סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  23.08.2017 / 15:10:16

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי               

עיקרי הדברים:    

ארה"ב: האינדיקטורים שפורסמו בשבוע האחרון היו מעורבים. עם זאת, עלייה של 0.6% במכירות הקמעוניות ביולי יוצקת אופטימיות ביחס לרבעון השלישי של השנה.

ביום חמישי ייפתח הסימפוזיון השנתי של ה-Fed שאליו מגיעים נגידים רבים מרחבי העולם. הנאומים יספקו מידע על המדיניות המוניטרית בעולם בעתיד.

יפן: המשק רשם צמיחה מרשימה של 4% ברבעון השני של השנה. העובדה שהפתיעה במיוחד הייתה כי הצמיחה הושפעה מצריכה מקומית (תצרוכת פרטית והשקעות) ולא מביקושים מחו"ל (יצוא).

ישראל: המשק התרחב ב-2.7% ברבעון השני. אמנם, הצריכה הפרטית נסקה, אך זו קוזזה במידה רבה עקב התכווצות של היצוא וגם של ההשקעות בבתי מגורים.  

מאקרו ואג"ח עולמי:

האינדיקטורים שפורסמו בארה"ב בשבוע המסחר האחרון היו מעורבים. משלל האינדיקטורים נציין את:

המכירות הקמעוניות רשמו ביולי עלייה של 0.6% - פתיחה מרשימה לרבעון השלישי של השנה. הנתון היה מרשים, במיוחד על רקע העובדה כי הערכות השוק עמדו על התרחבות של 0.3% בלבד. החוזקה במכירות הקמעוניות אפיינה את כל המגזרים ובמיוחד את כלי הרכב אשר רשם נסיקה של 1.2%;

התחלות הבנייה צנחו בחודש יולי ב-4.8% ולמעשה רשמו התכווצות ב-5 מתוך 7 החודשים האחרונים. יחד עם זאת, עיקר החולשה התרכזה בבנייה רוויה והדבר לא מפתיע הואיל והיקף ההתחלות של בנייה רוויה עלה מראשית השנה ב-11%. יחד עם זאת, בבנייה של יחידות פרטיות נרשמה חולשה והיא תוצאה של קושי קבלנים לרכוש קרקעות וגם לשכור ידיים עובדות.

אמנם, נראה כי בבנק המרכזי האמריקאי יבחרו בספטמבר לצמצם את מאזן הבנק ולמכור איגרות חוב, אך שינוי של הריבית לא נראה באופק. נראה כי היעדר אינפלציה מביא לחשיבה נוספת בבנק המרכזי, בכל האמור למדיניות המוניטרית. ולראיה, פרוטוקול ישיבת ה-Fed האחרונה שפורסם השבוע מצביע על כך שקולם של החברים ה"יוניים" גדל. מספר חברים הביע את חששו כי חרף הצמיחה הנאה, עדיין האינפלציה לא נעה לעבר היעד הרשמי של הבנק, 2%. פרוטוקול ה-Fed הראה שהחברים היו חצויים. חלקם תמך בנקיטת משנה זהירות עם עליות ריבית בעתיד ומנגד, אחרים חששו כי המתנה נוספת במכירת איגרות החוב עלול להצית אי יציבות פיננסית.  נציין, כי בסוף השבוע מחירי חוזי ה-Fed Fund הצביעו על כך כי הריבית צפויה להיוותר ברמתה הנוכחית, לפחות בשנה הקרובה.

כרגע ישנה הטרוגניות בתחזיות הרשמיות. בשלוחת ה-Fed של אטלנטה מעריכים לצמיחה של 3.8% ברבעון השלישי, בעוד שבשלוחת ניו-יורק צופים ל- 2.1%;

יפן הפתיעה ברבעון השני של השנה שבו המשק צמח ב-4%. יתר על כן, הצמיחה לא נבעה מהיצוא, אלא דווקא מביקושים פנימיים הן של הצריכה הפרטית והן של ההשקעות בענפי המשק. ההפתעה הייתה מרשימה במיוחד כאשר הערכות השוק עמדו על 2.5%. למעשה, זהו הרבעון השישי שבו נרשמת צמיחה במשק היפני ונראה שהחולשה המרכזית ממשיכה להגיע מהאינפלציה, אשר רשמה התחממות קלה לאחרונה. למרות נתון הצמיחה המרשים, קצב זה לא צפוי להיוותר, כל עוד שכר העבודה קפוא ולכן קצב הצמיחה במשק היפני צפוי להתמתן.  

