סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  01.10.2017 / 12:28:29

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי               

 עיקרי הדברים:    

ארה"ב: הנשיא האמריקאי מציג באופן רשמי את תכניתו לרפורמה במדיניות המס בארה"ב. הסיכוי לאישור התכנית בקונגרס כלשונה לא גבוה במיוחד, כאשר ישנה התנגדות ברורה של דמוקרטים, אך גם של רפובליקאים, שלא מעוניינים בעלייה בהיקף החוב הממשלתי. הנגידה האמריקאית מכריזה כי אין סיבה להקפיא את המדיניות, גם כאשר האינפלציה נמוכה מהיעד. דברים אלו הביאו להפסדי הון בשוק האג"ח הממשלתי ולעלייה בסבירות לריסון בדצמבר.          

יפן: על רקע המתיחות מול קוריאה הצפונית מכריז ראש הממשלה היפני, שינזו אבה, על בחירות בזק שיתקיימו בשלהי אוקטובר. ראש הממשלה מבקש מהעם מנדט להתמודד עם האיום הצפון קוריאני. ייתכן כי השלב הבא יהיה בניית צבא – דבר שיפן נמנעה ממנו מאז מלחמת העולם השנייה.

ישראל: על רקע התמונה הפיסקלית האיתנה של המדינה, לפיה גביית המיסים מעסקאות בתחום ההי-טק ומדיבידנדים מביאים לצמצום בהיקף גיוס החוב. באוקטובר יונפקו 3 מיליארד ש"ח כאשר כ-82% הינם באפיק השקלי (כולל בריבית משתנה). הסיכון לחריגה בגירעון השנה נמוך מאוד.

מאקרו ואג"ח עולמי:

רפורמת המס בארה"ב – הנשיא האמריקאי, טראמפ, חשף באופן רשמי בשבוע שחלף את תכניתו השאפתנית לרפורמה במדיניות מס ההכנסה ומס החברות במדינה. לדוגמא, הנשיא מעוניין להפחית את מס החברות מ-35% ל-20%. אנו נותרים סקפטיים ביחס לאישור התוכנית בסנאט ככתבה שהרי הדמוקרטים ואף מספר רפובליקאים מתנגדים לרפורמה, שעלולה להביא לעלייה משמעותית בהיקף האשראי שהמדינה תצרוך. אמנם, הפחתת המס היא צעד משמעותי ביותר אשר יכול להאיץ את הצמיחה, אך חשוב לזכור כי גם אם יעבור בקונגרס כלשונו הוא לא יהיה אפקטיבי בצורה מלאה (הפחתה פורמלית של 15%) שהרי שיעור המס האפקטיבי שמשלמות חברות ב-S&P 500 עומד על כ-26% בלבד.

ג'נט יילן אמרה בשבוע שעבר כי לא סביר להחזיק את המדיניות המוניטרית ללא שינוי עד אשר האינפלציה תתבסס ברמה של 2%. דברים אלו קיבלו משנה תוקף על רקע פרסום מדד ההוצאה הצרכנית (PCE, ליבה) אשר התמתן מקצב שנתי של 1.4% בחודש הקודם ל 1.3% ב-12 החודשים עד אוגוסט.

רפורמת המס ודברי יו"ר ה-Fed הביאו להפסדי הון באיגרות החוב של ממשלת ארה"ב כאשר האיגרת ל-2 שנים נסחרה בסוף השבוע בתשואה לפדיון של 1.47%, לעומת 1.44% לפני שבוע. האיגרת ל-10 שנים נסחרה בסוף השבוע בתשואה לפדיון של 2.33%, לעומת 2.26% לפני שבוע.

פוליטיקה בעולם:

גרמניה - אמנם, מפלגתה של אנגלה מרקל זכתה ברוב המושבים בפרלמנט הגרמני, אך הירידה החדה במספר המושבים והתנגדות המפלגה השנייה בגודלה בפרלמנט לחבור למפלגתה, תאלץ אותה להקים קואליציה תלת ראשית עם מפלגת הירוקים ומפלגת הליברלים. האכזבה הגדולה מהבחירות הייתה זכייתה של המפלגה הימנית הקיצונית, "אלטרנטיבה לגרמניה", שחרטה על דגלה התנגדות למהגרים, בכ-13% מהקולות.

