סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  18.12.2017 / 13:43:10

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                   

 עיקרי הדברים:    

2 הבנקים המרכזיים החשובים בעולם צפויים להכריז בשבוע הקרוב על המדיניות המוניטרית. ביום ד' צפוי ה-Fed להעלות את הריבית ב-25 נ"ב. לאחר ההכרזה, יילן תקיים את מסיבת העיתונאים האחרונה שלה בתפקיד. ה-ECB צפוי להותיר את הריבית ללא שינוי, אך יספק הערכות חדשות לסביבת הכלכלה.

סין: בקרן המטבע הבינלאומית ביצעו מבחני עמידות ל-33 בנקים סינים. התוצאות היו חלשות במיוחד. בקרן מזהירים את סין מאבדן היציבות.

ישראל: שוק העבודה ממשיך להצביע על חוזקה. הן השכר והן מספר המשרות המשיכו לעלות בחודשים האחרונים. יתר על כן, מדד אמון הצרכנים של בנק הפועלים לחודש נובמבר רשם עלייה לרמת השיא מאז החלו בהפקתו.

מאקרו ואג"ח עולמי:

שני הבנקים המרכזיים החשובים בעולם, ה-Fed וה-ECB צפויים השבוע להכריז על המדיניות המוניטרית שלהם. הבנק הראשון יהיה זה ה-Fed אשר צפוי להעלות את הריבית ב-25 נ"ב ל- 1.375%  (או לטווח של 1.25% עד 1.5%), ביום ד'. חלק לא פחות חשוב בהודעה יהיה עדכון תחזיות הצמיחה של הבנק ותרשים הנקודות המצביע על הערכות חברי הועדה לגובה הריבית בעתיד. יתר על כן, מסיבת העיתונאים שלאחר ההודעה תהיה האחרונה של ג'אנט יילן. עם זאת, יהיה חשוב לשמוע את דעתה הרשמית באשר לרפורמת המס של הנשיא. נציין, כי השוק מעריך שבשנת 2018 תהיינה לפחות 2 העלאות של הריבית.

למחרת, ביום ה', צפוי הבנק המרכזי האירופי להותיר את הריביות הרשמיות ללא שינוי  - הלוואות 0% ופיקדונות 0.4%-. העניין המרכזי בהכרזה יהיה הערכת סביבת המאקרו של הבנק. נגיד הבנק המרכזי האירופי, דראגי, הביע בהכרזה הקודמת חשש מפני האינפלציה הנמוכה שלא מתחממת, חרף הצמיחה הכלכלית הנאה.

שוק העבודה האמריקאי נותר בנובמבר איתן. מספר המשרות החדשות שנוספו למשק בחודש נובמבר, עמד על 228,000 והיה גבוה מצפי השוק ל 195,000 בלבד. נובמבר היה החודש ה-86 שבו נרשם רצף של יצירת משרות חדשות. השכר השעתי עלה ב-2.5%, לעומת החודש המקביל אשתקד (ונמוך מהצפי לעלייה ל 2.7%). שיעור האבטלה נותר על 4.1%, הנמוך ביותר מאז שלהי שנת 2000. הדוח היה טוב למדי, אך התייקרות השכר נותרה תעלומה. מדוע השכר לא עולה, כאשר שוק העבודה כה הדוק? מועמד הנשיא לכהונת יו"ר ה-Fed, ג'רום פאואל, אמר בשימוע בסנאט כי "השכר לא מאותת על כך ששוק העבודה הוא הדוק"

התפתחויות חיוביות בתחום ה-Brexit – לאחר מו"מ קשה, האיחוד האירופי ובריטניה חתמו בשבוע שחלף על הסכם שיאפשר את המעבר לשלב הבא של המשא-ומתן על יציאתה של בריטניה מהאיחוד ויכלול דיונים על הסכמי הסחר בין הצדדים. תרזה מיי, ראש ממשלת בריטניה הגישה לאיחוד האירופי הצעה שכוללת: פיצויים פיננסיים לאיחוד (הערכות לבין 35 מיליארד ליש"ט ל 39 מיליארד ליש"ט), הסכם על מעמד האזרחים האירופים שחיים בבריטניה ופתרון לגבול עם אירלנד – הגבול היבשתי בין בריטניה לאיחוד האירופי לאחר היציאה – לפיו לא יהיה גבול קשיח. כעת, נדרש כי הנהגת האיחוד תאשר ההסכם זה. לאחריו, הצדדים יעברו לשלב השני של הדיונים.

