החלטת ריבית נובמבר 2015


כלכלני אלומות  |  09.11.2015 / 12:20:22

בשורה התחתונה                                                                                                                            
בדומה להערכתנו, בנק ישראל מותיר את הריבית לחודש נובמבר 2015 ללא שינוי, ברמת השפל של כל הזמנים, 0.1%. לדעת הבנק ההחרפה במצב הביטחוני לא תפגע בצמיחה וכך נובמבר יהיה החודש השמיני שבו הריבית נותרת ללא שינוי.
בהודעה כותבים בבנק ישראל כי החלטתם נתמכה בגורמים הבאים:

  •  אינפלציה - סביבת האינפלציה בטווח הקצר מושפעת מגורמים בעלי אופי חד פעמי. הציפיות האינפלציוניות לטווח הקצר נותרו נמוכות החודש, והן מושפעות מגורמים אלה, ומהתייצבות מחירי הסחורות שחלה לאחרונה.
  • הפעילות במשק - האינדיקטורים שנוספו החודש תומכים בהערכה כי המשק צומח בקצב מתון, בהובלת הצריכה הפרטית, תוך המשך חולשה ביצוא. הנתונים בשוק העבודה מצביעים על המשך שיפור בשוק זה. ניסיון העבר מלמד שגל האלימות עשוי להשפיע על הצריכה הפרטית ועל התיירות, אולם במידה ולא ייארך זמן רב ההשפעה  צפויה להיות מתונה. 
  •  המשק העולמי - קרן המטבע הבינלאומית הפחיתה את תחזיות הצמיחה והסחר העולמיים ל-2016, בעיקר לאור ההתפתחויות בשווקים המתעוררים. במספר משקים הופחתה החודש הריבית וההערכות בשווקים הן שהמדיניות המוניטרית במשקים העיקריים תמשיך להיות מרחיבה, ובחלקם ההרחבה אף צפויה להתגבר. 
  • שער חליפין – מאז הדיון המוניטרי שהתקיים ב-21/9/15, ועד ל-23/10/15, התחזק  השקל מול שער החליפין הנומינלי האפקטיבי בכ-1.1%. מתחילת השנה נרשם ייסוף אפקטיבי של 5.9%. התפתחות שער החליפין מתחילת השנה מקשה על צמיחת היצוא והמגזר הסחיר, ומעכבת את חזרת האינפלציה אל תוך היעד. 
  • שוק הנדל"ן - החודש נרשמה ירידה במחירי הדירות, אך ב-12 החודשים האחרונים הם עלו ב-6.2%. ניכר גידול במכירת דירות חדשות ובמלאי הדירות למכירה. היקף נטילת המשכנתאות החדשות ממשיך להיות גבוה. 
    התייחסות להודעת הריבית:
    סיכום הכרזת הריבית מצביע על הדברים הבאים: 

(1) הפעילות הריאלית והסביבה הביטחונית - בנק ישראל לא רואה שינוי בפעילות הכלכלית המשקית. אמנם, בבנק כותבים על החרפה של הסביבה בקרב המשקים המתעוררים בעולם, אך באשר לישראל, בבנק לא חוששים יתר על המידה ולדעתם ההחרפה בסביבה הביטחונית תהיה דבר זמני. לראיה, בבנק כותבים כך: "...ניסיון העבר מלמד שגל האלימות עשוי להשפיע על הצריכה הפרטית ועל התיירות, אולם במידה ולא יארך זמן רב ההשפעה צפויה להיות מתונה...".  
(2) סביבת האינפלציה - נראה כי גם מכיוון זה לא מודאגים בבנק ולדעתם החולשה האינפלציונית מושפעת מגורמים חד-פעמיים. יתר על כן, האינפלציה לטווחים ארוכים נמצאת במרכז היעד, לכן אין לבנק סיבה לדאגה. 

 עם זאת, בבנק ישראל שומרים על פסימיות זהירה בעודם מצהירים כי מעריכים כי:"...הסיכונים להשגת יעד האינפלציה נותרו גבוהים, והסיכונים לצמיחה אף גברו... ". אמנם, יש בכך פתח להרחבה מוניטרית נוספת, אך להערכתנו, בהתחשב בקצב הצמיחה אין מקום כרגע להפחתה נוספת של הריבית.  
להערכתנו, מירב הסיכויים הם בעד יציבות של הריבית, גם בהכרזה הבאה (דצמבר). עם זאת, שינוי של הריבית, לכדי 0%, ייתכן לדעתנו רק אם תתחדש המפולת בשווקים, או תהיה הידרדרות משמעותית של הסביבה הביטחונית, אשר תביא לכדי פגיעה בפעילות הריאלית. אנו מעריכים כי ההסתברות להתרחשות של שני תסריטים אלו היא מועטה ביותר.   

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

מחקר ואסטרטגיהגיליון תחזיותבלוגיםניהול כספי ציבור וניהול סיכוניםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".