סקירה שבועית 15.11.15


כלכלני אלומות  |  15.11.2015 / 10:26:52
בשורה התחתונה :                                                                                                                                    
חברי הועדות המוניטרית של ה-Fed מדברים בגלוי על האופציה להעלות ריבית בחודש דצמבר, אם כי ממש לא מתחייבים. בהמשך לדבריה של יו"ר ה-Fed, ג'נט יילן, לפני כשבוע וחצי, השבוע אמרו ראש שלוחת סן פרנסיסקו, ג'ון וויליאמס, וגם סטנלי פישר שהמשך שיפור של האינדיקטורים הכלכליים צפוי להביא להעלאת ריבית בדצמבר.
 
 עם זאת, אי הוודאות באשר לעליית הריבית עלתה כאשר ביום ו' פורסמו נתוני המכירות הקמעוניות ומדד מחירי היצרנים. שני אינדיקטורים אלו, לחודש אוקטובר (וגם מחירי היבוא שפורסמו מוקדם יותר השבוע) היו חלשים מהערכות השוק. יתר על כן, המחירים ליצרנים ומחירי היבוא המשיכו לרדת והדבר מצביע על כך שהאינפלציה, שהיא יעד מרכזי של ה-Fed, תמשיך להיות מדוכאת בתקופה הקרובה.   
           
 הירידה שנרשמה בתיירות הנכנסת בחודש אוקטובר מצביעה על הפגיעה הריאלית של העלייה במתיחות הביטחונית על הכלכלה הישראלית. לפי הנתונים מנוכי העונתיות, בחודש אוקטובר נרשמה ירידה של 7.6% בסך כניסות התיירים לישראל. אין ספק כי ההחרפה הביטחונית דרדרה את מספר התיירים אשר הוא הפגיע והרגיש ביותר לשינויים בסביבה הביטחונית. עם זאת, חשוב לציין כי שיעור ההידרדרות הוא צנוע לעומת אירועים ביטחוניים שחווה המשק בעבר. לכן, הפגיעה לעת עתה במשק היא צנועה למדי. כפי הנראה, ההחרפה בתיירות הנכנסת תמשך גם בנובמבר.
מאקרו ואג"ח עולמי:
 לפני כשבוע שחצי, אמרה יו"ר מועצת הנגידים, שהעלאת ריבית בחודש דצמבר היא "אפשרות חיה". בשבוע שעבר אמר יו"ר שלוחת ה-Fed של סן פרנסיסקו (ומחליפה של ג'נט יילן בתפקיד), ג'ון וויליאמס, כי יש סיבה אמיתית להעלות את הריבית בפגישה בקרובה של חברי ה-Fed, אם הכלכלה תמשיך להציג נתונים טובים, היינו בחודש ב-16 לדצמבר. לדעתו, יש לעשות זאת באופן הדרגתי. נזכיר כי העלאת הריבית האחרונה של ה-Fed הייתה לפני עשור לערך. יתר על כן, מאז 2008 הריבית למעשה קפואה. דבריו של וויליאמס הם חשובים מאין כמותם הואיל והוא בעל זכות הצבעה ונוהג להצביע בצורה דומה לזו של יו"ר ה-Fed. וויליאמס אמר כי ה-Fed לא העלה את הריבית בספטמבר עקב חשש מהאטה בכלכלה הסינית, דבר אשר עד עתה לא התממש. נציין, כי גם סטנלי פישר, שלו זכות הצבעה, אמר השבוע דברים דומים לאלו של וויליאמס.
המכירות הקמעוניות בארה"ב לחודש אוקטובר אכזבו. אלו התרחבו בשיעור של 0.1% בלבד, לעומת הצפי לעלייה של 0.3%. למעשה, נרשמה הפתעה לרעה במכירות כלי הרכב שהתכווצו ב-0.5% ואלו דרדרו את ההוצאה הצרכנית. עם זאת, חשוב לציין כי גם המשך ההוזלות במחירי הבנזין השפיעו לרעה על הפדיון הכולל ואלו לבדן התכווצו ב-0.9%. 
סביבת המחירים במשק האמריקאי נותרת באוקטובר מאוד בעייתית:
מחירי היבוא בארה"ב מאותתים על כך שהמשק ממש לא צפוי להציג עלייה משמעותית של האינפלציה בטווח הקרוב. בחודש אוקטובר נרשמה ירידה של 0.5% במחירי מוצרי היבוא, לעומת הערכת השוק לירידה צנועה באופן משמעותי, ב-0.1% בלבד. ההוזלה במחירים הייתה, שוב, תוצאה של הוזלה במחירי מוצרי הנפט, אך לא רק הם. הדולר החזק והחולשה בביקושים העולמיים ממשיכים לייצר לחץ למיתון האינפלציה במשק. למעשה, מתוך 16 החודשים האחרונים, ב-14 נרשמה ירידה במחירי היבוא וב-12 החודשים האחרונים, מחירי היבוא צנחו ב-10.5%. התוצאה היא אינפלציה אפסית בשנה האחרונה בארה"ב. 
המחירים ליצרנים שמהווים את המקור לאינפלציה הצרכנית רשמו ירידה של 0.4% באוקטובר, לעומת צפי לעלייה של 0.2%. זאת, אגב, בהמשך להתכווצות של 0.5% בחודש ספטמבר. גם    ב-12 החודשים האחרונים נרשמה ירדה בשיעור חד למדי של 1.6%. התפתחויות אלו מצביעות על כך שהאינפלציה בארה"ב צפויה להישאר מדוכאת עוד תקופה ממושכת. 
שלל דיווחים אלו מפחית את הסבירות לכדי העלאת ריבית בארה"ב בחודש דצמבר. 
 לפי האמדן הראשוני, כלכלת גוש האירו התרחבה בשיעור של 1.2% בלבד, ברבע השלישי, לעומת הרבע השני (במחירים קבועים ובמונחים שנתיים), נמוך קלות מאשר הערכנו. הדיווח  מצביע על כך שהכלכלה האירופאית עדיין שברירית למדי. המשק הגרמני, הכלכלה הגדולה בגוש, התרחב ב-1.2% בלבד, בדומה לצמיחה בצרפת. עם זאת, ספרד הפתיע לטובה כאשר נסקה ב-3.2%. מנגד, דווקא איטליה מאטה שוב וזו צמחה ב-0.8% בלבד. אין בנתונים משום הפתעה משמעותית ולהערכתנו, גם ברבע האחרון של 2015 המשק האירופאי צפוי להציג קצב דומה. 
 
