סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  22.10.2017 / 12:26:17

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי         

 עיקרי הדברים:    

ארה"ב: הנשיא טראמפ צולח שלב נוסף שבו הסנאט מאשר את מתווה התקציב הממשלתי. אישור זה, מגביר את הסבירות כי התקציב יאושר כחוק. בתגובה, איגרות החוב של ממשלת ארה"ב רושמות הפסדי הון.             

סין: הכלכלה הסינית צמחה ב-6.8% ברבעון השלישי של השנה (לעומת הרבעון המקביל אשתקד), בתמיכת הצריכה הפרטית וההשקעות. במקביל, נגיד הבנק המרכזי מגביר את הקול ומצביע על הסיכונים במשק אשר הוענש בהפחתת דירוג על ידי 2 הסוכנויות המרכזיות, בחודשים האחרונים.

ישראל: המשקיעים הזרים, גם הישראלים, מתרכזים בהשקעות ישירות. בשנה האחרונה היוו ההשקעות הישירות במשק כ-51% מסך השקעות תושבי חוץ בנכסים ישראלים. המשקיעים הישראלים השקיעו כ-44% מסך ההון בחו"ל בהשקעות ישירות.

תחזיות מאקרו:

ריבית בנק ישראל ב-12 החודשים הבאים: 0.25%-0.1%

אינפלציה (מדדים צפויים):  אוקטובר 0.2%, נובמבר 0.0%, דצמבר 0.2%-

12 החודשים הבאים: 0.0% עד 0.5% (נטייה להפתעה כלפי מטה עקב הפחתות יזומות על ידי משרד האוצר)

מט"ח: תחזית הדולר ל-12 החודשים הבאים: 3.60-3.40 ₪ לדולר. 

          תחזית האירו ל-12 החודשים הבאים: 4.30-3.90 ₪ לאירו. 

אג"ח ממשלתי: אנו ממליצים על חשיפת יתר לאפיק השקלי על פני הצמוד.
                    המח"מ המומלץ באפיק הצמוד למדד הינו בינוני  (4-5 שנים סינטטי).
                    המח"מ המומלץ באפיק השקלי הינו בינוני (-) – 4 שנים.

אג"ח קונצרני:  מדד תל בונד שקלי  ומדד תל בונד 20 תוך שילוב חשיפה סלקטיבית – הטיה לשקלי.      

מאקרו ואג"ח עולמי:

בהמשך לאישור של בית הנבחרים לפני כשבועיים, השבוע הסנאט אישר את מתווה התקציב של הנשיא טראמפ, ברוב של 51 מול 49. נציג רפובליקני אחד התנגד למתווה. הדבר לא מהווה אישור סופי של התקציב האמריקאי, אלא רק אישור עקרוני. בנוסף, זה מאפשר לבתי המחוקקים לדון ברפורמת המס המוצעת על ידי הנשיא ולמעשה מגבירה באופן משמעותי את הסיכוי להעברתה, הואיל וכעת לא נדרשת תמיכה של הדמוקרטים. בעקבות ההתפתחויות, נרשמו הפסדי הון בשוק האג"ח של ממשלת ארה"ב. להערכתנו, הסבירות להפסדי הון בתקופה הקרובה, וככל שאישור התקציב יהפוך אמיתי, נותרת גבוהה.

מי יהיה הנגיד האמריקאי הבא? הנשיא צפוי להכריז על דמות הנגיד האמריקאי הבא עד ל-3/11. לפי סקר שנערך בקרב הגופים הפיננסים בוול סטריט עולה, כי הסיכוי הרב ביותר ניתן לג'רום (גיי) פאוול. אולם, הפער מהנגידה המכהנת, ג'אנט יילן, הוא צנוע למדי. עם זאת, אנשי הפיננסים מאמנים כי יילן היא המתאימה ביותר לתפקיד.

ג'רום פאוול הוא עורך דין בפועל ובנקאי להשקעות, לשעבר. ממאי 2012, הוא משמש בתפקיד רשמי במועצת הנגידים של ה-Fed ובעל זכות הצבעה.

המשק הסיני צמח בשיעור של 6.8% ברבעון השלישי של השנה (לעומת, הרבעון המקביל לפני שנה), שהיה בהתאם לציפיות, אם כי ירידה קלה מ-6.9% שנרשמה ברבעון הקודם. אין ספק כי סין נהנית בדומה למשקים רבים מהצמיחה המשותפת העולמית. המשק הסיני עדיין רגיש מאוד למגמות העולמיות הואיל והינו עדיין חשוף ליצוא. על רקע השיפור ביצוא הסיני, פוחת כעת הצורך בהשקעות פנימיות לשם עידוד את הצמיחה.

יתר על כן, בשבוע שעבר דווח כי המכירות הקמעוניות בסין התרחבו ב-12 החודשים עד ספטמבר ב-10.3%. נתון זה הוא חשוב ביותר הואיל וההוצאה הצרכנית מהווה כ-65% מסך התוצר הסיני. לפי תחזיות הבנק המרכזי הסיני במחצית השנייה של השנה צפויה הכלכלה לרשום צמיחה הגבוהה מ-7% וזאת בתמיכת ההוצאה הצרכנית.

