סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  28.05.2017 / 12:00:31

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי          

 עיקרי הדברים:    

ארה"ב: האינדיקטורים הכלכליים של המשק בשבוע האחרון היו מעורבים. עם זאת, נתוני הצמיחה לרבעון הראשון עודכנו מ-0.7% לכדי 1.2%. בעוד כשבועיים צפויים כלכלני ה-Fed להודיע על גובה הריבית. הסתברות המשקיעים בשוק גבוהה מ-83% למהלך נוסף של 25 נ"ב'.  

סין: לראשונה זה כמעט 30 שנה שדירוג החוב של סין יורד. בשבוע שחלף, סוכנות Moody's הפחיתה את דירוג המדינה מ-'Aa3', ל-'A1'. החוב במדינה כבר הגיע ל-260% מהתוצר ונראה שהוא מסכן בצורה משמעותית את היציבות הפיננסית והכלכלית.

ישראל: הייצור התעשייתי רשם התפתחות חיובית במרץ, אך נראה כי בענפים היצרניים שומרים על זהירות. לראיה, בעוד ששעות העבודה גדלות, מספר המועסקים נותר ללא שינוי.

מאקרו ואג"ח עולמי:

מפרוטוקול ישיבת ועדת השוק הפתוח (FOMC) של הבנק הפדרלי בארה"ב לחודש מאי, עולה כי בכירים בבנק הביעו רצון להתחיל לכווץ את תיק הנכסים של הבנק שתפח משמעותית בעקבות תכניות ההרחבה הכמותית בשנים שאחרי המשבר והגיע לסכום של 4.5 טריליון דולר. כמו כן, מסתמן כי הבנק יבצע העלאת ריבית נוספת בחודש יוני. בסוף השבוע העניקו המשקיעים הסתברות גבוהה במעט מ-83% לכך שהריבית תועלה ב-14/6. להערכתנו, בבנק יעלו את הריבית במועד הקרוב. האינדיקטורים שפורסמו בשבוע האחרון בארה"ב היו מעורבים. כך לדוגמא:

מדד מנהלי הרכש של מגזר השירותים טיפס במאי לרמה של 54 נקודות - שיא של ארבעה חודשים. לעומת זאת, מדד מנהלי הרכש של מגזר היצרני נסוג החודש לרמה של 52.5 נקודות - שפל של שמונה חודשים. בחודש אפריל הוא עמד על רמה של 52.8 נקודות.

מכירות בתים חדשים צנחו באפריל ונסוגו משיא של עשור שרשמו בחודש הקודם. מכירות הבתים החדשים ירדו בחודש שעבר ב-11.4% לעומת מרץ לקצב שנתי של 569 אלף בתים. תחזית השוק הייתה לקצב מכירות גבוה יותר של 610 אלף בתים באפריל.

עדכון חיובי לנתון הצמיחה לרבעון הראשון. המשק צמח ברבעון זה ב-1.2%, לעומת 0.7% בפרסום הראשון. השיפור נבע מעדכון כלפי מעלה של הצריכה הפרטית.

גרמניה – הכלכלה הגרמנית ממשיכה להציג התפתחויות חיוביות. הפעילות היצרנית בגרמניה עלתה במאי לשיא של 73 חודשים, כך עולה ממדד מנהלי הרכש שעלה לרמה של 59.4 נקודות החודש, לעומת 58.2 נקודות באפריל. המדד המקביל של מגזר השירותים ירד במעט, אם כי עדיין הוא מעל ל-50 נקודות, המעיד כי פעילות המגזר עדיין מתחזקת. גם בצרפת נרשמה עליה בפעילות המגזר הפרטי, והמדד המשולב למגזר הייצור ומגזר השירותים עלה לרמה של 57.6 נקודות, שיא של 72 חודשים.  

סין - לפני כשנה הפחיתה סוכנות האשראי Moody's את תחזית החוב של המדינה מ'יציב' ל-'שלילי'. בשבוע שחלף, הפחיתה הסוכנות את דירוג האשראי של סין ברמה אחת, מ-'Aa3' (המקביל ל-'AA-'  של S&P) לכדי 'A1' (המקביל ל-'A+',של S&P), על רקע התמודדותה של הממשלה עם העלייה בסיכונים הפיננסיים, הנובעים משנים של תמריצים הקשורים לאשראי. הייתה זו הפחתת הדירוג הראשונה של סין מזה כמעט 30 שנה. לפי הסוכנות, החוב הלא פיננסי של סין יגדל במהירות וכי הממשלה תאלץ לשמור על הצמיחה באמצעות מתן תמריצים נוספים. הפחתת הדירוג מגיעה בזמן לא טוב לסין. דווקא המדינה החלה לשים במוקד את היציבות הפיננסית. כנראה שב-Moody's לא כל כך מאמינים למהלכים של סין. הואיל והחוב טיפס לרמה של 260% מהתוצר, לעומת 160% בשנת 2008, לסוכנות לא הייתה ברירה אלא לשנות את הדירוג. גודל הכלכלה הסינית הוא 11 טריליון דולר, לפיכך מדובר כאן בסכומי עתק. לפי Moody's קצב הצמיחה של סין צפוי להתדרדר ל- 5% בשנים הקרובות. לדעתנו הדבר לא צפוי לזעזע את השווקים.

