סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  15.01.2018 / 09:48:01

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                   

עיקרי הדברים:    

ארה"ב: המכירות הקמעונאיות בתקופת החגים, בנובמבר ובדצמבר, רשמו התפתחויות מרשימות ומצביעות על כך שהמשק האמריקאי נמצא בתקופה טובה. כתוצאה מכך ומגורמים נוספים, שוקי המניות רשמו את הפתיחה השנתית הטובה ביותר מאז 1987.  

מטבעות קריפטוגרפים: שוק המטבעות החדשים רשם השבוע טלטלה זוטא, כאשר מחד הודיע שר האוצר הדרום-קוריאני כי משרד המשפטים שוקל לאסור מסחר במטבעות אלו ובעיקר ב-Bitcoin אשר העם הקוריאני מהווה חלק ניכר מהמסחר בו. לעומת זאת, השלוחה הקנדית של רשת KFC הודיע כי תחל לעשות שימוש ב-Bitcoin.

ישראל: השקל נלחם בבנק ישראל. העובדה כי המשק צומח ותאוות העסקאות גדולה (המשק ממשיך לייצא חברות הייטק) משפיעה על שער החליפין. בנק ישראל, למרות מאמצים כבירים רק מצליח למתן את המגמה. אנו ממשיכים לנקוט בגישה לפיה השקל ימשיך להתחזק.

 

מאקרו ואג"ח עולמי:

חדשות מרחבי העולם מסיטות את המשקיעים לעבר נכסים מסוכנים - בשבוע המסחר האחרון הגיעה בורסת וול סטריט וגם שוקי מניות אחרים, שוב, לרמות שיא של כל הזמנים. זאת, על רקע היחלשות הדולר בעולם, נתונים מאקרו כלכליים טובים ופתיחת עונת הדוחות הכספיים. שוק המניות האמריקאי חווה את הפתיחה השנתית הטובה ביותר מאז 1987.

גם מחירי הזהב והנפט זינקו, אך מסיבות אחרות. הזהב הגיע בסוף השבוע לשיא של ארבעת החודשים האחרונים, תוך עלייה שבועית של 1%. מחיר הנפט נסק לשיא של 3 השנים האחרונות. ה-WTI נסחר בסוף השבוע במחיר של 64.4 דולר לחבית. ההתייקרויות בזהב והנפט הגיעו, בין היתר, לאחר שהנשיא האמריקאי הזהיר כי זו תהיה הפעם האחרונה שהוא מאריך את ההקלות לאיראן.

לעומת זאת, בשוק האג"ח הממשלתי נרשמו הפסדי הון. האג"ח של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים רשמה במהלך השבוע עלייה של 7 נ"ב ונסחרה בסופו בתשואה לפדיון של 2.55%. גם האג"ח ל-2 שנים איבדה ממחירה ונסחרה בסוף השבוע בתשואה לפדיון של 2.01%, הגבוהה ב-4 נ"ב מאשר לפני שבוע. התפתחויות דומות נרשמו באיגרות הארוכות של מדינות כגון, אנגליה, גרמניה, ושווייץ (התשואה באיגרת ל-10 שנים בשווייץ התאפסה לאחר שהייתה שלילית מאז יולי 2017). ההתפתחויות השליליות בשוק האג"ח הממשלתי נבעו הן מההתפתחויות המאקרו כלכליות המעודדות, אך גם מהעובדה כי הגירעון הממשלתי האמריקאי נמצא במגמה התרחבות. הגירעון הממשלתי בחודש דצמבר עמד על 23.2 מיליארד דולר ו-225 מיליארד דולר בשלושת החודשים הראשונים של השנה הפיסקלית. התקציב הוא מרחיב וחורג באופן משמעותי מההערכות של הקונגרס האמריקאי. כלומר, ביצוע התקציב מאותת על כך שגיוסי ההון של חוב ממשלתי אמריקאי יגדלו. להערכתנו, המגמה השלילית באיגרות החוב תמשך.

המאקרו אמריקאי שומר על מומנטום חיובי ומצביע על כך שקצב הצמיחה נותר איתן. בראש האינדיקטורים שפורסמו בשבוע האחרון היו המכירות הקמעוניות, אשר רשמו בדצמבר עלייה של 0.4% (מנוכה עונתיות) לעומת רמתן בנובמבר (שבו התרחבו ב-1.4%). המכירות התרחבו ב-5.5% ברבע הרביעי, לעומת הרבע המקביל אשתקד. מדד אמון העסקים הקטנים עמד בשנה האחרונה על ממוצע של 104.8 נק', הגבוהה ביותר מאז שהחלו במדידתו.

