישי, יום ג') סקר משרות פנויות (דצמבר, יום ה'). 

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".