סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  01.10.2017 / 12:22:48

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                  

 עיקרי הדברים:    

ארה"ב: בבנק המרכזי האמריקאי הותירו בשבוע שחלף את הריבית ללא שינוי, אך מודיעים כי באוקטובר יחל הבנק לצמצם את אחזקותיו (ברשותו יותר מ-4 טריליון דולר). המהלך יימשך שנים. לפי התכנית, בחודש אוקטובר צפוי הבנק למכור 10 מיליארד דולר, מתוכו 6 מיליארד באג"ח ממשלת ארה"ב.         

ארה"ב: הן שלוחת ה-Fed של אטלנטה והן שלוחת ה-Fed של ניו-יורק הפחיתו לאחרונה את תחזיותיהן לצמיחה במשק האמריקאי ברבע השני, בצורה חדה למדי. זאת, בהשפעת ההוריקנים. עם זאת, החולשה תהיה זמנית.

ישראל: נמשכים הסימנים לכך שהמשק נחלש. בין היתר, נרשמה האטה בפדיון של ענפי המשק בחודשים מאי עד יולי. הייצור התעשייתי רשם התכווצות בחודש יולי.   

מאקרו ואג"ח עולמי:

החלטת הריבית בארה"ב – כצפוי הבנק המרכזי האמריקאי הותיר בשבוע שעבר את הריבית ללא שינוי (1.25%-1.0%). עם זאת, הכריז על תחילת תהליך הנורמליזציה של מאזן הבנק.

באשר לאסונות הטבע כתבו בבנק את הדברים הבאים:

Hurricanes Harvey, Irma, and Maria have devastated many communities, inflicting severe hardship. Storm-related disruptions and rebuilding will affect economic activity in the near term, but past experience suggests that the storms are unlikely to materially alter the course of the national economy over the medium term.

כלומר בבנק לא מצפים להשפעה ארוכת טווח. בנוסף, הם מעריכים כי האינפלציה תתעורר באופן זמני עקב ההוריקנים:

Higher prices for gasoline and some other items in the aftermath of the hurricanes will likely boost inflation temporarily; apart from that effect, inflation on a 12-month basis is expected to remain somewhat below 2 percent in the near term.

החלק החשוב של ההודעה התייחס לתחילת הצמצום הכמותי ובו נכתבו הדברים הבאים:

 In October, the Committee will initiate the balance sheet normalization program described in June 2017.

כלומר, בחודש אוקטובר יחלו בבנק במכירה של נכסים (מעל ל-4 טריליון דולר) לפי התוכנית.

כזכור, התוכנית פורסמה ביוני ולפיה הבנק יקטין את המאזן ב-10 מיליארד דולר בכל חודש - 6 מיליארד באג"ח ממשלתיות ו-4 מיליארד באג"ח של משכנתאות. סכום זה יגדל ב-10 מיליארד דולר כל שלושה חודשים, כאשר היחס בין אג"ח ממשלתיות ואג"ח משכנתאות יישמר, עד שסכום האג"ח ממשלתיות יגיע ל-30 מיליארד דולר וסכום האג"ח משכנתאות יגיע ל-20 מיליארד דולר. כלומר, מדובר כאן על הפחתה של 10 מיליארד דולר בחודש הראשון ועד 50 מיליארד לחודש לאחר 5 רבעים.

אמנם, ההודעה הביאה להפסדי הון בשוק הממשלתי האמריקאי, במיוחד בקרב איגרות החוב הארוכות, אך בשנה הראשונה לפעילות צפוי הבנק למכור רק כ-8% מסך אחזקותיו.

ההוריקנים משפיעים על תחזיות הצמיחה לרבע השלישי. שני ההוריקנים, "הארווי" ו-"אירמה" השפיעו באופן משמעותי על הכלכלה האמריקאי והדבר בא לידי ביטוי כבר בנתון המכירות הקמעוניות של אוגוסט. כתוצאה מההוריקנים הפחיתו שני הגופים הרשמיים של ה-Fed את תחזיותיהם לרבע השלישי. כעת, צופים בשלוחת ה-Fed של אטלנטה כי ברבע הנדון תצמח הכלכלה האמריקאית ב-2.2%. בשלוחת ה-Fed של ניו-יורק חוזים לצמיחה של 1.3% בלבד.   

