תגובה להודעת ריבית ב"י


כלכלני אלומות  |  01.06.2017 / 13:44:30

בשורה התחתונה                       

ריבית בנק ישראל   

בנק ישראל שוב מותיר את הריבית לחודש יוני 2017 ללא שינוי, ברמת השפל של כל הזמנים - 0.1%. יוני 2017 יהיה החודש ה-28 שבו הריבית נותרת ברמה זו. בבנק ישראל נותרים אופטימיים ביחס לאינפלציה, אך להערכתנו תהיה נמוכה מהיעד ב-2017.

בהודעה כותבים בבנק ישראל כי החלטתם נתמכה בגורמים הבאים:

  1. אינפלציה – קצב האינפלציה השנתי והציפיות לאינפלציה לשנה עלו אך הם עדיין נמוכים מהיעד,  והציפיות לטווחים הבינוניים והארוכים מעוגנות בתוך היעד. עליית השכר הנומינלי וסביבת הפעילות החזקה יתרמו לעליית האינפלציה, בעוד הייסוף שהתרחש, התגברות התחרות במשק וצעדי הממשלה צפויים לעכב את חזרת האינפלציה ליעד.
  2. הפעילות במשק – מנתוני החשבונאות הלאומית של הרבעון הראשון (בניכוי התנודתיות של יבוא כלי הרכב) והאינדיקטורים לפעילות ברבעון השני, עולה כי המשק ממשיך לצמוח בקצב נאה, תוך ירידה בתרומת הצריכה הפרטית לצמיחה ועלייה בתרומת היצוא וההשקעה. שוק העבודה מוסיף להציג תמונה חיובית מאוד ונמצא בקרבת תעסוקה מלאה.  
  3. המשק העולמי – הפעילות והסחר העולמיים ממשיכים להשתפר בהדרגה, ועל פי התחזיות השיפור צפוי להימשך. הסיכון הפוליטי באירופה פחת במידה משמעותית. הריבית בארה"ב צפויה לעלות ביוני, בעוד באירופה וביפן נמשכת המדיניות המרחיבה.
  4. שער חליפין – בשבועות אחרונים השקל נחלש מול האירו והתחזק מול הדולר; שער החליפין האפקטיבי נותר יציב ברמה מיוספת.
  5. שוק הנדל"ן – האינדיקטורים משוק הדיור ממשיכים להצביע על התקררות השוק, ומזה מספר חודשים מסתמנת התייצבות במחירי הדירות.

    התייחסות להודעת הריבית:

  • בבנק ישראל מרוצים מאוד מקצב הצמיחה במשק. לדעתם, הוא דומה לפוטנציאל ואולי אף גבוה ממנו. זאת, תוך שהיצוא נמצא במגמה חיובית (אך, בהשפעת ענפי העילית). יתר על כן, שיעור האבטלה נמוך, בסביבות השפל של כל הזמנים. 

אפילו האינפלציה עלתה ב-12 החודשים האחרונים ב-0.7% (תוך הוזלה הנמשכת במחירי המוצרים הסחירים). אם נתחשב בכך שלהתייקרות במחירי האנרגיה הייתה תרומה משמעותית בכך, הרי שההתייצבות שנרשמת לאחרונה במחירי הנפט בעולם מפחיתה לחצים אינפלציוניים, במבט קדימה.

אם לא די בכך, אזי משרד האוצר פועל במרץ רב להוזיל מחירים במשק וגם לכך השפעה שלילית על האינפלציה במשק. כלומר, קשה לצפות שהאינפלציה תמשיך להתחזק.

  • גורם הסיכון המרכזי הוא שער החליפין הנומינלי (ערכו של השקל כנגד סל המטבעות). הדבר מהווה גורם סיכון ליצוא אשר אינו נראה טוב ועלול להמשיך להיפגע עקב הייסוף הנמשך של השקל. אמנם, בחודש האחרון נחלש השקל כנגד האירו, אך, הייסוף כנגד הדולר האמריקאי, קיזז השפעה זו וכך שער החליפין הנומינלי האפקטיבי נותר ללא שינוי משמעותי.

יחד עם זאת, בהתחשב בכך שבשנה האחרונה ייוסף שער החליפין הנומינלי האפקטיבי, ההשפעה השלילית לא באה לידי ביטוי בצורה מלאה על היצוא.

  • לפיכך,  להערכתנו, ריבית בנק ישראל תועלה לראשונה רק בעוד תקופה ממושכת לאחר שהאינפלציה תחזור באופן ברור ליעד ורק לאחר שבנק ישראל יפסיק להתערב בשוק המט"ח. בהתאם, אנו צופים כי גם בעת החלטת הריבית הבאה ב-10/07/17 יוחלט בבנק שוב על הותרתה ללא שינוי, ברמה של 0.1%.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".