סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  11.06.2017 / 11:31:08

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי               

עיקרי הדברים:    

ארה"ב: מחיקת מורשתו של אובמה נמשכת. בית המחוקקים מפחית מן הרגולציה בפיננסים, דבר אשר מעכב את הצמיחה, על פי דעת הרפובליקאים.

אירופה: כצפוי, הריבית בגוש נותרה בשבוע שעבר ללא שינוי, אך הנימה הפכה להיות יותר אופטימית. לפי הבנק, הסיכונים בגוש האירו הפכו להיות מאוזנים. כלומר, הפוטנציאל להפחתה נוספת של הריבית קטן משמעותית. עם זאת, דראגי מאזן ומודיע כי עלול להאריך את תכנית הרכישות.

ישראל: בסוף חודש מאי הסתיימה תקופת ההרצה של  "חיסכון לכל ילד". המשמעות היא שמשרד האוצר יחליט על השקעה של כשליש מכספי הילדים שהוריהם לא בחרו בשבילם מסלול. בשורה התחתונה, מדובר בכ-1.5 מיליארד שקלים אשר יגיעו במהלך יוני ויושקעו, הלכה למעשה, ב-2 אפיקים מרכזיים: אג"ח ממשלת ישראל ואג"ח קונצרניות.

מאקרו ואג"ח עולמי:

ניתן לקרוא ליום חמישי האחרון בשם "Super Thursday" על רקע שלל האירועים חובקי העולם שהתרחשו בו. הדבר החל בדיווח של תוצאות האמת בבחירות בבריטניה, דרך החלטת הריבית של ה-ECB והמשיך עם עדותו של ראש ה-FBI לשעבר בקונגרס ואישור של בית המחוקקים האמריקאי להפחתת הרגולציה בקרב גופים פיננסיים.

בבריטניה, תוצאות הבחירות לא פעלו לטובתם של השמרנים אשר איבדו את הרוב המוחלט שהיה להם בפרלמנט. המפלגה השמרנית בראשות ראשת הממשלה תרזה מיי אמנם מובילה עם 318 מושבים לעומת 262 ללייבור של קורבין, אך יהיה לה קשה להקים קואליציה. אי הוודאות בבריטניה גדלה, הליש"ט ספג השבוע מכה נוספת כנגד הדולר.

ה-ECB משנה גישה – הבנק המרכזי האירופי, בדומה לבנקים רבים בעולם בשנים האחרונות מנהל את המדיניות המוניטרית באמצעות "יותר דיבורים ופחות מעשים". כצפוי, הריבית נותרה בשבוע שחלף ללא שינוי, אך מהצהרת המדיניות הוסר הביטוי המצביע על כך ששיעורה עשוי לרדת בעתיד. כמו כן, נכתב כי הריבית תישאר ברמה הנוכחית לאורך תקופה ארוכה, ואף מעבר לאופק של תכנית רכישת הנכסים, המתוכננת לפעול לפחות עד חודש דצמבר. יתר על כן, במסיבת העיתונאים שלאחר ההחלטה אמר הנגיד, דראגי, כי הסיכונים לתחזית הכלכלית של גוש האירו מאוזנים באופן כללי, אך עדיין דרוש ליווי מוניטארי במידה משמעותית. הנגיד הוסיף שהבנק מוכן להגדיל את תכנית רכישת הנכסים שלו, שמתוכננת כרגע להימשך עד לחודש דצמבר 2017, אם יהיה צורך בכך בעתיד.

בסיכום שבועי, נרשמו רווחי הון בקרב איגרות החוב האירופיות, לטווח של 10 שנים. במיוחד, בקרב האיגרות של צרפת, איטליה וספרד.    

ארה"ב – יום חמישי בארה"ב התנהל בחלקו הראשון תחת עדותו של ג'יימס קומיי, ראש ה-FBI המפוטר. בעדותו התגלו חילוקי דעות ובעיית אמינות של הנשיא הנבחר אשר לא נותר חייב וצייץ שקומי שיקר, וגם הדליף, והוא מוכן להעיד תחת שבועה על שיחותיהם. במקביל, בית המחוקקים (לא הסנאט) אישר את ביטולם של חלקים נרחבים מחוק Dodd-Frank. המהלך עבר בקונגרס ברוב של 233 בעד מול 186 נגד. לדעת הרפובליקאים הפחתת הרגולציה על הבנקים תאיץ את הצמיחה. בשלב הבא, צפוי החוק לעבור להצבעה בסנאט. התפתחות זו מצביעה על עלייה ביכולתו של הנשיא לפעול בבית המחוקקים וזו, חשובה במיוחד על רקע האישור הצפוי של התקציב.

