החלטת ריבית דצמבר 2017 בארה"ב


כלכלני אלומות  |  18.12.2017 / 14:22:03

בשורה התחתונה                   

החלטת ריבית בארה"ב

בהתאם לצפיות, ריבית ה-Fed הועלתה ב-25 נ"ב לטווח של 1.25% עד 1.50%. ב-Fed מתייחסים לשוק העבודה כאילו הגיעה לכדי מיצוי. עם זאת, ב-Fed הרבה יותר אופטימיים ביחס לכלכלה ומעלים את תחזית הצמיחה ל-2018 ב-0.4%, ל - 2.5%.

 

להלן עיקרי ההודעה :

האינדיקטורים הכלכליים שפורסמו ממועד הישיבה הקודמת (נובמבר) ועד לאחרונה מצביעים על כך ששוק העבודה המשיך להתחזק בצורה איתנה. למרות שההוריקנים יצרו תנודתיות, נמשכה יצירת מקומות העבודה ושיעור האבטלה המשיך לרדת. ההוצאה הצרכנית התרחבה בצורה צנועה וההשקעות בעסקים התחזקו ברבעונים האחרונים. האינפלציה הבסיסית (ללא מזון ואנרגיה) נותרה מתונה ומתחת ל-2%. האינפלציה ממקורות שונים נותרת נמוכה. 

הוועדה מעריכה כי במקביל להתאמה איטית של המדיניות מוניטרית, הפעילות הכלכלית תמשיך להתרחב בקצב צנוע, תוך ששוק העבודה ייוותר חזק. האינפלציה צפויה להיוותר מתחת ל-2% בטווח הקצר, אך צפויה להתייצב בסביבות 2% בטווח הבינוני. לדעת הועדה, הסיכונים לפעילות הכלכלית הם מאוזנים, והוועדה עוקבת אחר ההתפתחויות האינפלציוניות בצורה הדוקה.

על רקע המצב הנוכחי והצפי ביחס לשוק העבודה ולאינפלציה, הועדה החליטה להעלות את הריבית לשיעור של 1.25% עד 1.50%. הגישה של הבנק נותרת מרחיבה ולפיכך תומכת בשוק העבודה החזק ובשמירת יעד האינפלציה של 2%.

בכדי לקבוע בעתיד את מועד התזמון ואת טווח הריבית, תעריך הוועדה את הסביבה הכלכלית באשר לתעסוקה מלאה וליעד האינפלציה. הערכה זו תתחשב במידע מגוון, כגון, אינדיקטורים לשוק העבודה, לחצים אינפלציוניים והתפתחויות פיננסיות ובינלאומיות. הוועדה מעריכה כי הריבית תועלה בקצב הדרגתי למדי. לפיכך, הריבית תישאר, עוד במשך תקופה מתחת לרמה הנתפסת כמתאימה לטווח הארוך. עם זאת, התוואי של הריבית יוותר תלוי בהערכות הכלכליות ובאינדיקטורים שיפורסמו.

7 חברים תמכו בריסון המוניטרי. 2 חברים תמכו בהותרת הריבית ללא שינוי בהכרזה הנוכחית.

.                          .                                   

ניתוח והערכות לעתיד:

לא הייתה כאן הפתעה. היה קונצנזוס מלא שהריבית תעלה, אם כי 2 חברים העדיפו להותירה ללא שינוי.

החלק המעניין יותר של ההכרזה המוניטרית בא לידי ביטוי בשינוי החיובי של תחזיות הצמיחה של ה-Fed. כך, לדוגמא, באשר ל-2018 העריכו ב-Fed בספטמבר כי הצמיחה תסתכם  ב-2.1%, כעת הם צופים לצמיחה של 2.5%. גם ביחס ל-2019 ו-2020 חל שיפור חיובי בתחזיות, של 0.1% ו-0.2%, בהתאמה, ל 2.1% ו-2%.

בנוסף, גם בכל האמור לשוק העבודה חל שיפור כאשר ב-Fed צופים כעת כי שיעור האבטלה ירד בשנת 2019 לכדי 3.9%, לעומת התחזית הקודמת בספטמבר של 4.1%.

יחד עם זאת, חשוב לציין כי בהודעה לא נכתב מהם הגורמים אשר יביאו לשיפור בנתוני הצמיחה, למרות שלאחרונה מספר חברי Fed טענו כי ההרחבה הפיסקלית והגידול בהשקעות יתמכו בפעילות הכלכלית.

בהתאם לתרשים הנקודות של חברי ה-Fed (ראו למטה), החברים צופים כי היא תגיע לרמה הגבוהה מ-2% בסוף 2018. התחזית היא לריבית יותר גבוהה במעט מאשר הייתה בחודש ספטמבר.

זו ההכרזה האחרונה ל-2018. להערכתנו הריבית לא תעלה בהכרזה הקרובה ב-31/01/18.  בשנים האחרונות מעדיפים ב-Fed להמתין בין ריסון אחד למשנהו וכל עוד האינפלציה מדוכאת אין סיבה ממשית למהר.  נציין, כי השוק מעניק הסתברות של 15% בלבד לכך שהריבית תעלה במועד זה.

תגובת השווקים:

הואיל והמהלך היה צפוי תגובת השווקים הייתה אנמית:

איגרת החוב ל-10 שנים של ממשלת ארה"ב שהייתה במגמה של רווחי הון בטרם ההודעה, רשמה הפסדי הון קלים מאוד לאחריה והתשואה לפדיון עלתה ל 2.37%. לאחר מכן המגמה הכללית של רווחי ההון חזרה. שוק המניות הגיב בעליות קלות, מחיר הנפט נסוג והזהב דווקא התייקר. ה-VIX שמר על יציבות.

 

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".