סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  13.08.2017 / 14:46:13

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי              

עיקרי הדברים:    

ארה"ב: סביבת האינפלציה מתמתנת, נמוכה מיעד ה-Fed וכפי הנראה לא צפויה להגיע ליעד בטווח הקצר. עם זאת, לא נראה כי בבנק המרכזי האמריקאי יוותרו על הרצון לצמצם את המאזן והוא ייחל בעוד חודש.

עולם: מועצת הביטחון אישרה סנקציות קשות על צפון קוריאה והמתיחות המילולית בין שני האישים הכי בלתי צפויים בעולם עלתה מדרגה בשבוע האחרון. כפי הנראה, זהו לא סוף הסיפור, במיוחד ש"כבוד מונח כאן על הכף...".    

ישראל: הן השכר והן מספר המועסקים במשק רושמים התפתחויות חיוביות בחודש מאי. הדבר יוצק ביטחון במצבו של הצרכן, אשר החל להראות חולשה מסוימת, בכל האמור להוצאה בחודשים האחרונים.  

מאקרו ואג"ח עולמי:

סביבת האינפלציה בארה"ב ממשיכה להיות נמוכה מיעד ה-Fed. הערכות המשקיעים היו כי קצב האינפלציה יחזור די מהר לרמה שמתאימה לבנק המרכזי (כ-2%). בהתאם לכך ציפיות השוק למדד יולי עמדו על 0.2%, אשר בפועל המדד עלה רק ב-0.1% וכזכור מדד יוני נותר ללא שינוי. גם מדד הליבה עלה ב-0.1% בחודש האחרון.

שני מדדי האינפלציה, המדד הכללי ומדד הליבה, רשמו עלייה של 1.7% ב-12 החודשים האחרונים, שהיא נמוכה מיעד ה-Fed.

נתון האינפלציה לחודש יולי מצביע על כך שההתמתנות בסביבת המחירים היא לא אירוע זמני, כפי שב-Fed נוטים לחשוב וזו צפויה להיוותר מתחת ליעד הבנק עוד תקופה ממושכת, במיוחד כאשר הנפט הגולמי נמצא כבר בסביבות 50 דולר לחבית. עם זאת, להערכתנו הדבר לא ימנע מהוועדה המוניטרית של ה-Fed מלהתחיל ולצמצם את מאזן הבנק וייתכן כי כבר ב-20 לספטמבר. נציין, כי השוק רואה העלאת ריבית ראשונה רק ביוני 2018.

התנגשות בין שני המנהגים הכי בלתי-צפויים בעולם - רוחות מלחמה נושבות בין הנשיא האמריקאי טראמפ למנהיג (העליון) של צפון קוריאה קים ג'ונג-און. הניסויים הצבאיים של צפון קוריאה הביאו להתבטאויות קשות מצידו של טראמפ ולתגובה מילולית נגדית מצד הקוריאנים. בין היתר, צפון קוריאה הכריזה כי היא מוכנה לשגר טילים לעבר האי האמריקני "גואם", מספר ימים לאחר שהתפרסמו הערכות המודיעין האמריקאיות לפיהן לצפון קוריאה יש יכולת למזער ראשי נפץ גרעיניים, תוך הפיכתם לטילים ארוכי-טווח. הנשיא האמריקאי הגיב בעודו מצייץ כי "הארסנל הצבאי האמריקאי כבר מוכן ומחומש". המתיחות עלתה באופן משמעותי לאחר שבמועצת הביטחון התקבלה החלטה המטילה סנקציות כלכליות קשות על צפון קוריאה, אשר עלולות לצמצם את היצוא הצפון קוריאני בשליש, תוך איסור יצוא של פחם, ברזל ותנובת-ים.

ההתגברות ברמת המתיחות הביאה לעלייה ברמת התנודתיות בשווקים וליציאה של משקיעים מנכסים מסוכנים לעבר איגרות החוב הממשלתיות. כך, בסיכום שבועי עלה מדד ה-VIX ל- 15.5%; מדדי המניות בשוק האמריקאי איבדו בין 1.1% ל 1.5% ואיגרות החוב של ממשלת ארה"ב רשמו רווחי הון כאשר התשואה לפדיון באיגרת ל-2 שנים פוחתת ב-7 נ"ב ל-1.29%; התשואה לפדיון באיגרת ל-10 שנים פחתה ב-8 נ"ב, מ-2.27%, ל-2.19%;

הואיל והנשיא האמריקאי הוא ברבור שחור, ללא אג'נדה ברורה, אך עם אגו, ולא ניתן להבנה (בדומה למנהיג הצפון קוריאני), ניתן להניח מכאן המצב עוד ימשיך להידרדר.  

