סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  31.12.2017 / 12:16:14

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                    

 עיקרי הדברים:    

חוק המיסים של טראמפ אושר על ידי 2 בתי המחוקקים ונחתם על ידי הנשיא. יתר על כן, השבתת הממשל נדחתה עד ל-19 לינואר. איגרות החוב הממשלתיות רשמו בשבוע שחלף הפסדי הון תוך שאיגרות החוב של ארה"ב נסחרות בתשואה לפדיון הגבוהה ביותר מראשית השנה.

אינדיקטורים שוטפים מרחבי העולם מצביעים על כך שהפעילות הכלכלית ממשיכה להתחזק. ביפן, היצוא התרחב בשנה האחרונה ב-16.2%, כאשר היצוא לסין נסק ב-25%. גם אינדיקטורים מאמריקה הלטינית מצביעים על כך שהכלכלות המרכזיות באזור, ברזיל וארגנטינה, משתפרות.

ישראל: התחלות הבניה במשק מתכווצות בצורה חדה. ברבע השלישי של השנה סך התחלות הבנייה הסתכם בקצב שנתי של כ-43,000 יחידות, לעומת כ-56,000 יחידות ברבע המקביל אשתקד. אם תמשך המגמה, בעוד שנתיים עד שלוש שנים ייווצר מחסור בשוק הדיור.

מאקרו ואג"ח עולמי:

ה-Bitcoin, המטבע הקריפטוגרפי משגע את העולם בשנה האחרונה, כאשר מחירו עלה מכ-900 דולר בדצמבר אשתקד לכדי יותר מ-19,695 דולר לפני 6 ימים. מאז (מה-17/12) ערכו של המטבע עשה פניית פרסה ואיבד מהשיא 35% ל 13,704 דולר.

חוק המס של הנשיא טראמפ אושר בשבוע שעבר על ידי 2 בתי המחוקקים ונחתם על ידי הנשיא ביום ו'. המהלך כולל הפחתת מס החברות מ-35% ל 21%, קיצוץ המס לפרטיים וגם כמעט והכפלה של ההוצאות המוכרות לצרכי חישוב מס. בנוסף, העביר הקונגרס החלטה לפיה הפעילות הממשלתית תמומן עד ה-19 לינואר (כחודש).

כתוצאה מהאישור ומאינדיקטורים טובים למשק האמריקאי איגרות החוב של ממשלת ארה"ב וגם אחרות בעולם רשמו הפסדי הון. רמת התשואות לפדיון בעקום הממשלתי האמריקאי (והגרמני) היא הגבוהה ביותר מראשית השנה. האג"ח ל-10 שנים נסחרה בתשואה לפדיון של 2.48%, עלייה של 13 נ"ב במהלך השבוע.

גם בשבוע שחלף פורסמו אינדיקטורים איתנים למשק האמריקאי ובמיוחד משוק הדיור – התחלות בנייה, מכירות של בתים יד-שניה ומכירות של בתים חדשים.

התחלות הבניה הציגו תמונה לפיה הפעילות בענף צפויה להיוותר ערה עוד תקופה ממושכת.

מכירות של בתים יד-שניה התרחבו  ב-5.6% בנובמבר לשיא של 11 השנים האחרונות, 5.81 מיליון יחידות, בעוד שהערכת השוק הייתה לעלייה של 0.9% בלבד. במקביל, המשיכה ההתכווצות במלאי הבתים למכירה.

מכירות של בתים חדשים נסקו, באופן בלתי צפוי בנובמבר לרמת השיא של 10 השנים האחרונות. לעומת אוקטובר, סך המכירות בנובמבר עלה ב-17.5%, לקצב של 733 אלף יחידות לשנה. הערכת השוק הייתה דווקא לירידה בהיקף המכירות של בתים חדשים.

סחר החוץ של יפן ממשיך להתאושש. ב-12 החודשים עד נובמבר נסק היצוא היפני ב-16.2% (לעומת, הערכה להתרחבות של 14.6%). ההתפתחויות המרשימות מגיעות מהסחר               הפנים-אזורי. ולראיה, היצוא לאסיה צמח ב-20% והיצוא לסין זינק ב-25%. גם היבוא עלה חדות, ב-17.2%, על פני 12 החודשים האחרונים. התפתחויות אלו הביאו לידי כך שהעודף המסחרי של יפן עמד בנובמבר על 1 מיליארד ין.

