סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  16.07.2017 / 12:36:49

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                    

עיקרי הדברים:    

עולם: משקים רבים בעולם חווים התמתנות של האינפלציה ולעומת זאת, בנקים מרכזיים רבים בעולם משנים את הגישה והופכים להיות יותר ניצים. לדוגמא, בקנדה, העלה בשבוע שחלף הבנק המרכזי את הריבית המוניטרית ב-25 נ"ב לשיעור של 0.75%; 

ארה"ב: יו"ר מועצת הנגידים של ה-Fed הציגה השבוע גישה חיובית בכל זאת בכל האמור לאינפלציה בטווח הארוך. הדילמה המרכזית של המשקיעים היא באשר למועד שבו יחל הבנק המרכזי לצמצם את מאזן הבנק. עם זאת, על רקע שורה של אינדיקטורים מאקרו כלכליים חלשים, איגרות החוב של ממשלת ארה"ב רשמו בשבוע שחלף רווחי הון. כפי הנראה, קצב הצמיחה של המשק ברבע השני יסתכם בכ-2%, לעומת 1.4% ברבע הראשון.   

ישראל: מדד המחירים לצרכן הוזל בחודש יוני ב-0.7%, כאשר אנו הערכנו ירידה של 0.4%; המדד הושפע במיוחד מהוזלה של 10.4% במחירי המים ומהוזלות עונתיות במחירי ההלבשה וההנעלה, הירקות והפירות. סביבת האינפלציה במשק צפויה להיוותר ממותנת בשנה הקרובה ורחוקה למדי מיעד יציבות המחירים.    

מאקרו ואג"ח עולמי:

יו"ר מועצת הנגידים של ה-Fed, ג'אנט יילן, העידה בשבוע שעבר בקונגרס, בפני ועדת השירותים הפיננסיים. היו"ר חזרה על השקפתה לפיה שוק העבודה צפוי להביא להתחממות של האינפלציה, וזאת למרות נתוני האינפלציה המאכזבים מהחודשים האחרונים. עם זאת, היא הותירה את הדלת פתוחה ואמרה כי אם יידרש, ה-Fed יידע לשנות את המסלול. נזכיר כי ב-Fed העלו את הריבית בחודש שעבר וציפיות השוק הן להתחלת מכירת אחזקות ה-Fed של איגרות חוב עוד השנה. בעוד 10 ימים (ב-26/7) צפויה הועדה המוניטרית של ה-Fed להודיע על המדיניות המוניטרית. להערכתנו, לא צפוי שינוי בגובה הריבית (בטווח שבין 1% ועד 1.25%). המשקיעים חלוקים בדעתם לגבי המועד הבא שבו תועלה הריבית פעם נוספת ובסוף השבוע העניקו סיכוי של 48.6% בלבד להעלאת ריבית בחודש דצמבר 2017.

לא רק בארה"ב האינפלציה נחלשת. גם בסין נרשמה לאחרונה התדרדרות של האינפלציה השנתית וזו פחתה ל-1.5%, לעומת היעד הרשמי של 3%. מדד המחירים ליצרן רושם גם הוא התמתנות ועלה ב-5.5% בשנה האחרונה, לעומת 7.8% בפברואר. הבעיה היא שההתמתנות של האינפלציה בסין מתואמת למשקים רבים (ארה"ב, גוש האירו) והתופעה מתרחשת במקביל לכך שקובעי מדיניות במשקים רבים משנים או מנסים לשנות את התוואי המוניטרי.

דוגמא אחת לשינוי של המדיניות המוניטרית ראינו בשבוע שחלף בקנדה אשר בה הועלתה הריבית ב-25 נ"ב ל- 0.75% בהפתעה ותוך המשפט הידוע כי הריבית המוניטרית תישאר מרחיבה בטווח הנראה לעין). הייתה זו העלאת הריבית הראשונה לאחר שבע שנים. אחד החששות של הבנק המרכזי, אשר הביאו למהלך, הוא היווצרות בועת נכסים. מאז 2009 מחירי הבתים עלו בצורה חדה, במיוחד בטורונטו ובוונקובר שבהן מחירי הבתים ממש הוכפלו.

המכירות הקמעוניות בארה"ב מאכזבות. בחודש יוני נרשמה ירידה של 0.2% בהוצאה הצרכנית וזאת לאחר התכווצות נוספת של 0.1% במאי. למעשה, 16 קטגוריות הציגו התדרדרות בחודש מאי ובמיוחד חנויות ה"כולבו" (Department Stores). ב-12 החודשים האחרונים התרחבה ההוצאה הקמעונאית ב-2.8%; נתונים אלו, מעט מאכזבים וצפויים להשפיע על קצב הצמיחה ברבע השני אשר לפי הגופים הרשמיים בארה"ב צפוי לצמוח בטווח שבין 1.9% (ה-Fed של ניו-יורק) ועד 2.5% (ה-Fed של אטלנטה).

