סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  14.05.2017 / 10:43:25

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                  

עיקרי הדברים:    

ארה"ב: המכירות הקמעוניות בחודש אפריל רשמו עלייה בשיעור של 0.4% לעומת חודש מרץ. בנוסף, עודכנו נתוני מרץ מירידה של 0.2% לעלייה של 0.1%. תיקון זה צפוי להביא לעדכון מעלה של נתוני הצמיחה ברבעון הראשון, שבו המשק התרחב ב-0.7% בלבד, בהשפעת חולשה של הצרכנים. קצב הצמיחה של המשק האמריקאי הוא כ-2.5%.

ארה"ב: מגמת האינפלציה בארה"ב משתנה. אינפלציית הליבה רשמה התייקרות של 0.1% באפריל אך ב-12 החודשים האחרונים התמתנה מ-2% ל-1.9%. עם זאת, על רקע העובדה כי המחירים ליצרן עדיין ברמה גבוהה נראה כי סביבת המחירים לצרכן בארה"ב תיוותר בסביבות יעד הבנק המרכזי.    

ישראל: מראשית השנה נמדד בפעילות הממשלה גירעון של 2.9 מיליארד ש"ח, לעומת 1.1 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה לפני שנה. עם זאת, על רקע מחזור העסקים החזק במשק והעובדה כי ב-12 החודשים האחרונים נרשם גירעון של 2.2% מהתוצר, להערכתנו לא תהיה בעיה לממשלה לעמוד ביעד הגירעון (2.9%) בשנה הנוכחית.                  

מאקרו ואג"ח עולמי:

ארה"ב - המכירות הקמעוניות מפתיעות. לאחר מס' חודשים בעייתיים, דווח כי המכירות הקמעוניות צמחו באפריל ב-0.4% לעומת מרץ, וצמחו ב-4.5% ב-12 החודשים האחרונים. אמנם, ציפיות השוק היו לעלייה גבוהה יותר, של 0.5%, אך בפרסום עודכנו נתוני מרץ מירידה של 0.2% לעלייה של 0.1% (פער של 0.3%). בפועל, המכירות הקמעוניות התרחבו בשלושה מתוך ארבעה החודשים הראשונים של 2017. יתר על כן, התיקון של נתוני מרץ צפויים להביא לעדכון מעלה של נתוני הצמיחה ברבע הראשון, שבו המשק התרחב ב-0.7% בלבד כתוצאה מהשפעת הירידה בכוח הצרכנים.

בחודשים האחרונים נראה היה כי האינפלציה בארה"ב חוזרת להתמתן, בעיקר על רקע הוזלה חוזרת במחירי הסחורות ובראשן הנפט. באפריל נרשמה עלייה של 0.3% במחירים לצרכן, בתמיכת התייקרות במחירי הנפט וזאת לעומת התדרדרות של 0.3% במרץ. מחירי הנפט עלו באפריל ב-1.1%, לעומת צניחה של 3.2% במרץ. אינפלציית הליבה רשמה התייקרות של 0.1% באפריל אך ב-12 החודשים האחרונים התמתנה מ-2% ל 1.9%.

עם זאת, נראה כי עוד מעט מוקדם להספיד את הסביבה האינפלציונית ולראיה, מדד המחירים ליצרן (PPI) בארה"ב עלה ב-12 החודשים עד אפריל ב-2.5%, העלייה החדה ביותר מאז פברואר 2012 וגבוהה מ-2.3% במרץ. ברמה החודשית חלה עליה מפתיעה של 0.5%. מדד הליבה (ללא מזון והאנרגיה) עלה באפריל בשיעור חד של 0.7%, בהמשך ל-0.1% במרץ. ב-12 החודשים האחרונים חלה עלייה של 2.1%. אם חלק מהתייקרות המחירים ליצרן תועבר לצרכן, הרי שסביבת האינפלציה במשק האמריקאי תיוותר ברמה של כ-2%.

בריטניה - הכלכלה הבריטית מאבדת כיוון, חברי הועדה המוניטרית של הבנק המרכזי של בריטניה הותירו את הריבית השבוע ללא שינוי. לדעת הנגיד, מארק קרני, אמנם באופק של 3 שנים הריבית תנודה לכיוון של רמה נורמלית, אך כל שינוי עתידי של הריבית יהיה תלוי בהתפתחויות במישור של ה-Brexit שבכל האמור אליו האירופים מציגים עורף נוקשה. יתר על כן, הבנק הפחית את תחזית הצמיחה לשנה הנוכחית מ-2% ל-1.9%; עם זאת, הבנק דיווח על עליה צפויה ב-0.1% בכל אחת מהשנים 2018 ו-2019. חרף המתיחות הנבנית בין האיחוד לבריטניה הבנק המרכזי לא חוזה התדרדרות של הצמיחה. אגב, האיחוד האירופי צופה לצמיחה של 1.9% בשנה הנוכחית.

