סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  18.12.2017 / 13:28:10

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                                   

עיקרי הדברים:    

המשק האמריקאי צמח ב-3.3% ברבעון השלישי של 2017. קצב זה היה המהיר ביותר בשלוש השנים האחרונות. הדיווח המשולב עם ספר ה-Beige, ומצבו של שוק העבודה לא מותירים ל-Fed ברירה אלא להעלות את הריבית הרשמית ב-13 לחודש.

נתוני הפעילות לכלכלה האירופית מצביעים על חוזקה מרשימה של הסקטור היצרני. לעומת זאת, הצרכן האירופי החל את הרבעון האחרון של השנה בצליעה וייתכן כי לדבר תהיה השפעה על נתוני הצמיחה הרבעונים, אם לא יכול שיפור חד בחודשים נובמבר ודצמבר.

ישראל: בפתחו של הרבעון האחרון, המדד המשולב לאוקטובר המשיך להציג תמונת מצב חיובית למשק, תוך שהוא עולה ב-0.3%. הצמיחה נתמכת בצרכן הפרטי, כאשר דווקא היצוא, גם של ענפי השירותים מציג חולשה.  

מאקרו ואג"ח עולמי:

לפני כחודש פורסם כי ברבעון השלישי של השנה צמח המשק האמריקאי ב-3%. לאחרונה עודכן הנתון כלפי מעלה וכעת דווח כי המשק צמח בשיעור חד יותר של 3.3%. השינוי המשמעותי, לעומת הפרסום הראשון הגיע מהוצאות הממשלה אשר רשמו האצה. למעשה, היה זה קצב הצמיחה הרבעוני החד ביותר בשלוש השנים האחרונות (מאז הרבעון ה-3 בשנת 2014). יתר על כן, לראשונה מאז 2014 נרשמו 2 רבעונים רצופים בהם הצמיחה היא לפחות 3 אחוזים. נזכיר, כי הצמיחה נתמכה בעיקר בנסיקה של 10.4% בהשקעות הפירמות ובעיקר של הציוד.

נקודת החולשה המרכזית בנתוני הצמיחה הייתה ההתרחבות של המלאים. אלו תרמו 0.8% לצמיחה הכללית. כלומר, בלעדיהם המשק היה צומח ב-2.5% בלבד.

ביחס לרבעון הרביעי (אוקטובר-דצמבר) קיימת אופטימיות בקרב הגופים הרשמיים ב-Fed. לראיה, בשלוחת ניו-יורק של ה-Fed מעריכים כי ברבעון הנדון יצמח המשק ב-3.67%. בשלוחת ה-Fed  של אטלנטה צופים לצמיחה של 2.7%. 

בעוד כשבועיים, ב-13 לדצמבר צפויים חברי הועדה המוניטרית של ה-Fed להודיע על גובה הריבית במשק. כתמיד, כשבועיים לפני ההכרזה מפורסם ספר ה-Beige של ה-Fed אשר סוקר את תמונת המצב הכלכלית ברחבי ארה"ב ולכן מספק כלי החלטה חשוב לקראת הישיבה. מהדוח עולה, כי הכלכלה האמריקאית צמחה בקצב צנוע עד אמצע נובמבר, תוך עלייה בלחצי המחירים במשק. זאת, במקביל להידוק נוסף של שוק העבודה, אשר בא לידי ביטוי בקושי של הפירמות לגייס עובדים מקצועיים. לפי תמונת המצב הנוכחית, השוק מעניק הסתברות של 100% להעלאת ריבית של 25 נ"ב, לפחות בעוד שבועיים.

המומנטום החזק בתעשייה האירופית נמשך, הצרכן נחלש - לפי מדד ה-PMI גוש האירו רשם את הרמה החודשית הגבוהה ביותר ב-17 השנים האחרונות וטיפס ל-60.1 נק', לעומת 58.5 נק' לפני חודש. יתר על כן, המחירים הנמדדים במדד מנהלי הרכש רשמו את הרמה החזקה ביותר ב-6 השנים האחרונות, מאז פברואר 2011.

למרות הנתונים הטובים לתעשייה, דווקא המכירות הקמעוניות בגרמניה ובצרפת הפתיעו לרעה באוקטובר. בגרמניה נרשמה התכווצות של 1.2% (בניכוי אינפלציה) ונסיגה של 1.4% ב-12 החודשים האחרונים. בצרפת, חלה ירידה חודשית חדה אף יותר של 1.9%. נתונים אלו מצביעים על כך כי בכל האמור להוצאה הצרכנית, הרבעון האחרון של 2017 עלול להיות חלש למדי.

