סקירה שבועית 25.10.15


כלכלני אלומות  |  25.10.2015 / 11:47:02

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                                                                                                                        
עיקרי הדברים:
 בתקופה האחרונה האינדיקטורים שהתפרסמו למשק האמריקאי הצביעו על מגמה מעורבת ואולי על נטייה מסוימת לאכזבה. כך היה לאחר דיווח נתוני המכירות הקמעוניות לחודש ספטמבר, אשר הציגו חולשה עקב ירידה בפדיון בתחנות הדלק, מפאת ההוזלה במחיר הבנזין. גם השבוע נרשמה הפתעה לרעה כאשר האינדיקטורים המובילים לחודש ספטמבר רשמו ירידה של 0.2%. כפי הנראה המשק האמריקאי צומח בקצב של 2.5%.

ביום חמישי הוחלט בבנק המרכזי האירופאי להותיר את הריבית הרשמית ללא שינוי, ברמה של 0.05%. עם זאת, במסיבת העיתונאים שלאחריה אמר הנגיד כי הבנק מוכן להפעיל שורה של כלים לא שגרתיים בכדי להתמודד עם האינפלציה הנמוכה בגוש והצמיחה המתפוגגת. עם זאת, דוח מנהלי הרכש לחודש אוקטובר, שפורסם לאחר הכרזת הריבית,  הפתיע כלפי מעלה וטרף במידה את הקלפים בכל אשר לפוטנציאל ההרחבות הכמותיות. המדד עלה ל-54 נק', לעומת צפי השוק לכדי 53.6 נק'.

מסקר מגמות בעסקים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לרבע השלישי (חודשים יולי-ספטמבר) עולה כי ההשפעה של המציאות הביטחונית לא השפיעה במיוחד על הערכות המנהלים. מהסקר עולה כי ברבעון השלישי של 2015 הערכת המנהלים במאזן הפעילות הכוללת נעשתה חיובית יותר (3.1% לעומת 2.2% ברבעון השני).

מאקרו ואג"ח עולמי:
האינדיקטורים המובילים למשק האמריקאי רשמו בחודש ספטמבר את הירידה החודשית החזקה ביותר בשבעת החודשים האחרונים, במקביל להאטה בצמיחה הכלכלית בעולם, המערבולת במחירי המניות והירידה בהזמנות של המפעלים. כאמור, מדד ה-Conference Board רשם ירידה של 0.2%, שהיא החזקה ביותר מאז פברואר. זאת, לאחר יציבות באוגוסט. המדד בנוי מ-10 אינדיקטורים, כאשר 4 מתוכם רשמו התכווצות שהובלה על ידי ירידה במחירי המניות והתחלות הבנייה. נסיגה חלה גם במספר שעות העבודה ובהזמנות חדשות.
יחד עם, האינדיקטורים המובילים ונתונים אחרים נראה כי הכלכלה האמריקאית צומחת בקצב של 2.5% ואולי מעט יותר מכך.
 
הבנק המרכזי האירופאי הותיר את השבוע את הריבית ללא שינוי, באופן די צפוי, אך בה בעת הנגיד, מאריו דראגי, טען כי, במידת הצורך, הבנק ערוך ומוכן להעצים את ההרחבה הכמותית באמצעות תכנית גדולה אשר תכלול עוד רכישות אג"חים והפחתה נוספת של ריבית הפיקדונות (אשר גם כך היא שלילית). זאת על רקע העובדה שגוש האירו מתמודד עם אינפלציה אפסית וצמיחה  מתונה.
 
עם זאת, נתון מנהלי הרכש לחודש אוקטובר, שפורסם לאחר מכן, הפתיע כלפי מעלה וטרף במידה את הקלפים בכל אשר לפוטנציאל של ההרחבות הכמותיות. כך, המדד הגיע ל-54 נק', לעומת צפי השוק לכדי 53.6 נק'. באופן מעניין למדי, הנתונים הראו התגברות הן בצרפת, אבל לא פחות חשוב גם בגרמניה אשר מהווה גורם סיכון בתקופה הנוכחית, על רקע שערוריית פולקסוואגן. בנוסף, נתון זה גם מצביע על כך שהחולשה בסין לא הדביקה את השוק האירופאי. כפי הנראה הצמיחה הרבעונית בגוש האירו צפויה להיות כ-1.6%. 
 
