סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  09.07.2017 / 10:40:33

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי         

עיקרי הדברים:    

עולם: נתוני הצמיחה לרבעון הראשון בארה"ב עודכנו פעמיים כלפי מעלה, מ-0.7%, ל- 1.2%, ועד ל-1.4%. כלומר, הרבע הראשון לא היה נורא כל כך. המשק האירופי צמח ברבעון הראשון ב-2.4% והאינדיקטורים השוטפים מצביעים על המשך האופטימיות. שתי הכלכלות הגדולות בעולם צפויות לצמוח בכ-2% ברבע השני של 2017 – האופטימיות הזהירה נמשכת.

נפט גולמי: מחיר הנפט הגולמי עשה השבוע "קאמבק" ונסק ב-7%. הדבר הביא להפסדי הון באיגרות החוב של ממשלת ארה"ב. האג"ח ל-10 שנים נסחרה בסוף השבוע בתשואה לפדיון של 2.3%, הגבוהה ב-16 נ"ב, מאשר לפני חודש.

ישראל: מרבית האינדיקטורים הכלכליים מציגים המשך התרחבות בחודשים האחרונים. עם זאת, הם מציגים התמתנות מסוימת, אשר באה לידי ביטוי גם ברכישות של מוצרי פנאי ונוחות. מדד יולי צפוי לעלות ב-0.1% ויושפע, בין היתר, מהוזלת הבנזין בראשית החודש.

מאקרו ואג"ח עולמי:

ארה"ב – נתוני הצמיחה למשק האמריקאי לרבעון הראשון, עודכנו כלפי מעלה, מ-1.2% ל- 1.4%. יש בכך אופטימיות, במיוחד כאשר האומדן הראשון לרבעון הנ"ל הצביע על צמיחה של 0.7% בלבד. כלומר, שני העדכונים מצביעים על כך שפתיחת השנה לא הייתה נוראית כל כך. הגורם המרכזי לעדכון החיובי האחרון היה שיפור בהוצאה הפרטית - 1.1%, לעומת 0.6% בפרסום הקודם. הממשל האמריקאי מעוניין להגיע לקצב צמיחה של 3%, באמצעות הפחתת מיסים, צמצום הרגולציה והגברת ההוצאה על תשתיות. בשנת 2017 לא נראה כי המשק האמריקאי יגיע לצמיחה כה גבוהה. אולי ב-2018 אם הכול יתנהל כשורה והתקציב הנשיאותי הראשון יאושר ללא תקלות. ביחס לרבעון השני, בבנק המרכזי של אטלנטה מעריכים כי שיעור הצמיחה יגיע ל-2.9%; שלוחת הבנק המרכזי של ניו-יורק צופה לצמיחה של 1.9% ברבעון השני ול-1.6% ברבעון השלישי.

גוש האירו – האינפלציה נחלשה ביוני והתמתנה לקצב שנתי של 1.3%; אמנם, לעומת מאי (1.4%) נרשמה התדרדרות קלה בלבד, אך ממש נפילה לעומת אפריל (1.9%) או פברואר (2%). האינפלציה הבסיסית, אשר אינה כוללת מוצרי אנרגיה ומזון, רשמה עלייה מ-0.9% ל 1.1%; מתברר כי בתקופה הנוכחית יש התנתקות בין האינפלציה המתדרדרת לבין הצמיחה שרשמה עלייה של 2.4% ברבעון הראשון של השנה והיא סבירה למדי.

יחד עם זאת, המצב הכלכלי בגוש האירו ממשיך להיות אופטימי ולראיה מדד הסנטימנט הכלכלי (ESI) לגוש שעלה מ-109.2 נק' במאי לרמה של 111.1 נק' ביוני, שהיא הגבוהה ביותר ב-10 השנים האחרונות (אוגוסט 2010). 

האפיק הקונצרני הופך ליותר מסוכן - בשנה האחרונה ובמיוחד מאז היבחרו של הנשיא טראמפ, נובמבר 2016, נרשמו רווחי הון נאים באיגרות החוב הקונצרניות, הן האמריקאיות והן האירופאיות. לדוגמא, ב-12 החודשים האחרונים רשם מדד ה-High Yield האמריקאי עלייה של 6.3%;  הדבר הביא לידי כך שמרווחי התשואה של האיגרות הקונצרניות, לעומת הממשלתיות נמצאים בשפל מאז המשבר של 2008.

מספר גורמים כבר תומכים פחות באפיק הקונצרני ולדעתנו רמת הסיכון בו בעלייה ואלו הם: (1) מתאם גבוה עם מניות ונראה שהאפיק המנייתי מתקשה כבר תקופה וכך יהיה גם בחודשי הקיץ. (2) לסקטור חשיפה גבוהה לסקטור האנרגיה - 13%, בגוש האירו חשיפה גבוהה לבנקים, כ-10% ; (3) מומנטום כלכלי – המרווחים הקונצרניים נוטים להתכווץ עם האצה בפעילות הכלכלית ולהתרחב בתקופות האטה ; (4) מדיניות מוניטרית מרסנת בארה"ב תקשה על הסקטור.

