סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  18.09.2017 / 11:07:00

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                

עיקרי הדברים:    

ארה"ב: ההוריקנים משפיעים על הפעילות הכלכלית ברבע השני של השנה. ההוריקן "הארווי" אשר פגע בטקסס, הביא באוגוסט להיחלשות של המכירות הקמעוניות וגם של הייצור התעשייתי. "אירמה" שהכתה בפלורידה תשפיע על נתוני ספטמבר.       

סין: בבנק המרכזי הסיני החליטו השבוע להגיב לייסוף היואן השנה כנגד הדולר האמריקאי. הם מודיעים על מהלך ליברליזציה נוסף בשוק המט"ח אשר יקל על חברות וסוחרים לרכוש דולרים, כנגד יואנים, בציפייה לפיחות.

ישראל: מדד המחירים לצרכן עלה באוגוסט בשיעור של 0.3%, בדומה להערכתנו. עם זאת, לפנינו שורה של מדדים חלשים – ספטמבר צפוי לרדת ב-0.3% ובתקופת החורף המשק מתאפיין בדפלציה. לפיכך, עדיין ישנו יתרון לאפיק הממשלתי השקלי על פני הצמוד.

מאקרו ואג"ח עולמי:

האינפלציה בארה"ב מתחזקת  - מדד המחירים לצרכן בארה"ב עלה בחודש אוגוסט בשיעור של 0.4%, בהמשך ל-0.1% בחודש יולי. ב-12 החודשים האחרונים רשם המדד עלייה של 1.9%, לעומת 1.7% ביולי. האינפלציה הבסיסית רשמה התייקרות של 0.2% ועלתה ב-1.7% ב-12 החודשים האחרונים. הסיבה המרכזית לעלייה החדה באינפלציה הייתה התייקרות של 6.3% במחירי הבנזין לרכב. להערכתנו, סביבת האינפלציה צפויה להיוותר מתחת ליעד הבנק המרכזי לפחות עד סוף השנה.

הפעילות הריאלית בארה"ב:

המכירות הקמעוניות בארה"ב רשמו התכווצות של 0.2% - האשמה היא על ההוריקן הארווי ואמזון. ההוצאה הקמעונית התכווצה באוגוסט ב-0.2%, אך ללא מכירות כלי רכב אשר התכווצו ב-1.6%, נרשמה עלייה של 0.2%; "ההפתעה" השלילית של הדוח דווקא הגיעה מהמכירות ברשת (online). אלה, "נפלו" ב-1.1%; ייתכן, כי הנתון השלילי של המכירות ברשת נבע מיום ה-11 לחודש יולי שבו התקיים יום מכירות מיוחד של אמזון. הדבר הביא לנסיקה של 1.8% במכירות ברשת ביולי.

מדד הייצור התעשייתי רשם התכווצות בחודש אוגוסט. זו ההתכווצות החודשית הראשונה מאז ינואר. המדד התכווץ ב-0.9%, במנוגד להתרחבות של 0.4% ביולי. הסיבה המרכזית לנפילה היא צמצום זמני בפעילות של חברות בתחום הגז (קידוח ושירותים) עקב סופת ההוריקן "הארווי".

לצערנו, כפי הנראה גם המכירות הקמעוניות וגם מדד הייצור התעשייתי, שניהם לחודש ספטמבר צפויים להיות חלשים למדי וזאת בהשפעת סופת ההוריקן "אירמה", אשר פגעה לפני כשבוע בפלורידה ובמדינות נוספות ואילצה מיליוני אזרחים אמריקאים לנטוש את ביתם ולחזור להרס כללי.  

ליברליזציה נוספת בשוק המט"ח של סין – אמנם, ב-2016 היואן הסיני פוחת ב-6.6% כנגד הדולר האמריקאי, אך השנה הוא חזר את מרבית הדרך (ייוסף ב-6%). הדבר לא נעלם מעיניהם של כלכלני הבנק המרכזי הסיני החוששים מפני פגיעה ביצוא עקב ירידה במידת האטרקטיבית של המטבע. לכן הודיע הבנק בשבוע האחרון על צעד ליברליזציה נוסף בשוק המט"ח לפיו, הופחתו דרישות הפיקדונות מסוחרי מט"ח סינים העוסקים בחוזים עתידיים. משמעות המהלך היא שכעת יהיה קל יותר לחברות וגם למשקיעים לרכוש דולרים אמריקאים וכנגדם למכור יואנים סיניים (תמיכה לפיחות היואן). נזכיר, כי לפני שבוע ביטל הבנק המרכזי הסיני את דרישת הביטחונות של בנקים זרים שלהם היו פיקדונות ביואן.