השבוע, החל מיום ה', יתקיים הסימפוזיון השנתי של ה-Fed שבו יפגשו ראשי הבנקים המרכזיים מרחבי העולם. ביום ו', יתפרסמו הזמנות של מוצרים בני קיימה לחודש יולי למשק האמריקאי.

מאקרו ואג"ח מקומי:

ברבעון השני (חודשים אפריל עד יוני) צמח המשק בקצב מאכזב של 2.7%. הצמיחה הושפעה במיוחד מהתרחבות של 6.5% בהוצאה הפרטית (לעומת הרבעון הראשון, במונחים שנתיים ובמחירים קבועים), מעלייה של 5.2% בהשקעות במשק (מתוכם, 8.0% בענפי המשק, כאשר ההשקעה בבתי מגורים התכווצה ב-1.2%) ומהתרחבות של 3.5% בצריכה הציבורית. לעומתם, היצוא התדרדר ב-8.8%.

לפיכך, חרף הנתון האופטימי לצריכה הפרטית נתוני הצמיחה לרבעון השני מצביעים על כך שהיצוא נמצא במצוקה קשה.

מעבר לנתוני הצמיחה לרבעון השני דווקא הנתונים לרבעון הראשון הם המאכזבים. בעוד שהאומדן השלישי לרבעון הראשון הצביע על צמיחה של 1.4%, כעת הלשכה עדכנה אותו משמעותית כלפי מטה ל- 0.6% בלבד. הפער בין הנתון הקודם לחדש נובע מעדכון מטה של נתון היצוא אשר עלה ב-4.9%, לעומת 8.7% בעדכון הקודם. הפחתה נוספת הייתה בהשקעות בבתי מגורים שצמחו ב-0.5% בלבד לעומת הנתון הקודם של 6.2%.

בסיכום של המחצית הראשונה צמח המשק ב-2.1% בלבד ועל רקע חולשה זו להערכתנו קצב הצמיחה ב-2017 יעמוד על 2.9% בלבד, לעומת 4% ב-2016.

מדד מחירים לצרכן ירד ביולי ב-0.1%. ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: הלבשה והנעלה ב-8.1%, ירקות טריים ב-2.0% וריהוט וציוד לבית ב-0.9%. עליות מחירים נרשמו במיוחד ב-2 הסעיפים הבאים: פירות טריים ב-1.5% ודיור ב-0.9%. מחירי קבוצת הדיור התייקרו בשיעור של 0.9%, שהיה קרוב לצפי. שירותי הדיור בבעלות הדיירים (חוזי שכר הדירה המתחדשים) התייקרו ב-1.2% וכך גם ב-12 החודשים האחרונים ונמוך מהתייקרות שנתית של 1.5% שנרשמה בחודש שעבר.

מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט 2017 צפוי להתייקר ב-0.2% ויושפע במיוחד מהגורמים הבאים:

•    התייקרות במחירי הירקות והוזלה במחירי הפירות (עונתית).

•    התייקרות של 3.2% במחירי הדלקים לרכב. 

•    הוזלה של כ-4% במחירי ההלבשה וההנעלה (עונתית).

•    התייקרות של 8% במחירי ההבראה והנופש בארץ.

•    קבוצת הדיור וחוזי שכר הדירה המתחדשים יתייקרו ב-0.5% וב-0.2%, בהתאמה.

בשנה הקרובה צפוי המדד לעלות בין 0% ועד 0.5%, הנמוך משמעותית מיעד האינפלציה. קצב זה לא מכיל את השפעות הצפויות של משרד האוצר אשר פועל להוזלות מחירים במשק. לפיכך, האינפלציה אף עלולה להיות נמוכה מכך.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".