סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  06.08.2017 / 11:02:39

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                   

עיקרי הדברים:    

ארה"ב: דוח התעסוקה ליולי היה חזק במיוחד וכל הכוחות פעלו באותו הכיוון. למשק נוספו 209 אלף משרות, תוך עלייה בשיעור ההשתתפות. שיעור האבטלה ירד לשפל של 16 השנים האחרונות (הנמוך ביותר מאז מארס 2001) ל- 4.3%.  

גוש האירו: כלכלת גוש האירו מגבירה את המומנטום. הגוש התרחב ברבע השני בשיעור של 2.4%, הגבוה מ-2% שנרשם ברבע הראשון. יתר על כן, נתוני המכירות הקמעוניות המפתיעים לחודש יוני שפורסמו השבוע צפויים אף להביא לעדכון כלפי מעלה של נתוני הצמיחה.   

ישראל: ההוצאה הצרכנית בכרטיסי אשראי ממשיכה להציג התמתנות בקצב ההתרחבות. התפתחות זו מדאיגה אך יותר מפתיעה על רקע המשך עליית השכר ושיעור האבטלה הנמוך.

מאקרו ואג"ח עולמי:

שוק העבודה האמריקאי לוהט – בחודש יולי נוספו למשק 209 אלף משרות חדשות, לעומת צפי השוק, 183 אלף ולאחר הצטרפות של 231 אלף עובדים ביוני (עדכון מ-200 אלף). תרומה משמעותית להיקף המשרות הגיעה משירותי הבריאות אשר ייצרו 39 אלף משרות חדשות, אך גם בתחומי הפנאי והאירוח נרשמו גיוסים של עובדים. שיעור האבטלה ירד ל-4.3%, שהוא הנמוך ביותר מאז חודש מארס בשנת 2001 (16 שנים). מספר העובדים האמריקאים הגיע ל- 153.5 מיליון, תוך שהיחס שבין מספר העובדים לגודל האוכלוסייה עליה ל- 60.2%, הגבוה ביותר מאז פברואר 2009. שיעור ההשתתפות עלה מ-62.8% ל- 62.9%; מספר העובדים במשרות חלקיות פחת ב-44 אלף. השכר השעתי עלה ב-0.3% ביולי וב-2.5% ב-12 החודשים האחרונים ומספר שעות העבודה נותר ללא שינוי.

אין ספק כי דוח זה הוא מרשים מאוד. כמעט כל הכוחות פעלו באותו הכיוון. הדוח מרשים עוד יותר, אם ניקח בחשבון כי הכלכלה צומחת בקצב של 2% עד 2.5% לרבעון.

הכלכלה האירופית ממשיכה לספק אינדיקטורים איכותיים ואף להפתיע את המשקיעים. השבוע היו אלו האינדיקטורים הבאים:

המכירות הקמעוניות רשמו ביוני עלייה של 0.5%, לעומת צפי השוק ל- 0.1%; ב-12 החודשים האחרונים עלו ב-3.1%, לעומת קצב של 2.4% במאי. בכמה החודשים האחרונים נרשמו עליות משמעותיות בהוצאה על דלק לרכב ועל מזון.

כלכלת גוש האירו נמצאת בהאצה. זו, התרחבה ברבע השני בשיעור של 2.4%, הגבוה מ-2% שנרשמו ברבע הראשון. ספרד בלטה במיוחד לחיוב כאשר היא התרחבה ב-3.6%; למעשה, זהו רבע מספר 17 ברצף שבו הגוש האירופי רושם התרחבות. נזכיר, כי המשק האמריקאי צמח ברבע השני ב-2.6% המעט גבוה מזה שנרשם בגוש האירו, אך במונחי תוצר לנפש היתרון הוא למשק האירופי.

בעוד שהבנק המרכזי הבריטי והאירופי דנים באפשרות להפחתת המדיניות המרחיבה, הבנק המרכזי הצ'כי פעל בשבוע שעבר. הריבית הרשמית בצ'כיה הועלתה מ-0.05% ל- 0.25%; היה זה מהלך הריסון המוניטרי הראשון מאז 2008. הסיבות להעלאת הריבית הן התייקרות של שכר העבודה וצמצום של פער התוצר.

בבריטניה הוחלט להותיר בשבוע שחלף את הריבית ללא שינוי. ההצבעה לא התקבלה בפה אחד, אלא ברוב של 6 כנגד 2. נזכיר כי ביוני ההצבעה הייתה הדוקה יותר ובה 3 חברים תמכו בריסון מוניטרי ו-5 תמכו ביציבות. דברים עלו מצביעים כי בבנק המרכזי האנגלי ישנה דילמה אמיתית והריבית אף עלולה לעלות מוקדם מהצפוי. י

השבוע צפויים להתפרסם בארה"ב מדדי המחירים ליצרן (ביום ה') ולצרכן (ביום ו') לחודש יולי. הצפי הוא לעליה של 0.1% ו-0.2%, בהתאמה. נתוני האינפלציה למשק הסיני יפורסמו מוקדם יותר השבוע, ביום ד'.