הבנק המרכזי הסיני, אשר לרוב נוהג באיפוק, מזהיר בפרהסיה מפני סיכונים בכלכלה. הנגיד הסיני טען בשבוע שחלף כי היקפי החובות של החברות המקומיות ושל משקי הבית הם ברמות גבוהות למדי. לדעתו, האופטימיות המוגזמת במשק שהוצתה על ידי גידול בחוב ולחץ על המטבע, עלולה להביא למפולת פתאומית במחירי נכסים. לדעתו, על ההנהגה לפקח על האשראי ולמנוע התרחשות מצב מעיין זה. נזכיר, כי בחודשים האחרונים, שתי סוכנויות הדירוג המרכזיות Moody's במאי ו-S&P בספטמבר, הפחיתו את דירוג החוב של המדינה.

השבוע צפויים הפרסומים המרכזיים הבאים. ביפן: ביום א' (22/10) יתקיימו בחירות בזק, על רקע המתיחות מול קוריאה הצפונית. בארה"ב: ביום ד' (25/10), הזמנות של מוצרים בני קיימה, מכירות של בתים חדשים. ביום ו' (27/10), תוצר מקומי גולמי לרבעון ה-3.

מאקרו ואג"ח מקומי:

בהתאם לציפיות, בבנק ישראל הותירו את הריבית המוניטרית ללא שינוי. הנימוק המרכזי לרמת הריבית הנמוכה נותר האינפלציה הנמוכה. בבנק מדגישים כי האינפלציה השנתית שבה לעלות, אך היא נותרה נמוכה מהיעד. יתר על כן, השקל ממשיך להתחזק ולראיה, מאז הדיון המוניטרי האחרון התחזק השקל בכ-3% במונחי שער החליפין הנומינלי האפקטיבי. כידוע, לייסוף של השקל השפעה דפלציונית. להערכתנו, גם בהכרזה הבאה, ב-27/11, יותירו בבנק ישראל את הריבית ללא שינוי.

המשקיעים הזרים מתרכזים בעיקר בהשקעות ישירות במשק. בחודש אוגוסט תושבי חוץ השקיעו בחברות באופן ישיר במשק סך של 645 מיליון ש"ח רק באמצעות הבנקים המסחריים הישראלים וכפי הנראה בסך הכול סכום המתקרב ל-1 מיליארד דולר. בה בעת, תושבי החוץ רכשו מניות בהיקף של 19 מיליון דולר בבורסה של תל אביב ו-58 מיליון בחו"ל. באיגרות חוב, נרשמה השקעה נטו של 214 מיליון דולר.

ההעדפה של המשקיעים הזרים להתרכז בהשקעות ישירות בולטת לא פחות כאשר בוחנים את ארבעת הרבעונים שהסתיימו ביוני. בתקופה זו תושבי חוץ השקיעו סך של 21.3 מיליארד דולר בנכסים במשק (באופן ישיר או פיננסי). מתוך זה, 10.8 מיליארד דולר (50.7%) היו בהשקעות ישירות. הסגמנט המרכזי הבא היה רכישה של מניות בחול ואלו היו כ-29%, שהם 6.2 מיליארד דולר, מסך ההשקעות הזרים. ההשקעה בבורסה בתל אביב (מניות ואיגרות חוב) הייתה רק 4% מסך השקעות תושבי חוץ.

באופן שהוא מעט מפתיע, גם החלק הארי של השקעות ישראלים בחו"ל הוא באמצעות השקעות ישירות. אלו הסתכמו בשנה באחרונה בסך של 12.9 מיליארד דולר המהווה 44% מסך ההשקעות שעמדו על 29 מיליארד דולר. ההשקעה בנכסים פיננסים (מניות ואיגרות חוב) הסתכמה 5 מיליארד דולר, 17% מסך השקעה.

אינפלציה - מדד המחירים לצרכן עלה בחודש ספטמבר 2017 בשיעור של 0.1%, לעומת הערכתנו לירידה. יחד עם זאת, לא היו במדד משום סימנים ברורים ללחצים אינפלציוניים. ולראיה, נרשמה הוזלה במחיריהם של מוצרי פנאי כגון כרטיסי כניסה לתאטרון (ב-3.9%), כרטיסי כניסה למוזיאון (ב-3.0%), כרטיסים ומנויים למשחקי ספורט (ב-1.1%).

להערכתנו, סביבת האינפלציה במשק תמשיך להיות ממותנת ונמוכה מהגבול התחתון של יעד יציבות המחירים (1%) בטווח של השנה הקרובה וכפי הנראה גם מעבר לכך ובמיוחד כל עוד השקל לא מפוחת כנגד סל המטבעות (ואנו לא רואים סיבה שכך יקרה). יש לקחת בחשבון כי לאחר מדד אוקטובר צפויה שרשרת של מדדים אפסיים או שליליים המאפיינים את חודשי החורף במשק.

לפיכך, חרף השיפור בקצב הצמיחה של המשק ברבעון השני של השנה, האינפלציה באופק של 12 חודשים תהיה נמוכה מאוד (בין 0% ל-0.5%). יתר על כן, מהלכי משרד האוצר (בהם, הוזלת מוצרי תינוקות) עשויים אף להוזיל את המחירים להפתיע פעם נוספת כלפי מטה.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".