יפן - ראש הממשלה היפני, שינזו אבה, הכריז על בחירות בזק במדינה, אשר יתקיימו בעוד כחודש (22/10). הסיבה הרשמית לכך היא רצונו לקבל מנדט מחודש של העם להתמודד עם הסיכון הגדל מכיוונה של צפון קוריאה. למעשה, ייתכן כי בכך הוא מנסה לשנות את ההחלטה בת ה-70 שנה כי ביפן לא יהיו כוחות צבאיים. צפי לעליה בהוצאות הביטחון של יפן. יתר על כן, זכייה מחודשת תבטיח לאבה כי הוא יכהן בתפקיד ראש הממשלה בטקס הפתיחה של האולימפיאדה בטוקיו בקיץ 2020.

השבוע צפויים הפרסומים המרכזיים הבאים בארה"ב: ביום ג' (3/10), מכירות כלי רכב. ביום ו' (6/10), דוח התעסוקה לחודש ספטמבר. בגוש האירו יפורסמו ביום ד' (4/10) המכירות הקמעוניות.

מאקרו ואג"ח מקומי:

המכירות בכרטיסי האשראי ממשיכות להתרחב, אם כי העלייה בהתמתנות.  כך, על פי נתוני המגמה, בשלושת החודשים יוני עד אוגוסט 2017 נרשמה עלייה ריאלית של 6.3% (במונחים שנתיים), בסך כל הרכישות בכרטיסי אשראי. זאת, לאחר התרחבות חדה של 9.3% בשלושת החודשים שקדמו להן, מארס עד מאי 2017.

בהתייחס לסגמנטים השונים חשוב לציין שאין הטרוגניות חדה. עם זאת, רכישת מזון ומשקאות מתאפיינת בחולשה וזו התרחבה רק ב-2.8% בשלושת החודשים הנדונים. מנגד, ההוצאה על שירותים ובעיקר ההוצאה על שירותי ממשלה ועירייה נסקה ב-9.3%. ייתכן כי הסיבה לכך היא תשלום על דרכונים בתקופת הקיץ.

נציין, כי ההוצאה על הלבשה והנעלה היא הגדולה ביותר בכרטיסי אשראי ומהווה כ-9% מסך הרכישות. לאחר מכן נמצאים סעיפי הוצאה שונים כגון: תקשורת, ביטוח, שירותי ממשלה, אשר כל אחד מהווה 8% מסך הרכישות. סעיפים מרכזיים אחרים הם חשמל ואלקטרוניקה (7%) ודלק וחשמל (6%).

החוב הממשלתי - בשבוע שעבר פרסמה היחידה לניהול החוב הממשלתי את תחזיות גיוס החוב הסחיר בחודש אוקטובר. לפי התחזית יגויס סך חוב של 3 מיליארד ש"ח. באפיק השקלי יגויס חוב של 2,450 מיליון ש"ח ומתוכו 650 מיליון ש"ח בריבית משתנה. האיגרת השקלית הארוכה ביותר תונפק ל-2047 ובסכום של 400 מיליון ש"ח. באפיק הצמוד יונפקו רק 2 איגרות ל-2027 (סך של 400 מיליון ש"ח) ול-2045 (סך של 150 מיליון ש"ח).

מעבר לעובדה כי הנטייה לחוב השקלי היא ברורה (כ-82% מסך החוב המונפק) היקף ההנפקות החודש צפוי להיות דומה לזה של החודשים האחרונים, אך נמוך מהיקפי הגיוסים שאפיינו את תחילת השנה (כ-4 מיליארד לחודש). זאת על רקע הכנסות גבוהות מאשר הצפי, הן בהכנסות ממיסים עקב מכירת חברות הזנק ועקב הטבת המס מחלוקת דיבידנדים שהסתיימה בסוף ספטמבר.

לפי דיווח של משרד האוצר עד אמצע ספטמבר הגיעו הכנסות המדינה ממס על דיבידנדים ל- 5.95 מיליארד ש"ח, לעומת 3.2 מיליארד ש"ח בכל 2016. במס הכנסה ציפו לגבייה של כ-1 מיליארד ש"ח וכאמור הפער צפוי להגיע אפילו ליותר מ-3 מיליארד ש"ח. אמנם, האירוע הוא חד פעמי, אך, בין היתר, הוא מפחית את צרכי המדינה ומצמצם את היקפי ההנפקות.

תמונת מצב זו מצביעה על כך כי הסביבה הפיסקלית נותרת תחת שליטה ואין חשש לפריצה תקציבית השנה.

בשבוע הקרוב תפרסם הלמ"ס את האינדיקטורים הבאים: פדיון ברשתות השיווק בחודש אוגוסט (יום ב', 2/10), סקר מגמות בעסקים לחודש ספטמבר (יום ג', 3/10) ושכר ממוצע למשרת שכיר לחודש אוגוסט (יום ג', 3/10).

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".