סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  11.05.2017 / 18:18:33

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי            

 עיקרי הדברים:    

הקונגרס האמריקאי חוזר לעבוד. בית הנבחרים (House) אישר בשבוע שעבר את חוק הבריאות החדש. אמנם, החוק דורש גם אישור של הסנאט, אך התפתחות זו שהינה חלק מהקמפיין של טראמפ מהווה ההצלחה הראשונה והאמיתית של הנשיא ועל כך שהתקשורת שבין הבית הלבן ובית המחוקקים השתפרה משמעותית, לעומת מצבה בסוף מארס.

אירופה: גוש האירו צמח ב-1.8% ברבע הראשון של השנה ובפער ניכר מהכלכלה האמריקאית. יתר על כן, מדד מנהלי הרכש לגוש מצביע על כך שגם ברבע השני יירשמו התפתחויות חיוביות. אמנם, הסיכון למיתון בגוש פחת משמעותית, אך אי הודאות, על רקע הבחירות בצרפת, בבריטניה וגם בגרמניה (בספטמבר), נותרת גבוהה.     

ישראל: מדד המחירים לצרכן צפוי להתייקר באפריל ב-0.2% ויושפע בעיקר מהוזלה במחירי הדלקים. מדד מאי צפוי להתייקר ב-0.1% ויושפע מהוזלה בתעריף המים לצריכה ביתית ומהתייקרות של 1% במחירי הדלקים.                 

מאקרו ואג"ח עולמי:

ארה"ב - לאחר חודשים בהם הרפובליקנים נאבקו בעיקר עם עצמם, בשבוע שעבר יצא לדרך חוק חדש הצפוי לשנות את ObamaCare. בית הנבחרים הצביע בעד החוק (217 תמכו, 213 התנגדו). כעת, ההצבעה על חוק הבריאות החדש תעבור לסנאט ומועד ההצבעה עוד לא ידוע (לא מיידי). מעבר לשינוי המסתמן של החוק, אשר לפי רוב הדעות צפוי לייקר את ההוצאה על שירותי בריאות לאוכלוסיות חלשות, נראה כי הערך המוסף הוא חידוש התקשורת בין הבית הלבן לבין המחוקקים המסמן קו פרשת המים וההוכחה כי בבית הלבן לומדים כיצד עובדים בוושינגטון.

שוק העבודה האמריקאי ממשיך את המומנטום החיובי ומתקן את החולשה של מארס. בחודש אפריל נוספו למשק 211 אלף משרות חדשות. הנתון הפתיע את השוק אשר ציפה לתוספת של 185 אלף משרות. בנוסף, שיעור האבטלה פחת ל-4.4%, שפל של 10 שנים, לעומת 4.5% בחודש שעבר ולעומת צפי השוק לעלייה ל-4.6%. לחיוב נציין את שיעור האבטלה הרחב יותר     U-6 אשר כולל את העובדים במשרות חלקיות אשר ירד משמעותית מ-8.9% ל-8.6%.

חולשה מסוימת בדוח הגיעה מהשכר השעתי שעלה ב-0.3% וב-2.5% בלבד ב-12 החודשים האחרונים, לעומת 2.7% בחודש הקודם. גם שיעור ההשתתפות ירד מ-63% ל-62.9%, במנוגד למגמת העלייה של החודשים האחרונים.

נתונים אלו תומכים בסך הכל בהחלטה להעלות ריבית באמצע יוני פעם נוספת (השוק מעניק הסתברות של כ-80% להעלאת ריבית). השבוע יפורסמו בארה"ב נתוני המכירות הקמעונאיות ומדד המחירים לצרכן - הפתעה לחיוב באינדיקטורים אלו תסמן התחזקות נוספת בהערכה לגבי העלאת הריבית ביוני, במיוחד על רקע העובדה שהמכירות הקמעונאיות אכזבו לאחרונה כאשר התכווצו ב-0.2% במארס.

הכלכלה האירופית נמצאת בתנופה - הצמיחה הגוש האירו הייתה חזקה למדי ברבע הראשון שבו התרחב הגוש ב-1.8%, הגבוה משמעותית מקצב הצמיחה שנרשם בארה"ב (0.7%). יתר על כן, מדד מנהלי הרכש (PMI) בגוש מצביע על כך שהצמיחה ברבע השני עשויה להתגבר עוד יותר משמע הסיכון להאטה כלכלית פוחת, ולראיה המדד של Markit עלה באפריל ל-56.8 נק', לעומת 56.4 נק' במארס.

