סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  18.12.2017 / 14:00:54

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                   

עיקרי הדברים:    

בעוד שב-Fed מעלים את הריבית, ב-ECB מותירים אותה ללא שינוי. יחד עם זאת, שני הבנקים המרכזיים אופטימיים יותר ומעלים את תחזיות הצמיחה למשקים שלהם לשנת 2018.

הרפובליקאים הציגו את תכנית המיסים המשותפת ל-2 בתי המחוקקים. אם הכול ילך כשורה, עוד לפני סוף השבוע הקרוב, צפוי הנשיא טראמפ לחתום על החוק.

ישראל: מדד המחירים לצרכן הוזל ב-0.3%. האינפלציה במשק נותרת ממותנת. יתר על כן, הפחתות מסי הקנייה והמכסים צפויים להפחית כ-0.1% מהמדד הכללי, על פני 3 החודשים הקרובים.    

 

מאקרו ואג"ח עולמי:

בהתאם לצפיות, ריבית ה-Fed הועלתה ביום ד' האחרון ב-25 נ"ב, לטווח של 1.25% עד 1.50%. לא הייתה בהחלטה שום הפתעה. היה קונצנזוס מלא כי הריבית תועלה, אם כי 2 חברים העדיפו את הותרתה ללא שינוי.

החלק המעניין יותר של ההכרזה המוניטרית בא לידי ביטוי בשינוי החיובי של תחזיות הצמיחה של ה-Fed. כך, לדוגמא, באשר ל-2018 העריכו ב-Fed בספטמבר כי הצמיחה תסתכם ב-2.1%, כעת הם צופים לצמיחה של 2.5%. גם ביחס ל-2019 ו-2020 חל שיפור חיובי בתחזיות, של 0.1%        ו-0.2%, בהתאמה, לכדי 2.1% ו-2%.

בנוסף, גם בכל האמור לשוק העבודה חל שיפור כאשר ב-Fed צופים כעת כי שיעור האבטלה ירד בשנת 2019 לכדי 3.9%, לעומת התחזית הקודמת בספטמבר של 4.1%.

יחד עם זאת, חשוב לציין כי בהודעה לא נכתב מהם הגורמים אשר יביאו לשיפור בנתוני הצמיחה, למרות שלאחרונה מספר חברי Fed טענו כי ההרחבה הפיסקלית והגידול בהשקעות יתמכו בפעילות הכלכלית. לפי חברי ה-Fed, הריבית תועלה שלוש פעמים במהלך 2018. ההכרזה הבאה תינתן ב-31/1/18 ולעת עתה נראה כי הריבית תיוותר ללא שינוי.

לעומת ה-Fed, בבנק המרכזי האירופי הותירו השבוע את הריבית ללא שינוי, אך בדומה ל-Fed העלו את תחזיות הצמיחה. בבנק מעריכים כי הריבית תיוותר ברמתה עוד תקופה ממושכת, גם מעבר לסיום תקופת רכישות הנכסים. בבנק אישרו את הארכת תכנית הרכישות. נזכיר, כי באוקטובר הודיעו בבנק כי הרכישות החודשיות יופחתו מ-60 מיליארד לכדי 30 מיליארד אירו, מדי חודש והתוכנית תיוותר על כנה עד ספטמבר 2018. יתר על כן, אם המצב הכלכלי יעכיר, ב-ECB מוכנים להגדיל ולהאריך את הרכישות. הבעיה המרכזית של ה-ECB היא כידוע האינפלציה ובבנק חוזים כי זו תסתכם ב-1.4% בלבד ב-2018. ביחס לצמיחה, כעת צופים בבנק כי בשנה הבאה (2018) תצמח כלכלת האירו ב-2.3%, לעומת תחזית של 1.8% שניתנה בספטמבר.

האינדיקטורים האחרונים למשק האמריקאי הם טובים מאוד. לדוגמא, לאחר ההשבתות שנבעו מההוריקנים, הייצור התעשייתי התרחב בנובמבר ב-0.2%. ב-12 החודשים האחרונים צמח הייצור התעשייתי ב-3.4%. המכירות הקמעוניות היו אחת ההפתעות החיוביות בשבוע המסחר האחרון. הן רשמו עלייה מרשימה של 0.8% בחודש נובמבר. יתר על כן, התחלות הבנייה נסקו באוקטובר ב-13.9%, לעומת רמתן בספטמבר. לאור זאת, הרבע האחרון של 2017 צפוי להיות חזק מאוד. בשלוחת ה-Fed של אטלנטה (GDPNow) צופים לצמיחה בשיעור של 3.3% ברבע הנדון. בשלוחת ניו-יורק חוזים לצמיחה של 4%.

