סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  30.04.2017 / 11:19:30

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי           

עיקרי הדברים:    

הנשיא האמריקאי לא עוצר. טארמפ הודיע על כוונתו להפחתת מס החברות ל-15% מכ-39% כעת וגם של מס ההכנסה. לא הוסבר כיצד תמומן הפחתת המיסים.

אירופה: נתוני הפעילות הכלכלית לרבע הראשון של השנה מצביעים על אופטימיות בספרד ומנגד אכזבה בבריטניה וצרפת. אי הודאות בבריטניה עקב הבחירות וה-Brexit והיחלשות הליש"ט הפוגעת בענפי השירותים במדינה ימשיכו להקשות על הפעילות בהמשך השנה.  

ישראל: סקר החברות של בנק ישראל לרבע הראשון מצביע על שיפור הן של ענפי התעשייה והן השירותים. הדבר בא לידי ביטוי במכירות ובמספר העובדים. להערכתנו, קצב הצמיחה של המשק ב-2017 צפוי להיוותר גבוה, 3.4%.               

מאקרו ואג"ח עולמי:

ארה"ב - לפני שהנשיא טראמפ חצה את קו 100 הימים הראשונים (יום שבת, ה-29/4) הוא היה חייב להציג תכניות ומוטב כי יהיו שאפתניות ככל האפשר. וכך, חרף כישלונו להעביר את תכנית הבריאות בסוף מארס פרסם הנשיא האמריקני מסמך המהווה תכנית פיסקלית להפחתת מיסי ההכנסה (מעבודה) והחברות. התוכנית נראית יותר כנקודות לפעולה או רשימת משאלות לב ופחות כתוכנית מסודרת. לפי התכנית -  מדרגות מס ההכנסה יצומצמו מ-7 ל-3 (10%, 25% ו-35%) והדבר יביא להקלה בתשלומי המס למרבית האמריקאים (לא נמסרו גבולות ההכנסה לכל מדרגת מס). נזכיר, כי מס ההכנסה האמריקאי נע כעת בטווח שבין 10% ל 39.6%. מס הירושה ומס נוסף יבוטלו ועיקר ההשפעה שלהם תהיה לטובת אזרחים עשירים. טראמפ מעוניין להפחית את חבות המס לגובה של 24 אלף דולר לשנה לזוג מפרנסים.

באשר לחברות, יש במסמך הצעות מעניינות. ראשית, הן לא יאולצו לשלם מס על רווחיהן בפעילות בחו"ל. כמו כן, החברות ייהנו מהזדמנות חד-פעמית להביא כספים אשר חונים מעבר לים.

אגב, כשלונו של טראמפ להעביר את חוב הבריאות החדש, נבע כזכור מהתנגדותה של קבוצת רפובליקנים קיצוניים, ה-Freedom Caucus (ועידת החירות). הקבוצה הציגה השבוע תכנית בריאות חדשה. להערכתנו, הערך המוסף המרכזי כאן הוא לאו דווקא ההצעה, אלא רצון של חברי הקבוצה לשוב ולשתף פעולה עם המחוקקים הרפובליקאים וגם עם הבית הלבן.

נתוני צמיחה ברבע הראשון באירופה - שבועות בודדים לפני הבחירות בבריטניה הכלכלה הבריטית פרסמה שורה של אינדיקטורים מאכזבים. השבוע פורסמו נתוני הצמיחה לרבע הראשון שתמצתו את הבעיה. קצב הצמיחה האט ברבע הראשון ל-1.2%, לעומת 2.8% ברבע הקודם, והיה נמוך מהערכת השוק, 1.6%. סקטור השירותים בבריטניה, הרגיש ביותר ל-Brexit ומהווה כ-79% מהמשק, צמח ב-1.2% בלבד שהוא הנתון החלש ביותר מאז 2015. גורם נוסף להאטה היה ירידה בהוצאות הצרכנים בשל עליית המחירים כתוצאה מהפיחות שנרשם בליש"ט שאילצה יבואנים להעלות את המחירים.

בצרפת, שנמצאת בעיצומה של מערכת בחירות, פורסמו נתוני צמיחה מאכזבים שהצביעו על צמיחה של 0.3% בלבד ברבעון הראשון, לעומת תחזית השוק לצמיחה של 0.4%. הנתונים המאכזבים בצרפת נרשמו בעיקר בגלל ירידה חדה ביצוא ומעלייה ביבוא. יתר על כן, חלה ירידה בהוצאות של משקי הבית, ייתכן עקב חוסר הוודאות מהבחירות במדינה.

