סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  22.10.2017 / 12:08:49

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                

עיקרי הדברים:    

ארה"ב: התייקרות במחירי הבנזין גורמת לעלייה של סביבת האינפלציה במשק, לשיעור של 2.2%; עם זאת, האינפלציה הבסיסית נותרת ברמה נמוכה של 1.7%; חברי ה-Fed חוששים כי האינפלציה תיוותר ברמה נמוכה תקופה ממושכת, אך מתכוננים להעלות את הריבית בדצמבר, תוך צמצום של מאזן הבנק.            

אירופה: הכלכלה האירופית ממשיכה להציג התפתחויות חיוביות, כאשר מדד הייצור התעשייתי התרחב באוגוסט בשיעור החד ביותר מאז שלהי 2016. הגוש צפוי לצמוח השנה ב-2.1% וב-1.9% בשנה הבאה.

ישראל: התמונה הפיסקלית היא חזקה מאוד, גם היא מושפעת מגורמים חד פעמיים. הגירעון הממשלתי ב-12 החודשים הגיע ל-1.9% מהתוצר, לעומת יעד שנתי של 2.9%; הסבירות לחריגה בשנת 2017 היא נמוכה מאוד.

מאקרו ואג"ח עולמי:

המשק האמריקאי משתקם במהירות מההוריקנים. כזכור, בחודש אוגוסט נרשמה התכווצות של המכירות הקמעוניות, על רקע סופות ההוריקן שפגעו במדינה. כעת, בחודש ספטמבר הגיע התיקון כאשר המכירות הקמעוניות זינקו ב-1.6%, העלייה החודשית החדה ביותר מראשית 2015. ההשפעות המרכזיות הגיעו מהתייקרות במחירי הבנזין, שהביאה לעלייה של 5.8% בפדיון של תחנות הדלק ומזינוק ברכישות כלי רכב (3.6%). הנתון מצביע על כך שהמשק האמריקאי משתקם במהרה מהזעזועים האחרונים.

מחירי הבנזין שהתייקרו ב-13.1% בספטמבר, גם תרמו לאינפלציה אשר רשמה עלייה חדה של 0.5% בחודש זה (הצפי היה לזינוק של 0.6%). נציין, כי הייתה זו ההתייקרות החדה ביותר בשמונת החודשים האחרונים. בכך עלה מדד המחירים לצרכן ל- 2.2%, ב-12 החודשים האחרונים, לעומת 1.9% בחודש אוגוסט. יחד עם זאת, האינפלציה הבסיסית שלא מושפעת ממחירי האנרגיה נותרה ברמה שנתית של 1.7%, בדומה לחמשת החודשים האחרונים.

התפתחויות נוספות בתחום המדד החודשי היו: התייקרות של 0.2% במחירי חוזי שכר הדירה המתחדשים (בהמשך לעלייה של 0.3% באוגוסט). המכוניות הוזלו ב-0.4% על רקע הוזלות משמעותיות בכדי לחסל את המלאים המצטברים. גם שירותי הבריאות, ביגוד וריהוט לבית הוזלו. מנגד, חלה התייקרות של 0.4% במחירי שירותי טלפון סלולריים, לראשונה, לאחר 14 חודשים רצופים של הוזלות מחירים.

אין ספק, כי האינפלציה בארה"ב מטרידה את קובעי המדיניות המוניטרית. לראיה, בפרוטוקול הישיבה האחרונה של חברי ה-Fed, מה-20 לספטמבר נכתב כי "חברים רבים הביעו חשש מפני האינפלציה הנמוכה ומכך שלא ישפיע רק על הטווח הקצר, אלא גם לטווח הארוך".

הכלכלה האירופית שומרת על המומנטום החיובי. מדד הייצור התעשייתי רשם באוגוסט התרחבות של 1.4% ושל 3.8%, ב-12 החודשים האחרונים, לעומת 3.6% ביולי. הייתה זו ההתרחבות החודשית החזקה ביותר מאז נובמבר 2016. חשוב לציין, כי מכירות של מוצרי מכונות וציוד בחודש אוגוסט, המשמשים להשקעות של מפעלים התרחבו ב-3.1% ואלו מצביעים על כך שהאופטימיות בקרב הסקטור העסקי היא גבוהה.

