סקירה שבועית 08.11.15


כלכלני אלומות  |  08.11.2015 / 11:48:42

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                                                                                                                                       
 עיקרי הדברים:
 דוח התעסוקה למשק האמריקאי לחודש אוקטובר טורף את הקלפים! לאחר דוחות אחרונים די מאכזבים הגיע הדוח לאוקטובר ושינה את התמונה. 271 אלף משרות חדשות נוספו למשק,  שיעור האבטלה ירד ל-5% והשכר החודשי עלה ב-0.4%. בעקבות הדוח נרשמה עלייה משמעותית בהערכת השוק להעלאת ריבית ראשונה בחודש דצמבר, מ-40%, ל 67%. אגרות החוב הקצרות וגם הארוכות רשמו בשבוע האחרון עלייה של התשואה לפדיון. האג"ח ל-10 שנים נסחרה בסוף השבוע בתשואה לפדיון של 2.32% הגבוהה ב-18 נ"ב מכפי שהייתה לפני שבוע.  

מדדי מנהלי הרכש למשק הסיני לחודש אוקטובר מצביעים על ההטרוגניות הקיימת בכלכלה בתקופה זו. כך, בעוד שמדד מנהלי הרכש לתחום השירותים מצביע על התרחבות, המדד לתחום היצרני ממשיך להתכווץ (אם כי בשיעור מתון יותר מאשר בספטמבר). אין ספק כי הקטר בסין בתקופה הנוכחית הינו סקטור השירותים. 

העלייה במתיחות הביטחונית פוגעת באמון הצרכנים. כך עולה ממדד אמון הצרכנים של בנק פועלים לחודש אוקטובר אשר איבד 2 נק' והגיע לרמה של 129.5 נק'. הנתונים האחרונים במשק הרלוונטיים לצריכה הפרטית היו ברובם חיוביים ואם נתחשב בכך שניסיון העבר מלמד שבמידה והאירועים הביטחוניים הם קצרי טווח, אזי ההשפעה על המשק ובתוכה על הצריכה נותרת מצומצמת, אזי ניתן להמשיך ולהיות אופטימיים בכל האמור לצרכנים.

מאקרו ואג"ח עולמי:
 יו"ר מועצת הנגידים של הבנק המרכזי האמריקאי, ג'נט יילן, העידה השבוע בקונגרס האמריקני, בפני ועדת הפיקוח והרגולציה. מדבריה נשמע כי היא אופטימית למדי ביחס למצבה של הכלכלה האמריקאי (היא נאמה לפני דוח התעסוקה). הנגידה טענה כי בנקודת הזמן הזו הכלכלה האמריקאית צומחת בשיעור נאה. הביקושים הפנימיים מתרחבים בשיעור איתן ואם הנתונים הכלכליים יציגו המשך צמיחה והתחזקות בסביבת האינפלציה, העלאת ריבית בדצמבר הופכת להיות אפשרות אמיתית. לעתים, נוהגים לקרוא לכך גישה "ניצית". הדבר הביא לעלייה בציפיות המשקיעים באשר להעלאת הריבית בחודש דצמבר, תוך ירידות מחירים בשוק האג"ח.  
נזכיר, כי באופן חריג, בהודעה שלאחר הכרזת הריבית בחודש שעבר, התייחסו ב-Fed להחלטה הקרובה (לדצמבר). כפי הנראה, המכשול המרכזי לשינוי של הריבית הוא סביבת האינפלציה.        
 הפתעה מרעישה בארה"ב - דוח התעסוקה לחודש אוקטובר עלה חדות מעל הציפיות. למשק האמריקאי נוספו בחודש אוקטובר 271 אלף משרות ושיעור האבטלה ירד ל-5%, שפל האבטלה ב-7 השנים האחרונות. כל זאת, כאשר ציפיות השוק היו פסימיות באופן משמעותי והעריכו תוספת של 180 אלף משרות ושיעור אבטלה ברמה של 5.1%. נציין, כי בספטמבר נוספו למשק האמריקאי 142 אלף משרות. חשובה לא פחות  ההתפתחות החיובית בשכר כאשר השכר הממוצע לשעה עלה ב-0.4% באוקטובר ל-25.2 דולר. ב-12 החודשים האחרונים עלה השכר בשיעור של 2.5% שהוא השיעור הגבוה ביותר מאז אמצע 2009. אין ספק כי דוח זה מקרב משמעותית העלאת הריבית כבר בחודש דצמבר. כעת, השוק מעריך כי בהסתברות של 67% תועלה הריבית, לעומת 40% בלבד, לפני פרסום הדוח. שוק האג"ח הגיב בעליית תשואות כאשר האג"ח ל-10 שנים נסחרה בסוף השבוע בתשואה לפדיון של 2.32%, הגבוהה ב-18 נ"ב מכפי שהייתה לפני שבוע.
    המכירות הקמעונאיות לגוש האירו רשמו בחודש ספטמבר התפתחות שלילית והתכווצו בשיעור של 0.1% לעומת הערכות השוק אשר העריך התרחבות של 0.2%. למעשה, התכווצות זו היא הראשונה זה 6 חודשים. עם זאת, ב-12 החודשים האחרונים עדיין נרשמה עלייה של 2.9% במכירות הקמעונאיות בגוש (19 מדינות).

