סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  04.06.2017 / 13:57:02

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                 

עיקרי הדברים:    

ארה"ב: ההנהגה האמריקאית ממשיכה להתנתק מהעולם. בראשית השנה נסוגה ארה"ב מההסכם הטראנס-פסיפי. לאחר סיום ביקורו של טראמפ באזור, במסגרת נאט"ו, אמרה הקנצלרית הגרמנית כי "הסתיימה התקופה שבה אירופה הייתה יכולה להסתמך על אחרים". בהמשך השבוע, טראמפ נסוג מהסכם פריז להפחתת גזי החממה.

ארה"ב: חרף ספר הבז' וגם דוח התעסוקה הפושרים, השוק מעניק הסתברות של כ-95% להעלאת ריבית ב-14/6.

ישראל: מדד המחירים לצרכן צפוי לעלות במאי ב-0.2%; מדד יוני יושפע מהוזלה של 14.5% במחירי המים לצריכה ביתית ושל 0.3% במחירי הדלקים לרכב וצפוי להתייקר ב-0.1%;   

מאקרו ואג"ח עולמי:

בשבוע המסחר האחרון, הפוליטיקה העולמית הייתה במרכז. בין היתר נציין 3 אירועים, הראשון היה דבריה של מרקל לאחר פגישת הפסגה של נאט"ו וה-7G כי על אירופה לדאוג לעצמה והזמן שאירופה יכולה להישען על אחרים נגמר. מרקל לא אמרה זאת בצורה נחרצת אבל כנראה שהתכוונה בדבריה לסעיף 5 של אמנת נאט"ו, על פיו נקבע כי התקפה כנגד כל אחת מבעלות הברית תחשב כהתקפה כנגד כולן. השני היה נסיגתה של ארה"ב מהסכם פריז להפחתת פליטת גזי החממה לאטמוספירה. הצהרה זו מהווה צעד נוסף במסע האמריקאי להתנתקות מהעולם, לאחר שבראשית השנה נסוג טראמפ מהסכם הסחר הטראנס-פסיפי. האירוע השלישי, היה סימנים לכך שתרזה מיי מאבדת את כוחה הפוליטית. בתאריך ה-8/6 יתקיימו בחירות לפרלמנט הבריטי. בעוד שסקרים קודמים הצביעו על יתרון בפער הגבוה מ-20% למפלגתה של מיי, סקרים אחרונים מצביעים על צמצום חד, עד ל- 3% בלבד.

דוח התעסוקה למאי הציג מגמות מעורבות ובראשן תוספת צנועה של 138 אלף משרות חדשות בלבד, לעומת הצפי ל-185 אלף. יתר על כן, נתוני העבר עודכנו כלפי מטה. כך, מספר המשרות החדשות במרץ עודכן מ-79 אלף ל-50 אלף. נתון אפריל הופחת מ-211 אלף ל-174 אלף. השכר השעתי נותר מאכזב, עלה ב-0.2% לעומת אפריל ורשם עלייה של 2.5% בלבד, ב-12 החודשים האחרונים. במספר השעות השבועיות לא היה שינוי – 34.4 שעות.

נקודת האור המרכזית הייתה שיעור האבטלה שירד ל-4.3%, לעומת צפי ליציבות ברמה של 4.4%, אך תוך ירידה נוספת ומאכזבת בשיעור ההשתתפות.

בחודשים הראשונים של השנה, נתוני יצירת מקומות התעסוקה היו מרשימים – 216 אלף משרות בינואר ו-232 אלף משרות בפברואר. שלושת החודשים האחרונים הם מאכזבים מאוד.  

אמנם, בסוף השבוע העניקו המשקיעים הסתברות של כ-95% לכך שהריבית הדולרית תועלה       ב-14/6, אך ספר הבז' אשר מפורסם כשבועיים לפני החלטת הריבית היה פושר למדי, לעומת הדוח של חודש אפריל ומצביע על האטה בקצב הצמיחה באזורים רבים. 10 אזורים דיווחו על צמיחה. אזור אחד דיווח על האטה בקצב הצמיחה ואזור ניו יורק דיווח על יציבות.

סין – לאחר הפחתת הדירוג של סין, על ידי Moody's לפני כשבוע, לאחרונה דווח כי פעילות המפעלים בסין התכווצה במאי לראשונה זה שנה, לפי מדד מנהלי הרכש של Caixin. המדד ירד ל-49.6 נקודות לעומת 50.3 נקודות באפריל והנמוכה ביותר ב-11 החודשים האחרונים. כזכור כל רמה נמוכה מ-50 נקודות משקפת התכווצות בפעילות הייצור. הקריאה השלילית של אפריל, למעשה, משקפת מגמה של היחלשות כבר כשנה ולכן, נתון זה לא מהווה הפתעה. יחד עם זאת, כל קריאה הנמוכה מ-50 נק' היא קו פרשת מים.  

