סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  24.07.2017 / 17:01:08

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                    

עיקרי הדברים:    

ארה"ב: הכלכלה האמריקאית הציגה בשבוע המסחר האחרון נתונים מעורבים. הוזלה נוספת במדד מחירי היבוא מצביע על כך שהאינפלציה עוד צפויה להמשיך ולהתמתן. המשקיעים לא מאמינים בהעלאת ריבית השנה.

בנקים מרכזיים: שני נגידים מהבנקים המרכזיים החשובים בעולם, היפני והאירופי, הציגו בשבוע האחרון גישה "יונית" לפיה התמיכה בשווקים צפויה להימשך. איגרות החוב הממשלתיות במשקים המרכזיים, בעיקר בצרפת, ספרד ופורטוגל, רשמו רווחי הון.

ישראל: הן הפעילות היצרנית והן ההוצאה הפרטית מציגים החלשות (הייצור התעשייתי מתכווץ). לכך תהיה השפעה ממתנת על קצב הצמיחה במשק.       

מאקרו ואג"ח עולמי:

האינדיקטורים שפורסמו בשבוע האחרון למשק האמריקאי היו מעורבים:

לחיוב נציין את: (1) האינדיקטורים המובילים אשר התרחבו ביוני ב-0.6% בהמשך לעלייה של 0.2% במאי. הייתה זו ההתרחבות החודשית החזקה ביותר מאז דצמבר 2014. (2) מספר הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה רשמו בשבוע שעבר את השפל השני בכל הזמנים. (3) התחלות ואישור הבנייה רשמו ביוני עלייה. אלו התרחבו לעומת מאי ב-8.3% וב-7.4%, בהתאמה.

לשלילה נציין את: (1) מדדי הפעילות של אמפייר (אזור ניו יורק) ושל פילדלפיה אשר הציגו ירידה. (2) מדד מחירי היבוא הוזל ביוני ב-0.2%, בהמשך לירידה של 0.1% במאי ומצביע על כך שאין לחצים אינפלציוניים במשק מכיוון מוצרי היבוא.

כפי הנראה, איגרות החוב של ממשלת ארה"ב הושפעו בעיקר מהאינדיקטורים השליליים ובמיוחד מהתמתנות באינפלציית היבוא וכך נרשמו רווחי הון באיגרות החוב. לדוגמא, האיגרת ל-10 שנים נסחרה בסוף השבוע בתשואה לפדיון של 2.23%, הנמוכה ב-9 נ"ב מאשר הייתה לפני שבוע. האיגרת ל-2 שנים פחתה התשואה לפדיון ב-2 נ"ב ל- 1.34%.

להערכתנו, איגרות החוב של ממשלת ארה"ב ימשיכו לנוע בתקופה הקרובה בטווח צר למדי של מחירים עד אשר יפורסם התקציב הפדראלי הראשון של הנשיא טראמפ.

מדיניות מוניטרית בעולם:

הבנק המרכזי היפני הותיר בשבוע המסחר האחרון את הריבית ללא שינוי, אך החדשות המרכזיות היו בזירת האינפלציה. הבנק שינה פעם נוספת, השישית במספר, את המועד שבו האינפלציה במשק תגיע ליעד (2%). אמנם, הבנק המרכזי היפני מעודד מהצריכה הפרטית ומהיצוא, אך האינפלציה היא סיפור אחר וכעת מעריכים בבנק כי זו תגיע ל- 2% רק בשנה הפיסקלית המסתיימת במרץ 2020. לפי התחזית המעודכנת של ה-BOJ, מדד המחירים לצרכן יעלה ב-1.1%, בשנה הפיסקלית שתסתיים במארס 2018. נציין כי, ב-12 החודשים האחרונים עלה המדד ב-0.4%; בסוף השבוע נסחרה איגרת החוב של ממשלת יפן לטווח של 10 שנים בתשואה לפדיון של 0.07 הנמוכה ב-1 נ"ב מאשר לפני שבוע.

הבנק המרכזי האירופי שומר על מדיניות מוניטרית מרחיבה ונראה כי הנגיד, מריו דראגי, הופך יותר "יוני". הערכות השוק היו לכך שהבנק יודיע על תכניתו לסגת מתוכנית רכישת הנכסים. הנגיד, דווקא אמר דברים הפוכים, לפיהם: "במידה שהתנאים הפיננסיים יהפכו בלתי נוחים לצמיחה ולהמשך התאמה של האינפלציה, הבנק מוכן להרחיב את התוכנית הן במישור הכמויות הנרכשות והן במימד הזמן". בסוף השבוע נסחרה איגרת החוב של ממשלת גרמניה לטווח של 10 שנים בתשואה לפדיון של 0.5 הנמוכה ב-9 נ"ב מאשר לפני שבוע. איגרות החוב המקבילות של ממשלות צרפת, ספרד ופורטוגל רשמו רווחי הון מרשימים עוד יותר כאשר התשואה לפדיון פחתה בכ-20 נ"ב.

