סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  01.11.2015 / 10:20:49

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                                                                                                                          
 עיקרי הדברים:
 המשק האמריקאי צמח בשיעור של 1.5% ברבע השלישי. כך עלה מהאומדן הראשון. על פניו נתון זה מאכזב אך הוא נבע בעיקר מהידרדרות של המלאים אשר גרעו 1.4% מהצמיחה הכוללת.  הצרכן האמריקאי, הליבה למשק האמריקאי, רשם עלייה של 3.2% בהוצאה, לעומת הרבע השני. כלומר, המשק האמריקאי ממש לא מדרדר.

עדות נוספת לכך שמצבו של המשק האמריקאי הוא איתן היה ניתן לראות במדד מנהלי הרכש של שיקגו אשר רשם בחודש אוקטובר נסיקה לרמה של 56.2 נק' שהיא הגבוהה ביותר מראשית השנה, ולעומת 48.7 נק' בחודש ספטמבר. הנתון הוא חיובי במיוחד הואיל והוא מצביע על שינוי כיוון - מהתכווצות להתרחבות.

 בנק ישראל מותיר את הריבית לחודש נובמבר ללא שינוי. יהיה זו החודש השמיני שבו הריבית נותרת על כנה. מההודעה עולה כי בנק ישראל לא רואה שינויים ברורים הן בפעילות המשקית והן בסביבת האינפלציה, שלדעתו מושפעת מגורמים חד-פעמיים. עם זאת, הוא מציג פסימיות גדלה ביחס לכלכלה, לאחר הפחתת תחזיות הצמיחה לעולם על ידי ה-IMF. להערכתנו, גם הריבית לחודש דצמבר תיוותר ללא שינוי. 
מאקרו ואג"ח עולמי:
    הנתון הראשוני לצמיחה במשק האמריקאי ברבע השלישי לא היה מרשים במיוחד, אך גם רחוק מלהיות נורא. ברבע זה צמח המשק ב-1.5% בלבד, לעומת צפי לכדי 1.6%, ובהשוואה לצמיחה של 3.9% ברבע השני. חרף נתוני הצמיחה הפושרים, הצריכה הפרטית התרחבה בקצב שנתי של 3.2%, בהמשך ל-3.6% ברבע השני והדבר מצביע על כך שליבת הכלכלה האמריקאית, הצרכן, ממשיכה להיות איתנה. הסיבה המרכזית לחולשת הצמיחה הייתה המלאים במשק אשר התכווצו וגרעו 1.44% מהצמיחה הכללית. כלומר, ניתן לצפות כי על רקע התנודתיות הידועה במלאים, אלו דווקא יתרמו חיובית לצמיחה ברבע האחרון. היצוא התרחב ברבע הנדון, אך בשיעור נמוך מזה שהיה ברבע השני. עם זאת, נרשמה התמתנות גם ביבוא ולכן ההשפעה השלילית הייתה נמוכה. 
 מדד מנהלי הרכש של שיקגו, נסק בחודש אוקטובר לרמה של 56.2 נקודות - רמתו הגבוהה מאז ינואר ובהשוואה ל-48.7 נקודות בחודש ספטמבר. כידוע, מדד מעל לרמה של 50 נקודות מצביע על צמיחה בפעילות העסקים, ואילו מדד מתחת לרמה זו משקף התכווצות בפעילות הכלכלית. המדד מהווה אינדיקציה למצב העסקי בחלקים נרחבים בארה"ב ודיווח זה אשר מצביע על מעבר מהתכווצות להתרחבות הוא מעודד במיוחד.

שיעור האבטלה באירופה ממשיך לצנוח, אבל האינפלציה נותרת אפסית. שיעור האינפלציה במדינות הגוש הגיע באוקטובר ל-0%, לעומת אינפלציה שלילית של 0.1% בספטמבר. הנתונים האלה תואמים אמנם את הערכות השוק, אך מצביעים גם על קושי בעלייה בהכנסות של הפירמות ובהתאם גם בצמיחה. שיעור האבטלה בגוש היורו ירד ל-10.8% באוקטובר, לעומת 10.9% בספטמבר. אמנם, שיעור האבטלה בכלל מדינות האיחוד האירופי הגיע לשפל של שש שנים – 9.3%, אך יוון וספרד ממשיכות להיות בעלות שיעור האבטלה הגבוה ביותר (25% ו-21.6% בהתאמה). מנגד, גרמניה וצ'כיה מובילות עם שיעור האבטלה הנמוך ביותר (4.5% ו-4.8%). 

על אף האינפלציה הנמוכה והצמיחה הבעייתית, הבנק המרכזי של יפן הודיע בשבוע שעבר כי המדיניות המוניטרית תיוותר ללא שינוי. חברי הוועדה המוניטרית הצביעו ברוב של שמונה מול אחד להשאיר את הריבית ללא שינוי וגם את תכנית רכישת הנכסים וההרחבה הכמותית ברמה של 80 טריליון ין בשנה (664 מיליארד דולר). נגיד הבנק, הארוהיקו קורודה, אמר כי אין צורך להוסיף תמריצים נוספים לשוק מכיוון שיפן נכנסת למחזור כלכלי חיובי על רקע התחזקות שוק התעסוקה, שלדעתו יוביל לעלייה במחירים לצרכן וברווחי החברות, אשר לבסוף יחזרו להשקיע במשק. עם זאת, הוסיף כי לא יהסס לעשות מה שצריך כדי לתמוך בכלכלת היפנית ואין שום מגבלות על הבנק וכלי המדיניות שלו. 
בנוסף, הבנק גם הוריד את תחזית הצמיחה שלו לשנת הכספים הנוכחית ל-1.2%, לעומת 1.7%. להערכת הבנק יעד האינפלציה (2%) יושג רק בעוד שנה או בתחילת 2017.  

