תגובה להודעת ריבית ב"י


כלכלני אלומות  |  13.07.2017 / 15:51:43

בשורה התחתונה                

ריבית בנק ישראל   

בנק ישראל מותיר את הריבית לחודש יולי (ואוגוסט) 2017 ללא שינוי, ברמת השפל של כל הזמנים - 0.1%; יולי 2017 יהיה החודש ה-29 שבו הריבית נותרת ברמה זו. בבנק ישראל נותרים אופטימיים ביחס לצמיחה אך, פחות ביחס לאינפלציה ולתהליך הריסון המוניטרי.

בהודעה כותבים בבנק ישראל כי החלטתם נתמכה בגורמים הבאים:

אינפלציה – קצב האינפלציה השנתי מצוי מעט מתחת ליעד, אך סביבת האינפלציה עדיין נמוכה: הציפיות לאינפלציה עד השנה השלישית עדיין נמוכות מהיעד. עליית השכר הנומינלי, סביבת הפעילות החזקה והאינפלציה בעולם יפעלו לעליית האינפלציה, בעוד הייסוף שהתרחש, התגברות התחרות במשק וצעדי הממשלה להפחתת יוקר המחיה יפעלו בכיוון ההפוך.

הפעילות במשק – האינדיקטורים לפעילות מצביעים על כך שהמשק המשיך לצמוח בקצב נאה גם ברבעון השני, ושוק העבודה ממשיך להפגין עוצמה. לאורך זמן צמיחת היצוא מתבססת על גידול ביצוא השירותים, בעוד יצוא הסחורות מדשדש.

המשק העולמי – בכלכלה העולמית נמשך שיפור מתון, וחל גידול בקצב הצמיחה של הסחר העולמי. באירופה ההתאוששות מתבססת, וחלה ירידה בסיכון הפוליטי. ה-Fed העלה כצפוי את הריבית, אך יתר הבנקים המרכזיים העיקריים ממשיכים לעת עתה את המדיניות המוניטרית המאוד מרחיבה.  

שער חליפין – מאז הדיון המוניטרי האחרון חלו שינויים חדים יחסית בשערי החליפין הצולבים, ובשער החליפין האפקטיבי נרשם ייסוף של פחות מאחוז. ב-12 החודשים האחרונים הייסוף הסתכם ב-9.4%;

שוק הנדל"ן – זה מספר חודשים מסתמנת התייצבות במחירי הדירות, והאינדיקטורים משוק הדיור ממשיכים להצביע על התקררות השוק.

התייחסות להודעת הריבית:

הודעת הריבית מספקת אופטימיות מכיוונו של בנק ישראל ביחס למחזור העסקים במשק וכך נכתב בהודעה: " כל האינדיקטורים לפעילות מצביעים על כך שהמשק המשיך לצמוח בקצב נאה גם ברבעון השני".

באשר לאינפלציה הדברים שונים. אמנם, בבנק מדגישים כי האינפלציה התייצבה לאחרונה, אך זו צפויה להתמתן בהשפעת מחירי המים, הבנזין ותעריפי הצהרונים. יתר על כן, ציפיות האינפלציה עד לטווח של שלוש שנים נמצאות מתחת ליעד התחתון של יציבות המחירים – 1%. נראה כי בבנק מבינים כי האינפלציה לא צפויה לחזור לתוך יעד יציבות המחירים בטווח הקצר והבינוני ודי משלימים עם המצב.

יתר על כן, להערכתנו, הייסוף של השקל כנגד המטבעות המרכזיים והשפעתו בתקופה הקרובה והרצון של משרד האוצר להוזיל מחירים מצביע על כך שפוטנציאל האינפלציה הוא להפתיע כלפי מטה.

להערכתנו, ריבית בנק ישראל תועלה לראשונה רק בעוד תקופה ממושכת לאחר שהאינפלציה תחזור באופן ברור ליעד ורק לאחר שבנק ישראל יפסיק להתערב בשוק המט"ח. בהתאם, אנו צופים כי גם בעת החלטת הריבית הבאה ב-29/08/17 יוחלט בבנק שוב על הותרתה ללא שינוי, ברמה של 0.1%;

בנוסף להודעת הריבית, פרסמה מחלקת המחקר של הבנק את תחזית המאקרו המעודכנת לפיה המשק צפוי לצמוח השנה ב-3.4% (אנו צופים לצמיחה של 3.2%), לעומת התחזית הקודמת של 2.8%; בשנת 2018 צופים בבנק לצמיחה של 3.3%; להערכת חטיבת המחקר, ריבית בנק ישראל צפויה לעמוד על 0.1% עד הרבעון הראשון של 2018 ולהתחיל לעלות ברבעון השני של 2018. ברבעון האחרון של 2018, הריבית צפויה להגיע לשיעור של 0.5%;

 

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".