מאקרו ואג"ח מקומי:

לאחר הרבע הראשון הפושר ובלב הרבע השני נראה כי הפעילות היצרנית במשק ממשיכה להיחלש. בחודש מאי נרשמה התכווצות של 3.6% ברמת מדד הייצור התעשייתי (בניכוי עונתיות) ומראשית השנה הוא איבד 0.5% מערכו. גם נתוני המגמה הפכו לשליליים באפריל ובמאי, תוך שהם מאבדים 0.2% ו-0.3%, בהתאמה. אמנם, מספר משרות השכיר רשם עלייה במאי, אך קצב התרחבות נתוני המגמה הוא אפסי ובשעות העבודה ישנה התכווצות זה 3 חודשים ברציפות (בניכוי עונתיות וגם לפי נתוני המגמה).

בכל האמור לפדיון של הענפים היצרניים, ניכרת חולשה. הפדיון מיצוא רושם התכווצות כבר 4 חודשים רצופים ואף תוך התדרדרות הולכת וגדלה (לפי נתוני המגמה). בחודש האחרון (מאי) נרשמה גם לראשונה התכווצות חדה של 0.7% בפדיון הענפים היצרניים בשוק המקומי.

באופן כללי ישנם 3 אינדיקטורים המתארים את ההוצאה הצרכנית במשק – המכירות של כרטיסי האשראי, הפדיון של רשתות השיווק והפדיון בכל ענפי הכלכלה. כל שלושת האינדיקטורים הציגו בתקופה האחרונה התמתנות בקצב ההתרחבות. בשבוע שחלף פורסם הפדיון בכל ענפי הכלכלה לחודש מאי והוא הציג ירידה של 2.5% לעומת אפריל (בניכוי עונתיות). בצד השלילי (התכווצות בחודשים האחרונים) בלטו במיוחד הענפים הבאים: חקלאות, בינוי, מסחר סיטונאי וקמעונאי ושירותי בריאות ורווחה לפי נתוני המגמה המדד נכנס לקיפאון כבר בחודש אפריל.

נתונים אלו מצביעים על כך שגם הענפים היצרניים וגם הצרכן צפויים להציג חולשה ברבע השני. הענפים היצרניים אף עלולים לגרוע מצמיחת המשק ברבע השני, אשר כידוע מושפעת לחיוב מענפי השירותים.

ציפיות האינפלציה לטווח של 1 שנה לפי הפערים שבין איגרות החוב הממשלתיות השקליות לצמודות עומד על 0.6%; כך עולה מפרסם של בנק ישראל. לפי הבנק, שיעור דומה של אינפלציה צפויה בשנה השנייה והוא מטפס ל- 1% לשנה מהשנה השלישית ועד החמישית.

מדד המחירים לצרכן לחודש יולי צפוי לעלות ב-0.1%; המדד יושפע מהתייקרות במחירי הירקות והפירות, הדיור (0.7%), הנסיעות לחו"ל וההבראה והנופש. מנגד, יוזלו מחירי ההלבשה וההנעלה (מסיבות עונתיות), ודלקים לרכב (4%).

להערכתנו, קצב האינפלציה ב-12 החודשים הקרובים יהיה נמוך ציפיות השוק וכך גם בשנים הקרובות, במיוחד על רקע העובדה כי "יצרן" האינפלציה במשק, סעיף הדיור, מציג התמתנות בקצב ההתייקרות. יתר על כן, במשרד האוצר מעוניינים להמשיך ולהוזיל את המחירים במשק. לפיכך, אנו מעדיפים את האפיק השקלי על פני הצמוד.

כפי הנראה, בהשפעת נתון האינפלציה השלילי של חודש יוני, אך גם מגמות המסחר בשוקי האג"ח הממשלתי שמעבר לים רשמה האיגרת של ממשלת ישראל ל-10 שנים רווחי הון נאים בשבוע המסחר האחרון. כך, ה-0327 נסחרה בסוף השבוע בתשואה לפדיון של 1.89%, לעומת 2.05 לפני שבוע, ירידה של 16 נ"ב.

 

 

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".