סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  02.04.2017 / 15:38:36

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                         

עיקרי הדברים:    

ארה"ב: האינדיקטורים האחרונים לפעילות השוטפת היו מפתיעים למדי והצביעו על המשך התרחבות של הכלכלה האמריקאית בצורה חזקה. ייתכן כי אם לא הייתה עלייה ברמת אי הוודאות מכיוונם של הממשל והקונגרס, על רקע כישלון ההצבעה של רפורמת הבריאות, הריבית הייתה עולה כבר במאי.     

בריטניה: ראש ממשלת בריטניה, תרזה מאי, שלחה ברביעי האחרון מכתב רשמי לאיחוד האירופי, לפיו בריטניה מפעילה את סעיף 50 ליציאה מהשוק. בשלב הבא יחלו דיונים בין שני הצדדים לקביעת מנגנוני סחר ושיתופי פעולה.  

ישראל: ההוצאה הצרכנית ממשיכה לשמור על מומנטום חזק, כך עולה מההוצאה בכרטיסי אשראי. בשלושת החודשים נובמבר-ינואר נרשמה עלייה של כמעט 9% בהוצאה (מונחים שנתיים). ענפי השירותים בלטו במיוחד כאשר אלה, רשמו קצב התרחבות דו-ספרתי (10.8%) ומתוכם ההוצאה על פנאי ובידור עלתה ב-16.2%.

מאקרו ואג"ח עולמי:

ארה"ב - הנתונים השוטפים למשק האמריקאי נטו בתקופה האחרונה הפתיעו לצד החיובי.

בשוק הדיור, בשבועות האחרונים דיווחנו על פעילות ערה (התחלות, מכירות). השבוע דווח כי מחירי הבתים ממשיכים לעלות. אלו רשמו את הזינוק החד ביותר זה כמעט שלוש שנים על רקע המשך הביקוש המוגבר, במיוחד במערב ארה"ב. מדד קייס-שילר, ל-20 המטרופולינים בארה"ב, נסק ב-5.7% בשלושת החודשים נובמבר-ינואר, לעומת החודשים המקבילים שנה אחורה. זהו קצב ההתייקרות החד ביותר מאז יולי 2014, ואף שיפור ב-5.5% מהקצב שנרשם בדצמבר. הייתה אף הפתעה לעומת השוק שציפה לעלייה מתונה יותר של 5.6%. ברמה הכלל ארצית חלה עליה של 5.9% - שיא של 31 חודשים.

הגירעון המסחרי התכווץ בפברואר בשיעור חד מהצפוי של 5.9%. הגירעון הסתכם בחודש זה  ב-64.8 מיליארד דולר לעומת 68.8 מיליארד דולר בינואר. הערכות השוק היו להתכווצות אך לא במלוא העוצמה (65.5 מיליארד דולר). אינדיקטור זה, עשוי לתמוך בדולר האמריקאי ומצביע על התייצבות בתחום המסחר הבינלאומי.

מדד בטחון הצרכנים בארה"ב של Conference Board הפתיע במיוחד ואף השפיע על מגמות המסחר. המדד זינק במארס לרמה הגבוהה ביותר זה למעלה מ-16 שנים (מאז דצמבר 2000, בשיא תקופת בועת ההיי-טק) והגיע ל-125.6 נקודות. ההפתעה הייתה גדולה במיוחד הואיל ותחזית השוק הייתה לירידת המדד לרמה של 114 נקודות (לעומת 116.1 נק' בינואר). 

מדיניות מוניטרית - ההנהגה המוניטרית של ה-Fed מצננת את אווירה. סגן יו"ר הבנק הפדרלי, סטנלי פישר, העריך בשבוע שעבר כי הבנק המרכזי יעלה את הריבית בארה"ב עוד פעמיים השנה ובשיעור דומה גם ב-2017.  פישר טען כי הבנק עוקב מקרוב אחרי ההתפתחויות בקונגרס וגרס כי יש לנקוט להמתין ולראות את התכניות הפיסקליות של הממשל בכל האמור להפחתת מסים והשקעה בתשתיות.  

ראש שלוחת ה-Fed של שיקגו, צ'רלס אוונס, טען בשבוע שעבר כי כישלון רפורמת הבריאות של הנשיא טראמפ מוסיף אי ודאות לכלכלה ולשווקים ואי לכך, שתי העלאות ריבית במהלך 2017 עשויות להיות מתאימות לפעילות הכלכלית. בדומה לפישר, גם לאוונס זכות הצבעה.