מאקרו ואג"ח מקומי:

הייצור התעשייתי רשם בחודש מארס התפתחות חיובית תוך שהוא רושם עלייה של 1.6% (בניכוי עונתיות), במנוגד לנפילה בגובה של 3.1% בחודש פברואר. עם זאת, נתוני המגמה מצביעים על התמתנות בקצב ההתרחבות. סך המשרות בתעשייה נותר ללא שינוי כבר יותר מחצי שנה (לפי נתוני המגמה), אך שעות העבודה רושמות עלייה חודשית של 0.3% - 0.4%, כלומר נעשה שימוש בכוח האדם הנוכחי על מנת להגביר את הייצור.

מבחינת עצימות טכנולוגית נראה כי ענפי העילית הם אלו שרושמים זינוק בתקופה האחרונה. כך, בחודש מרץ חלה עלייה של 9.5% (בניכוי עונתיות) ביצוא של סגמנט זה והמגמה החודשית היא של כ-0.5%; מנגד, הענפים המעורבים-מסורתיים רשמו חודשיים רצופים של התכווצות וגם הענפים המסורתיים מציגים סימני החלשות. כפי הנראה לייסוף של השקל כנגד סל המטבעות (שער חליפין נומינלי אפקטיבי) ההשפעה המרכזית על מגמות הייצוא בענפים המסורתיים שבהם הערך המוסף הוא נמוך.

הצריכה הפרטית הפתיעה באפריל לטובה כאשר הפדיון של רשתות השיווק רשם בחודש זה עלייה של 1.3% (בניכוי עונתיות ובמחירים קבועים). בהשוואה לחודשי אפריל בעבר הנתון היה החד ביותר מאז 2014. גם לפי נתוני המגמה ישנה התאוששות מסוימת המצביעה על התרחבות בקצב שנתי של 3% עד 4%, לשנה.

שער החליפין של השקל כנגד הדולר נקבע ביום ו' האחרון ברמה של 3.574 ובכך חזר לרמה אשר נראתה לאחרונה באוגוסט 2014. התחזקות השקל אינה מפתיעה אותנו. לרוב, כלכלות איכותיות מתאפיינות במטבע מקומי שהולך ומתחזק. יתר על כן, המשק הישראלי מתאפיין בעודף ניכר למדי בחשבון השוטף של מאזן התשלומים. בשנת 2016 הסתכם העודף ב-12.4 מיליארד דולר, לאחר עודף של 13.7 מיליארד דולר בשנת 2015 ועודף של 11.9 מיליארד דולר ב-2014. בשנת 2016 גדלו יתרות המט"ח של בנק ישראל בכ-8 מיליארדי דולר (לעומת כ-4.5 בשנת 2015). סך יתרות המט"ח הגיע ל-98.4 מיליארד דולר (כ-384 מיליארד ש"ח). בראשית השנה פורסם מחקר של בנק ישראל המתייחס לשנים 2009 ועד 2015 מהמחקר עלה כי לאורך התקופה הנ"ל, כל רכישה של 100 מיליון דולר הובילה לפיחות ממוצע של 0.07%-0.09% בערך השקל. כלומר, השפעתו של בנק ישראל בשנת 2016 הייתה פיחות של השקל 6.4% בשנה זו.

להערכתנו, העובדה כי המשק הישראלי מתאפיין בעודף ניכר בחשבון השוטף של מאזן התשלומים מצביעה על כך שהשקל צפוי להמשיך להתחזק כנגד הדולר האמריקאי, גם במקביל להתערבות של בנק ישראל.

השבוע צפויה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפרסם את נתוני יצוא השירותים לחודש מרץ. בפברואר נרשמה ירידה של 0.8% ביצוא השירותים ואלו הסתכמו ב-3.2 מיליארד דולר ביום א'. ביום ב' (29/5) תפרסם הלשכה את סך הרכישות במשק באמצעות כרטיסי אשראי לחודש אפריל. במרץ נרשמה עלייה של 0.5% בסך המכירות בכרטיסי אשראי וב-12% בשנה האחרונה.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".