סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  18.04.2017 / 12:55:40

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                              

עיקרי הדברים:    

ארה"ב: ביום ו' פורסם דוח תעסוקה מעורב למשק האמריקאי. מחד, מספר המשרות החדשות הפתיע לרעה וגם השכר השעתי לא הבריק במיוחד. מאידך, שיעור האבטלה צנח ל-4.5%. השוק התעלם מהדוח ומעניק סיכוי הקרוב ל-70% להעלאת ריבית בחודש יוני.

בריטניה: אינדיקטורים אחרונים למשק הבריטי מצביעים על היחלשות מדאיגה. בה בעת, הנגיד הבריטי מנסה לצמצם את הנזק אשר יכול להיגרם לענף הפיננסים, שהוא המוביל במדינה.    

ישראל: בבנק ישראל מותירים כצפוי את הריבית ללא שינוי. בבנק מצביעים על פעילות כלכלית ערה, אך האינפלציה הנמוכה ושער החליפין נותרו גורמי הסיכון המרכזיים. להערכתנו, במהלך 2017 הריבית תוותר ללא שינוי.           

מאקרו ואג"ח עולמי:

דוח התעסוקה למשק האמריקאי לחודש מארס היה מעורב. מחד, נרשמה ירידה באבטלה, מאידך, נרשמה עלייה נמוכה במספר המשרות החדשות. לאחר שבחודשיים הראשונים של 2017 נוספו כמעט חצי מיליון משרות לשוק התעסוקה בארה"ב ונרשם הזינוק הדו-חודשי החד ביותר מאז הקיץ האחרון, בחודש מארס חלה האטה חדה בקצב גידול המשרות ועדכון כלפי מטה במשרות של החודשיים הקודמים. סך הכול, נוספו רק 98 אלף משרות לשוק העבודה, כאשר תחזית השוק הייתה לתוספת של 180 אלף משרות. מנגד, בחזית האבטלה נרשמה התפתחות מרשימה כששיעור המובטלים צונח לשפל של כמעט 10 שנים (מאי 2007), ל- 4.5%, נמוך משמעותית מ-4.8% שנרשם בפברואר ולעומת צפי השוק לירידה קלה ל-4.7%. גם בחינה של נתון האבטלה הרחב יותר - הכולל את העובדים במשרה חלקית (6-U) מציג ירידה ל-8.9% במארס לעומת 9.2% בפברואר ו-9.4% בינואר. בחזית השכר נרשמה התפתחות פושרת . השכר השעתי עלה ב-0.2%, לאחר התרחבות של 0.3% בפברואר.

למרות דוח התעסוקה הקוטבי, מרבית האינדיקטורים האחרונים שפורסמו למשק האמריקאי בחודש האחרון היו טובים ואף הפתיעו את המשקיעים לחיוב. לפיכך, המשקיעים מעניקים סיכוי של כמעט 70% לכך שהריבית תעלה בחודש יוני.

במהלך השבוע רשמה איגרת החוב ל 10 שנים של ממשלת ארה"ב יציבות. האיגרת נסחרה בסוף שבוע המסחר בתשואה לפדיון של 2.38%, נמוך ב-1 נ"ב מהשבוע הקודם.

על רקע ה-Brexit, הכלכלה הבריטית מאכזבת - במקביל להכנותיה של בריטניה ליציאה מהאיחוד, נראה שגם המשק מאבד מן המומנטום. מדד הייצור התעשייתי רשם בחודש פברואר ירידה של 0.1%, לעומת צפי השוק לעלייה של 0.3%. הבעיה היא שהידרדרות זו, גם אם היא קלה, הגיעה לאחר צניחה של 1% בייצור התעשייתי בחודש ינואר. כלומר, מדובר כאן על רצף של חודשיים חלשים במיוחד.

בזווית אחרת של ה-Brexit, נגיד הבנק המרכזי של בריטניה פנה באופן ציבורי לנגיד הבנק המרכזי האירופי על מנת לבנות קשרי עבודה בין הבנקים בפרט ובין המערכות הפיננסיות בכלל, על מנת למנוע פגיעה במערכת הפיננסית ברחבי אירופה. ייתכן והיציבות הזו חשובה יותר לבריטים מאשר למדינות האירו, הואיל ולונדון היא מרכז פיננסי עולמי ולכן אם תהיה פגיעה בתחום השירותים הפיננסיים לאחר יציאתם מהאיחוד, בריטניה היא אשר תספוג את עיקר הנזק ואפילו ייתכן כי מדינות האירו דווקא ייהנו מהיחלשותה של לונדון.    