מאקרו ואג"ח מקומי:

המכירות בכרטיסי האשראי רשמו זינוק נאה בחודש יוני, עלייה של 3.2% בסך הרכישות, לעומת רמתן בחודש מאי (בניכוי עונתיות ובמחירים קבועים). אין ספק, כי נתון זה הוא מעודד, במיוחד לאחר ההתכווצות של 1.9% בחודש מאי. למרות התיקון, על פי נתוני המגמה, בשלושת החודשים אפריל-יוני 2017 נרשמה עלייה (במחירים קבועים) של 5.8% במונחים שנתיים, בסך כל הרכישות בכרטיסי אשראי. זאת, לאחר עלייה של 9.9% בשלושת החודשים ינואר-מרס 2017.

כל מגזרי הרכישות בכרטיסי האשראי רשמו האטה. עם זאת, במיוחד נרשמה התדרדרות  בהוצאה בקבוצת השירותים (מהווה כ-22% מסך הרכישות), חלה ירידה של 0.5% בנתוני המגמה  בחודשים אפריל עד יוני 2017, במנוגד להתרחבות של 8.2% בחודשים ינואר עד מארס. נציין, כי קבוצת השירותים כוללת, בין היתר, את ההוצאה על שירותי ביטוח, טיסות ואירוח, הוצאה על פנאי ושירותי עירייה וממשלתה.

סיגמנט נוסף אשר מציג היחלשות הוא הרכישות על מוצרי תעשיה הכולל מוצרי הלבשה והנעלה, חשמל ואלקטרוניקה, בתי כל-בו ורהיטים. בקבוצה המהווה כ-19% מסך הרכישות, חלה עלייה של 4.7% במגמה באפריל- יוני 2017, לעומת 9.7% בחודשים ינואר עד מארס. בענף הרהיטים חלה עלייה של 7.7%, בענף הלבשה והנעלה נרשמה התרחבות נאה גם כן של 7.5%. בענף מוצרי חשמל ואלקטרוניקה חלה עליה קלה בלבד של 1.9%. 

נראה כי הצרכן במשק מציג היחלשות מסוימת בתקופה האחרונה, בכל האמור להוצאה. עם זאת, אנו לא ממהרים להספידו, במיוחד שהשכר ממשיך לעלות במונחים ריאליים ושיעור האבטלה הוא נמוך. מעבר לכך, בשבוע שחלף פורסם נתון אופטימי למדי. מדד אמון הצרכנים של בנק פועלים רשם ביולי עלייה של 1.3 נק', במנוגד להיחלשות שנרשמה בו ביוני. למעשה, זו הרמה השנייה הגבוהה ב-12 החודשים האחרונים. אופטימיות אף גבוהה יותר ניתן לראות במדד הציפיות אשר עלה ביולי לרמה הגבוהה ביותר בשנה האחרונה. הדבר מעיד על כך כי ביטחון הצרכנים הוא גבוה מאוד וההוצאה הצרכנית צפויה להיוותר איתנה.

אינפלציה - אנו צופים כי מדד המחירים לצרכן לחודש יולי יעלה ב-0.1%; המדד יושפע במיוחד מהגורמים הבאים: (1) התייקרות במחירי הירקות והפירות (עונתית) ; (2) הוזלה של 4% במחירי הדלקים לרכב ; (3) התייקרות של שכירות הרכב ; (4) הוזלה של כ-4% במחירי ההלבשה וההנעלה (עונתית) ; ו-(5) קבוצת הדיור וחוזי שכר הדירה המתחדשים יתייקרו ב-0.7% וב-0.9%.

מדד אוגוסט צפוי לעלות ב-0.1% המדד יושפע במיוחד מהתייקרות של 3.25% במחירי הדלקים לרכב, התייקרות עונתית במחירי הירקות והוזלה במחירי הפירות. חוזי שכר הדירה המתחדשים צפויים להתייקר ב-0.4%;

השבוע צפויה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפרסם את נתוני השכר הממוצע למשרת שכיר לחודש יוני. ביום רביעי יפורסם סקר המגמות בעסקים וביום ה' יפורסם מדד אמון הצרכנים. כמו כן, השבוע צפוי משרד האוצר לפרסם את ביצוע התקציב לחודש יולי.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".