סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  28.08.2017 / 17:05:11

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי           

 עיקרי הדברים:    

ארה"ב: מכירות של בתים חדשים, יד שנייה והזמנות של מוצרים בני קיימה היו האינדיקטורים המרכזיים שפורסמו בשבוע האחרון בארה"ב. נראה, כי המומנטום במשק האמריקאי הוא עדיין חיובי. ביום ו' יפורסם דוח התעסוקה לאוגוסט. הצפי הוא לתוספת של 176 אלף משרות חדשות.

ארה"ב: הנשיא האמריקאי מעוניין לקדם את תקציבו הראשון המכיל רפורמת מיסים מרחיקת לכת. כפי הנראה, הנשיא כבר מבין את טעותו ושכישלון באישור חוק הבריאות החדש נבע מהתעלמותו מהקונגרס. כעת, הוא צפוי להקדיש את כל זמנו ומרצו, בכדי לשכנע חברי קונגרס לתמוך ברפורמה.

ישראל: האינדיקטורים השוטפים מצביעים על כך שבפתחו של הרבעון השלישי המשק ממשיך להתרחב.  קצב הצמיחה יציב וגבוה ביחס לחודשים האחרונים, אך נמוך מאשר בשלהי 2016.  ביום ג' צפויה הכרזת ריבית בנק ישראל. צפי - ללא שינוי.

מאקרו ואג"ח עולמי:

מכירות של בתים חדשים, יד שנייה והזמנות של מוצרים בני קיימה היו האינדיקטורים המרכזיים שפורסמו בשבוע האחרון בארה"ב. הנתונים החדשים המחישו פעם נוספת כי מלאי מצומצם של בתים משפיע על היקף הפעילות. הזמנות המוצרים בני הקיימה המשיכו להציג שיפור, אם כי המדד הכללי נפל חדות עקב תנודתיות חריפה המאפיינת את הזמנות המטוסים.

מכירות הבתים החדשים רשמו בחודש יולי צניחה של 9.4% ל-571 אלף יחידות (במונחים שנתיים). אמנם מדובר בנתון קיצוני, אך הוא הושפע בחלקו מעדכון כלפי מעלה של 20 אלף יחידות בקריאה של חודש יוני, ל- 630 אלף. להערכתנו, חרף התנודתיות החריפה, עדיין המגמה הכללית היא כלפי מעלה. אמנם, נתון הירידה של 9.4% בולט לעין, אך צריך לזכור כי האינדיקטור הוא תנודתי במיוחד ולהערכתנו המגמה הכללית היא עדיין מגמת שיפור. עדות אחת להערכה האופטימית היא מדד NAHB של הקבלנים, לפיו בחודש אוגוסט נרשם שיפור נוסף.

גם המכירות של בתים יד-שניה רשמו התפתחות שלילית בחודש יולי בעודם מתכווצים מרמה של 5.51 מיליון ביוני ל- 5.44 מיליון ביולי. הבית הממוצע עמד למכירה 30 ימים, עלייה לעומת 28 ימים שנרשם ביוני. להערכתנו, שתי הסיבות המרכזיות לחולשה הן היעדר בתים יד-שנייה למכירה ומחירי בתים הממשיכים לעלות. עם זאת, שיעור האבטלה הנמצא בשפל וריביות המשכנתא הנמוכות ימשיכו להשפיע ולחמם את השוק.

ההזמנות של מוצרים בני-קיימה רשמו ביולי צניחה של 6.8%. אמנם, נתון לכשעצמו קיצוני, אך לא מפתיע הואיל והערכות השוק עמדו על התכווצות של 5.8%. הסיבה הייתה ירידה בהזמנות של חברת בואינג אשר הסתכמו ב-22 מטוסים, לעומת 184 מטוסים ביוני. להוציא התפתחות זו אשר תתוקן, שאר הענפים רשמו התפתחויות חיוביות. כלומר, ללא הזמנות של כלי תחבורה נרשמה עלייה של 0.4% במדד.

מתכוננים לאישור התקציב – לפי דיווחים שונים של כלי התקשורת בתחילת השבוע שעבר, אנשי ממשל בכירים וגם הנהגת הקונגרס הסכימו על מתווה לרפורמת מיסים, מרחיקת לכת, בארה"ב. המתווה כולל הפחתת מס אישי ומס חברות, כאשר יבוטלו הוצאות מוכרות כגון מיסי המדינה ותשלומי ריבית. לקראת סוף השבוע האופטימיות מעט התפוגגה כאשר דווח כי לא צפויה בשבועות הקרובים הודעה על תכנית משותפת של הבית הלבן והקונגרס. כפי הנראה, יש בכך מן האמת הואיל והיועץ הראשי של טראמפ, גרי קוהן, אמר השבוע כי החל בשבוע הבא לוח הזמנים של הנשיא מוקדש כולו לענייני המס. מתברר, כי חוסר ההצלחה בעבר בקונגרס והמחויבות לתוצאה מתחילים להשפיע על הנשיא אשר הפעם מתכוון לפעול בניגוד גמור לצורה בה התנהל בנושא חוק הבריאות ולשכנע את המחוקקים לתמוך ברפורמה.  