שבוע המסחר האחרון היה חיובי למשקיעים באפיק המנייתי כאשר מדד ה-S&P 500 הגיע לרמת השיא של כל הזמנים. לעומת זאת, בשוק האג"ח הממשלתי האמריקאי נרשמו הפסדי הון כאשר התשואה לפדיון באיגרת ל-10 שנים מטפסת ב-7 נ"ב ל-2.35% ובאיגרת לשנתיים היא עולה ב-4 נ"ב לכדי 1.31%. אין ספק כי גם הכיוון הכללי של ה-Fed וגם רפורמת המיסים של טראמפ מהווים סיכון לשוק האג"ח.

מאקרו ואג"ח מקומי:

הפעילות הכלכלית במשק ממשיכה להתרחב בצורה יפה. מרבית האינדיקטורים הכלכליים לחודשים האחרונים מצביעים על עלייה. מבין האינדיקטורים שרשמו התפתחויות חיוביות נציין את: רכישות בכרטיסי אשראי, המכירות ברשתות שיווק, הייצור התעשייתי, הפדיון במסחר הקמעוני והפדיון לכל ענפי המשק (למעט יהלומים). מנגד, חולשה נרשמה ביצוא הסחורות וביבוא הסחורות אשר רשמו התכווצות.

עדות מרכזית לכך שהמשק נמצא במומנטום חיובי ניתן לראות במדד המשולב למצב המשק לחודש מרץ אשר עלה ב-0.4%, בדומה לקצב גידולו של המדד בשנת 2016 והגבוה ביותר בשלושת החודשים האחרונים.  

בעוד כשבוע (16/5) צפוי להתפרסם האומדן הראשון לנתוני החשבונאות הלאומית לרבע הראשון. להערכתנו, שיעור הצמיחה ברבע הראשון יהיה מתון למדי על רקע חולשה ביבוא כלי הרכב. עם זאת, בראיה שנתית הצמיחה ב-2017 צפויה להיוותר חזקה למדי, 3.4%.

התכנית של שר האוצר "נטו משפחה" אושרה בממשלה. התוכנית מתמקדת בשתי אוכלוסיות: משפחות עם ילדים שאינן מגיעות לתקרת המס וזכאיות למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) ומשפחות מעמד הביניים שעוברות את סף המס. כחלק מהתוכנית יינתנו נקודות זיכוי להורים שיש להם ילדים עד גיל 5 יוגדלו, כמו כן יושוו הנקודות בין הגבר לאישה. שני בני הזוג יהיו זכאים ל-1.5 נקודות זיכוי בשנת המס בה נולד הילד, ול-2.5 נקודות מגיל שנה עד לשנת המס בה ימלאו לילד 5. השנה, שווי של נקודת זיכוי היא 215 ש"ח לחודש ו-2,580 ש"ח לשנה, המקוזז מתשלום מס ההכנסה.

אינפלציה - מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל 2017 יושפע במיוחד מהגורמים הבאים: (1) עלייה קלה מחירי קבוצת המזון, המאפיינת את תקופת הפסח. (2) התייקרות עונתית של 0.9% במחירי הירקות והפירות עקב כניסת פירות הקיץ. (3) הוזלה של 2.3% במחירי הדלקים לרכב. (4) יציבות במחירי הדיור. מחירי המים היו צפויים לרדת באפריל, אך ההוזלה נדחתה למאי לאור כל אלו, אנו צופים כי מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל 2017 יעלה ב-0.2%.

מדד המחירים לצרכן בחודש מאי צפי לעלות ב-0.1%. המדד יושפע מהתייקרות של 1% במחירי הבנזין, מהוזלה של 14.5% במחיר המים לצריכה ביתית ומהתייקרות עונתית במחירי הפירות. בהתאם לכך, סביבת המחירים במשק צפויה להיות נמוכה מאוד, מתחת ליעד האינפלציה של בנק ישראל והדבר מעניק יתרון לאיגרות החוב השקליות.

השבוע צפויה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפרסם את השכר הממוצע במשק לחודש פברואר ואת סקר המגמות בעסקים לאפריל. ביום חמישי יפורסם מדד אמון הצרכנים לחודש אפריל.

 

 

 

 

 

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".