סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  23.04.2017 / 14:45:37

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                             

עיקרי הדברים:    

הכלכלה העולמית: כלכלני קרן המטבע הבינלאומית אופטימיים באופן יחסי, באשר למחזור העסקים בשנתיים הקרובות. הם מעריכים שיימשך השיפור ברחבי העולם ובעיקר בקרב השווקים המפותחים. כך, לעומת קצב צמיחה של 3.1% בשנת 2016, הכלכלה העולמית צפויה להתרחב בשנים 2017 ו-2018 ב-3.5% וב-3.6%, בהתאמה.

אירופה: הצרפתים הולכים היום לבחירות לנשיאות. כפי הנראה, הדבר יחיד הוודאי הוא שיידרש סיבוב שני והוא יתרחש בתחילת מאי. בבריטניה, הודיעה בשבוע שחלף ראש הממשלה על הליכה לבחירות בזק. יתר על כן, במשק ממשיכים להרגיש את הברקזיט. המכירות הקמעוניות נמצאות במגמת ההיחלשות החזקה ביותר זה 7 שנים.

ישראל: תכניתו הכלכלית של שר האוצר, בהנחה ותהיה ארוכת טווח, בעלת מקורות תקציביים ותאושר כלשונה, צפויה לתמוך בפעילות הכלכלית עקב העובדה כי היא תעודד יציאה לעבודה ותזרים כספים למגזרים בעלי נטייה שולית גבוהה להוציא.              

מאקרו ואג"ח עולמי:

הכלכלה העולמית - כבר שנה שהאינדיקטורים לפעילות הכלכלית בעולם הולכים ומשתפרים. הדבר יוצר אופטימיות, שלטענת כלכלני ה-IMF, הכלכלה העולמית תשמור על המומנטום בשנתיים הקרובות. כך, עולה מתחזית מעודכנת של קרן המטבע הבינלאומית (IMF). כלכלני הקרן צופים כי בשנת 2017 תתרחב הכלכלה העולמית בשיעור של 3.5%. תחזית זו גבוהה ב-0.1% מההערכה שניתנה בחודש ינואר. התחזית לשנת 2018 נותרה ללא שינוי, לעומת ינואר, ובקרן צופים לצמיחה של 3.6%. השיפור בקצב הצמיחה בשנים 2017 ו-2018, לעומת 2016 שבה הכלכלה העולמית צמחה ב-3.1% בלבד הוא רחב למדי ולא מתרכז במקום או גורם בודד. יחד עם זאת, חשוב לציין, כי הסחורות לא חזרו לרמות השיא ולכן מדינות יצואניות רבות, ובעיקר יצואניות הסחורות ימשיכו להציג קשיים מסוימים.

השיפור המשמעותי הוא בקרב השווקים המפותחים אשר חוזרים לצמוח בקצב צמיחה הדומה לתוואי ארוך הטווח שלהם. אמנם, ייתכן כי בטווח הקצר ירשמו עוד הפתעות לטובה אך, בטווח הבינוני קיים סיכון מסוים לצמיחה והוא מגיע מכיוון מלחמות הסחר, הגנת תוצרת מקומית וגם על רקע אי ודאות פוליטית וכלכלית, בעיקר באירופה. יתר על כן, בעיית הפריון הנמוך ואי השוויון בהכנסות במשקים רבים בעולם ימשיכו לסכן את הצמיחה בטווח הבינוני והארוך. ארה"ב צפויה לצמוח בשנתיים הקרובות בקצב של 2.3% ו-2.5%, המשקף הקלות פיסקליות ושיפור במדדי האמון כפי שבא לידי ביטוי לאחר הבחירות. דווקא בקרב השווקים המתעוררים והמתפתחים הפחיתו כלכלני הקרן את התחזית הצמיחה באופן קל, בעיקר באמריקה הלטינית ובמזרח-התיכון זאת כתוצאה מפגיעה נמשכת בסחר החוץ של המשקים הללו. דווקא ביחס לסין ולרוסיה חל שיפור בתחזיות הצמיחה לשנתיים הקרובות. רוסיה צפויה לצמוח בקצב של 1.7% ו-2.1%, בשנים 2017 ו-2018, בהתאמה, לאחר 0.3% בלבד ב-2016. סין צפויה לצמוח בקצב של 6.6% ו-6.2%, בשנים 2017 ו-2018, בהתאמה. נציין כי בסין דווח על צמיחה של 6.9% ברבע הראשון של השנה (לעומת הרבעון המקביל אשתקד). קצב זה הוא המהיר ביותר זה 6 רבעים. בהחלט מעודד.

צרפת עומדת היום בפני בחירות לנשיאות המדינה. לפי הסקרים אף אחד מ-4 המועמדים המרכזיים (סה"כ 11 מתמודדים) לא זוכה לרוב מוחלט (50%) - מועמד המרכז עמנואל מקרון זוכה לתמיכה של 23%, מרין לה פן מהימין הקיצוני ל–22%, פרנסואה פיון הימני (רפובליקנים) וז'אן לוק מלנשון מהשמאל - 19%. לכן, לא תהיה כנראה ברירה והצרפתים יידרשו לבחור נשיא בסיבוב בחירות שני (בעוד שבועיים, ב-7/5) שבו יתמודדו השניים שיקבלו את מירב הקולות בסיבוב הראשון.

