החלטת ריבית נובמבר בארה"ב


כלכלני אלומות  |  09.11.2015 / 12:43:31

                                                                                                                                                                              

על רקע הפחתת תחזיות הצמיחה לעולם, חברי הועדה של הבנק המרכזי האמריקאי מותירים את הריבית ללא שינוי. עם זאת, הם פותחים את הדלת, או לפחות את הדיון, להעלאת הריבית בדצמבר. 
להלן עיקרי ההודעה שבה עולים הדברים הבאים:

  • האינדיקטורים הכלכליים שפורסמו ממועד הישיבה הקודמת (ספטמבר) ועד לאחרונה מצביעים על שהמשק מתרחב בקצב צנוע. הצמיחה בהוצאות משקי הבית נמשכת בצורה צנועה ושוק הדיור מראה שיפור נוסף. עם זאת, היצוא נראה חלשים. קצב יצירת המשרות האט ושיעור האבטלה נותר ללא שינוי. עם זאת, נראה כי שיעור הניצולת בשוק העבודה מתקרב לכדי מיצוי. האינפלציה המשיכה להתאפיין ברמה נמוכה, מתחת ליעד ארוך הטווח של הועדה ומשקפת בעיקר ירידה במחירי האנרגיה והוזלה במחירי מוצרי יבוא.  
  •  הוועדה מעריכה כי באמצעות מדיניות מוניטרית מתאימה הפעילות הכלכלית תמשיך להתרחב בקצב צנוע, תוך ששיעור האבטלה והאינפלציה ינועו לעבר הרמות הנדרשות. לדעת הוועדה, הסיכונים לצמיחה המשקית ולרמת האבטלה הם מאוזנים, אך היא עוקבת אחר בכלכלה העולמית ובשווקים הפיננסיים. האינפלציה צפויה להישאר ממותנת בתקופה הקרובה, אך הוועדה מעריכה כי זו תתגבר לעבר 2% בטווח הבינוני, תוך שיפור בשוק העבודה, כאשר ההשפעה הזמנית של ההוזלות בחומרי הגלם תתפוגג. הוועדה תמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות בתחום האינפלציה. 
  •  בכדי לתמוך בתהליך לפיו הכלכלה תגיע לכדי תעסוקה מלאה וליציבות מחירים, הוועדה מעריכה כי ריבית בטווח שבין 0% ל-0.25% נותרת מתאימה. בכדי לקבוע האם יהיה נכון להעלות את הריבית בפגישה הבאה (תוספת חדשה להודעה!!), תבצע הוועדה הערכה הן של הסביבה הכלכלית הנוכחית והן של הציפיות. בין היתר, יכללו התנאים בשוק העבודה, האינפלציה בפועל והציפיות וניתוח של השווקים הפיננסים וההתפתחויות הבינלאומיות. לדעת הוועדה, העיתוי הנכון באשר לשינוי בטווח הריבית יהיה לאחר שיחול שיפור נוסף בשוק העבודה ויהיה ביטחון בכך שהאינפלציה תנוע לעבר יעד ה-2%.
  •  כאשר הועדה תחל בצמצום המוניטרי היא תנקוט בגישה מאוזנת אשר תתמוך בשני יעדיה המרכזיים: תעסוקה ואינפלציה ברמה של 2%. עם זאת, הועדה מעריכה כעת כי גם כאשר שיעור האבטלה והאינפלציה יגיעו לרמות הנדרשות, התנאים הכלכליים הבעייתיים יביאו לכך שריבית הבנק תהיה נמוכה מאשר הרמה הנורמלית המתאימה לטווח הארוך. 
  •  תשעה חברים הצביעו בעד הותרת הריבית ללא שינוי. חבר אחד, ג'פרי לאקר, הצביע בעד העלאת הריבית ב-25 נ"ב.

ניתוח והערכות לעתיד:
די צפוי היה כי על רקע הפחתת תחזיות הצמיחה לשנה הנוכחית וגם לשנה הבאה, על ידי        ה-IMF, רק לפני מספר שבועות, יהיה קשה לחברי ה-Fed לשנות את הריבית. אם לא די בכך אזי בגוש האירו וביפן השיח הוא על הרחבות כמותיות ובאנגליה צופים כי העלאת הריבית הראשונה תהיה רק ב-2017. יתר על כן, העלאת הריבית תפגע ביצוא האמריקאי, הואיל וזו עלולה לחזק את הדולר כנגד שותפות הסחר המרכזיות. לכן, כל עוד אין ביטחון מלא בחוזקה הכלכלית לא רואים ב-Fed סיבה להפעיל מדיניות אנטי מחזורית.

  • עם זאת, במנוגד להודעות הקודמות, הפעם דווקא ישנה התייחסות להכרזת הריבית הבאה שתתקיים ב-16 לדצמבר. בהודעה הנוכחית נכתב כי על מנת לקבוע אם יהיה נכון להעלות את הריבית בפגישה הבאה, יעשו ב-Fed הערכה של הסביבה הכלכלית. ברור שאין בכך שינוי גישה. עם זאת, יש בכך פתיחת דלת להעלאה די בקרוב. האמת היא שמהניסיון שצברנו לאורך השנים עם סטנלי פישר, משפטים אלו די מתאימים לו והם לא מנבאים כלום. לכן, להערכתנו אין להעניק למשפט זה משקל יתר. 
  • עם זאת, להערכתנו, מידת הרגישות של השווקים הפיננסים לאינדיקטורים הכלכליים ובמיוחד לדברים שיאמרו חברי ה-FOMC תהיה גבוהה למדי. זאת, על רקע העובדה כי תיווצר ציפייה מסוימת בשוק באשר לשינוי של הריבית במועד זה. 
  • נציין כי השוק מעניק הסתברות של כ-40% להעלאת ריבית בדצמבר.

תגובת השווקים:
באופן כללי, השוק הגיב בצורה קלה להודעה המוניטרית.
איגרת החוב ל-10 שנים של ממשלת ארה"ב רשמו הפסדי הון לפני ההודעה ורשמו עלייה של 3 נ"ב מיד לאחריה שתוקנו לאחר מכן ונסחרה בתשואה לפדיון של 2.08%. 
שוק המניות האמריקאי (S&P 500) נסחר בעליות שערים קלות לפני ההודעה. לאחריה, איבד שוק המניות את העליות שנרשמו לפני כן.
לאחר ההודעה ה-EUR התחזק קלות כנגד הדולר האמריקאי לרמה של 1.094 דולרים לאירו לאחר ההודעה. לפניה, נסחר בשער של 1.108 דולרים לאירו.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

מחקר ואסטרטגיהגיליון תחזיותבלוגיםניהול כספי ציבור וניהול סיכוניםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".