מאקרו ואג"ח מקומי:

מדיניות מוניטרית – כצפוי, הוועדה המוניטרית של בנק ישראל הותירה את הריבית במשק  ללא שינוי. מן ההודעה שמלווה את ההכרזה ניתן להבין כי בבנק ישראל לא מרוצים מרמת האינפלציה במשק וכך בבנק כותבים: " בשנה האחרונה הקצב השנתי של האינפלציה עלה במתינות, וב-12 החודשים שהסתיימו בפברואר הוא הגיע ל-0.4%. זהו שיעור האינפלציה הגבוה ביותר מאז יולי 2014, אך האינפלציה עדיין נמוכה מהיעד. עליית האינפלציה קיבלה תמיכה מהמדיניות המוניטרית המרחיבה, מהעלייה שחלה בשנה האחרונה במחירי האנרגיה, מעליית האינפלציה בעולם, ומעליית השכר במשק, אולם התגברות התחרות במשק מעכבת את חזרת האינפלציה ליעד, ובחודשים האחרונים נוספה לכך ההשפעה של הייסוף החד שחל בשער החליפין; הייסוף הביא גם לירידה חדה יחסית בציפיות לאינפלציה לטווחים הקצרים  גם בציפיות לטווחים הבינוניים והארוכים חלה ירידה מסוימת".

באשר לפעילות במשק נראה כי בבנק די מרוצים מהמצב הנוכחי, להוציא את היצוא ושער החליפין וכך הם כותבים: " על פי האינדיקטורים לפעילות הריאלית ברבעון הראשון, ניתן להעריך שבניכוי השפעת התנודתיות ביבוא כלי הרכב, המשיך המשק לצמוח בקצב דומה לזה שנרשם ברבעונים האחרונים: כך עולה מהממצאים הראשוניים של  סקר החברות מכך שמדד מנהלי הרכש בתעשייה מצביע זה חודשים אחדים על התרחבות, ומהמדד המשולב למצב המשק. נתוני סחר החוץ היו תנודתיים יחסית מתחילת השנה, על רקע התנודתיות ביבוא כלי הרכב וביצוא התרופות. הסתכלות על התפתחות היצוא בחודשים האחרונים מראה כי נמשך הקיפאון ביצוא הסחורות בעוד שיצוא השירותים ממשיך לצמוח. השיפור בסחר העולמי צפוי לתמוך ביצוא, אך הייסוף המהיר בשער החליפין צפוי להוסיף להקשות עליו. האינדיקטורים משוק העבודה ממשיכים להצביע על מצבו האיתן. התעסוקה מתרחבת תוך עליית שכר מתמשכת, ומספר המשרות הפנויות מצוי ברמה גבוהה. "

להערכתנו, על רקע סביבת האינפלציה הנמוכה ושער החליפין של השקל כנגד המטבעות המרכזיים, המקשה על היצוא, קיים סיכון לשוק העבודה וגם לפעילות הכלכלית ולפיכך, גם במועד החלטת הריבית הבא, ב-29/5 הריבית תיוותר ללא שינוי.

התחזית המאקרו כלכלית של בנק ישראל - אחת לרבעון מעדכנת חטיבת המחקר את תחזיתה המוניטרית. על פי התחזית המקרו כלכלית המעודכנת של חטיבת המחקר, ב-2017 צפוי התוצר המקומי הגולמי לצמוח ב-2.8% (אם כי קצב הצמיחה בניכוי השפעת התנודתיות ביבוא כלי רכב צפוי להיות גבוה יותר) וב-2018 ב-3.3%. האינפלציה צפויה להסתכם ב-0.7% בשנה הקרובה (המסתיימת ברבעון הראשון של 2018), ולהיכנס לתוך תחום היעד ברבעון השני של 2018. הריבית המוניטרית צפויה להישאר ברמתה הנוכחית, 0.1%, במהלך השנה הקרובה ולעלות בהדרגה מהרבעון השני של 2018.

להערכתנו, קצב הצמיחה ב-2017 יהיה גבוה יותר (מעל ל-3%), אך האינפלציה תהיה נמוכה יותר (0% עד 0.5%).

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".