ספרד, אחת מהמדינות האירופיות שנפגעו באופן הקשה ביותר ממשבר החוב ביבשת, פרסמה נתוני צמיחה מפתיעים לרבעון הראשון של 2017. מנתונים שפורסמו עולה כי המשק צמח בשלושת החודשים הראשונים של השנה ב-0.8% לעומת הרבעון הקודם, והציג שיעור צמיחה יציב של 3% ב-4 הרבעים האחרונים.

בכדי להבהיר את המצב ולתמוך בשווקים הנגיד האירופי, מריו דראגי, הפחית השבוע את החשש מהפסקת התמיכה המוניטרית כאשר נקט גישה יונית למדי ולא רמז מתי הבנק ישנה גישה, בכל האמור לרכישת נכסים.

מאקרו ואג"ח מקומי:

הפעילות הכלכלית - האינדיקטורים השוטפים לפעילות במשק ברבע הראשון של השנה מצביעים על המשך הפעילות ברמה גבוהה. לדוגמא, בנק ישראל פרסם את סקר החברות. הסקר מאגד את תשובותיהם של מנהלים בענפי המשק השונים, ב-285 חברות. מאזני התשובות היו חיוביים למדי ובמגמת עלייה מהרבע הקודם. בהתחשב בענפים השונים:

מאזן התפוקה בענף התעשייה חיובי מאוד ומובהק, והוא שיקף עלייה במכירות, בשיעור הניצול של המכונות והציוד ובמספר העובדים. זוהי הרמה הגבוהה ביותר של מאזן הנטו בתפוקת התעשייה מאז שנת 2011. ההזמנות לרבעון הבא מעורבות ומשקפות צפי להתרחבות במכירות ליצוא, אך התכווצות במכירות לשוק המקומי.

מאזן הנטו של הפדיון בענף השירותים הוא חיובי ומובהק ומעיד על התרחבות בהכנסות משירותים בארץ ובחו"ל ועל גידול מתון במספר העובדים הכולל, לרבות מצבת העובדים בחו"ל. בענף צופים כי הגידול בהזמנות יימשך גם ברבעון הבא אך הגידול בהזמנות מחו"ל יאט.

מאזן הנטו של המכירות בענף המסחר חיובי אך בלתי מובהק, והוא מלוּוה בעלייה מסוימת במספר העובדים. בענף צופים כי הגידול במכירות יימשך ברבעון הבא.  

אחת התוצאות המעניינות של הסקר היא שקיים מחסור בעובדים מקצועיים בענפי התעשייה, השירותים והמסחר והוא אף החריף בשנה האחרונה.

באשר לפעילות היצרנית, דווקא בחודש פברואר נרשמה ירידה של 2.5% במדד הייצור התעשייתי (בניכוי עונתיות). ב-12 החודשים האחרונים עלה המדד במחצית האחוז (לפי נתונים מקוריים). מניתוח של הייצור התעשייתי לפי רמת עצימות טכנולוגית עולה כי קיימת חולשה עד כדי התכווצות בהיקפי הייצור של ענפי העילית ; הענפים המעורבים רושמים התפתחויות חיוביות ; הענפים המסורתיים שומרים על יציבות. באשר למשרות ישנה התרחבות קלה תוך נטייה ליציבות, עם זאת, בשעות העבודה ישנה עלייה - 0.9% בפברואר בהמשך ל-1.2% בינואר.

הייצור התעשייתי יושפע בשנה הקרובה מ-2 כוחות מנוגדים. הראשון הוא השיפור בסחר העולמי אשר ישפיע לחיוב. לשלילה, ישפיע שער החליפין כנגד סל המטבעות.

חברת דירוג האשראי הבינלאומית Fitch אשררה השבוע את דירוג האשראי של מדינת ישראל ברמה של A+ עם תחזית יציבה. Fitch מנמקת את ההחלטה באופן הבא: דירוג האשראי של ישראל מאוזן בין חשבונות חיצוניים חזקים, חוסן מוסדי וביצועים מאקרו-כלכליים איתנים לבין יחס חוב ממשלתי לתוצר שעודנו גבוה ביחס למדינות הייחוס וסיכונים פוליטיים וביטחוניים. גם לפי 2 סוכנויות האשראי האחרות S&P ו-Moody's רמת הדירוג של ישראל היא ברמה זו.

למרות שהמשק הישראלי בולט לחיוב לעומת משקים מפותחים בעולם, ובוודאי לעומת משקים ברמת דירוג זו, בטווח הנראה לעין, להערכתנו לא יחול שינוי נוסף בדירוג האשראי, שהוא דומה לזה של אירלנד ויפן (לפי S&P). זאת, על רקע העובדה כי העלאה של דרגה נוספת תביא את דירוג החוב לקבוצת ה-"AA-" (סין, צ'כיה) וכאן סוכנויות הדירוג תהיינה הרבה יותר זהירות.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".