מאקרו ואג"ח מקומי:

בהתאם לצפי, הועדה המוניטרית הותירה בשבוע שעבר את הריבית ללא שינוי. מההודעה עולה כי בבנק ישראל מרוצים מאוד מקצב הצמיחה במשק. לדעתם, קצב הצמיחה הוא דומה לפוטנציאל ואולי אף גבוה ממנו. זאת, תוך שהיצוא נמצא במגמה חיובית (יצוא הסחורות מושפע מענפי העילית).  יתר על כן, שיעור האבטלה נמוך, בסביבות השפל של כל הזמנים.

אמנם, האינפלציה עלתה ב-12 החודשים האחרונים ב-0.7% (תוך הוזלה הנמשכת במחירי המוצרים הסחירים), אך להתייקרות במחירי האנרגיה הייתה תרומה משמעותית. כלומר ההתייצבות שנרשמת לאחרונה במחירי הנפט בעולם מפחיתה לחצים אינפלציוניים. יתר על כן, משרד האוצר פועל במרץ רב להוזיל מחירים במשק. כלומר, סביבת האינפלציה במשק מהווה גורם סיכון למדיניות המוניטרית.

גורם נוסף הוא שער החליפין הנומינלי (ערכו של השקל כנגד סל המטבעות). מחד גיסא, הוא מרסן את האינפלציה ומאידך, הוא מהווה גורם סיכון ליצוא אשר עלול להמשיך להיפגע מייסוף השקל. אמנם, בחודש האחרון נחלש השקל כנגד האירו, אך, הייסוף כנגד הדולר האמריקאי, קיזז השפעה זו ובכך שער החליפין הנומינלי האפקטיבי נותר ללא שינוי משמעותי. בהתחשב בכך שבשנה האחרונה ייוסף שער החליפין הנומינלי האפקטיבי, ההשפעה השלילית לא באה לידי ביטוי בצורה מלאה על היצוא.

לפיכך,  בהתחשב בגורמי הסיכון, להערכתנו, ריבית בנק ישראל תועלה לראשונה רק בעוד תקופה ממושכת. בהתאם, אנו צופים כי גם בעת החלטת הריבית הבאה ב-10/07/17 יוחלט בבנק שוב על הותרתה ללא שינוי, ברמה של 0.1%.

האינדיקטורים הכלכליים לחודשים האחרונים מצביעים על עלייה בחלק מהמדדים שנבדקו (אם כי בקצב נמוך יותר מאשר בחודשיים הקודמים). כך, מגמה חיובית נרשמה ביבוא הסחורות, ברכישות בכרטיסי אשראי שעלה ב-7.8% (במונחים שנתיים) בחודשים פברואר עד אפריל 2017, בהמשך לעלייה של 11.1% בשלושת החודשים הקודמים. התרחבות נרשמה גם במדד המכירות ברשתות השיווק , במדד הייצור התעשייתי שעלה בפברואר ובמארס 2017 ב-3.3% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 7.2% בחודשיים הקודמים. הפדיון במסחר הקמעוני וגם הפדיון לכל ענפי המשק (למעט יהלומים) רשמו התפתחויות חיוביות. לעומת זאת, נרשמה ירידה ביצוא הסחורות (למעט יהלומים, אניות ומטוסים) אשר ירד בחודשים פברואר עד אפריל 2017 ב-7.7% (במונחים שנתיים), לאחר עלייה  של 4.7% בשלושת החודשים הקודמים.  

מדד המחירים לצרכן במאי צפוי לעלות ב-0.2%; המדד יושפע מהתייקרות של 1% במחירי הדלקים לרכב ומנגד מהוזלה של 0.2% במחירי חוזי שכר הדירה המתחדשים. מדד יוני צפוי לעלות ב-0.1%; המדד יושפע מהתייקרויות עונתיות בתחום ההלבשה וההנעלה כמו גם השכרת רכב. לעומת זאת, תחול בחודש זה הוזלה של 14.5% בתעריף המים לצריכה ביתית ושל 0.3% במחיר הדלקים לרכב.

השורה התחתונה - תיק השקעות

שקלי ממשלתי: 40% שקלי ממשלתי במח"מ בינוני +  של 6-5 שנים.  

צמוד מדד ממשלתי: 5% צמוד ממשלתי בטווח מח"מ בינוני של 6-7 שנים. 

קונצרני: 40% תל בונד 20 ותל בונד שקלי תוך שילוב חשיפה סלקטיבית (הטיה לשקלי).

מניות :  עד 15%.  10% ארה"ב בפיזור סקטוריאלי ו 5% מניות ישראל.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".