סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  18.04.2017 / 13:01:17

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                        

 עיקרי הדברים:    

ארה"ב: הנפט הגולמי רשם במרץ הוזלה והדבר הביא, בחלקו, להתמתנות של האינפלציה (גם אינפלציית הליבה רשמה התמתנות) ושל המכירות הקמעוניות, שכבר רשמו חודשיים רצופים של התכווצות.

ברזיל: לאחר שנתיים שבהן התוצר התכווץ , התמתנות מהירה של האינפלציה אפשרה לנגיד להפחית ב-1% את הריבית הרשמית במדינה.      

ישראל: מדד מרץ עלה ב-0.3%; מדד אפריל צפוי לעלות ב-0.2% בלבד. סביבת האינפלציה במשק נותרה נמוכה ומצביעה על כך שלא צפוי ריסון מוניטרי בטווח הקצר.             

מאקרו ואג"ח עולמי:

האינדיקטורים שהגיעו בשבוע המסחר האחרון מהמשק האמריקאי הפתיעו לצד השלילי. בראשם היו המכירות הקמעוניות ומדד המחירים לצרכן. המכירות הקמעוניות התכווצו ב-0.2% בחודש מרץ ונתוני פברואר עודכנו כלפי מטה ב-0.3%; למרות זאת, ב-12 החודשים האחרונים התרחבו המכירות הקמעוניות ב-5.2%, עליה זו מצביעה על התפתחות סבירה. מדד המחירים לצרכן רשם גם הוא התפתחויות פחות מרשימות כאשר ירד בחודש מרץ ב-0.3%, ההוזלה החדה ביותר זה למעלה משנתיים (ינואר 2015). אינפלציית הליבה של מדד המחירים לצרכן (ללא מזון ואנרגיה) ירדה בחודש מרץ ב-0.1%; ב-12 החודשים האחרונים עלה מדד המחירים לצרכן ב-2.4% אך עליה זו מתונה בהשוואה ל-12 החודשים שהסתיימו בפברואר בעלייה של 2.7%. אינפלציית הליבה התרחבה ב-2% ב-12 החודשים האחרונים.

הגורם המשותף להתדרדרות במכירות הקמעוניות ולירידה באינפלציה היה נפילה של 6.2% במחיר הבנזין, אשר פעל להוזלת יוקר המחייה וגם של ההוצאה הפרטית. יחד עם זאת, חשוב לציין כי נרשמו הוזלות מחירים גם במוצרים ושירותים השייכים לליבה כגון: הלבשה והנעלה, מכוניות ואף שירותי תקשורת. כלומר, האינפלציה בארה"ב עברה את נקודת השיא.

בשלוחת ה-Fed של אטלנטה צופים לצמיחה של 0.5% בלבד ברבע הראשון. אנו לא חושבים שהמשק האמריקאי נמצא במגמת הידרדרות מתמשכת. לראיה, הביקוש לעובדים נותר גבוה מאוד. לפי דיווח של משרד העבודה האמריקאי מספר המשרות הפנויות עלה בפברואר לרמה הגבוהה ביותר מזה 7 חודשים, תוך שהוא עולה ב-118,000 ל- 5.7 מיליון משרות.
על רקע העובדה כי שוק העבודה האמריקאי נמצא בתעסוקה מלאה, או קרוב מאוד לתעסוקה מלאה, הפעילות הכלכלית תמשך בצורה נאותה.

הנתונים שפורסמו לאחרונה מעידים על כך שהפעילות העולמית הולכת ומתחזקת. בשבוע שעבר דווח כי היבוא והיצוא של סין התרחבו בקצב של 20.3% ו-16.4%, ב-12 החודשים האחרונים. נתונים אלו מצביעים על כך שהסחר העולמי במגמת שיפור ולכן החשש מפני היחלשות עולמית מתפוגג. יתר על כן, סין חזרה לצבור יתרות מט"ח, דבר המעיד על איתנות גוברת של המשק.