יו"ר מועצת הנגידים של ה-Fed, ג'אנט יילן נאמה בשבוע שעבר. אמנם, היא לא התייחסה ישירות למדיניות מוניטרית אך טענה כי השיפור הכלכלי לא הגיע לכל חלקי הכלכלה וישנה אבטלה קשה במקומות שונים, הבנק לא יכול לטפל בנושא זה, זהו תפקיד הממשלה.

בריטניה הפעילה את סעיף 50 - לאחר 9 חודשים (23/6/16) שלחה ראש ממשלת בריטניה הודעה רשמית לאיחוד האירופי על עזיבתה של בריטניה. השלב הבא יימשך שנתיים ובו יידון האיחוד עם ממשלת בריטניה על צורת שיתוף הפעולה והסכמי הסחר.

מאקרו ואג"ח מקומי:

מצבו האיתן של הצרכן הישראלי, כפי שבא לידי ביטוי בעלייה ריאלית של השכר ובשיעור אבטלה נמוך, משתקף גם בהוצאה הצרכנית ובפרט ברכישות בכרטיסי האשראי. לראיה, בשלושת החודשים דצמבר 2016 עד פברואר 2017 נרשמה עלייה של 8.8% בחישוב שנתי (בניכוי אינפלציה), בסך כל הרכישות בכרטיסי אשראי; זאת, לאחר עלייה של 8.7% בשלושת החודשים ספטמבר-נובמבר 2016 (לפי נתוני המגמה). כל מגזרי ההוצאה המרכזיים רשמו בתקופה האחרונה התגברות עם זאת, ענפי השירותים בלטו במיוחד כאשר אלו רשמו קצב התרחבות  דו-ספרתי (10.8%) ומתוכה ההוצאה על פנאי ובידור עלתה ב-16.2%. מאחור נותרה ההוצאה על מזון שהתרחבה בקצב של 2.7% בלבד.

נרשם גידול ניכר בהוצאה כאשר השכר הריאלי לא התרחב באופן זהה בתקופה הנדונה, מצביע על כך שהחוב הצרכני ממשיך להתרחב (עדויות לכך ראינו השבוע ממנהלי הבנקים).

השפעת השינוי בשער החליפין על היצוא. לפי מחקר שנערך בבנק ישראל, אשר פורסם בשבוע שעבר, נמצא כי לשינוי שער החליפין יש השפעה היצוא באופן הבא: פיחות בשיעור של 1% מוביל לעליה ביצוא של 0.3%-0.6% בפער של שנתיים ממועד הפיחות. בנוסף, נמצא כי מידת ההשפעה עלתה בשנים האחרונות, לעומת העבר, והזמן בין מועד השינוי בשער החליפין לשינוי ביצוא התארך. כמו כן, השפעת שער החליפין על היצוא גבוהה יותר בענפי התעשייה (בעיקר בענפים המעורבים טכנולוגית), וחלשה יותר בענפי השירותים.

לאור כל אלו ניתן להסיק כי ייסוף השקל כנגד סל המטבעות (השער הנומינלי אפקטיבי) בשנים האחרונות צפוי להשפיע על היצוא לשלילה.

עם זאת, חשוב לציין כי השינוי בשער החליפין הוא רק גורם אחד מני רבים המשפיעים על היצוא כגון הצמיחה במדינות היצוא, הסחר העולמי ועוד.

מדינות מוניטרית - במסגרת העובדה כי בנק ישראל מפרסם את החלטותיו רק 8 פעמים בשנה, החל מהחלטת הריבית הקרובה (06/4), בנק ישראל ישנה גם את מבנה ההודעה לעיתונות. המבנה החדש יהיה קצר יותר. בתחילת ההודעה תוצג תמצית של מצב המשק באמצעות כמה משפטים קצרים, ולאחריהם תיסקר תמונת המצב בהרחבה. במנוגד להודעה הישנה, המבנה החדש יכיל תרשימים ולוחות.

נציין כי, ביום ה' צפויה הועדה המוניטרית להודיע על גובה הריבית במשק. להערכתנו, על רקע סביבת האינפלציה ובעיקר של שער החליפין. זו תיוותר ללא שינוי. בבנק לא יספקו רמז לשינוי של הריבית בעתיד הקרוב, במנוגד לכיוון בארה"ב.

 

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

מחקר ואסטרטגיהגיליון תחזיותבלוגיםניהול כספי ציבור וניהול סיכוניםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".