בשבוע הקרוב – ביום א' יתקיימו בחירות לפרלמנט הצרפתי. זוהי המערכה המיידית החשובה ביותר של הנשיא החדש, מקרון, אשר מנסה להבטיח לעצמו רוב בפרלמנט שיאפשר לו לכהן בצורה מיטבית. ביום ד' יפורסמו המכירות הקמעוניות והייצור התעשייתי למשק הסיני. בהמשך היום יפורסמו המכירות הקמעוניות והחלטת הריבית לארה"ב (צפי להעלאה של 25 נ"ב לטווח של 1% עד 1.25%). ביום ה' יודיעו הבנקים המרכזים בשוויץ ואנגליה על רמת הריבית (צפי ליציבות). ביום ו' יודיע הבנק המרכזי היפני על גובה הריבית במשק.

מאקרו ואג"ח מקומי:

חיסכון לכל ילד -  בראשית החודש הסתיימה התקופה שבה היה על ההורים לבחור את אפיק החיסכון לכ-3 מיליון ילדים. מתברר כי לכ-33% מהילדים (כ-1 מיליון ילדים) לא בחרו ההורים את אפיק החיסכון וכ-10% מההורים בחרו מסלול רק בשבוע האחרון. כספים שיגיעו לשוק ההון במהלך יוני אלו צפויים להשפיע בצורה משמעותית על האפיק הסולידי. 

כאמור, סך הילדים שלא נבחר להם חיסכון עומד על כ-1 מיליון (33% מ-3 מיליון). אם ניקח בחשבון כי סכומי החיסכון (50 ש"ח לחודש, לא תהיה כאן הכפלה, ל-100 ש"ח, שהרי ההורים לא בחרו מסלול) נצברים רטרואקטיבית ממאי 2015 (עד מאי 2017 = 25 חודשים), אזי לכל ילד נצבר סכום של 50*25 =  1,250 ש"ח.

כספי הילדים הבוגרים (ילד שמלאו ל-15 שנים ב-1.1.17), שלא נבחר להם אפיקי השקעה יופנו לחיסכון בבנקים. מדובר בכ-20% מהקצבאות. השאר, כ-80% או בקירוב ל-800 מיליון ילדים יועברו ויושקעו בקופות הגמל לחיסכון במסלול הסיכון הנמוך (75% לפחות באג"ח). סך הצבירה של כ-800 מיליון ילדים שכספיהם יופנו לקופות הגמל במסלול סיכון נמוך עומד על 1 מיליארד שקלים (800 אלף * 1,250 ש"ח = 1 מיליארד ש"ח). כספים אלו צפויים להגיע לשוק ההון כבר במהלך יוני (ובנוסף להם גם כספי הילדים שבגינם נבחר מסלול).

כספי ההורים ה"מאחרים" (בחרו מסלול בסוף מאי) - אלו שרק בשבוע האחרון החליטו על מסלול ההשקעה של כספי ילדיהם – צפויים להגיע גם ביוני. לפי הדיווח בעיתונות מדובר על כ-13% מסך הילדים. אם נניח שכ-60% מכספי הילדים מושקעים בקופות גמל אזי מדובר ב-240 אלף ילדים (מתוך כ-400 ילדים). על פי דיווח של משרד האוצר, כ-68% מההורים, מכפילים את הסכום. מדובר כאן בסכום עתק נוסף של כ-0.5 מיליארד ש"ח.

בשורה התחתונה, החלק הארי מה-1.5 מיליארד שקלים אשר יגיע במהלך יוני, יושקע, הלכה למעשה, ב-2 אפיקים מרכזיים: 1. אג"ח ממשלת ישראל  2. אג"ח קונצרניות

לכך תהיה השפעה חיובית ומשמעותית על שני האפיקים הללו. כלומר, בראיה טקטית לחודש הקרוב, אנו נוקטים בגישה חיובית ביחס לאפיק הסולידי בשוק המקומי, הדבר נכון במיוחד ביחס לחלקים הארוכים.

בשבוע הקרוב תפרסם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את סקר אמון הצרכנים (יפורסם ביום א'). ביום ג' יפורסמו נתוני סחר החוץ לחודש מאי כאשר ביום ד' יפורסם מאזן התשלומים לרבעון הראשון של השנה. ביום ה' צפוי מבול של דיווחים כלכליים כדלקמן: מדד המחירים לצרכן לחודש מאי (צפי לעליה של 0.2%), המחירים ליצרן וסקר המשרות הפנויות במשק.  

 

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".