השבוע צפויים הפרסומים המרכזיים הבאים בארה"ב: ביום ג' (26/9), מכירות של בתים חדשים. ביום ד' (27/9), הזמנות של מוצרים בני-קיימה.

מאקרו ואג"ח מקומי:

ברבעון השני של 2017 עלה התוצר ב-2.4% בחישוב שנתי, הנמוך מ-2.7%, שנרשם באומדן הקודם). אמנם, גבוה משיעור הצמיחה של הרבע הראשון של השנה (0.6%), אך עדיין נמוך משמעותית מהרבע האחרון של 2016 שבו נרשמה צמיחה מרשימה של 4.4%;

הצמיחה ברבע השני הושפעה במיוחד לחיוב מהתרחבות של השקעות בנכסים קבועים (10.7%), ההוצאה לצריכה פרטית (6.5%) וההוצאה לצריכה ציבורית (3.1%). לעומת זאת, חלה התכווצות של יצוא הסחורות והשירותים (7.0%-) ועליה של יבוא הסחורות והשירותים (3.4%).

להערכתנו, קצב הצמיחה השנה צפוי להסתכם ב-2.8%, שהוא נמוך באופן משמעותי מהשיעור שנרשם בשנת 2016 (4.0%), אך גבוה משנת 2015 (2.6%). הצריכה הפרטית תמשיך לשמור על רוח גבית ותהיה ה"קטר" המשקי. ההשקעות במשק והיצוא צפויים להיות נקודות החולשה.

הקשר בין היצוא (שהתדרדר ברבעון השני) לבין הייצור התעשייתי, הוא חזק מאוד. חלק ניכר של הייצור המקומי מיועד לייצוא. כפי הנראה, גם ברבעון השלישי של השנה, ייצוא הסחורות יציג התפתחויות מאכזבות. ולראיה, בחודש יולי התכווץ הייצור התעשייתי ב-1.2% ולמעשה, כבר 3 חודשיים שיש קיפאון בנתוני המגמה החודשיים של המדד.

חולשה בענפי ההי-טק - בחינה של הפעילות היצרנית לפי רמת הטכנולוגיה מצביעה על כך שענפי הטכנולוגיה העילית הם אשר הביאו לחולשה ביוני. בענפי הטכנולוגיה העילית, הכוללים יצוא של רכיבים אלקטרוניים (כגון, אינטל) ותרופות (כגון טבע) נרשמה התכווצות של 6.5% בחודש יולי. לעומתם, דווקא בענפים המסורתיים נרשמה עלייה של 0.4%;

במחצית השנייה של 2016 נראה היה כי מדד הייצור התעשייתי מציג שיפור, אך זו נמשכה שנה ונתוני החודשים האחרונים מצביעים על קיפאון. אחת ההשלכות המרכזיות מחזור העסקים היא היעדר צורך של המעסיקים לשכור עובדים חדשים ולראיה מספר משרות השכיר בענפי התעשייה נותר ללא שינוי כבר שנה.

הפדיון בכל ענפי המשק (סך המכירות בענפי השונים במשק) מצביע גם הוא על האטה משמעותית בקצב התרחבות ההוצאה. וכך, בשלושת החודשים מאי עד יולי נרשמה עלייה בפדיון של סך כל ענפי הכלכלה בשיעור של 1.0% (במונחים שנתיים), לאחר עלייה של 3.4% בחודשים פברואר עד אפריל. נתוני המגמה החודשיים מצביעים על התייצבות.

התדרדרות משמעותית נרשמה בבינוי אשר ממש התכווץ ובנדל"ן שרשם התמתנות משמעותית בקצב ההתרחבות. הענף היחיד (מתוך 13) אשר דווח בו על עלייה במכירות היה שירותי בריאות, רווחה וסיעוד.

בשבוע הקרוב תפרסם הלמ"ס את האינדיקטורים הבאים: יצוא השירותים לחודש יולי (יום א', 24/9). לינות במלונות התיירות לחודש אוגוסט (יום ב', 25/9).

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".