סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  03.09.2017 / 11:35:36

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                  

עיקרי הדברים:    

ארה"ב: למרות דוח התעסוקה הפושר לחודש אוגוסט, המשק האמריקאי צמח בשיעור של 3% ברבעון השני. להערכתנו, המומנטום במשק האמריקאי נמשך גם ברבעון השלישי אשר צפוי לרשום צמיחה נאה. בשלוחת ה-Fed של ניו-יורק צופים צמיחה של 1.9% ברבעון השלישי. בשלוחת ה-Fed של אטלנטה צופים 3.4%;   

צרפת: המשק הצרפתי מתאפיין בשוק עבודה נוקשה מאוד, שלא מצליח להתאים עצמו לשינויים במחזורי העסקים. התוצאה היא שיעור אבטלה גבוה מאוד של 9.5%, לעומת 3.7% בגרמניה או 4.4% באנגליה. השבוע הציגה הממשלה קווי מתאר לרפורמה מרחיקת לכת בשוק העבודה.

ישראל: בנק ישראל הותיר את הריבית לחודש ספטמבר 2017 ללא שינוי, ברמת השפל של כל הזמנים - 0.1%; להערכתנו, רמת הריבית הנוכחית משלבת בצורה סבירה בין הסיכונים השונים במשק ובמיוחד שרובם לצד השלילי. הריבית תיוותר ללא שינוי בשנה הקרובה, עם פוטנציאל לעלייה ראשונה רק בשלהי 2018.

מאקרו ואג"ח עולמי:

המשק האמריקאי התרחב ברבעון השני של השנה ב-3.0%; כך עולה מעדכון של נתוני הצמיחה, אשר בפרסום הראשוני הצביעו על התרחבות של 2.6% בלבד. למעשה, זהו קצב הצמיחה המהיר ביותר בשנתיים האחרונות (מאז הרבעון הראשון של 2015). השיפור בצמיחה נבע בעיקר מעדכון חיובי בהוצאה הפרטית ובהשקעות העסקיות. ההוצאה הפרטית התרחבה ב-3.3% ברבעון הנדון ולמעשה הייתה זו ההתרחבות החדה ביותר בשנה האחרונה. נתון זה הביא לידי כך שבמחצית הראשונה של השנה צמח המשק האמריקאי ב-2.1%;

להערכתנו, המומנטום במשק האמריקאי ימשך גם ברבעון השלישי אשר צפוי לרשום צמיחה נאה. המכירות הקמעוניות וגם ההוצאות של העסקים רשמו התפתחויות יפות ביולי. כידוע, שתי שלוחות ה-Fed מייצרות תחזיות באופן שוטף. בשלוחת ניו-יורק צופים לצמיחה של 1.93% ברבעון השלישי. בשלוחת ה-Fed של אטלנטה צופים ל 3.4%.

דוח התעסוקה לחודש אוגוסט הציג התקררות שלא כל כך אופיינית לחודשי הקיץ. באוגוסט נוספו לשוק העבודה האמריקאי 156 אלף עובדים חדשים, תוך ששיעור האבטלה עלה ב-0.1% ל- 4.4%; הערכות השוק היו לתוספת של 180 אלף עובדים ושיעור האבטלה ביולי עמד על 4.3%; הדוח היה מאכזב הואיל וגם נתוני יולי ויוני עודכנו כלפי מטה, שניהם. יולי עודכן מטה ב-21 אלף עובדים ל-210 אלף ויוני עודכן מטה ב-20 אלף ל 189 אלף עובדים. יתר על כן, השכר השעתי עלה ב-0.1% (לעומת צפי לעלייה של 0.2%), אך שמר על קצב שנתי של 2.5%.

אין ספק כי דוח זה היה פחות אטרקטיבי, אך לדעתנו, לא כדאי להתרשם מנתון אחד, אלא להתייחס למגמה המרכזית לפיה שוק העבודה האמריקאי נמצא בתעסוקה מלאה והשכר הנומינלי עולה בקצב הגבוה מהאינפלציה, כלומר השכר הריאלי ממשיך לעלות וכך גם כוח הקנייה של הצרכן האמריקאי.

צרפת  - הממשלה הצרפתית הציגה השבוע קווי מתאר לרפורמה בשוק העבודה שמטרתה להפחית את שיעור האבטלה הגבוה במשק, 9.5%; המטרה המרכזית היא לאפשר לשוק להיות גמיש יותר ובכך להתאים עצמו להתפתחויות הגלובליות. לתוכנית מספר עקרונות. הראשונה בהן היא להפחית את כוחם של האיגודים המקצועיים, על מנת לאפשר לפירמות להעסיק ולפטר עובדים ביתר קלות. שנית, יושם דגש מיוחד לפירמות בסדר גודל בינוני.

