תגובה להודעת ריבית ב"י


כלכלני אלומות  |  30.08.2017 / 11:45:45

בשורה התחתונה                    

ריבית בנק ישראל   

בנק ישראל מותיר את הריבית לחודש ספטמבר (וראשית אוקטובר) 2017 ללא שינוי, ברמת השפל של כל הזמנים - 0.1%; ספטמבר 2017 יהיה החודש ה-31 שבו הריבית נותרת ברמה זו. בבנק ישראל מצביעים על מגמות מעורבות במשק.

בהודעה כותבים בבנק ישראל כי החלטתם נתמכה בגורמים הבאים:

אינפלציה - סביבת האינפלציה מוסיפה להיות נמוכה משמעותית מהיעד, אך היא אינה משקפת ירידה בביקושים. בחודשיים האחרונים חלה ירידה חדה באינפלציה, אך לא חל שינוי משמעותי בציפיות לאינפלציה לטווחים השונים. עליית השכר במשק ושינוי המגמה בשער החליפין, במידה והמגמה תמשיך, יתמכו באינפלציה, בשעה שההשפעה של הפחתות מחירים יזומות נוספות והתמתנות האינפלציה בעולם פועלות לירידתה.

הפעילות במשק - קצב הצמיחה במחצית הראשונה של 2017 (בניכוי השפעת יבוא כלי הרכב) היה מעט לעומת הצמיחה המואצת ב-2016, על רקע הימצאות שוק העבודה בתעסוקה מלאה. היצוא צומח בקצב נאה כתוצאה מהתרחבות מהירה של יצוא השירותים, בשעה שצמיחת יצוא הסחורות נותרה איטית.

המשק העולמי - תמונת הפעילות הכלכלית העולמית משתפרת, והסחר העולמי צומח בקצב נאה. באירופה הצמיחה מתבססת והסיכון הפוליטי פחת, אך בארה"ב הקשיים בהם נתקל הממשל ביישום המדיניות הכלכלית מעיבים על הצמיחה. האינפלציה נמוכה מיעדי הבנקים המרכזיים, ובעתיד הקרוב לא צפויים שינויים במדיניות של ה-Fed וה-ECB.

שער חליפין - מאז הדיון המוניטרי האחרון חל פיחות של 3.2% בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי; השקל נחלש בעיקר מול האירו ובמידה מתונה מול הדולר. ב-12 החודשים האחרונים הסתכם הייסוף במונחי השער האפקטיבי ב-4.1%.

שוק הנדל"ן - מתחילת השנה עלו מחירי הדירות בשיעור מתון, ומרבית האינדיקטורים מצביעים על התייצבות הפעילות בשוק הדיור.

התייחסות להודעת הריבית:

בנק ישראל מצביע על התפתחויות מעורבות במשק. מחד, ייצוא השירותים מתחזק, שוק העבודה נמצא בתעסוקה מלאה והצמיחה איתנה. מאידך, יצוא הסחורות אנמי, שוק הדיור מציג התייצבות (עדיין לא במחירים) והאינפלציה מתדרדרת. אמנם, מאז הישיבה האחרונה חל פיחות של השקל כנגד סל המטבעות, אך, לאחרונה התייצב השקל כנגד הדולר. כלומר, הסכנה לקצב הצמיחה בעיינה.

להערכתנו, רמת הריבית הנוכחית משלבת בצורה סבירה בין הסיכונים השונים במשק ובמיוחד שרובם לצד השלילי. לפיכך, הריבית הנמוכה מתאימה בכדי למנוע את התחזקות השקל, לעודד את האינפלציה ואת הפעילות המשקית. הואיל ואנו לא מעריכים כי בטווח של השנה הקרובה השקל יפוחת משמעותית כנגד סל המטבעות ובמיוחד כנגד הדולר וגם האינפלציה תיוותר מתחת ליעד יציבות המחירים, הרי שהריבית תיוותר ללא שינוי בטווח זה, עם פוטנציאל לעלייה ראשונה רק בשלהי 2018.

כאמור, ריבית בנק ישראל תועלה לראשונה רק כאשר האינפלציה תתגבר, אולי אף תחזור ליעד, אבל רק לאחר שבנק ישראל יפסיק להתערב בשוק המט"ח. בהתאם, אנו צופים כי גם בעת החלטת הריבית הבאה ב-19/10/17 יודיעו בבנק שוב על הותרתה ללא שינוי, ברמה של 0.1%.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".