פרסומים – ביום ב' צפוי להתפרסם מדד ה-Tankan (סקר החברות) ליפן ומדד מנהלי הרכש (Caixin) לסין, לגוש האירו ולארה"ב. ביום ד' (4/7) לא יתקיים מסחר בארה"ב לרגל יום העצמאות. ביום ו' (7/7) יפרסם דוח התעסוקה למשק האמריקאי לחודש יוני.  

מאקרו ואג"ח מקומי:

נראה כי ההוצאה הצרכנית מציגה החלשות לא מוסברת. חלק ניכר מההוצאה הקמעונית השוטפת נעשה בידי כרטיסי האשראי אשר מציגים בחודשים האחרונים מתמתנות. על פי נתוני המגמה, בשלושת החודשים מארס עד מאי 2017 נרשמה עלייה, של 3.2% במונחים שנתיים ובניכוי האינפלציה, בסך כל הרכישות בכרטיסי אשראי. קצב התרחבות זה הוא נמוך מאוד בהשוואה להתרחבות של 9.8% שנרשמה בשלושת החודשים דצמבר 2016 עד פברואר 2017.

תחומים אשר רשמו עלייה (במונחים שנתיים) בהוצאה באמצעות כרטיסי האשראי בחודשים מארס עד מאי היו ציוד ושרותי תקשורת (8.6%), ציוד משרדי ופרסום (7.6%), שירותי רפואה ותרופות (4.1%), שירותי ממשלה ועירייה (7.4%).

יחד עם זאת, מספר ענפים מעניינים, הקשורים לרכישות ה"נוחות" מציגים חולשה ומעלים סימן שאלה לגבי הצרכן. ענפים לדוגמא, הם שרותי טיסות, תיירות ואירוח שרשמו עלייה של 0.6%, פנאי ובילוי שהתרחב ב-0.6% וענף מוצרי החשמל והאלקטרוניקה שרשם ירידה של 1.6%;

דווקא ההתמתנות בסעיפי נוחות, כאשר שיעור האבטלה הוא בסביבות השפל של כל הזמנים הוא מאכזב למדי. אם מצב זה יימשך עוד תקופה הוא ישפיע על שיעור הצמיחה הרבעוני וגם השנתי.

האינדיקטורים הכלכליים לחודשים האחרונים רשמו עלייה ברוב המדדים ומצביעים על כך שהפעילות הכלכלית נמשכת, אם כי מציגה התמתנות מסוימת. בקרב המדדים שרשמו עלייה נציין את: רכישות בכרטיסי אשראי, מכירות ברשתות השיווק, הייצור התעשייתי שעלה בחודשים מרץ ואפריל ב-5.4% (במונחים שנתיים), הנמוך מהתרחבות של 9.4% בחישוב שנתי בחודשיים הקודמים, הפדיון במסחר הקמעוני והפדיון לכל ענפי המשק (למעט יהלומים). לעומת זאת, נרשמה ירידה ביבוא וביצוא הסחורות. יצוא הסחורות (למעט יהלומים, אניות ומטוסים) ירד בחודשים מרץ עד מאי 2017 ב-6.7% (במונחים שנתיים), במנוגד לעלייה של 1.9% בשלושת החודשים הקודמים.

היחידה לניהול החוב ממשלתי צפויה לגייס בחודש יולי סך של 3.5 מיליארד ש"ח, הנמוך מסכום של 4 מיליארד שגויס בחודשים האחרונים. במחצית הראשונה של השנה גויס באפיק הסחיר חוב בהיקף של 26.5 מיליארד ש"ח. עיקר ההנפקות (59%), כ-15.7 מיליארד גויס באפיק השקלי הקבוע, 8.6 מיליארד גויס באפיק הצמוד והיתרה (2.2) מיליארד ש"ח בריבית משתנה. הואיל והגירעון הממשלתי נמצא תחת שליטה, אנו לא מעריכים כי הממשלה תגביר בטווח הקצר את היקפי ההנפקות והדבר מגביר את האטרקטיביות של האפיק הממשלתי. נציין כי, באפיק הלא סחיר, הונפקו בכל ראשית חודש אג"ח מסוג "ערד". סך הגיוס הסתכם ב-10.7 מיליארד ש"ח.

השבוע יפורסמו אינדיקטורים בעיקר משוק העבודה. ביום ה' תפרסם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את תוצאות סקר המגמות בעסקים, את השכר הממוצע למשרת שכיר לחודש מאי ואת תמונת הביקוש וההיצע בשוק העבודה.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".