הכלכלות הגדולות באמריקה הלטינית, ברזיל וארגנטינה מציגות התפתחויות חיוביות. המדד לפעילות השוטפת בברזיל, הכלכלה הגדולה בדרום-אמריקה, הציג באוקטובר עלייה של 2.9% ועלה לרמה הגבוהה ביותר ב-44 החודשים אחרונים. בארגנטינה, הכלכלה השנייה בגודלה באזור, התוצר ברבע השלישי (לעומת הרבע המקביל ב-2016) צמח ב-4.2%, לעומת 2.9% ברבע השני.

מאקרו ואג"ח מקומי:

ענף הנדל"ן נמצא במהלך שסופו יהיה צמצום ההיצע בעוד 2 עד 3 שנים: ברבע השלישי של השנה סך התחלות הבנייה הסתכם ב-10,796 יחידות (נתונים מקוריים). נתון זה המגלם קצב של כ-43,000 התחלות בנייה לשנה, מהווה נסיגה משמעותית מקצב של כ-56,000 התחלות בנייה אשר נרשם ברבע המקביל אשתקד. אמנם, גם כ-11,000 לרבעון הוא מספר גבוה דיו בכדי לא ליצור מצוקת היצע, אך הנסיגה היא ברורה ואם זו תמשך, לא תהיה ברירה והמחסור בשוק הדיור יורגש. בראיה ל-12 החודשים האחרונים, אוקטובר 2016 עד ספטמבר 2017, הוחל בבנייתן של 49,750 דירות. מספרן היה נמוך בכ-6.3% מזה שנרשם ב-12 החודשים אשר קדמו להם (אוקטובר 2015 עד ספטמבר 2016). בהשוואה של שתי התקופות הללו, הירידה החדה ביותר בהיקף התחלות הבנייה הייתה באזור יהודה ושמרון (כ-26%), מחוז ירושלים (16%) ומחוז המרכז (14.5%). לעומת זאת, במחוז חיפה נרשמה עליה של כ-16% בהיקף התחלות הבנייה.

חשוב לציין, כי לעת עתה צד ההיצע מציג איתנות. היקף גמר הבנייה נותר גבוה למדי, כתוצאה מרמה גבוהה של התחלות בנייה לפני שנתיים. ולראיה, ברבע השלישי הסתיימה בנייתן של 12,100 דירות, המהוות קצב שנתי של 48,400 יחידות דיור.

הפעילות היצרנית (הכוללת כרייה וחציבה) במשק שמרה על יציבות (לפי נתונים מנוכי עונתיות) בחודש אוקטובר, אך להוציא את הכרייה והחציבה חלה ירידה של 1.5% בייצור התעשייתי והדבר מצביע על החולשה ואף על הידרדרות הקיימת בענף. החולשה המרכזית היא מנת חלקם של ענפי הטכנולוגיה העילית שרשמו התכווצות של 7% (בניכוי עונתיות) באוקטובר. מנגד, בענפים המסורתיים חלה עלייה מרשימה של 2.6%, אך היא רק מעודדת ולא יותר הואיל והיא מגיעה כתיקון להתכווצות של 2.5% בספטמבר. לראיה, נתוני המגמה רשמו רצף של 7 חודשים, אשר בכל אחד מהם נרשמה התכווצות. החולשה בענפים היצרניים הביאה לידי כך שבאוקטובר לא חל שינוי במספר משרות העובדים. למעשה, לפי נתוני המגמה כבר 3 חודשים שבהם מספר המשרות נותר קבוע.יתר על כן, שעות העבודה אמנם עלו באוקטובר ב-1.1%, אך לפי נתוני המגמה בחודשיים האחרונים, הם נותרו ללא שינוי. 

לעומת הפעילות היצרנית, המכירות במשק ממשיכות להיות איתנות ולראיה, הפדיון בכל ענפי הכלכלה עלה ב-0.8% בחודש אוקטובר. מתוכו, המכירות הקמעוניות נסקו ב-2.5%. אין ספק, כי מצבו המשתפר של הצרכן, על רקע העלייה של השכר הריאלי ושיעור האבטלה הנמוך ימשיכו לעודד את הצריכה הפרטית ואת הצמיחה המשקית ברבע האחרון של 2017.

בשבוע הקרוב צפויה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפרסם את האינדיקטורים הבאים: יצוא שירותים (אוקטובר, יום ב'), פדיון ברשתות השיווק (נובמבר, יום ג'), רכישות בכרטיסי אשראי (נובמבר, ה')

 

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".