החלטת ריבית יולי 2017 בארה"ב


כלכלני אלומות  |  27.07.2017 / 14:13:33

בשורה התחתונה            

החלטת ריבית בארה"ב

בהתאם לצפיות, ריבית ה-Fed נותרה בטווח של 1.00% עד 1.25%; ב-Fed מבינים שהאינפלציה נמוכה אך נראה כי לא חוששים מכך יתר על המידה. הם מודיעים כי כוונתם להפעיל את מנגנון היציאה מאחזקת איגרות החוב (4.2 טריליון דולר) "יחסית בקרוב", ייתכן וכבר בספטמבר.

להלן עיקרי ההודעה שבה עולים הדברים הבאים:

האינדיקטורים הכלכליים שפורסמו ממועד הישיבה הקודמת (יוני) ועד לאחרונה מצביעים על כך ששוק העבודה המשיך להתחזק והפעילות הכלכלית התגברה בצורה צנועה במהלך השנה. קצב יצירת מקומות העבודה נותר גבוה ושיעור האבטלה פחת. ההוצאה הצרכנית והשקעות בעסקים התרחבו. האינפלציה, ב-12 החודשים האחרונים, וגם האינפלציה הבסיסית נמצאים מתחת ל-2%. האינפלציה ממקורות שונים נותרת נמוכה. 

הוועדה מעריכה כי במקביל להתאמה איטית של המדיניות מוניטרית, הפעילות הכלכלית תמשיך להתרחב בקצב צנוע, תוך ששוק העבודה ימשיך עוד להתחזק. האינפלציה צפויה להיוותר מתחת ל-2% בטווח הקצר, אך צפויה להתייצב בסביבות 2% בטווח הבינוני. לדעת הוועדה, הסיכונים לפעילות הכלכלית הם מאוזנים, והוועדה עוקבת אחר ההתפתחויות האינפלציוניות בצורה הדוקה.

על רקע מצב הנוכחי והציפיות לעתיד באשר לשוק העבודה ולאינפלציה, הוועדה החליטה להותיר את הריבית בטווח שבין 1.00% עד 1.25%; הגישה של הבנק נותרת מרחיבה ולכן תומכת בשיפור נוסף בשוק העבודה ובשמירת יעד האינפלציה של 2%.

על מנת לקבוע בעתיד את מועד התזמון ואת טווח הריבית, תעריך הוועדה את הסביבה הכלכלית באשר לתעסוקה מלאה וליעד האינפלציה. ההערכה זו תיקח בחשבון מגוון רחב של מידע, כגון, אינדיקטורים לשוק העבודה, לחצים אינפלציוניים והתפתחויות פיננסיות ובינלאומיות. הוועדה מעריכה כי על רקע השיפור האיטי בסביבה הכלכלית הריבית תועלה בקצב הדרגתי למדי. לפיכך, הריבית תישאר, עוד במשך תקופה מתחת לרמה הנתפסת כמתאימה לטווח הארוך. עם זאת, התוואי של הריבית יוותר תלוי בהערכות הכלכליות ובאינדיקטורים שיפורסמו.

לעת עתה, הועדה ממשיכה להשקיע את כספי הקרנות של איגרות החוב מהסוגים השונים שהיא מחזיקה, תוך שמירה על מח"מ באיגרות החוב הממשלתיות. הוועדה מצפה להתחיל בתהליך של הפחתת המאזן, יחסית בקרוב, בהתאם לציפיות השוק. התוכנית פורסמה בחודש יוני.

כל תשעת חברי הועדה המוניטרית הצביעו בעד יציבות של הריבית.  

ניתוח והערכות לעתיד:

לא הייתה בהחלטה משום הפתעה. היה קונצנזוס רחב מאוד בשווקים כי הריבית תיוותר ללא שינוי ואף הייתה ציפייה רבה להבהרות בנוגע להתקדמות עם תכנית היציאה (מכירת אג"ח).

לפי ההודעה, נראה כי בבנק המרכזי מאוד מעוניינים למכור את איגרות החוב שהם מחזיקים. כפי שברננקי עשה, לפני שעזב את משרת הנגיד, הוא החל לצמצם את הרכישות, עד הפסקתן לחלוטין. כך יילן מעוניינת שלפני שהיא עוזבת (עוד לא וודאי, אך המינוי מסתיים בסוף ינואר 2018) יחל תהליך צמצום מאזן ה-Fed ואולי כבר יהיה בעיצומו.

הבהודעה הנוכחית נכתב כי תהליך מכירת איגרות החוב צפוי להתחיל בקרוב. נזכיר כי הבנק מחזיק לא רק אג"ח של ממשלת ארה"ב אלא גם MBS.

לפי התכנית שפורסמה ביוני, הבנק יחל להקטין את המאזן ב-10 מיליארד דולר בכל חודש - 6 מיליארד באג"ח ממשלתיות ו-4 מיליארד באג"ח משכנתאות. סכום זה יגדל ב-10 מיליארד דולר כל שלושה חודשים, כאשר היחס בין אג"ח ממשלתיות ואג"ח משכנתאות יישמר, עד שסכום האג"ח ממשלתיות יגיע ל-30 מיליארד דולר וסכום האג"ח משכנתאות יגיע ל-20 מיליארד דולר. כלומר, מדובר כאן על הפחתה של 10 מיליארד דולר בחודש הראשון ועד 50 מיליארד לחודש לאחר 5 רבעים.

תגובת השווקים:

איגרת החוב ל-10 שנים של ממשלת ארה"ב רשמה רווחי הון לאחר ההודעה. התשואה לפדיון הגיעה ל- 2.28%; בשווקים אחרים התגובה הייתה שולית ביותר, להוציא את הזהב שרשם עלייה של 0.8% בערכו.

הריבית צפויה להיוותר בהכרזה הבאה ב-20/9 ללא שינוי, אך בהחלט ישנה סבירות גבוהה כי במועד זה ייעשה הצעד הראשון של תכנית צמצום המאזן, אם לא תהיינה חדשות מאוד שליליות בזירת האינפלציה והצמיחה.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".