השבוע צפויים הפרסומים המרכזיים הבאים: יום ב' (18/9): גוש האירו - מדד המחירים לצרכן. יום ד' (20/9): ארה"ב - החלטת ריבית ; בריטניה - מכירות קמעוניות. יום ה' (21/9): יפן – החלטת ריבית.

מאקרו ואג"ח מקומי:

החשבון השוטף של מאזן תשלומים ברבע השני של השנה הסתכם ב-2.3 מיליארד דולר (מנועה עונתיות). זאת, לעומת רמה של 2.4 מיליארד דולר ברבע הראשון. אמנם, אלו רמות נמוכות מאשר היו בשנים 2014 ו-2015, כ-4 מיליארד דולר לרבעון, אך עדיין מצביעות על כך שהלחץ הבסיסי במשק הוא לייסוף של השקל כנגד הדולר.

הייסוף של השקל בשנים האחרונות משפיע על הפעילות התחום סחר החוץ ולראיה העודף בסחר הסחורות ושירותים התכווץ ל-1.6 מיליארד דולר, לעומת 2.0 מיליארד דולר ברבע הקודם. באופן מפתיע נרשמה ירידה בגירעון בסחר בסחורות, אך גם העודף שבסחר בשירותים ירד משמעותית, מ-4 מיליארד ל- 3.5 מיליארד ברבעון, עקב עלייה חדה ביבוא השירותים.

המשקיעים הזרים מגוונים את השקעתם במשק, תוך עליית מדרגה ברמת הסיכון. כך, בחודש יולי הם רכשו (נטו) סך של 230 מיליון ש"ח במניות ישראליות, בהמשך לרכישה של 270 מיליוני ש"ח ביוני. באפיק האג"ח, ישנה תנועה הפוכה. מחד, המשקיעים הזרים רכשו ביולי איגרות חוב ממשלתיות, בעיקר לטווח קצר ובינוני, בהיקף של 150 מיליון ש"ח. מנגד, מימשו השקעותיהם במק"מ בסך של 240 מיליון ש"ח.

גם בקרב המשקיעים הישראלים ישנה מגמה של העמקת הסיכון. וכך, תושבי ישראל השקיעו נטו בחו"ל השקעות פיננסיות (אג"ח ומניות) בהיקף של כ-820 מיליוני דולר (ובעיקר של המשקיעים המוסדיים). זאת, בניגוד למימושים בחודשיים האחרונים. במניות זרות, השקיעו (נטו) תושבי ישראל ביולי בהיקף של כ-680 מיליוני דולר ובאג"ח זרות הם השקיעו סך של כ-140 מיליוני דולר.

התפתחות זאת של השקעות הזרים וגם של הישראלים מצביעה על תאוות סיכון של המשקיעים הן של הישראלים והן של הזרים, אשר מונעת מהתשואות האבסולוטיות הנמוכות באפיק האג"ח והתנודתיות הנמוכה בשוקי המניות.

אינפלציה – מדד המחירים לצרכן עלה בחודש אוגוסט, בשיעור של 0.3%, בדומה להערכתנו. לאחר 3 חודשי הוזלות, מחירי המזון התייקרו ב-0.2%. ב-12 החודשים האחרונים התייקרו מחירי המזון ב-0.2% גם כן. מדד מחירי הירקות והפירות התייקר ב-1.5% כאשר נרשמה הטרוגניות בין מחירי הירקות (שהתייקרו ב-5.4%), למחירי הפירות (שהוזלו ב-1.6%). נציין, כי מחירי העגבניות נסקו ב-22.3%. מחירי קבוצת הדיור התייקרו בשיעור של 0.6%, שהיה קרוב לצפי.

מדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר 2017 צפוי לרדת ב-0.3% ויושפע במיוחד מהגורמים הבאים: (1) הוזלה במחירי הצהרונים, במסגרת תוכנית "נטו משפחה"; (2) הוזלה של 10% במחירי ההבראה והנופש בארץ ; (4) התייקרות של 1% במחירי הדלקים לרכב.

מדד המחירים צפוי לרדת ב-0.2% בשנת 2017 ולרדת ב-0.1% ב-12 החודשים הקרובים. לאור זאת וצפי האינפלציה קדימה, ישנה עדיפות לאפיק השקלי על פני כל העקום.  

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".