ה-IMF מזהיר באשר לסין – בקרן המטבע ביצעו מבחני לחץ ל-33 בנקים מסחריים סינים. הממצאים היו מדהימים. להוציא את ארבעת הבנקים הגדולים, נמצא כי יש בענף חולשה גדולה ורבים מהם נמצאים במצב של תת-הון. כלכלני הקרן ממליצים להנהגה הסינית לוותר על יעד הצמיחה, היוצר תמריץ לממשלות המקומיות להעניק אשראי ולהגן מפני חברות כושלות. לדעת   ה-IMF, החוב המקומי התופח והסיכונים הפיננסיים עלולים לפגוע קשות בכלכלה בעתיד.

חדשות חיוביות לפוליטיקה הגרמנית  - לפני חודשיים התקיימו הבחירות אך אנגלה מרקל לא הצליחה להרכיב ממשלה. כעת, ייתכן כי תוקם קואליציה עם מפלגתו של השותף הפוליטי הקודם, מרטין שולץ. החזרת הודאות עשויה לעזור לכלכלה הגרמנית אשר נראית מצוין בתקופה הנוכחית.

מאקרו ואג"ח מקומי:

שוק העבודה מציג התפתחויות חיוביות, אם כי התקררות קלה - בחודש ספטמבר 2017 עמד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים על 10,148 ש"ח. נתוני המגמה מצביעים על עלייה בשכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים וגם בניכוי האינפלציה. וכך לדוגמא, בחודשים יולי עד ספטמבר 2017 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים ב-1.8% ובמונחים שנתיים, בהמשך לעלייה של 3.7% בחודשים אפריל עד יוני 2017.

מספר משרות השכיר עמד על 3.515 מיליון. גם כאן, נתוני המגמה מצביעים על עלייה. וכך,  בחודשים יולי עד ספטמבר 2017 עלה מספר משרות השכיר ב- 1.3% במונחים שנתיים, בהמשך לעלייה של 1.5% בחודשים אפריל עד יוני 2017.     

השיפור בשוק העבודה, עליות השערים בשווקים הפיננסיים ואינדיקטורים אחרים המשפיעים על הצרכן הישראלי באו לידי ביטוי במדד אמון הצרכנים של בנק הפועלים אשר עלה בנובמבר           ב-1.4 נק', לעומת רמתו באוקטובר. בכך, הוא הגיע לרמת השיא מאז החלו בהפקתו. כפי הנראה, העלאת שכר המינימום בראשית דצמבר ומהלכי התרה פיסקליים נוספים הצפויים, כגון הפחתות מיסים, צפויים להביא לידי כך שמדד אמון הצרכנים ייוותר ברמות השיא בחודשים הקרובים.

העסקים במשק נמצאים בחודשים האחרונים במגמה שלילית. כך עולה מסקר המגמות בעסקים, אשר בנובמבר רשם 3 חודשים רצופים של הדרדרות. יחד עם זאת, חשוב לציין כי החולשה המרכזית מגיעה מענף הבינוי ובמידה מסוימת מענף התעשייה אשר מציג דיווחים מעורבים.

תעשיה: הדיווחים המגיעים מהענף הם מעורבים ואף סותרים למדי. כך, המאזן נטו של תפוקת התעשייה וגם של המכירות הם חיוביים, לעומת התכווצות באוקטובר. מנגד, נמשכת הפסימיות באשר למספר המועסקים. ביחס לעתיד ישנה אופטימיות, להוציא את ההערכה ביחס למספר המועסקים.

בינוי:  הן ההערכה לפעילות השוטפת והן באשר לעבודות החדשות הם שליליות. יחד עם זאת, ביחס לעתיד ישנה אופטימיות, אך פחותה מאשר בחודש אוקטובר. הבינוי הוא הענף המציג את ההערכה הנוכחית השלילית ביותר.

מסחר קמעוני: תמונת המצב היא טובה, כאשר מאזן המכירות השוטפות בנובמבר הוא חיובי ואף התגבר לעומת אוקטובר. בכל האמור לעתיד ישנה גם כן אופטימיות, להוציא את מספר המועסקים. 

שירותים: המאזנים השוטפים לענף – מכירות מקומיות, מכירות ליצוא ומספר המועסקים – כולם חיוביים. המכירות המקומיות חזרו לטריטוריה החיובית, לאחר חולשה באוקטובר. גם באשר לעתיד ישנה אופטימיות גבוהה למדי.  

בשבוע הקרוב צפויה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפרסם את האינדיקטורים הבאים: סקר אמון הצרכנים (11/12, נובמבר), סחר חוץ (13/12, נובמבר), מדד אמון הצרכנים (15/12, נובמבר). יתר על כן, משרד האוצר צפוי לפרסם את ביצוע התקציב לנובמבר.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".