נתון הצמיחה לכלכלה הסינית, שפורסם השבוע, לפיו נרשמה צמיחה של 6.9% בארבעת הרבעים האחרונים, עד הרבע השלישי, היה הגורם המרכזי שהוביל להפחתת הריבית הסינית. וכך, הבנק המרכזי הסיני, ה-PBOC, הפחית את הריבית הרשמית (הלוואות) ל 4.35%, מרמה של 4.6%. זוהי הפחתת הריבית השישית בתוך שנה במטר לאושש את הפעילות הכלכלית המאכזבת. ריבית הפיקדונות הופחתה גם כן מ-1.75% לכדי 1.5% וכן בוצעה הפחתה בת 0.5% של שיעור הרזרבה הנדרש על ידי הבנקים.
כידוע, הסינים מחפשים אחר מנועי צמיחה ונתוני הצמיחה המאכזבים לרבע השלישי מדגישים זאת. החולשה במשק הסיני מתרכזת בענפי התעשייה ויצוא הסחורות, בעוד שענפי השירותים הם כרגע מנוע הצמיחה העיקרי. 
ההנהגה הסינית צפויה להתכנס השבוע בכדי לדון בתוכנית החומש לסין. בין היתר, הם צפויים להכריז על מהלכי ליברליזציה נוספים של המטבע והפחתת השליטה בו, הפחתת חסמי פעולה לחברות פיננסיות זרות, שינויים בתחום יישום טכנולוגיות ועוד.
מאקרו ואג"ח מקומי:
מנהלי החברות והעסקים במגזר העסקי המשתתפים בסקר של הלמ"ס נשאלו על ציפיותיהם לגבי המגמות בעסקים. מהסקר עולה כי ברבעון השלישי של 2015 הערכת המנהלים במאזן הפעילות הכוללת נעשית חיובית יותר (3.1% לעומת 2.2% ברבעון השני). בענף המלונאות, יותר מ-80% מהמנהלים ציינו כמגבלה חמורה ומתונה את המגבלה "מחסור בהזמנות תיירים מחו"ל" ויותר מ-60% ציינו את כמגבלה חמורה ומתונה את המגבלה "המצב הביטחוני בישראל". בענף הבינוי, כ-30% מהמנהלים ציינו כמגבלה חמורה את המגבלות "עיכובים בקבלת היתרים/אישורים" ו"מחסור בקרקע זמינה". כרבע מהמנהלים ציינו כמגבלה חמורה את המגבלות "מחסור בעובדים מקצועיים". דיווח זה אשר כולל את החודשים יולי עד ספטמבר מושפע בחלקו מתקופה שלפני העלייה במתיחות הביטחונית, אך גם ממנה. באופן מעודד ואפילו מפתיע, הסקר ממחיש כי ההשפעה של ההחרפה בסביבה הביטחונית על הערכות מנהלי החברות ועל האופטימיות שלהם, להוציא את ענף התיירות מוגבלת למדי.
 
סביבת האינפלציה במשק מתייצבת וצפויה להתגבר. ציפיות האינפלציה לשנה הקרובה כפי שנגזרות מהפער בין איגרות החוב הממשלתיות השקליות לאיגרות החוב הצמודות, לטווח של         שנה ניצב ברמה של 0.4% עד 0.5% ב-3 החודשים האחרונים. גם ציפיות החזאים במשק, התייצבו לאחרונה על רמה של 0.6%. אינדיקטורים אלו מצביעים על כך שגל הוזלות המחירים אשר נבע במיוחד מאירועים בצד ההיצע וכלל הוזלה במחירי הבנזין, החשמל, אגרת הטלוויזיה והמע"מ כבר חולף. להערכתנו, סביבת האינפלציה צפויה לעלות שוב בחודשים הקרובים, לכ- 1%. יש לשים לב כי ציפיות האינפלציה משוק ההון, לטווח של שנתיים עומדות על 0.8%. כלומר המשקיעים מעריכים התגברות באינפלציה לאורך זמן ואפילו מעבר ל-1% בשנה השנייה.
 
ביום ב', צפוי בנק ישראל להודיע על גובה הריבית לחודש נובמבר. להערכתנו הריבית תיוותר ללא שינוי. מבחינת בנק ישראל אין סיבה ממשית לשנות את הריבית, אשר גם כך היא נמוכה מאוד. 
באשר לסביבת האינפלציה זו צפויה להתגבר בחודשים הקרובים לאחר התפוגגות ההשפעה של ההוזלות החד פעמיות ושער החליפין של השקל כנגד הדולר וגם כנגד מטבעות אחרים הוא סביר למדי, בהינתן העודפים הגדולים בחשבון השוטף של מאזן התשלומים. יתר על כן, שיעורי הצמיחה נותרים ללא שינוי משמעותי ולעת עתה העלייה במתיחות הביטחונית לא השפיע קשות על השווקים הריאליים והפיננסיים.
 
השבוע צפויים להתפרסם שורה של אינדיקטורים חשובים ובראשם המדד המשולב של בנק ישראל לחודש ספטמבר. יתר על הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה צפויה לפרסם את מדד הייצור התעשייתי לחודש אוגוסט (יום א') ואת הפדיון ברשתות השיווק בחודש ספטמבר (יום א'). ביום חמישי תפרסם הלשכה את נתוני שוק העבודה לחודש ספטמבר. 

 

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

מחקר ואסטרטגיהגיליון תחזיותבלוגיםניהול כספי ציבור וניהול סיכוניםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".