בברזיל, הבנק המרכזי קיצץ את הריבית בשיעור ניכר של 1%, מ-12.25% ל-11.25%. הבנק החל בהתרה מוניטרית בחודש אוקטובר, אך המהלך הנוכחי היה החד ביותר מאז המשבר הפיננסי ב-2009. הכלכלה הברזילאית לא נראית טוב. זו התכווצה ב-3.6% ב-2016 לאחר התדרדרות בשיעור דומה ב-2015. התמתנות האינפלציה לרמה של 4.6% (רק לפני חצי שנה היא הייתה בגובה של 9%) אפשרה לבנק המרכזי לשנות את הגישה. הנגיד מאמין שההתרה תשנה את התמונה הכלכלית הקשה במדינה שבה שיעור האבטלה עלה לאחרונה ל-13.2%, השיעור הגבוה ביותר בחמש השנים האחרונות. כפי הנראה, זה לא הצעד האחרון.   

מאקרו ואג"ח מקומי:

אינפלציה – מדד המחירים לצרכן עלה בחודש מרץ ב-0.3% בהשוואה לפברואר 2017, והגיע לרמה של 100.1 נק'. זהו שיעור השינוי החודשי הגבוה ביותר מאז יולי 2016.

עליות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: הלבשה והנעלה ב-4.9%, תרבות ובידור ב-1% ודיור ב-0.8%; ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיף תחבורה ותקשורת ב-0.5%.

מתחילת השנה עלה המדד הכללי ב-0.1%; ב-12 החודשים האחרונים עלה המדד הכללי ב-0.9%;

מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל 2017 יושפע במיוחד מהגורמים הבאים:

(1) עלייה קלה מחירי קבוצת המזון, המאפיינת את תקופת הפסח.

(2) התייקרות עונתית של 0.9% במחירי הירקות והפירות עקב כניסת פירות הקיץ.

(3) התייקרות של 3.3% במחירי הדלקים לרכב.

(4) יציבות במחירי הדיור.

לאור כל אלו, אנו צופים כי מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל 2017 לא ישתנה. 

חרף מדד מרץ הגבוה, לא הייתה הפתעה אינפלציונית ולכן לא צפוי שינוי בתוואי האינפלציה אשר צפוי להיוותר נמוך למדי. בהתאם לכך, בנק ישראל לא ישתמש בכלי הריבית בתקופה הקרובה. למעשה, בכל שנת 2017 הריבית תישאר ללא שינוי וכך גם במחצית הראשונה של 2018. זאת, כל עוד הבנק יצטרך לתמוך באינפלציה ובשער החליפין. צלצול הפעמון הראשון לכך שריסון מוניטרי הופך להיות אפשרי הוא הפסקת רכישות המט"ח ע"י הבנק.

בחודש מרץ נמדד גירעון גדול בפעילותה התקציבית של הממשלה, בגובה של 3.7 מיליארד שקלים. זאת, לעומת כ-800 מיליון ש"ח במרץ לפני שנה ו-1.6 מיליארד ש"ח בממוצע בחודשי מרץ ב-3 השנים הקודמות. סך ההוצאות של הממשלה בחודש זה (ללא פירעון קרן על החוב הממשלתי) הסתכם ב-34.5 מיליארד ש"ח. מזה, הוצאות משרדי הממשלה עמדו על 25.8 מיליארד שקלים. מנגד, סך גביית המסים בחודש מרץ הסתכמה ב-24.5 מיליארד שקלים והכנסות אחרות הגיעו ל- 6.4 מיליארד ש"ח. בתקציב לשנת 2017 מתוכנן גירעון שנתי בסך 36.6 מיליארד שקלים שהם 2.9% מהתוצר, כאשר הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים (אפריל  2016 – מרץ 2017) עומד על  2.3% מהתמ"ג. כלומר, חרף הגירעון החודשי הגבוה, המדיניות הממשלתית נמצאת בשליטה מלאה.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".