מאקרו ואג"ח מקומי:
באופן צפוי למדי הועדה המוניטרית של בנק ישראל מותירה את הריבית לחודש נובמבר ללא שינוי. למעשה, זהו כבר החודש השמיני שבו הריבית נותרת על כנה. נראה, כי בבנק לא מודאגים יתר על המידה מהסביבה הכלכלית ולדעתם ההחרפה בסביבה הביטחונית תהיה דבר זמני. לראיה, בבנק כותבים כך: "...ניסיון העבר מלמד שגל האלימות עשוי להשפיע על הצריכה הפרטית ועל התיירות, אולם במידה ולא יארך זמן רב ההשפעה צפויה להיות מתונה...".  באשר לאינפלציה נראה כי גם מכיוון זה לא מודאגים בבנק ולדעתם החולשה האינפלציונית מושפעת מגורמים חד-פעמיים. יתר על כן, האינפלציה לטווחים ארוכים נמצאת במרכז היעד, לכן אין לבנק סיבה לדאגה. 
עם זאת, בבנק ישראל שומרים על פסימיות זהירה בעודם מצהירים כי מעריכים כי:         "...הסיכונים להשגת יעד האינפלציה נותרו גבוהים, והסיכונים לצמיחה אף גברו... ". להערכתנו, מירב הסיכויים הם בעד יציבות של הריבית, גם בהכרזה הבאה (דצמבר). עם זאת, שינוי של הריבית, לכדי 0%, ייתכן לדעתנו רק אם תתחדש המפולת בשווקים, או תהיה הידרדרות משמעותית של הסביבה הביטחונית, אשר תביא לכדי פגיעה בפעילות הריאלית. אנו מעריכים כי ההסתברות להתרחשות של שני תסריטים אלו היא מועטה ביותר.
  
שיעור האבטלה במשק (גלאי 15 ומעלה, לפי נתונים מנוכה עונתיות) עמד ברבע השלישי ברמה של 5.2%, הגבוה קלות מ-5.1% שנרשם ברבע השני ונמוך משיעורו ברבע הראשון, 5.4%. בקבוצת הגיל המרכזית, היינו מגיל 24 ומעלה חלה גם כן עלייה קלה לכדי 4.5%, לעומת 4.3% ברבע השני. עם זאת, עדיין, מספר המועסקים, הן במשרה מלאה והן במשרה חלקית המשיך להתרחב והדבר מצביע על כך שמצבו של שוק העבודה נותר איתן. בהתאם לזאת, אנו ממשיכים להעריך כי מצבו של הצרכן הוא יציב.  

יצוא השירותים בחודש אוגוסט 2015 (לא כולל חברות הזנק), לאחר ניכוי השפעת העונתיות, הסתכם ב-2.8 מיליארד דולר, הנמוך ב-3.3% מיצוא השירותים בחודש הקודם. יצוא השירותים העסקיים המהווה כשני שלישים מסך יצוא השירותים וכולל בעיקר שירותי תכנה ומחשוב, מחקר ופיתוח, ושירותי תקשורת ירד בחודש אוגוסט 2015 ב-5.7%, אחרי עלייה של 3.5% בחודש יולי 2015. ההכנסות מתיירים זרים (לא כולל דמי הנסיעה של התיירים), עלו בחודש אוגוסט 2015     ב-4.6%, בהמשך לעלייה של 0.2% בחודש יולי 2015. בדיווח של חודש זה אין אינדיקציה להחרפה במצב הביטחוני וניתן לצפות כי ההכנסות מתיירות תפגענה בחודשים הבאים – ספטמבר ואוקטובר. עם זאת, גם המגמה הכללית של יצוא השירותים העסקיים מדאיגה הואיל והיא הייתה קטר היצוא בתקופה בה יצוא הסחורות מאכזב, על רקע חולשה ביעדי היצוא של ישראל.

 הצרכנים מאטים את השימוש בכרטיסי אשראי. בשלושת החודשים יולי-ספטמבר 2015 נרשמה עלייה, במחירים קבועים, של 6.7% בחישוב שנתי, בסך כל הרכישות בכרטיסי אשראי. זאת, לאחר עלייה של 10.1% בשלושת החודשים אפריל-יוני 2015. אמנם, חלק מהסיבות הן הירידה במחיר הבנזין אשר צמצמם את הפדיון, אך גם ענפים אחרים מציגים האטה בקצב ההתרחבות. על רקע הסביבה הביטחונית, אנו צופים כי תמשך החולשה גם בחודש אוקטובר.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

מחקר ואסטרטגיהגיליון תחזיותבלוגיםניהול כספי ציבור וניהול סיכוניםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".