 
 מדד מנהלי הרכש של סין לסקטור היצרני הפתיע בחודש אוקטובר. המדד עמד בחודש הנדון על 48.2 נק', לעומת 47.2 נק' בחודש הקודם ובהשוואה לצפי השוק לכדי 47.8 נק'. אמנם, עדיין מדובר על רמה הנמוכה מ-50 נק' המצביעה על כך שישנה התכווצות בביקושים במפעלים במשק, אך בשיעור צנוע מאשר היה בחודש קודם. לעומת זאת, מדד מנהלי הרכש לענפי השירותים, הציג עלייה מפתיע מרמה של 50.5 בספטמבר לכדי 52.0 נק' באוקטובר. אין ספק כי הקטר של הכלכלה הסינית בתקופה הנוכחית הוא סקטור השירותים, ונתון זה לתחום השירותים הוא מחד מעודד מאוד ומאידך מצביע על ההטרוגניות של הכלכלה בתקופה הנוכחית. 

מאקרו ואג"ח מקומי:
לאחר שמדד אמון הצרכנים של בנק הפועלים שמר על יציבות יחסית בתשעת החודשים האחרונים, בחודש אוקטובר חלה ירידה של 2 נק' לעומת ספטמבר, לרמה של 129.5 נק'. כידוע, חודש אוקטובר אופיין בגל של אירועים ביטחוניים אשר כפי הנראה היו בעלי השפעה על המדד. נתוני המאקרו האחרונים הרלוונטיים לצריכה הפרטית היו ברובם חיוביים ולכן אנו מעריכים כי מצבו של הצרכן הוא איתן. ניסיון העבר מלמד שאם האירועים הביטחוניים נמשכים פרק זמן קצר, אזי ההשפעה על המשק בכלל ועל הצריכה הפרטית בפרט מצומצמת,  שכן הצרכנים נוטים להגביר את הצריכה עם רגיעת המצב. אם נוסיף לכך את העובדה כי נרשמה בתקופה האחרונה הפחתת מיסים (מע"מ, אגרה), של החשמל וגם של הדלק, אזי אנו ממשיכים לשמור על גישה אופטימית באשר לצרכן.
ביצוע תקציב הממשלה - בחודש אוקטובר נמדד גירעון בפעילותה התקציבית של הממשלה בסך 3.5 מיליארד שקלים. מראשית השנה הגיע הגירעון הממשלתי, מפעילותה התקציבית, לסך של 7.4 מיליארד שקלים, זאת לעומת גירעון בסך 13.1 מיליארד שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, ובהשוואה לגירעון שנתי בסך 31.4 מיליארד שקלים המתוכנן בהצעת התקציב לשנת 2015. נזכיר, כי השנה פועלת הממשלה ללא מסגרת תקציב מאושרת ובהתאם לחוק יסוד משק המדינה, אשר כפי הנראה יאושר לקראת סוף החודש. מתחילת השנה, הסתכמה גביית המסים בסך של 227.2 מיליארד שקלים, עלייה נומינלית של 6.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, כאשר סך הוצאות משרדי הממשלה (ללא פירעון קרן וריבית) הסתכמו ב-217.1 מיליארד ש"ח - עלייה של 5.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. נציין, כי הגירעון המצטבר ב 12 החודשים האחרונים (נובמבר 2014 – אוקטובר 2015) עומד על  2.1% מהתוצר.  

הפעילות בשוק הדיור נחלשת אם כי נותרת מאוד ערה. בספטמבר 2015 עמדה הכמות המבוקשת של דירות חדשות (דירות חדשות ודירות שלא למכירה) על כ-3,500 יחידות, מתוכן כ-67%, דירות חדשות שנמכרו לציבור הרחב והיתרה כ-33%, דירות שלא למכירה (לשימוש עצמי של בעל הקרקע, לקבוצות רכישה, להשכרה). זאת, לעומת רמה ממוצעת של כ-4,500 יחידות לחודש, בחצי השנה האחרונה. עם זאת, הכמות המבוקשת של דירות חדשות (דירות חדשות שנמכרו ודירות שלא למכירה) בחודשים ינואר-ספטמבר 2015 הייתה גבוהה ב-32.1% מזו שבתקופה המקבילה אשתקד. היינו הפעילות בשוק הדיור עדיין גבוהה ואין ספק כי תהיה לכך השפעה חיובית על הצמיחה המשקית.
מדדי המחירים לצרכן לחודש אוקטובר ונובמבר צפויים להיוותר ללא שינוי (0.0%). מדד אוקטובר יושפע בעיקר מהוזלת תעריפי החשמל ומהתייקרות עונתית של פריטי הלבשה והנעלה.        מדד נובמבר יושפע מהוזלות בתחום שירותי הבראה ונופש, נסיעות לחול והוזלת הבנזין (1.8%).

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

מחקר ואסטרטגיהגיליון תחזיותבלוגיםניהול כספי ציבור וניהול סיכוניםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".