ביום ד' הקרוב יפורסם עדכון לנתוני הצמיחה למשק האמריקאי לרבעון השני, צפי השוק עומד על עליה קלה ל- 2.7%, לעומת 2.6% בקריאה הראשונה. ביום ו' (1.9), יפורסם דוח התעסוקה לחודש אוגוסט. ציפיות השוק הן לתוספת של 176 אלף משרות, בהמשך ל-209 אלף.   

מאקרו ואג"ח מקומי:

האינדיקטורים השוטפים מצביעים על כך שבפתחו של הרבעון השלישי המשק שומר על המומנטום.  קצב צמיחה הוא יציב וגבוה ביחס לחודשים האחרונים, אך נמוך מאשר בשלהי 2016.

המדד המשולב של בנק ישראל למצב המשק לחודש יולי עלה ב-0.2%, קצב דומה לחודש שעבר. המדד הושפע במיוחד מעליות במדדי הייצור התעשייתי והפדיון, 1.9% ו-2.3%, בהתאמה,  בחודש יוני. אלו קוזזו במידה מירידה ביצוא הסחורות (8.4%-, ביולי).  כאמור, עליית המדד ממשיכה להצביע על המשך התרחבות של הפעילות במשק בקצב יציב בחצי השנה האחרונה. נציין, כי המודל שלנו מצביע על כך שצפויה האטה קלה בקצב הצמיחה ברבעונים הקרובים.

בעוד שיצוא הסחורות התדרדר ביוני, דווקא יצוא השירותים ממשיך להפגין חוזקה. יצוא השירותים בחודש יוני 2017 (לא כולל חברות הזנק), לאחר ניכוי השפעת העונתיות, הסתכם         ב-3.6 מיליארד דולר והיה גבוה ב-2.3% מיצוא השירותים בחודש הקודם. יצוא השירותים העסקיים (לא כולל חברות הזנק) עלה בחודש יוני 2017 ב-3.0% לאחר ירידה של 2.3% במאי 2017. נציין, כי יצוא השירותים העסקיים מהווה כשני שלישים מסך יצוא השירותים והוא כולל: שירותי תכנה ומחשוב, מחקר ופיתוח, שירותי תקשורת.

גם בענפי יצוא שירותים אחרים נרשמו התפתחויות חיוביות ולדוגמא:

יצוא השירותים של ענפי ההיי-טק (לא כולל חברות הזנק) עלה ביוני 2017 ב-2.7% לעומת מאי 2017 והסתכם ב-1.8 מיליארד דולר.

ההכנסות מתיירים זרים (לא כולל דמי הנסיעה של התיירים) התרחבו בחודש יוני 2017          ב-3.8%, לאחר ירידה  של  0.2% במאי.

ההכנסות של חברות ישראליות מהובלת נוסעים תושבי חו"ל גדלו ב-4.2% בחודש יוני 2017, לאחר ירידה של 3.4% במאי.

ההטרוגניות בין יצוא הסחורות לשירותים ממחישה את רגישות ענפי הסחורות לשער החליפין ולשינוי המאפיין את העולם כצרכן שירותים ולאו דווקא של סחורות (לפחות לא ישראליות). 

הנתונים לשוק העבודה ממשיכים להיות איתנים, תוך ירידה בשיעור האבטלה, ומצביעים על כך שהצריכה הפרטית תשמור על חוזקה בשנה הקרובה. וכך, מספר המשתתפים בכוח העבודה (בני 15 ומעלה) הגיע ביולי 2017 ל-4 מיליון איש. מהם 3.836 מיליון מועסקים וכ-164 אלף היו בלתי מועסקים.

אחוז המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה עלה ביולי עמד על 64.1%, הגבוה מ-64.0% שנרשם ביוני. אחוז הבלתי מועסקים (שיעור המובטלים) מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה ירד בחודש זה ל-4.1%, לעומת 4.3% ביוני. אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 25-64, הקבוצה המרכזית, ירד בחודש זה ל-3.8% (לעומת 3.9% ביוני).

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".