ביום ו' הציגו המחוקקים האמריקאים הצעת חוק מיסים משותף. לאור זאת, רפורמת המס של הנשיא טראמפ צפויה לעבור בהצבעה השבוע. המתווה צפוי לעלות להצבעה בסנאט ביום ג' וביום ד' בבית המחוקקים. אם הכול יעבור בשלום לרפובליקאים, הנשיא צפוי לחתום על החוק כבר ביום ה'.    

מאקרו ואג"ח מקומי:

אינפלציה: מדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר הוזל ב-0.3%, לעומת הערכתנו להוזלה של 0.2%.  הפער בין התחזית לשינוי בפועל נבע מהוזלה משמעותית יותר במחירי הפירות והירקות מההערכה. הירקות והפירות הטריים הוזלו בשיעור ניכר של 7.3%. בקבוצה תרבות ובידור ובקבוצת התחבורה, חלה הוזלה של 0.4%. לעומת זאת, חלה התייקרות של 2.0% בקבוצת ההלבשה והנעלה. מדד מחירי הדיור הוזל ב-0.1%.

מדד המחירים לצרכן בדצמבר צפוי לוותר ללא שינוי. המדד יושפע מהמשך הוזלות במחירי הירקות והפירות (1.5%-), חינוך תרבות ובידור (0.5%-), דיור (0.1%-) וייתכן כי גם מהפחתת מיסי הקנייה. מנגד, צפויה התייקרות עונתית במחירי ההלבשה וההנעלה (5.3%).

ביטול המכסים: משרד האוצר פועל להוזלת יוקר המחייה. כפי שפורסם השבוע באמצעי התקשורת עודפי גביית המס יפונו בהוראת שעה (כרגע, עד שלהי 2018) לביטול מיסי קניה של מוצרי נוחות. לדוגמא, צפויה הפחתה של 15% עד 30% במס על מכשירי טלוויזיה. מקררים ומוצרי חשמל למטבח ייהנו מהפחתת מכס בשיעור של 12%. סך ביטול המס צפוי לגרוע כ-800 מיליון ש"ח מקופת המדינה. הציוד החשמלי בבית מהווה 1.5% ממדד המחירים לצרכן ולכן ההשפעה הכוללת על המדד להערכתנו עשויה להסתכם ב-0.1% (עד 0.2%). זו צפויה להתפרס על פני החודשים דצמבר 2017 עד פברואר 2018.

מחירי הדירות במשק ממשיכים להתייקר, אך קצב ההתייקרות צונח. מהשוואת העסקאות שבוצעו בחודשים ספטמבר 2017 ואוקטובר 2017, לעומת העסקאות שבוצעו בחודשים אוגוסט 2017 וספטמבר 2017, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-0.1%. ב-12 החודשים האחרונים עלו מחירי הדירות ב-2.9%, שהוא מתון משמעותית מאשר נרשם בחודש הקודם – 4%, או 5.7% בכל שנת 2016.

דוח של משרד האוצר מצביע על כך שהיקף העסקאות בענף הבנייה ממשיך להידרדר, חרף תמיכה של "דיור למשתכן". במהלך אוקטובר נרכשו 6.2 אלף דירות כשמתוכן, 500 במסגרת "דיור למשתכן". סך מכירת הדירות בחודשים ספטמבר ואוקטובר היה נמוך ב-13% מאשר נרשם בחודשיים אלו אשתקד. אחד התהליכים המעניינים בשוק הדיור הוא המשך הירידה בחלקם של המשקיעים בשוק. כך, רכישות המשקיעים הוסיפו לרדת בשיעור חד בחודש אוקטובר, והסתכמו בפחות מאלף דירות, ירידה של 18% בהשוואה לחודש הקודם. בכך ירד משקל המשקיעים בשוק ל-16% בלבד, ירידה ברמה של 3% , בהשוואה לאוקטובר אשתקד. עם זאת, חשוב לציין כי גם מכירות המשקיעים של דירות בבעלותם הצטמצמו.

פעילות בשבוע הקרוב צפויה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפרסם את האינדיקטורים הבאים: סקר משרות פנויות (נובמבר, יום א'), התחלות וגמר בניה (יולי-ספטמבר, יום ג'), הפדיון בענפי המשק (אוקטובר, ה') והייצור התעשייתי (אוקטובר, ה')

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".