בריטניה - המכירות הקמעוניות נפלו ברבע הראשון של השנה, ב-1.4%, הירידה החדה ביותר זה 7 שנים וירידה רבעונית ראשונה מאז 2013.  בחודש מרץ לבדו נרשמה התכווצות של 1.5%. אחת הבעיות המרכזיות של ההוצאה הצרכנית היא היחלשות הליש"ט. בשנה האחרונה נחלש הליש"ט בשיעור של כ-11% כנגד הדולר האמריקאי (גם בהתחשב בהתחזקות בשבוע האחרון). התוצאה הייתה התייקרות של המוצרים המיובאים ופגיעה בכוח הקנייה של הצרכנים. בפועל, החנויות ייקרו

את המוצרים בשיעור של 3.3% בשנה האחרונה. דיווח זה מגיע כשבוע לפני שיפורסמו נתוני החשבונאות הלאומית לרבע הראשון אשר כפי הנראה יהיו חלשים למדי. צפי השוק עומד על התרחבות של 1.6%, לעומת 2.8% ברבע האחרון של 2016. אם לא די בכך, אזי הודעתה של ראשת הממשלה על בחירות בזק מוסיפה אי ודאות נוספת לכלכלה הבריטית.     

מאקרו ואג"ח מקומי:

מדיניות פיסקלית – שר האוצר משה כחלון הציג בשבוע שעבר תכנית הקרויה בשם "נטו משפחה". היקפה הוא 4 מיליארד ש"ח ושימושיה השונים הם:

  • 900 מיליון שקל: סבסוד צהרונים.
  • 1.7 מיליארד שקל: תוספת נקודות זיכוי להורים עובדים.
  • 750 מיליון שקל: הגדלת מענק עבודה למשפחות עובדות, כתמריץ ליציאה לעבודה.
  • 600 מיליון שקל: ביטול מכס במס קנייה על בגדי תינוקות, יבוא מכשירי סלולר ויבוא נעליים.

חרף מהלכי הוזלות המחירים שכבר נרשמו בשוק הסלולר, סבסוד הצהרונים צפוי להתחיל רק בספטמבר ושאר המהלכים רק בינואר 2018 (לא ניתן להחיל באמצע שנת מס). 

באופן כללי, הצעדים הללו הם מעודדי עבודה ופונים לאוכלוסיות עם נטייה שולית לצרוך גבוהה. צעדי אלה, בהחלט ראויים ומבחינת משרד האוצר, אף עדיפים מאשר הפחתת מיסים כוללת. יחד עם זאת, יש לקחת בחשבון את הדברים הבאים: לפי משרד האוצר צפוי עודף גבייה של 3 מיליארד ש"ח בשנת 2017 ועודף זה הוא המקור התקציבי לתוכנית - יש לקוות שהמקור יהיה הכנסה קבועה (פרמננטית) ולא חד-פעמית. כרגע, לא צפויה עלייה בצרכי גיוס ההון של הממשלה ; לא ברור מה מהתוכנית לבסוף תיישם הואיל ונדרשים תהליכי אישור לחלקם; התכנית תצמצם את הסבירות להפחתת מיסים נוספת כגון מע"מ; צפויה השפעה קלה על מדד אפריל ובעיקר על מאי עקב ההוזלה בתחום המכשירים הסלולריים.

ברבע האחרון של 2016 צמח המשק בשיעור של 6.3% (לעומת הרביע הקודם, במחירים קבועים ובמונחים שנתיים). הצמיחה ברבע הנדון הושפעה במיוחד מהתרחבות של ההוצאה על מוצרים בני קיימה (לנפש) אשר נסקה ב-31.5%. יחד עם זאת, נרשם גם שיפור משמעותי ביצוא הסחורות שהתרחב ב-11%. ההשקעות במשק רשמו התפתחויות נאות כאשר במיוחד נרשמה עלייה של 12.4% בהשקעות בבתי מגורים. מנגד, נרשמה חולשה בפעילות המשקית אשר הגיעה מההוצאה לצריכה שוטפת (לנפש) אשר התכווצה ב-0.7%.

להערכתנו, הצמיחה ברבע הראשון של השנה תהיה נמוכה למדי, כפי הנראה שלילית.
זאת, על רקע חולשה בצריכת מוצרים בני קיימה – רכבים. עם זאת, בראייה שנתית, הצמיחה בשנת 2017 צפויה להגיע לכדי 3.4% ותושפע ממגמות חיוביות ביצוא (יותר על רקע השיפור בסחר העולמי ופחות בגלל תנאי הסחר), המשך פעילות ערה בתחום ההשקעות במשק וגם הוצאה צרכנית איתנה (לפחות בכל האמור לצריכה השוטפת).

תגובות




הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבור



תיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".