הכלכלה הברזילאית התרחבה בכל אחד משלושת הרבעונים של שנת 2017. אמנם, קצב הצמיחה ברבעון השלישי היה דחוק למדי, 0.1% בלבד, אך המשק צמח ב-1.4% בארבעת הרבעונים האחרונים. המשק הברזילאי נפגע מחולשת הביקושים הפנימיים ונהנה מהסחר העולמי, צפוי להתרחב השנה ב-1% וכפי הנראה אף מעבר לכך בשנת 2018.

מאקרו ואג"ח מקומי:

גם ברבעון האחרון של השנה הצרכן יהיה זה אשר יוביל את הפעילות המשקית. נתוני ההוצאה הצרכנית בכרטיסי אשראי לחודש אוקטובר מצביעים על כך שהמומנטום נמשך, בצורה חזקה. כך, בחודש אוקטובר נרשמה התרחבות של 1.7% בסך הרכישות בכרטיסי האשראי, לעומת ספטמבר וניכוי השפעת האינפלציה. יתר על כן, לפי נתוני המגמה, בשלושת החודשים אוגוסט עד אוקטובר נרשמה עלייה של 9.2% בחישוב שנתי (בניכוי האינפלציה), בסך כל הרכישות בכרטיסי אשראי, בהמשך להתרחבות של 10.0% בשלושת החודשים מאי עד יולי. התגברות מיוחדת התרחשה בהוצאה על מוצרי אנרגיה, מחשבים ותחבורה ותקשורת. מנגד, האטה מסוימת בקצב ההתרחבות נרשמה בהוצאה על ביגוד ומוצרי חשמל.   

בתחום סחר החוץ, כבר מספר שנים שיצוא הסחורות נמצא במגמה לא טובה. לעומתו, יצוא הסחורות רשם התפתחויות יפות, הן על רקע יצוא שירותי הי-טק ומכירת חברות והן לאור השיפור בתיירות. דווקא בחודש ספטמבר נרשמה חולשה ביצוא השירותים (ללא חברות הזנק) אשר לאחר ניכוי השפעת העונתיות איבד 1.1%, לעומת רמתו בחודש הקודם. נציין, כי הוא הסתכם ב-3.5 מיליארד דולר. הסיבה המרכזית לחולשה ביצוא השירותים נעוצה ביצוא ענפי ההיי-טק (לא כולל חברות הזנק) אשר רשמו בספטמבר ירידה של 2.4%, לעומת אוגוסט. לעומת זאת, האופטימיות דווקא מגיעה מההכנסות מתיירים זרים אשר עלו בחודש ספטמבר 2017 ב-6.1%, במנוגד לירידה של 8.5% בחודש אוגוסט.

בהמשך לצמיחה החזקה ברבעון השלישי, נראה כי הפעילות המשקית שומרת על המומנטום גם ברבעון האחרון של השנה. לראיה, המדד המשולב למצב המשק לחודש אוקטובר עלה ב-0.3%, בדומה לקצב עלייתו בחודשים ספטמבר ואוגוסט. יתר על כן, עליית המדד בשלושת החודשים האחרונים מצביעה על התרחבות בפעילות המשקית בקצב מהיר מאשר נרשם בחודשים אפריל עד יולי.

המדד באוקטובר הושפע לטובה מהעלייה בייצור התעשייתי בספטמבר ומהתרחבות ביבוא התשומות ומכניסות התיירים לחודש אוקטובר. מנגד, הירידות שנרשמו במדדי הפדיון של ענפי המסחר הקמעונאי והשירותים בספטמבר וביבוא מוצרי הצריכה באוקטובר מיתנו את קצב עליית המדד.

אינפלציה – מדד המחירים לצרכן צפוי לרדת בנובמבר ב-0.2%. המדד יושפע מהגורמים הבאים: (1) הוזלות בפריטי מזון שונים, בעיקר בשר ועופות; (2) הוזלות במחירי הירקות הפירות; (3) הוזלה במחירי ההבראה והנופש בארץ; (4) התייקרות עונתית של פריטי ההלבשה;    ו-(5) מחירי קבוצת הדיור וחוזי שכר הדירה המתחדשים צפויים להיוותר ללא שינוי.

בחודש דצמבר צפוי המדד להיוותר ללא שינוי. המדד יושפע מהגורמים הבאים: (1) התייקרות של  במחירי הדלקים לרכב (1.3%) ובהשכרת רכב; (2) התייקרות עונתית במחירי הלבשה והנעלה; (3) הוזלות במחירי המזון, הירקות והפירות והדיור.

           

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".