קרן המטבע הבינלאומית הציגה בשבוע שעבר אופטימיות ביחס לכלכלה הסינית אשר, בחודשים האחרונים סבלה מהפחתת דירוג הן של Moody's והן של S&P. וכך, כלכלני הקרן צופים לצמיחה של 6.8% השנה, לעומת תחזיתם הקודמת ל-6.7%. ביחס ל-2018 נרשם שיפור דומה לשיעור של 6.5%; הסיבה לשיפור בתחזיות נובע מהערכה כי הרשויות הסיניות ישמרו על רמה גבוהה של השקעות. למרות קצב הצמיחה הגבוה, אין ספק כי סין נמצאת בתקופה פחות טובה.

השבוע צפויים הפרסומים המרכזיים הבאים בארה"ב: ביום ג' (17/10), ייצור תעשייתי לחודש ספטמבר. ביום ד' (18/10), ספר הבז' המספק תמונת מצב עדכנית לכלכלה האמריקאית ביום ג' (17/10) יפורסם בגוש האירו מדד המחרים לצרכן לחודש ספטמבר. 

מאקרו ואג"ח מקומי:

הפעילות הפיסקלית מפתיעה לטובה על רקע הכנסות חד פעמיות מרשימות. בחודש ספטמבר נמדד עודף בפעילותה התקציבית של הממשלה בסך של 3.2 מיליארד שקלים. העודף בחודש זה נובע בעיקרו מהכנסות מיסים "מיוחדים" גבוהות מאד ממבצע מס דיבידנד. נזכיר, כי גם באוגוסט נרשם עודף בפעילות הממשלה בתמיכת ההכנסות המס מעסקת מכירת חברת "מובילאיי" הישראלית לאינטל. סך ההוצאות של הממשלה (ללא פירעון קרן על החוב הממשלתי וללא מתן אשראי) הסתכמו בחודש ספטמבר ב-27.8 מיליארד ש"ח.

בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמה גביית המיסים בסך של 234.1 מיליארד ש"ח, המהווה עלייה נומינלית של 8.3%, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.​ מנגד הממשלה לא קופאת על השמרים וגם הוצאותיה התרחבו וכך, מראשית השנה ההוצאות של משרדי הממשלה (ללא פירעון קרן וריבית וללא מתן אשראי) הסתכמו ב-221.8 מיליארד ש"ח - עלייה של 9.0% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בעיקר, נרשמה עלייה בהוצאות של מערכת הביטחון (11.2%, לעומת תכנית לעלייה של 0.7% בלבד). הוצאות המשרדים האזרחיים התרחבו השנה ב-8.3% בלבד.

בתשעת החודשים הראשונים של השנה נמדד גירעון בסך 5.0 מיליארד ש"ח לעומת גירעון בסך 6.3 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. נזכיר, כי בתקציב לשנת 2017 מתוכנן גירעון שנתי בסך 36.6 מיליארד ש"ח המהווה 2.9% מהתוצר והגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים (אוקטובר  2016 עד ספטמבר 2017) עמד על 1.9% מהתמ"ג. להערכתנו, הפער הוא גדול מאוד והממשלה לא תגיע ליעד עד לסוף השנה.

לתמונת מצב זו תתכן השפעה חיובית על איגרות החוב של ממשלת ישראל ומחיריהן שהרי פוחת הצורך בגיוס הון הסחיר (ראו הרחבה בנושא הסקירה של 1/10).

השכר במשק - בחודש יולי 2017 עמד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים על 10,264 ש"ח. במחירים שוטפים ובמונחים שנתיים עלה השכר הממוצע למשרת שכיר בחודשים מאי עד יולי 2017 ב-1.2%; אין ספק, כי התרחבות השכר היא לכשעצמה מעודדת, אך היא נחלשה במידה רבה הואיל ובחודשים פברואר עד אפריל 2017 נרשם קצב התרחבות של 4.2%;

מספר משרות השכיר עמד ביולי על 3.628 מיליון. גם נתוני המגמה מצביעים על עלייה במספר משרות השכיר. בחודשים מאי עד יולי 2017 עלה מספר משרות השכיר ב-1.1%, בחישוב שנתי בהמשך לעלייה של 1.4% בחישוב שנתי בחודשים פברואר עד אפריל 2017.

המשך התרחבות שוק העבודה היא חשובה מאוד שהרי הדבר מהווה אינדיקטור לכך שהמשק ממשיך להתרחב ומצבם של האזרחים בכלל והמועסקים בפרט הולך ומשתפר.

בשבוע הקרוב תפרסם הלמ"ס האינדיקטורים הבאים: כניסות לישראל ויציאות לחו"ל (יום ג', 17/10), חשבונות לאומיים – אומדן שלישי למחצית השנייה (יום ג', 17/10).

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".