בזירת המטבעות הקריפטוגרפים הייתה השבוע תנודתיות כאשר מחד הודיע שר האוצר של קוריאה כי הם שוקלים לאסור מסחר באמצעות מטבעות אלו. ההודעה היא משמעותית הואיל ולקוריאה משקל מרכזי בסחר העולמי במטבעות אלו, בעיקר ב-Bitcoin. לעומת זאת, ענק סליקות הכספים האמריקאי MoneyGram חתם על עסקה שבו הוא יבצע סליקה למטבע הקריפטוגרפי Ripple (סימול: XRP). הדבר הביא לעלייה של 15% בערכו של המטבע בשבוע המסחר. הודעה חיובית נוספת בשבוע המסחר האחרון הייתה כאשר שלוחת קנדה של רשת המזון המהיר KFCהודיעה שתקבל Bitcoin עבור שורה של מוצרים ובצורה מוגבלת. בסוף השבוע נסחר ה-Bitcoin בשער של כ-14,070 דולר ליחידת מטבע.

 

מאקרו ואג"ח מקומי:

כצפוי, ריבית בנק ישראל נותרה ללא שינוי. למעשה, כבר כמעט 3 שנים שהריבית ברמה זו על רקע האינפלציה הנמוכה במשק. מחר צפוי להתפרסם מדד דצמבר והוא אמור להיות אפסי, אך עדות ברורה יותר לבעיית האינפלציה היא מדד ינואר אשר צפוי לרדת ב-0.4%, ויושפע, בין היתר מהפחתה של 1.5% בתעריף החשמל באמצע החודש.

יחד עם זאת, הבעיה האמיתית של בנק ישראל היא הייסוף המתמשך של השקל כנגד הדולר האמריקאי ושאר מטבעות הסל. לפי דיווחים שונים באמצעי התקשורת בנק ישראל פעל לאחרונה ורכש דולרים בהיקפים גדולים למדי. עם זאת, בשורת התחתונה, המהלך לא היה יעיל במיוחד (להוציא את העובדה כי הוא אולי מיתן את הייסוף).  

שוק המט"ח: החשבון השוטף של מאזן התשלומים מצביע על כך שהעודפים ממשיכים להיות ניכרים, גם אם מתכווצים קמעה. עם זאת, הוא אינו לוקח בחשבון את ההשפעה (נטו) של מכירת חברות ההייטק (אקזיטים) על שוק המט"ח (השקעות ישירות), יותר מ-4 מיליארד דולר בשנה האחרונה. לאור זאת, להערכתנו השקל צפוי לשמור על חוזקה כנגד הדולר האמריקאי ומטבעות הסחר המרכזיים.

נציין, כי בסוף השבוע נסחר השקל בשער של 3.415 שקלים לדולר, ייסוף של יותר מ-2% מראשית השנה. גם לאחר קביעת היציג המשיך השקל להתחזק.

מדיניות פיסקלית - בפעילותה של הממשלה נרשם בשנת 2017 גירעון של כ-24.8 מיליארד שקלים שהם כ-1.97% מהתמ"ג. נזכיר כי, בתקציב המקורי לשנת 2017 תוכנן גירעון בסך 36.6 מיליארד שקלים, שהיו כ-2.9% מהתמ"ג החזוי בתקציב המקורי.

הכנסות המדינה בשנת 2017 הסתכמו בכ-336.0 מיליארד ₪ בהשוואה ל-322.7 מיליארד כחזוי בתקציב המקורי. הגבייה הייתה גבוהה מהתחזית, בעיקר עקב הכנסות חריגות ממבצע "מס דיבידנד" וממכירת חברות, גם אם נתחשב בהוצאות בגין "נטו משפחה", המיסוי הירוק על כלי הרכב, וההפרשה החריגה לקרן מס רכוש. לעומת 2016 חלה עלייה נומינלית של כ-8.4% בשנת 2017 בגביית המיסים.

סך הוצאות הממשלה (ללא פירעון קרן על החוב הממשלתי וללא מתן אשראי) הסתכמו בכ-360.8 מיליארד ₪ לעומת 359.4 מיליארד ₪  בתכנון בתקציב המקורי, ושיעור הביצוע הכולל הסתכם  בכ-100.4%. 

הסיפור המעניין של תקציב 2017 הוא לא הגירעון הנמוך, אלא הוצאת הענק בחודש דצמבר ואפילו בנובמבר. בחודשיים אלו הסתכם הגירעון ב-23.6 מיליארד ₪ (או 25.7 מיליארד ₪ ללא מתן אשראי - הקריטריון למגבלת הגירעון). למעשה, כ-96% מהגירעון של 2017 הוא תוצאה של חודשים נובמבר ודצמבר.

בשבוע הקרוב צפויה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפרסם את האינדיקטורים הבאים: מדד המחירים לצרכן (דצמבר, יום ב'), מחירים ליצרן (דצמבר, יום ב'), חשבונות לאומיים (רבע שלישי, יום ג') סקר משרות פנויות (דצמבר, יום ה'). 

 

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".