שבוע המסחר האחרון היה חיובי למשקיעי האג"ח הממשלתיות. בשוק האמריקאי נרשמו רווחי הון קלים הן באיגרות הקצרות והן בארוכות, כאשר התשואה לפדיון רשמה נסיגה של 2 נ"ב, ל-1.29% בקצרות (2 שנים) ו-2.33% בארוכות (10 שנים). התפתחויות דומות נרשמו גם באיגרות החוב האנגליות והגרמניות.

בשבוע המסחר הקרוב יפורסמו נתוני המכירות הקמעוניות והייצור התעשייתי לסין (ביום ב', ה-15/5) לחודש אפריל. הצפי הוא להתמתנות קלה בקצב השנתי. בארה"ב יפורסם מדד הייצור התעשייתי ביום ג' (צפי, 0.4%+), וביום ה' יפורסמו ביפן נתוני הצמיחה במשק ברבע הראשון (צפי, 1.0%+).

מאקרו ואג"ח מקומי:

שוק האג"ח הממשלתי המקומי התאפיין בשבוע שחלף בעליית ערך קלה. זאת, בדומה להתפתחויות בארה"ב, באנגליה ובגרמניה. האיגרת השיקלית ל-10 שנים (0327) נסחרה בסוף השבוע בתשואה לפדיון של 2.21% הנמוכה ב-2 נ"ב מאשר הייתה בסוף השבוע הקודם. איגרת החוב הצמודה למדד לטווח דומה 1025 נסחרה בסוף השבוע בתשואה לפדיון של 0.53%, הנמוכה ב-3 נ"ב מאשר הייתה בה לפני שבוע.

הגירעון הממשלתי - בחודש אפריל נמדד גירעון בפעילותה התקציבית של הממשלה בסך של  0.5  מיליארד ש"ח. סך הוצאות הממשלה (ללא פירעון קרן על החוב הממשלתי) הסתכמו בחודש אפריל ב-28.1 מיליארד ש"ח. מתוך זה, הוצאות משרדי הממשלה 23.3 מיליארד ש"ח, תשלומי ריבית על החוב הממשלתי 1.9 מיליארד ש"ח ופירעון קרן וריבית למוסד לביטוח לאומי 2.8 מיליארד ש"ח. מנגד, סך גביית המסים בחודש אפריל הסתכמה ב-24.1 מיליארד ש"ח.

מראשית השנה נמדד גירעון בסך 2.9 מיליארד ש"ח לעומת גירעון בסך 1.1 מיליארד בתקופה המקבילה אשתקד. בתקופה זו  הסתכמה גביית המסים בסך של 100.4 מיליארד שקלים, גידול נומינלי של 6.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. לעומת זאת, מתחילת השנה הסתכמו סך ההוצאות של משרדי הממשלה (ללא פירעון קרן וריבית) ב-92.5 מיליארד שקלים, המהווים עלייה של 9.0% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. יתר על כן, הוצאות המשרדים האזרחיים עלו ב-4.3% והוצאות מערכת הביטחון עלו ב-26.5%. כלומר, הממשלה מגדילה את ההוצאה.

בתקציב לשנת 2017 מתוכנן גירעון שנתי בסך 36.6 מיליארד ש"ח שהם 2.9% מהתוצר, כאשר ב-12 החודשים האחרונים (מאי 2016 עד אפריל 2017) הוא עמד על  2.2% מהתוצר. להערכתנו, לא תהיה בעיה לממשלה לעמוד ביעד הגירעון לשנה הנוכחית. יתר על כן, הגירעון המתון וזרם ההכנסות היציב, במיוחד בכל האמור להכנסות ממס הכנסה, שעלו ריאלית בשנה האחרונה בכ-8% (עקב הצמיחה המהירה ושיעור האבטלה הנמוך) מצביעים על כך ששר האוצר ימשיך להפגין מדיניות של הפחתת מיסים (ומיתון האינפלציה).

יתרות מטבע החוץ הסתכמו לסוף חודש אפריל 2017 בסך 105,139 מיליוני דולרים, גידול בסך של 1,968 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. יתרות המט"ח של המשק הגיעו ל 33% אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי. השינוי ביתרות נבע מהגורמים הבאים: (1) רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 900 מיליוני דולרים מתוכם נרכשו 250 מיליוני דולר על פי תכנית הרכישות שנועדה לקזז את ההשפעה מהפקת גז בישראל על שער החליפין; (2) שערוך יתרות מטבע חוץ בסך כ-1,028 מיליוני דולרים. (3) העברות הממשלה מחו"ל בסך כ-45 מיליוני דולרים.

השבוע צפויה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפרסם את מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל (יום ב'). ביום ג' (16/5) יפורסם האומדן הראשון לקצב צמיחה התוצר ברבע הראשון. זאת, בהשוואה לצמיחה של 0.7% בארה"ב ו-1.8% בגוש האירו.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".