מאקרו ואג"ח מקומי:
 אולי הנתון הראשון הריאלי לפגיעה במשק עקב העלייה ברמת המתיחות הביטחונית, אשר פורסם בשבוע שחלף הוא כניסות התיירים לארץ, בחודש אוקטובר. לפי הנתונים מנוכי העונתיות, בחודש אוקטובר נרשמה ירידה של 7.6% בסך כניסות התיירים לישראל. דבר זה בהחלט לא מעודד הואיל וגם ללא האירועים, מתחילת השנה נרשמה ירידה במספר התיירים הנכנסים, לעומת מספר הכניסות ב-2014. אך, אין ספק כי ההחרפה הביטחונית היא אשר דרדרה את מספר התיירים הידוע כפגיע ורגיש ביותר לשינויים בסביבה הביטחונית. עם זאת, חשוב לציין כי שיעור ההידרדרות הוא צנוע לעומת אירועים ביטחוניים שחווה המשק בעבר.
סחר חוץ בסחורות - בחודש אוקטובר 2015, הסתכם יבוא הסחורות ב-20.2 מיליארד ש"ח.          כ-44% מסך היבוא היה יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה), 21% יבוא מוצרי צריכה, 15% יבוא מכונות ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות ו-20% הנותרים יבוא יהלומים, חומרי אנרגיה, אניות ומטוסים. יצוא הסחורות הסתכם ב-16.1 מיליארד ש"ח. 85% מסכום זה היה יצוא תעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים), 13% יצוא יהלומים ו-2% יצוא חקלאי, ייעור ודיג.           כך, הגירעון בסחר בסחורות הגיע לכדי ב-4.1 מיליארד ש"ח. מתחילת השנה הסתכם הגירעון בסחר בסחורות ב-23.1 מיליארד ש"ח, לעומת 36.3 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. חשוב לציין, כי בחודשים האחרונים נרשמה עלייה משמעותית בגירעון וזו נובעת מהידרדרות של יצוא ענפי הטכנולוגיה העילית, כאשר דווקא הענפים המסורתיים שומרים על יציבות, אולי בגלל שער החליפין.  
באשר ליצוא תעשיות טכנולוגיה עילית (המהווה כ-49% מכלל היצוא התעשייתי למעט יהלומים) בחודשים באוגוסט-אוקטובר 2015, על פי נתוני המגמה, חלה ירידה של ב-19.3%, בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה של 9.1% בחישוב שנתי בחודשים מאי-יולי 2015. נתוני היצוא לפי ענפים מצביעים על ירידה חדה במיוחד ביצוא ענף ייצור תרופות.
שוק האיגוח בישראל, בדרך להיוולד. בשבוע שעבר פרסם צוות בין-משרדי דוח שני בנושא. אחת הבעיות המרכזיות שעמדו בפני הרגולטורים השונים הוא החשש מההשפעה של משבר פיננסי נוסף, כדוגמת 2008, והשפעתו על שוק האיגוח. כפי הנראה ההגבלות שעלו בדוח זה, על אפשרויות האיגוח, באות ע"מ לצמצם ככל האפשר את הסיכון. וכך, בין היתר ממליצים כותבי הדוח: 
• תינתן אפשרות לאגח מגוון הלוואות וסוגי נכסים במסגרת עסקת איגוח. עם זאת, תוטל חובה על היזם להותיר לעצמו חשיפה של 10% לפחות מסיכון האשראי של התיק המאוגח. כמו כן, חל איסור על איגוח מורכב (מסוג 2CDO);
• עקרונות הגילוי בעסקאות האיגוח יספקו שקיפות ראויה, כדי לאפשר  למשקיעים להבין את ההיבטים השונים של העסקאות ולתמחרן כראוי;
• יקבעו התנאים להנפקה לציבור של עסקאות איגוח, תוך חלוקת האחריות המשפטית בין המשתתפים השונים בעסקה.  

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

מחקר ואסטרטגיהגיליון תחזיותבלוגיםניהול כספי ציבור וניהול סיכוניםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".