השבוע צפויים להתפרסם בעולם אינדיקטורים חשובים: יפן – התוצר לרבע ה-2 (יום ב', 14/8) ; סין – מכירות קמעוניות וייצור תעשייתי (יום ב', 14/8) ; גוש האירו – ייצור תעשייתי (יום ב', 14/8) תוצר לרבע ה-2 (יום ד', 16/8) ; ארה"ב – מכירות קמעוניות (יום ג', 15/8), ייצור תעשייתי (יום ה' 17/8).  

מאקרו ואג"ח מקומי:

בחודש מאי 2017 עמד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים על 9,828 ש"ח.  בניכוי אינפלציה, בחודשים מארס עד מאי 2017  עלה השכר הממוצע למשרת שכיר (לפי נתוני המגמה)  ב-3.3% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 4.0% בחודשים דצמבר 2016 עד פברואר 2017.

מספר משרות השכיר עמד על 3.574 מיליון. נתוני המגמה מצביעים על עלייה במספר משרות השכיר. בחודשים מארס עד מאי 2017 עלה מספר משרות השכיר ב-0.7% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 1.3% בחודשים דצמבר 2016 עד פברואר 2017.

מניתוח של ענפי המשק עולה כי בתחומי החינוך, הבידור והפנאי נרשם בחודשים האחרונים הגידול המשמעותי ביותר במספר המשרות, כאשר מנגד, בתחומי הנדל"ן והבינוי חלה ההידרדרות המשמעותית ביותר, חרף עלייה משמעותית בשכר.

דיווח זה הוא אופטימי באופן יחסי ומצביע על כך שלמרות ההאטה בקצב ההוצאה, מצבו של הצרכן הוא איתן ואי אפשר להספידו, שהרי ההכנסה גדלה מקצב האינפלציה (משמע השכר הריאלי גדל) וגם מספר המשרות גדל, אם כי בקצב שהוא נמוך במעט שיעור גידול האוכלוסין.

חברת דירוג האשראי הבינלאומית S&P הודיעה בשבוע שחלף כי עדכנה כלפי מעלה את תחזית דירוג האשראי של מדינת ישראל בחוב במט"ח מ-'יציב' ל-'חיובי' ואשררה אותו ברמה של 'A+'. אשרור הדירוג מגיע על רקע ציפיית כלכלני החברה כי המשק ומאזן התשלומים יישארו איתנים בעוד שהסיכונים הביטחוניים יישארו מוכלים. כל זאת, תוך שקיים פוטנציאל לביצועים פיסקליים חזקים מהצפוי בשנתיים הקרובות. בחברת S&P מעריכים כי המשק יצמח בשיעור ממוצע של כ-3.2% בשנים 2017-2020, שיעור גבוה יחסית למדינות ייחוס בעלות רמת עושר דומה. הצמיחה תנבע מצריכה פרטית, המשך פעילות השקעות של תאגידים וכן יצוא שירותים חזק הנתמך על ידי מדיניות מוניטרית תומכת. בדוח מצוין כי הביצועים הכלכליים של ישראל מאז המשבר הפיננסי העולמי הינם ראויים לציון, עם תוצר הגבוה בכ-100 מיליארד דולר מאשר בשנת 2010. יתר על כן, החשבון השוטף בעודף ושיעור האבטלה הינו הנמוך ביותר מזה מספר שנים.

נקודת החולשה של המשק באה לידי ביטוי במבנה הקואליציה ההטרוגני אשר עלול להגביל את יכולת הממשלה לטפל בסוגיות מבניות ארוכות טווח של המשק והחברה, כגון פערי תשתיות, כישורים ירודים של קבוצות מסוימות בחברה (בעיקר גברים חרדים ונשים ערביות), מחירי נדל"ן גבוהים וזמינות נמוכה של דיור.

השבוע צפויה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפרסם (ביום א') את דוח הכמות המבוקשת של דירות, אשר מספק תמונת מצב לביקוש בשוק הדיור לחודש יוני. בנוסף ביום זה יפורסמו נתוני סחר החוץ בסחורות. ביום ג' תפרסם הלשכה את מדד המחירים לצרכן לחודש יולי שלהערכתנו צפוי לעלות ב-0.1%;

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".