גרמניה – נותר מפחות מחודש (ב-24 לספטמבר) למועד הבחירות בגרמניה. לגוש הימני-מרכז בהנהגתה של אנגלה מרקל רוב בסקרים של 15%. הסוציאל דמוקרטים בראשותו של מרטין שולץ, נמצאים במקום השני, כפי הנראה אלו לא יצליחו לגבור על מרקל. יחד עם זאת, הקרב על המקום השלישי עוד רחוק מלהסתיים. שלוש מפלגות, שמאל קיצוני, מפלגת מרכז ומפלגת ימין-קיצוני מציגות בסקרים שיעור תמיכה שבין 7 ל-10 אחוזים. כפי הנראה, הפריחה של מפלגות הקצה נובעת משנים של קואליציה בין הימין המתון לסוציאל דמוקרטים, עד כדי כך שמצביעים רבים לא חשים בפער אידאולוגי בין שתי המפלגות. בשבוע הקרוב המרוץ להנהגת המדינה עולה הילוך כאשר יחלו העימותים הטלוויזיוניים.  

מאקרו ואג"ח מקומי:

בנק ישראל הותיר את הריבית לחודש ספטמבר (וראשית אוקטובר) 2017 ללא שינוי, ברמת השפל של כל הזמנים - 0.1%; בבנק ישראל מצביעים על מגמות מעורבות במשק מחד, יצוא השירותים מתחזק, שוק העבודה נמצא בתעסוקה מלאה והצמיחה איתנה, לעומת זאת, יצוא הסחורות אנמי, שוק הדיור מציג התייצבות (עדיין לא במחירים) והאינפלציה מתדרדרת. אמנם, מאז הישיבה האחרונה חל פיחות של השקל כנגד סל המטבעות, אך, לאחרונה התייצב השקל, בעיקר כנגד הדולר. כלומר, הסכנה לקצב הצמיחה בעיינה.

להערכתנו, רמת הריבית הנוכחית משלבת בצורה סבירה בין הסיכונים השונים במשק ובמיוחד שרובם לצד השלילי. לפיכך, הריבית הנמוכה מתאימה בכדי למנוע התחזקות השקל, לעודד את האינפלציה ואת הפעילות המשקית. הואיל ואנו לא מעריכים כי בטווח של השנה הקרובה השקל יפוחת משמעותית כנגד סל המטבעות ובמיוחד כנגד הדולר וגם האינפלציה תיוותר מתחת ליעד יציבות המחירים, הרי שהריבית תיוותר ללא שינוי באופק זה, עם פוטנציאל לעלייה ראשונה רק בשלהי 2018.

האינדיקטורים השוטפים למצבו של הצרכן ממשיכים להיות סבירים, אם כי לא מרשימים במיוחד. בשבוע שעבר הצגנו את תמונת המצב בשוק העבודה, לפיה שיעור האבטלה ממשיך לרדת. בשבוע האחרון פורסמו 2 אינדיקטורים נוספים של הצרכן, הפעם מכיוון ההוצאה – פדיון ברשתות השיווק והרכישות בכרטיסי אשראי. ההוצאה ברשתות השיווק רשמה בשלושת החודשים האחרונים עליה קלה בקצב הצמיחה של ההוצאה וכך בשלושת החודשים מאי עד יולי חלה עלייה של 3.1%  (בניכוי אינפלציה) בסך כל הפדיון, לאחר עלייה של 2.9% בשלושת החודשים פברואר עד אפריל. עליה בהוצאה נרשמה בענפי הטקסטיל וההלבשה (עלייה רבעונית של 6.5%). מנגד, התכווצות (4.5%-) נרשמה ברכישות מוצרים בני-קיימא. אינדיקטור נוסף, הרכישות באמצעות כרטיסי אשראי ממשיכות גם הן להתרחב, אך בקצב מתון יותר. לראיה,  בשלושת החודשים מאי עד יולי 2017 נרשמה עלייה (על פי נתוני המגמה ובמחירים קבועים), של 6.5% בחישוב שנתי, בסך כל הרכישות בכרטיסי אשראי. זאת, לאחר עלייה של 9.6% בשלושת החודשים פברואר עד אפריל 2017. בולטת במיוחד לחיוב ההוצאה על הלבשה והנעלה ומוצרי חשמל.

אינפלציה - מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט 2017 צפוי לעלות ב-0.3%; המדד יושפע בעיקר מהגורמים הבאים: (1) התייקרות במחירי הירקות, אשר התחזקה במחצית השנייה של החודש ומנגד הוזלה במחירי הפירות (עונתית); (2) התייקרות של 3.2% במחירי הדלקים לרכב ; (3) הוזלה של כ-4% במחירי ההלבשה וההנעלה (עונתית) ; (4) התייקרות של 8% במחירי ההבראה והנופש בארץ. (5) קבוצת הדיור וחוזי שכר הדירה המתחדשים יתייקרו ב-0.5% וב-0.2%, בהתאמה.

 

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".