כתוצאה ממספר גורמים ביניהם, המכירות הקמעוניות ואינדיקטורים נוספים כגון המשרות הפנויות לחודש מאי, מדד המחירים ליצרן ואפילו מדד אמון הצרכנים של מישיגן, איגרת החוב ל-10 שנים רשמה רווחי הון בשבוע המסחר האחרון. התשואה לפדיון באיגרת ל-10 שנים פחתה ב-7 נ"ב ל-2.32%, לעומת 2.39% לפני שבוע. גם באיגרת ל-2 שנים נרשמו רווחי הון כאשר בתשואה לפדיון פוחתת ב-4 נ"ב ל- 2.32%. להערכתנו, איגרות החוב של ארה"ב צפויות לנוע בטווח צר יחסית של תשואות, עד אשר יתברר מבנה התקציב הפדרלי הראשון של טראמפ.

פרסומים - ביום א' יפורסם בגוש האירו מדד המחירים לצרכן ליוני (צפי לאי שינוי). ביום ד' צפויים להתפרסם בארה"ב התחלות הבניה ליוני (צפי השוק לעלייה של 5% לעומת החודש הקודם)  

מאקרו ואג"ח מקומי:

מדד המחירים לצרכן בחודש יוני 2017 ירד בשיעור של 0.7% (הערכנו ירידה של 0.4%).

מדד יוני הושפע במיוחד, מהגורמים הבאים: 

ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: ירקות ופירות טריים ב-8.7%, הלבשה והנעלה ב-5.4%, תחזוקת הדירה 1.1%, ריהוט וציוד לבית באחוז אחד ותחבורה 0.5%.

עליות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: בריאות 0.4%, דיור 0.2%.

מחירי תחזוקת הדירה הוזלו ב-1.1% והושפעו במיוחד מההוזלה בתעריף המים לצריכה ביתית (10.4%-)

למעשה, רק 2 קבוצות, מתוך 10 הכלולות במדד המחירים לצרכן רשמו התייקרות מחירים: (1) בריאות ו-(2) דיור. השאר, רשמו הוזלת מחירים.

מדד המחירים לצרכן לחודש יולי 2017 יושפע במיוחד מהגורמים הבאים:

התייקרות במחירי הירקות והפירות (עונתית).

הוזלה של 4% במחירי הדלקים לרכב. מנגד, התייקרות בתעריפי השכרת רכבים.

הוזלה של כ-4% במחירי ההלבשה וההנעלה (עונתית).

קבוצת הדיור וחוזי שכר הדירה המתחדשים יתייקרו ב-0.7% וב-0.9%, בהתאמה.

לאור כל זאת, אנו צופים כי מדד המחירים לצרכן לחודש יולי 2017 יעלה ב-0.1%; 

לאחר פרסום מדד יוני סביבת האינפלציה חוזרת לטריטוריה חיובית, אם כי נמוכה מעט.

אין במשק סימנים ללחצים אינפלציוניים. אולי ההיפך הוא הנכון. ב-12 החודשים האחרונים רק שלוש קבוצות "משכו" את המדד כלפי מעלה דיור (1.6%) ובריאות (1.4%) וירקות ופירות (2.4%). אם נתעלם מהעונתיות של הירקות והפירות, למעשה רק 2 קבוצות מהוות את ליבת המדד.

מחירי הקוסמטיקה לסוגיהם ממשיכים להציג הוזלות והדבר ממחיש את תגובת הענף ללחצים המגיעים ממשרד האוצר. אך, ברור כי קל מאוד להוזיל מחירים כאשר עלות היבוא פוחתת.

להערכתנו סביבת האינפלציה במשק תמשיך להיות ממותנת ונמוכה מהגבול התחתון של יעד יציבות המחירים (1%). זאת, ללא השפעות משרד האוצר שלהן השפעה שלילית נוספת.

על רקע סביבת האינפלציה הממותנת, להערכתנו, בנק ישראל לא ישתמש בכלי הריבית בתקופה הקרובה. למעשה, בכל 2017 היא תיוותר קפואה וכך גם במחצית הראשונה של 2018. זאת, כל עוד הבנק תומך באינפלציה ובשער החליפין. להערכתנו, עד שבנק ישראל לא יודיע על הפסקת רכישות המט"ח, לא יהיה שינוי של הריבית.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".